Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OTE, sídlo OTE Praha 1. dubna 2014 Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OTE, sídlo OTE Praha 1. dubna 2014 Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů."— Transkript prezentace:

1 OTE, sídlo OTE Praha 1. dubna 2014 Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů

2 Program jednání 1. Úvod 2. Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR 3. Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014:  Vývoj a současný stav  Predikce  Mezinárodní srovnání 4. Diskuse 5. Formulace závěrů

3 Program jednání 1. Úvod 2. Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR 3. Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014:  Vývoj a současný stav  Predikce  Mezinárodní srovnání 4. Diskuse 5. Formulace závěrů

4 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 4 ÚVOD Kde jsme a kam v třetině roku 2014

5 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 5  rok 2013 dopadl ekonomicky mírně lépe než se čekalo (méně špatně)  poslední data ukazují oživení: 1. Růst výdajů vládních institucí celý rok 2013 2. Mírný růst výdajů domácností od půle roku 2013 3. Výrazný růst vývozu (hlavně zboží) poslední kvartál 2013  dosažená spotřeba elektřiny v roce 2013 po teplotním přepočtu dosáhla meziročního růstu – 0,4 % (přibližně 160 GWh méně než predikce)  existuje podezření nevykompenzování teplotního přepočtu (výrazně nadnormální teploty už od listopadu 2013)  dosud nebyla vydána oficiální data o spotřebě elektřiny v roce 2014 Kde jsme a kam kráčíme v první třetině roku 2014 Úvod

6 Program jednání 1. Úvod 2. Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR 3. Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014:  Vývoj a současný stav  Predikce  Mezinárodní srovnání 4. Diskuse 5. Formulace závěrů

7 Vývoj spotřeby elektřiny ES ČR v roce 2013 (Jaroslav Škarda) 1. 4. 2014

8 8 PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ TEPLOTY ČR (°C)

9 9 VÝVOJ DENNÍCH TEPLOT ČR odchylka od normálu (°C), 1/2013 až 3/2014

10 10 KLOUZAVÉ MEZIROČNÍ INDEXY VO a MO hodnoty klimaticky i kalendářně přepočtené

11 11 RŮST SPOTŘEBY EL. ČR V ROCE 2013 meziročně, hodnoty klimat. přepočtené (%)

12 12 dtto (2)

13 13 RŮST SPOTŘEBY EL. ČR V ROCE 2013 meziročně, hodnoty klimat. přepočtené (%)

14 14 TÝDENNÍ BTTO SPOTŘ. EL. ČR podle ČEPS hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

15 15 BTTO SPOTŘEBA PODLE ERÚ a ČEPS poměr hodnot ERÚ ku ČEPS

16 16 TÝDENNÍ BTTO SPOTŘ. EL. ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

17 17 TÝDENNÍ BTTO SPOTŘ. ČEPS vs. ERÚ, r. 2013 hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

18 18 TÝDENNÍ SPOTŘ. NETTO ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

19 19 TÝDENNÍ SPOTŘ. VO ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

20 20 TÝDENNÍ SPOTŘ. MO ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

21 21 TÝDENNÍ SPOTŘ. MOP ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

22 22 TÝDENNÍ SPOTŘ. MOO ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

23 23 ES ČR, roční indexy 2008/2007 až 2014/2013 hodnoty klimaticky i kalendářně přepočtené

24 Program jednání 1. Úvod 2. Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR 3. Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014:  Vývoj a současný stav  Predikce  Mezinárodní srovnání 4. Diskuse 5. Formulace závěrů

25 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV spotřeba elektřiny v ČR

26 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 26  kolísavý vývoj při mírně převládajícím poklesu tempa,  výrazný teplotní vliv v měsíci únoru a prosinci,  vliv přestupného roku a teploty v únoru roku 2012: Vývoj v roce 2013 – meziroční růst – rozklad vlivů Vývoj a současný stav – spotřeba elektřiny v ČR

27 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 27  vlivem ekonomiky a domácností pokles o 0,25 %,  bez klimatického přepočtu pokles spotřeby o 0,24 %,  po klimatickém přepočtu pokles o 0,40 %: Vývoj v roce 2013 – mez. růst kumul. – rozklad vlivů Vývoj a současný stav – spotřeba elektřiny v ČR

28 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 28 energie přepočtená teplotní normál teplota naměřená Vývoj spotřeby v roce 2013 – naměřená vs. přepočtená energie naměřená

