Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů"— Transkript prezentace:

1 Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů
OTE, sídlo OTE Praha 1. dubna 2014 1

2 Program jednání Úvod Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR
Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014: Vývoj a současný stav Predikce Mezinárodní srovnání Diskuse Formulace závěrů

3 Program jednání Úvod Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR
Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014: Vývoj a současný stav Predikce Mezinárodní srovnání Diskuse Formulace závěrů

4 ÚVOD Kde jsme a kam v třetině roku 2014

5 Kde jsme a kam kráčíme v první třetině roku 2014
Úvod Kde jsme a kam kráčíme v první třetině roku 2014 rok 2013 dopadl ekonomicky mírně lépe než se čekalo (méně špatně) poslední data ukazují oživení: Růst výdajů vládních institucí celý rok 2013 Mírný růst výdajů domácností od půle roku 2013 Výrazný růst vývozu (hlavně zboží) poslední kvartál 2013 dosažená spotřeba elektřiny v roce 2013 po teplotním přepočtu dosáhla meziročního růstu – 0,4 % (přibližně 160 GWh méně než predikce) existuje podezření nevykompenzování teplotního přepočtu (výrazně nadnormální teploty už od listopadu 2013) dosud nebyla vydána oficiální data o spotřebě elektřiny v roce 2014 5

6 Program jednání Úvod Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR
Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014: Vývoj a současný stav Predikce Mezinárodní srovnání Diskuse Formulace závěrů

7 Vývoj spotřeby elektřiny ES ČR v roce 2013 (Jaroslav Škarda)

8 PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ TEPLOTY ČR (°C)

9 VÝVOJ DENNÍCH TEPLOT ČR odchylka od normálu (°C), 1/2013 až 3/2014

10 KLOUZAVÉ MEZIROČNÍ INDEXY VO a MO hodnoty klimaticky i kalendářně přepočtené

11 RŮST SPOTŘEBY EL. ČR V ROCE 2013 meziročně, hodnoty klimat
RŮST SPOTŘEBY EL. ČR V ROCE meziročně, hodnoty klimat. přepočtené (%)

12 dtto (2)

13 RŮST SPOTŘEBY EL. ČR V ROCE 2013 meziročně, hodnoty klimat
RŮST SPOTŘEBY EL. ČR V ROCE meziročně, hodnoty klimat. přepočtené (%)

14 TÝDENNÍ BTTO SPOTŘ. EL. ČR podle ČEPS hodnoty klimat. a kalend
TÝDENNÍ BTTO SPOTŘ. EL. ČR podle ČEPS hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

15 BTTO SPOTŘEBA PODLE ERÚ a ČEPS poměr hodnot ERÚ ku ČEPS

16 TÝDENNÍ BTTO SPOTŘ. EL. ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

17 TÝDENNÍ BTTO SPOTŘ. ČEPS vs. ERÚ, r. 2013 hodnoty klimat. a kalend
TÝDENNÍ BTTO SPOTŘ. ČEPS vs. ERÚ, r hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

18 TÝDENNÍ SPOTŘ. NETTO ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

19 TÝDENNÍ SPOTŘ. VO ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

20 TÝDENNÍ SPOTŘ. MO ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

21 TÝDENNÍ SPOTŘ. MOP ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

22 TÝDENNÍ SPOTŘ. MOO ČR hodnoty klimat. a kalend. přepočtené (GWh)

23 ES ČR, roční indexy 2008/2007 až 2014/2013 hodnoty klimaticky i kalendářně přepočtené

24 Program jednání Úvod Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR
Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014: Vývoj a současný stav Predikce Mezinárodní srovnání Diskuse Formulace závěrů

25 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV spotřeba elektřiny v ČR
25

26 Vývoj v roce 2013 – meziroční růst – rozklad vlivů
Vývoj a současný stav – spotřeba elektřiny v ČR Vývoj v roce 2013 – meziroční růst – rozklad vlivů kolísavý vývoj při mírně převládajícím poklesu tempa, výrazný teplotní vliv v měsíci únoru a prosinci, vliv přestupného roku a teploty v únoru roku 2012: 26

