Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 1) Zefektivnění výuky a péči o žáky s SPU. 2) Vybudování učebny a vytvoření souboru metodických pomůcek pro děti s SPU. 3) Vytvoření přehledů učiva pro jednotlivé ročníky základní školy podle ŠVP pro žáky specializovaných tříd. 4) Zapojení do práce a problémů co největší spektrum aktérů (pedagogů, rodičů a žáků). 5) Přiblížit rodičům žáků s SPU výuku, dosáhnout jejich větší zapojení do činnosti školy a poskytnout jim poradenskou činnost.

3  Během budování budou pedagogové a asistenti absolvovat besedu s pedagogem z PF MU, katedry spec. pedagogiky.  Navštívíme pracoviště, kde tato místnost již funguje.  Dále bude následovat zkušební práce s dětmi s nejvýraznějšími projevy ADHD.  Po zkušebním období vše vyhodnotíme dle zpráv třídních učitelů a postupně zapojíme další děti se specializovaných tříd a poté i integrované děti z tříd běžných.

4  V místnosti budou zabudovány různé projektory, lampy, světelné koule a válce.  Na okna budou připevněna zatemňovací zařízení – roletový systém.  Bude položen koberec.  Jako vybavení bude pořízena vodní postel, magnetofon na relaxační hudbu a pomůcky na hmatové vnímání a masáže.

5  Učebna bude postupně vybavena interaktivní tabulí, výukovými programy a ostatním zařízením.  Výuka bude probíhat radostně a efektivně.  Učebna umožní udělat reedukaci srozumitelnou, přitažlivou, názornou a pečlivě připravenou.  Budou uplatněny nové formy práce.

6  Zhotovení a zavedení nových pomůcek do praxe.  Vypracované přehledy budou k dispozici žákům ve škole.  Stejný výtisk bude k dispozici pro domácí přípravu v rodině, mohou tak ulehčit práci rodičům.  Vydávané pracovní sešity neodpovídají plně specifickým potřebám a problémům žáků specializovaných tříd.  Vytvoření pracovních listů pro výuku reedukace podle jednotlivých oblastí nápravy.

7  V každém roce uspořádáme terapeuticko diagnostický pobyt pro děti, pedagogy a jejich rodiče v přírodě.  Formou terapií a her si děti společně s rodiči upevní a procvičí své znalosti získané ve školních lavicích.  Rodiče uvidí své děti při práci ve skupině.  Pedagog bude mít možnost vnímat různé způsoby komunikace a interakce rodiče a dítěte.  Rodič si tak může vytvořit náhled na schopnost a možnosti svého dítěte.

8  Během realizace budou probíhat semináře a školení pedagogů zaměřené na téma práce s žáky s SPU.  Cílem těchto školení bude, aby učitelé pochopili podstatu problému specifických poruch učení a chování a aby byli schopni pozitivního přístupu při řešení školních neúspěchů těchto žáků.

9  Tento produkt je spolufinancován  Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky  ZŠ, Znojmo, Václavské náměstí si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář  Na téma : Možnosti reedukace a metody práce žáků s individuální  nebo skupinovou integrací  Datum konání : 6. 5. 2009, prezentace : 8.30; zahájení : 9.00; předpokládaný konec: 14. 00  Místo konání : Althanský palác (reprezentační sál), Horní náměstí 3, Znojmo  Lektorka : Mgr. Alena Dvořáková, externí pracovník MU Brno,  zástupkyně ředitele školy s programem pro žáky se speciálními potřebami  Kurzovné je hrazeno z evropských fondů.   Program semináře:  Úvod do problematiky, možnosti reedukace v jednotlivých organizacích  Organizace výchovně – vzdělávacího procesu žáků s SPU, individuálně vzdělávací plán  Metody a pomůcky při reedukaci dyslexie na 1. stupni ZŠ  Metody a pomůcky při reedukaci dysgrafie a dysortografie na 1. a 2. stupni ZŠ  Souvislost poruch učení s intelektem, zásady spolupráce se školou  Dotazy, diskuse  Seminář je zejména určen pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, kteří se blíže chtějí seznámit s metodami práce žáků s individuální nebo skupinovou integrací.  INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

10  Nejméně ve dvou fázích projektu budou uspořádány konference pro veřejnost.  Zhodnotíme zde období realizace projektu.  Přiblížíme jednotlivé etapy.  Předvedeme praktické ukázky jednotlivých výstupů.

11  V každém školním roce proběhne společné setkání žáků se specifickými poruchami učení z naší a ostatních škol k předávání zkušeností.  Tyto akce si budou řídit žáci sami a převezmou role pedagogů.  Budou aplikovat v praxi své znalosti a zkušenosti s novými pomůckami.  Tímto se posílí jejich sebevědomí a upevní pocit jistoty, že i ony dokáží udělat ve vzdělání pokrok, předat své zkušenosti a poznatky dál.


Stáhnout ppt "Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google