29 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 29 přepočtová energie TNS naměřeno Vývoj spotřeby skutečnost vs. predikce 9/2013 – odchylky od ref. var. kumulativně nízká 9/2013 referenční 9/2013 vysoká 9/2013 TNS přepočteno

30 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 30  diferencovaný nárůst mezi sektory: 1. klesající VO se změnou trendu v závěru roku 2. kolísavý vývoj MO s převládajícím trendem růstu 3. tradičně velmi zvláštní vývoj OSES i ztrát Vývoj spotřeby v roce 2013 – meziroční růst Vývoj a současný stav – spotřeba elektřiny v ČR teplotně přepočteno

31 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 31  velmi diferencovaný kumulativní nárůst mezi sektory (mezi VO a MO): 1. VO – 1,2 % 2. MOP + 0,5 %, MOO + 0,2 % Vývoj spotřeby v roce 2013 – meziroční růst kumulativně Vývoj a současný stav – spotřeba elektřiny v ČR teplotně přepočteno

32 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ekonomika ČR

33 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 33  za rok 2013 HPH meziročně: – 0,8 % (HDP – 0,9 %)  v průběhu roku se pokles snižoval – poslední kvartál již růstový  hlavní determinanty vývoje (meziročně): 1. Tvorba hrubého kapitálu: velmi výrazný pokles: – tvorba hrubého fixního kapitálu – 3,3 % (Q2: - 6,2 % !!!) – většina poklesu však spadá do poklesu zásob 2. Výdaje domácností: mírný pokles – 0,2 % (druhý půlrok už kladný) 3. Výdaje sektoru vlády: nárůst výdajů 1,9 % (druhý půlrok 2,4 %) 4. Zahraniční obchod (vývoz): působil od druhého kvartálu kladně, v závěru roku velmi kladně: – za rok 2013 sice jen 0,1 % – za čtvrtý kvartál však 3,5 % Ekonomický vývoj v roce 2013 Vývoj a současný stav – ekonomika ČR

34 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 34 Vývoj výdajů na HDP (stále ceny 2005, sezónně očištěno) 47 % HDP19 % HDP24 % HDPsaldo je 9 % HDP

35 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 35  mezikvartální mírný růst až od Q2:  meziročně: druhé pololetí vyšší výkon, ale růst až v Q4: Růst přidané hodnoty v roce 2013 (očištěno) Současný stav v ČR – ekonomika

36 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 36 Meziroční růst přidané hodnoty (%) – sezónně očištěno

37 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ekonomika EU

38 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 38  evropská ekonomika v roce 2013: přechod od stagnace k růstu (2. čtvrtletí meziroční stagnace, ale už mezikvartální růst),  meziroční růst reálného HDP: 2013 Q32013 Q4 E28: 0,2 %1,1 % USA2,0 %2,6 % Německo0,6 %1,4 % Rakousko0,4 %0,5 % Slovensko0,9 %1,4 % Polsko 1,8 %2,2 % Maďarsko1,7 %2,7 %  důsledek pro ČR: optimistické vyhlídky posílení poptávky a dosavadních temp vývozu. Ekonomický vývoj v roce 2013 Současný stav v EU – ekonomika

39 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 39 Vývoj HDP vybraných zemí – mezikvartálně

40 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 40 Vývoj HDP vybraných zemí – meziročně

41 Program jednání 1. Úvod 2. Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR 3. Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014:  Vývoj a současný stav  Predikce  Mezinárodní srovnání 4. Diskuse 5. Formulace závěrů

42 PREDIKCE očekávaný vývoj ekonomiky

43 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 43 Předpokládaný vývoj 2013 a 2014 Predikce – ekonomika EU  E28: průměrný meziroční růst HDP za roky 2000 až 2008: 2,1 % 2009: hospodářská krize: růst HDP – 4,4 % 2010: obrat k růstu ve většině zemí EU: růst HDP 2,2 % 2011: relativně uspokojivý růst: 1,6 % 2012: pokles – 0,3 % 2013: růst 0,1 % (9/2013: – 0,1 %, 9/2012: 1,2 %, 3/2012: 1,5 %) 2014: růst 1,3 % (9/2013: 1,4 %, 3/2013: 1,6 %) 2015: růst 1,4 % (9/2013: 1,4 %, 3/2013: 1,4 %)