27 Vývoj v roce 2013 – mez. růst kumul. – rozklad vlivů
Vývoj a současný stav – spotřeba elektřiny v ČR Vývoj v roce 2013 – mez. růst kumul. – rozklad vlivů vlivem ekonomiky a domácností pokles o 0,25 %, bez klimatického přepočtu pokles spotřeby o 0,24 %, po klimatickém přepočtu pokles o 0,40 %: 27

28 Vývoj spotřeby v roce 2013 – naměřená vs. přepočtená
energie naměřená teplota naměřená teplotní normál energie přepočtená 28

29 Vývoj spotřeby skutečnost vs. predikce 9/2013 – odchylky od ref. var
Vývoj spotřeby skutečnost vs. predikce 9/2013 – odchylky od ref. var. kumulativně vysoká 9/2013 referenční 9/2013 nízká 9/2013 TNS naměřeno přepočtová energie TNS přepočteno 29

30 Vývoj spotřeby v roce 2013 – meziroční růst
Vývoj a současný stav – spotřeba elektřiny v ČR Vývoj spotřeby v roce 2013 – meziroční růst diferencovaný nárůst mezi sektory: klesající VO se změnou trendu v závěru roku kolísavý vývoj MO s převládajícím trendem růstu tradičně velmi zvláštní vývoj OSES i ztrát teplotně přepočteno 30

31 Vývoj spotřeby v roce 2013 – meziroční růst kumulativně
Vývoj a současný stav – spotřeba elektřiny v ČR Vývoj spotřeby v roce 2013 – meziroční růst kumulativně velmi diferencovaný kumulativní nárůst mezi sektory (mezi VO a MO): VO – 1,2 % MOP + 0,5 %, MOO + 0,2 % teplotně přepočteno 31

32 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ekonomika ČR
32

33 Ekonomický vývoj v roce 2013
Vývoj a současný stav – ekonomika ČR Ekonomický vývoj v roce 2013 za rok 2013 HPH meziročně: – 0,8 % (HDP – 0,9 %) v průběhu roku se pokles snižoval – poslední kvartál již růstový hlavní determinanty vývoje (meziročně): Tvorba hrubého kapitálu: velmi výrazný pokles: – tvorba hrubého fixního kapitálu – 3,3 % (Q2: - 6,2 % !!!) – většina poklesu však spadá do poklesu zásob Výdaje domácností: mírný pokles – 0,2 % (druhý půlrok už kladný) Výdaje sektoru vlády: nárůst výdajů 1,9 % (druhý půlrok 2,4 %) Zahraniční obchod (vývoz): působil od druhého kvartálu kladně, v závěru roku velmi kladně: – za rok 2013 sice jen 0,1 % – za čtvrtý kvartál však 3,5 %

34 Vývoj výdajů na HDP (stále ceny 2005, sezónně očištěno)
Tvorba hrubého fixního kapitálu (THFK) představuje: - nové investice, rekonstrukce, modernizace a nákupy a bezplatné nabytí dlouhodobého majetku po odpočtu jejich prodeje a bezplatných předání - pořízení nehmotných fixních aktiv - zvýšení hodnoty nevyráběných nefinančních aktiv Do tvorby se nepočítají fixní aktiva s hodnotou nižší než 20 tis. Kč, předměty dlouhodobé spotřeby nakoupené domácnostmi (jako automobily apod.), ale zahrnuje se pořízení obydlí. Dále se nezahrnují předměty pro vojenské účely, výdaje na výzkum a vývoj atd. THFK tedy představuje hodnotu pořízení hmotných i nehmotných investic, tedy majetku, který nebude spotřebováván, ale využit pro další produktivní činnost. 47 % HDP 19 % HDP 24 % HDP saldo je 9 % HDP