44 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 44 Vývoj predikcí a předpokládaný vývoj 2014 a 2015 Predikce – ekonomika EU  srovnání predikcí růstu HDP: EUROSTAT březen 2012,březen 2013, září 2013 OECD březen 2014 3/2012 NěmeckoSlovenskoPolskoRakousko 20120,6 %1,2 %2,5 %0,7 % 20131,5 %2,9 %2,8 %1,9 % 3/2013 NěmeckoSlovenskoPolskoRakousko 20130,5 %1,1 %1,2 %0,7 % 9/2013 NěmeckoSlovenskoPolskoRakousko 20130,4 %1,0 %1,1 %0,6 % 20141,8 %2,8 %2,2 %1,8 % 3/2014 NěmeckoSlovenskoPolskoRakousko 20141,7 %1,9 %2,7 %1,7 % 20152,0 %2,9 %3,3 %2,2 %

45 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 45 Předpokládaný vývoj střednědobý a dlouhodobý Predikce – ekonomika EU  pro horizont 2014 až 2030: předpoklad mírného růstu zemí E15, a vyššího růstu pro země E13,  ve srovnání s predikcemi 9/2013: až na mírnou úpravu pro nejbližší roky setrvání na statusu quo,  stále platí: 1. očekávaný přesun těžiště ekonomického výkonu směrem do dnešních rozvojových zemí (Asie – Čína, Indie) – predikce jsou tak ve srovnání s několik let starými nižší, 2. není očekáván dramatický obrat – aktuálně nejsou indicie pro formulaci scénáře výrazněji negativního ekonomického vývoje ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu.

46 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 46 Vývoj HPH pro země EU

47 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 47 Předpokládaný vývoj Predikce – ekonomika ČR  skutečnost roku 2013 vyšší než očekávaná: očekáváno - 1,4 %, dosaženo - 0,81 %  srovnání predikcí: 3/2014 a 9/2013 (v závorce): predikce růstu HDP: Eurostat ČNB MF pro rok 2014: N/A (1,6 %) 2,2 % (2,1 %) 1,4 % (0,8 %) pro rok 2015: N/A 2,8 % 2,0 % predikce růstu HPH: EGÚ Brno pro rok 2014: 2,2 % (1,9 %) pro rok 2015: 2,7 % (2,7 %)  krátkodobý a střednědobý horizont: nejbližší horizont navýšen, jinak setrvalý stav,  pro dlouhodobý horizont jsou predikce růstu zachovány.

48 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 48  pro celý rok 2014 očekáván meziroční růst ve všech sektorech (sezónně očištěné hodnoty, predikce EGÚ Brno): K predikci vývoje pro rok 2014 Predikce – ekonomika ČR

49 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 49 Meziroční růst přidané hodnoty – predikce 3/2014 (sezónně očištěno)

50 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 50 Předpokládaný vývoj – průměrné růsty HPH Predikce – ekonomika ČR

51 PREDIKCE očekávaný vývoj demografie

52 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 52 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Predikce – demografie ČR  rok 2013: nižší (o cca 9,5 tis.) než očekávaný růst počtu obyvatel na úroveň 10 511 tis. (rok 2012 10 509 tis.),  v roce 2013 vydány nové projekce počtu obyvatel,  navazují na výsledky SLDB 2011, díky němuž došlo k mírné revizi (snížení o 47 tis. obyvatel) i predikcí předešlých (z roku 2009),  nové projekce představují výrazné snížení očekávaného počtu obyvatel o přibližně 1,5 mil. pro rok 2060.

53 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 53 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel Predikce – demografie ČR  V základních trendech jednotlivých složek budoucího populačního vývoje se nová projekce neliší od minulých.  Projekce počítá s: 1. dalším snižováním hladiny úmrtnosti 2. v dlouhodobém pohledu s kladným migračním saldem a ve střední a vysoké variantě se zvýšením úrovně plodnosti  Nejvýraznější změny oproti minulé projekci: 1. Menší optimismus ve vývoji plodnosti (rychlejší příklon k zemím regionu střední Evropy). 2. Nižší migrační saldo, včetně možnosti přechodně záporného salda (krize, jiný vývoj a výraznější migrační restrikce).

54 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 54 Počet obyvatel ČR – historie a predikce + 2,4 % - 11,5 %

55 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 55 Předpokládaný vývoj počtu domácností Predikce – demografie ČR  již od minulé predikce: 1. ČSÚ dále nevykazuje počty domácností v kategorii cenzová domácnost, ale jen v kategoriích hospodařící a bytová, 2. predikce budou dále využívat kategorie hospodařící domácnost:  pro rok 2060: 1. pokles počtu obyvatel o přibližně 12 % na 9,3 mil. 2. predikce poklesu počtu osob na domácnost zůstává zachována, když mezi roky 2013 a 2060 dojde k poklesu z 2,37 na 2,14 3. počet domácností poroste do roku 2030 a to na hodnotu 4,7 mil., pak bude klesat, když v roce 2060 bude činit 4,3 mil. (o 66 tis. méně než dnes)

56 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 56 Osob na domácnost v ČR – historie a predikce - 9,5 %

57 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 57 Počet domácností ČR – historie a predikce - 2,1 % + 14 %

58 PREDIKCE očekávaný vývoj spotřeby VÝROBNÍ SFÉRY

59 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 59 Hlavní vývojové trendy Predikce – spotřeba elektřiny výrobní sféry  ve srovnání s minulou predikcí: - pro krátkodobý až střednědobý horizont: zvýšení tempa poklesu EEN - pro dlouhodobý výhled vývoje EEN zachování tempa poklesu EEN  úroveň EEN bude klesat: - zvyšování cenové úrovně v ČR (posilování koruny, snižování parity) - zvyšování technologické úrovně - změna struktury tvorby HPH  mezi roky 2013 a 2040 očekáván pokles EEN na 65 % (9/2013: 65 %)  mezi roky 2013 a 2040 očekáván nárůst spotřeby elektřiny výrobní sféry o 29,0 % (9/2013: 28,7 %)  nárůst VO: 28,4 %  nárůst MOP: 31,4 %

60 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 60 EEN produkce HPH ČR – historie a predikce pro rok 2014

61 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 61 EEN produkce HPH ČR – sektory – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %)

62 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 62 Spotřeba výrobní sféry – VO, MOP – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %) VO MOP + 38,3 % + 46,9 %

63 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 63 Spotřeba výrobní sféry – sektory – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %) + 39,9 % (+ 39,7 %)

64 PREDIKCE očekávaný vývoj spotřeby DOMÁCNOSTÍ

65 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 65 Hlavní vývojové trendy Predikce – spotřeba elektřiny maloodběru obyvatelstva  v roce 2013 v MOO meziroční nárůst + 1,2 % (po přepočtu jen 0,24 %)  predikce měrné spotřeby na vytápění rozdělena na dva vlivy: 1. navyšování efektivity (dominantně vliv zateplování) 2. snižování využití (dominantně vliv přechodu k jiným palivům)  predikováno je: 1. snižování měrné spotřeby pro vytápění a ohřev TUV, navyšování pro ostatní spotřebu (při zahrnutí předpokladu navyšování efektivity, 2. mírné navyšování vybavenosti vytápěním a ohřevem TUV

66 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 66 Hlavní vývojové trendy Predikce – spotřeba elektřiny maloodběru obyvatelstva  v krátkodobém a střednědobém horizontu nárůst využití elektřiny zejména pro vytápění (vliv nastavení tarifní politiky), ale i pro ohřev TUV  predikce úspor zůstává zachována  míra predikovaných úspor v sektoru MOO (průměrné roční úspory jako % spotřeby sektoru MOO): 2013 až 20202021 až 2040 s růstem počtu domácností- 0,7 %- 0,4 % bez růstu počtu domácností- 2,4 %- 1,4 %  mezi roky 2013 a 2040 očekáváno navýšení spotřeby MOO o 10,4 % (9/2013: 10,5 %)

67 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 67 Vybavenost sektoru MOO – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %)

68 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 68 Úspory v sektoru MOO – srovnání – predikce - 2,4 % meziročně - 1,4 % meziročně

69 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 69 Měrná spotřeba subsektorů MOO – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %) + 31,7 % - 16,4 % - 21,5 %

70 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 70 Spotřeba MOO – sektory – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %) + 10,4 % (+ 10,5 %)

71 PREDIKCE očekávaný vývoj TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY (výrobní sféra + sféra domácností)

72 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 72 Obecné předpoklady I. Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS)  predikce jsou formulovány nad slovně vymezenou množinou podmínek Scénář dlouhodobého vývoje (aktuálně verze březen 2014),  tento scénář zahrnuje podmínky vývoje ES i jejího okolí, podmínky vývoje okolí jsou pak: 1. Přírodní podmínky, 2. Společenské a politické podmínky, 3. Ekonomické a technické podmínky,  mimo jiné jsou predikce založeny na předpokladech (výňatek): 1. soběstačnost ES ČR v otázce bilance elektřiny – dlouhodobě mírně přebytková bilance s využitím přebytků pro export zejména do DE, SK, AU, 2. zachování cenových proporcí základních energetických komodit pro konečné zákazníky (vyšší cenová úroveň pro vyšší míru zušlechtění komodity),