35 Růst přidané hodnoty v roce 2013 (očištěno)
Současný stav v ČR – ekonomika Růst přidané hodnoty v roce 2013 (očištěno) mezikvartální mírný růst až od Q2: meziročně: druhé pololetí vyšší výkon, ale růst až v Q4:

36 Meziroční růst přidané hodnoty (%) – sezónně očištěno
36

37 VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV ekonomika EU
37

38 Ekonomický vývoj v roce 2013
Současný stav v EU – ekonomika Ekonomický vývoj v roce 2013 evropská ekonomika v roce 2013: přechod od stagnace k růstu (2. čtvrtletí meziroční stagnace, ale už mezikvartální růst), meziroční růst reálného HDP: 2013 Q Q4 E28: 0,2 % 1,1 % USA 2,0 % 2,6 % Německo 0,6 % 1,4 % Rakousko 0,4 % 0,5 % Slovensko 0,9 % 1,4 % Polsko 1,8 % 2,2 % Maďarsko 1,7 % 2,7 % důsledek pro ČR: optimistické vyhlídky posílení poptávky a dosavadních temp vývozu.

39 Vývoj HDP vybraných zemí – mezikvartálně

40 Vývoj HDP vybraných zemí – meziročně

41 Program jednání Úvod Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR
Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014: Vývoj a současný stav Predikce Mezinárodní srovnání Diskuse Formulace závěrů

42 PREDIKCE očekávaný vývoj ekonomiky
42

43 Predikce – ekonomika EU
Předpokládaný vývoj 2013 a 2014 E28: průměrný meziroční růst HDP za roky 2000 až 2008: 2,1 % 2009: hospodářská krize: růst HDP – 4,4 % 2010: obrat k růstu ve většině zemí EU: růst HDP 2,2 % 2011: relativně uspokojivý růst: 1,6 % 2012: pokles – 0,3 % 2013: růst 0,1 % (9/2013: – 0,1 %, 9/2012: 1,2 %, 3/2012: 1,5 %) 2014: růst 1,3 % (9/2013: 1,4 %, 3/2013: 1,6 %) 2015: růst 1,4 % (9/2013: 1,4 %, 3/2013: 1,4 %) 43

44 Vývoj predikcí a předpokládaný vývoj 2014 a 2015
Predikce – ekonomika EU Vývoj predikcí a předpokládaný vývoj 2014 a 2015 srovnání predikcí růstu HDP: EUROSTAT březen 2012,březen 2013, září 2013 OECD březen 2014 3/2012 Německo Slovensko Polsko Rakousko 2012 0,6 % 1,2 % 2,5 % 0,7 % 2013 1,5 % 2,9 % 2,8 % 1,9 % 3/2013 Německo Slovensko Polsko Rakousko 2013 0,5 % 1,1 % 1,2 % 0,7 % 9/2013 Německo Slovensko Polsko Rakousko 2013 0,4 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 2014 1,8 % 2,8 % 2,2 % 3/2014 Německo Slovensko Polsko Rakousko 2014 1,7 % 1,9 % 2,7 % 2015 2,0 % 2,9 % 3,3 % 2,2 % 44

45 Předpokládaný vývoj střednědobý a dlouhodobý
Predikce – ekonomika EU Předpokládaný vývoj střednědobý a dlouhodobý pro horizont 2014 až 2030: předpoklad mírného růstu zemí E15, a vyššího růstu pro země E13, ve srovnání s predikcemi 9/2013: až na mírnou úpravu pro nejbližší roky setrvání na statusu quo, stále platí: očekávaný přesun těžiště ekonomického výkonu směrem do dnešních rozvojových zemí (Asie – Čína, Indie) – predikce jsou tak ve srovnání s několik let starými nižší, není očekáván dramatický obrat – aktuálně nejsou indicie pro formulaci scénáře výrazněji negativního ekonomického vývoje ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu. 45

46 Vývoj HPH pro země EU 46

47 Predikce – ekonomika ČR
Předpokládaný vývoj skutečnost roku 2013 vyšší než očekávaná: očekáváno - 1,4 %, dosaženo - 0,81 % srovnání predikcí: 3/2014 a 9/2013 (v závorce): predikce růstu HDP: Eurostat ČNB MF pro rok 2014: N/A (1,6 %) 2,2 % (2,1 %) 1,4 % (0,8 %) pro rok 2015: N/A 2,8 % 2,0 % predikce růstu HPH: EGÚ Brno pro rok 2014: 2,2 % (1,9 %) pro rok 2015: 2,7 % (2,7 %) krátkodobý a střednědobý horizont: nejbližší horizont navýšen, jinak setrvalý stav, pro dlouhodobý horizont jsou predikce růstu zachovány. 47

48 K predikci vývoje pro rok 2014
Predikce – ekonomika ČR K predikci vývoje pro rok 2014 pro celý rok 2014 očekáván meziroční růst ve všech sektorech (sezónně očištěné hodnoty, predikce EGÚ Brno):

49 Meziroční růst přidané hodnoty – predikce 3/2014 (sezónně očištěno)
49

50 Předpokládaný vývoj – průměrné růsty HPH
Predikce – ekonomika ČR Předpokládaný vývoj – průměrné růsty HPH 50

51 PREDIKCE očekávaný vývoj demografie
51

52 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel
Predikce – demografie ČR Předpokládaný vývoj počtu obyvatel rok 2013: nižší (o cca 9,5 tis.) než očekávaný růst počtu obyvatel na úroveň tis. (rok tis.), v roce 2013 vydány nové projekce počtu obyvatel, navazují na výsledky SLDB 2011, díky němuž došlo k mírné revizi (snížení o 47 tis. obyvatel) i predikcí předešlých (z roku 2009), nové projekce představují výrazné snížení očekávaného počtu obyvatel o přibližně 1,5 mil. pro rok 2060. 52

53 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel
Predikce – demografie ČR Předpokládaný vývoj počtu obyvatel V základních trendech jednotlivých složek budoucího populačního vývoje se nová projekce neliší od minulých. Projekce počítá s: dalším snižováním hladiny úmrtnosti v dlouhodobém pohledu s kladným migračním saldem a ve střední a vysoké variantě se zvýšením úrovně plodnosti Nejvýraznější změny oproti minulé projekci: Menší optimismus ve vývoji plodnosti (rychlejší příklon k zemím regionu střední Evropy). Nižší migrační saldo, včetně možnosti přechodně záporného salda (krize, jiný vývoj a výraznější migrační restrikce). 53

54 Počet obyvatel ČR – historie a predikce
+ 2,4 % - 11,5 % 54

55 Předpokládaný vývoj počtu domácností
Predikce – demografie ČR Předpokládaný vývoj počtu domácností již od minulé predikce: ČSÚ dále nevykazuje počty domácností v kategorii cenzová domácnost, ale jen v kategoriích hospodařící a bytová, predikce budou dále využívat kategorie hospodařící domácnost: pro rok 2060: pokles počtu obyvatel o přibližně 12 % na 9,3 mil. predikce poklesu počtu osob na domácnost zůstává zachována, když mezi roky 2013 a 2060 dojde k poklesu z 2,37 na 2,14 počet domácností poroste do roku 2030 a to na hodnotu 4,7 mil., pak bude klesat, když v roce 2060 bude činit 4,3 mil. (o 66 tis. méně než dnes) Bytová domácnost - soubor osob trvale společně bydlících v bytě. (Vyznačuje se společným bydlením.) Hospodařící domácnost - soubor osob trvale společně bydlících v bytě, společně hradících náklady na bydlení, vybavení, stravu aj. (Vyznačuje se společným bydlením a společným hospodařením) Cenzová domácnost - nejmenší kolektivita osob, spjatá společným bydlením, společným hospodařením a většinou i příbuzenskými vztahy. Dělí se na úplné rodinné domácnosti, neúplné rodinné domácnosti, vícečlenné nerodinné domácnosti a domácnosti jednotlivců. V rámci jedné hospodařící domácnosti může být více cenzových domácností... 55