73 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 73 Obecné předpoklady II. Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS) 3. existence volného trhu s energetickými komoditami; předpoklad mírného omezování křížových dotací mezi tarify v distribuci elektřiny, 4. diferenciace ceny elektřiny v dobách vysokého zatížení a nízkého zatížení (resp. vysoké výroby z OZE a nízké výroby z OZE) bude relativně nízká – nebude umožňovat využití elektřiny jako náhrady ostatních méně ušlechtilých zdrojů energie s příslušných snížením efektivity, 5. kontinuální, nicméně evoluční vývoj struktury palivové základny ES ČR (navyšování podílu OZE, plynu a jádra).

74 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 74 Hlavní vývojové trendy Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS)  nižší spotřeba (o 65 GWh) pro rok 2014 než v minulé predikci (9/2013),  pro rok 2014 predikován velmi mírný růst,  růst TNS 2013: + 0,64 % (9/2013: + 0,47 %)  predikce je pro celý predikční horizont až na drobné změny zachována,  mezi roky 2013 a 2040 očekáváno navýšení spotřeby TNS o 24,2 % (9/2013: 24,1 %).  pro horizont 2041 až 2060 není očekáváno další výrazné nasycování na úrovni TNS – předpokládaný průměrný růst cca. 0,3 % meziročně.

75 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 75 Tuzemská netto spotřeba (TNS) – historie a predikce vysoká 3/2014 referenční 3/2014 nízká 3/2014 historie predikce 9/2013 + 24,2 % (24,1 %)

76 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 76 Struktura tuzemské netto spotřeby (TNS) – historie a predikce 45 % 24 % 25 % 43 % 29 % 21 % průmysl služby domácnosti

77 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 77 Tuzemská netto spotřeba (GWh)

78 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 78 Tuzemská netto spotřeba – meziroční indexy (%)

79 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 79 Tuzemská netto spotřeba – bazické indexy (%, rok 2013 = 100 %)

80 PREDIKCE očekávaný vývoj spotřeby ELEKTROMOBILŮ

81 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 81 Na úvod Predikce – spotřeba elektřiny v sektoru elektromobilů  vzhledem k rozvíjejícímu se využití elektrovozů – změny v metodice predikce  predikce byla vytvářena pro vozidla M1 (osobní automobily, nejvýše 9 osob)  aktuální stav elektrovozidel:  nově predikce rozšířeny pro vozidla typu: - M2 a M3 (autobusy) - N1, N2, N3 (nákladní vozy) - L (motocykly) M1M2 a M3NL počet (ks.)2606401394 přibližná spotřeba (MWh)17053058060

82 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 82 Hlavní charakteristiky predikce I. Predikce – spotřeba elektřiny v sektoru elektromobilů  počet automobilů bude záviset na vývoji počtu obyvatel – predikce počtu obyvatel  počty vozidel všech sledovaných kategorií vztažené na osobu v predikčním horizontu narostou  z dnešního pohledu největší potenciál u vozidel: 1. s nízkým poměrem hmotnosti vozidla a nákladu (kola, motocykly) 2. nízkým denním nájezdem (městsky provozované M1 a malé nákladní vozy)  predikce počítá se dvěma hlavními alternativami nynějšího využívání kapalných paliv jako zdroje primární energie pro pohon (či s jejich kombinací): 1. CNG (Compressed Natural Gas) – stlačený zemní plyn, spalovací motor, ale nižší emise 2. Zdroj elektřiny – elektromotor, uvažováno zejména o bateriovém zdroji či palivových článcích (PČ), přímé emise nulové, v kombinaci s energií z OZE v případě PČ dojde k výraznému snížení emisí.

83 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 83 Hlavní charakteristiky predikce II. Predikce – spotřeba elektřiny v sektoru elektromobilů  predikce počítá s: 1. Navyšováním počtu vozidel na osobu – diferencovaně dle kategorie vozidla 2. Diferencovaným nárůstem podílu elektrovozidel na celkových počtech 3. Navyšováním účinnosti cyklu nabíjení/vybíjení 4. Snižováním měrné spotřeby vozidel (kWh/km) 5. Navyšováním dojezdu a ročního nájezdu vozidel – diferencovaně dle typu vozidla

84 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 84 Počet vozidel dle kategorií na osobu – historie a predikce

85 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 85 Podíl elektrovozidel dle kategorií – historie a predikce 45 % 35 % 17,5 % 10 %

86 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 86 Počet kusů elektrovozidel dle kategorií – historie a predikce 485 tis. 1762 tis. 149 tis. 1,9 tis.

87 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 87 Struktura spotřeby elektrovozidel – historie a predikce

88 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 88 5,5 TWh (4,2 TWh) Spotřeba elektrovozidel – historie a predikce

89 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 89 Tuzemská netto spotřeba + spotřeba elektromobilů – historie a predikce 7,2 % TNS (5,4 % TNS)

90 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 90 Jaké jsou možnosti navýšení užitné hodnoty elektromobilu? převzato ze stránek společnosti EP Tender: http://www.eptender.com/

91 Program jednání 1. Úvod 2. Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR 3. Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014:  Vývoj a současný stav  Predikce  Mezinárodní srovnání 4. Diskuse 5. Formulace závěrů

92 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

93 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 93 Možnosti a úskalí mezinárodního srovnávání Mezinárodní srovnání  srovnávat pouze s přihlédnutím ke specifikům srovnávaných zemí,  ne všechny kategorie, které se nabízejí ke srovnání je možné bez interpretace a následného komentáře srovnávat,  rozdíly způsobují zejména: 1. geografické a klimatické podmínky, 2. společenské zvyklosti a specifika využívání elektřiny, 3. fáze rozvinutosti a fáze ekonomického cyklu, 4. přítomnost nahodilých vlivů a objevování nových trendů.

94 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 94 Parametry srovnávání Mezinárodní srovnání  srovnání bylo provedeno pro aktualizované predikce ekonomického vývoje a spotřeby elektřiny pro země EU,  predikce se většinou opírají o data ke konci prvního čtvrtletí roku 2013  predikce jsou inspirovány daty: - z mezinárodního srovnání společnosti EURELECTRIC (Eurprog 2013), - predikcí organizace OECD - statistik a predikcí organizace WorldBank  pro srovnání v rámci predikcí spotřeby elektřiny se nabízí tyto kategorie: 1. srovnání predikcí v bazických indexech 2. spotřeba sektorů na hlavu v kurzech či paritě kupní síly 3. regresní srovnání pozice státu v rámci EU

95 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 95 Srovnání vývoje POPULACE (počet obyvatel)

96 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 96 Srovnání vývoje EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI bazické indexy HPH

97 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 97 Srovnání vývoje EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI měřené HPH na hlavu

98 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 98 Srovnání vývoje ELEKTROENERGETICKÉ NÁROČNOSTI tvorby HPH

99 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 99 Srovnání vývoje TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY

100 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 100 Srovnání vývoje SPOTŘEBY DOMÁCNOSTÍ na hlavu

101 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy 101 Shrnutí srovnání Mezinárodní srovnání 1. Trajektorie ekonomické výkonnosti ČR měřené HPH na hlavu odpovídá pozici mezi zeměmi E15 a novými členskými státy (Polsko, Maďarsko, Slovensko): ČR je v úrovni HPH na hlavu po Kypru a Slovinsku nejvýše mezi zeměmi E13 a v horizontu roku 2040 konverguje k pozici E28. 2. Úhrnný nárůst spotřeby elektřiny v ČR je pro horizont roku 2040 na úrovni průměru zemí E28. 3. Trajektorie vývoje spotřeby domácností na hlavu je na spodním konci spektra predikcí: Srovnávají se zde země s různými spotřebními zvyklostmi (ČR má velký instalovaný výkon v elektrickém topení, kde je vysoký potenciál úspor). Dalším faktorem jsou nové demografické predikce.

102 Program jednání 1. Úvod 2. Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR 3. Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014:  Vývoj a současný stav  Predikce  Mezinárodní srovnání 4. Diskuse 5. Formulace závěrů

103 Program jednání 1. Úvod 2. Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR 3. Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014:  Vývoj a současný stav  Predikce  Mezinárodní srovnání 4. Diskuse 5. Formulace závěrů

104 OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. sekce provozu a rozvoje ES


Stáhnout ppt "OTE, sídlo OTE Praha 1. dubna 2014 Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů."

Podobné prezentace


Reklamy Google