56 Osob na domácnost v ČR – historie a predikce
- 9,5 % 56

57 Počet domácností ČR – historie a predikce
+ 14 % - 2,1 % 57

58 PREDIKCE očekávaný vývoj spotřeby VÝROBNÍ SFÉRY
58

59 Hlavní vývojové trendy
Predikce – spotřeba elektřiny výrobní sféry Hlavní vývojové trendy ve srovnání s minulou predikcí: - pro krátkodobý až střednědobý horizont: zvýšení tempa poklesu EEN - pro dlouhodobý výhled vývoje EEN zachování tempa poklesu EEN úroveň EEN bude klesat: - zvyšování cenové úrovně v ČR (posilování koruny , snižování parity) - zvyšování technologické úrovně - změna struktury tvorby HPH mezi roky 2013 a 2040 očekáván pokles EEN na 65 % (9/2013: 65 %) mezi roky 2013 a 2040 očekáván nárůst spotřeby elektřiny výrobní sféry o 29,0 % (9/2013: 28,7 %) nárůst VO: 28,4 % nárůst MOP: 31,4 % 59

60 EEN produkce HPH ČR – historie a predikce pro rok 2014
60

61 EEN produkce HPH ČR – sektory – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %)
61

62 Spotřeba výrobní sféry – VO, MOP – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %)
+ 46,9 % + 38,3 % MOP VO 62

63 Spotřeba výrobní sféry – sektory – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %)
+ 39,9 % (+ 39,7 %) 63

64 PREDIKCE očekávaný vývoj spotřeby DOMÁCNOSTÍ
64

65 Hlavní vývojové trendy
Predikce – spotřeba elektřiny maloodběru obyvatelstva Hlavní vývojové trendy v roce 2013 v MOO meziroční nárůst + 1,2 % (po přepočtu jen 0,24 %) predikce měrné spotřeby na vytápění rozdělena na dva vlivy: 1. navyšování efektivity (dominantně vliv zateplování) 2. snižování využití (dominantně vliv přechodu k jiným palivům) predikováno je: 1. snižování měrné spotřeby pro vytápění a ohřev TUV, navyšování pro ostatní spotřebu (při zahrnutí předpokladu navyšování efektivity, 2. mírné navyšování vybavenosti vytápěním a ohřevem TUV 65

66 Hlavní vývojové trendy
Predikce – spotřeba elektřiny maloodběru obyvatelstva Hlavní vývojové trendy v krátkodobém a střednědobém horizontu nárůst využití elektřiny zejména pro vytápění (vliv nastavení tarifní politiky), ale i pro ohřev TUV predikce úspor zůstává zachována míra predikovaných úspor v sektoru MOO (průměrné roční úspory jako % spotřeby sektoru MOO): 2013 až až 2040 s růstem počtu domácností - 0,7 % - 0,4 % bez růstu počtu domácností - 2,4 % - 1,4 % mezi roky 2013 a 2040 očekáváno navýšení spotřeby MOO o 10,4 % (9/2013: 10,5 %) 66

67 Vybavenost sektoru MOO – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %)
67

68 Úspory v sektoru MOO – srovnání – predikce
- 2,4 % meziročně - 1,4 % meziročně 68

69 Měrná spotřeba subsektorů MOO – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %)
+ 31,7 % - 16,4 % - 21,5 % 69

70 Spotřeba MOO – sektory – historie a predikce (%, rok 2013 = 100 %)
+ 10,4 % (+ 10,5 %) 70

71 PREDIKCE očekávaný vývoj TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY
(výrobní sféra + sféra domácností) 71

72 Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS)
Obecné předpoklady I. predikce jsou formulovány nad slovně vymezenou množinou podmínek Scénář dlouhodobého vývoje (aktuálně verze březen 2014), tento scénář zahrnuje podmínky vývoje ES i jejího okolí, podmínky vývoje okolí jsou pak: 1. Přírodní podmínky, 2. Společenské a politické podmínky, 3. Ekonomické a technické podmínky, mimo jiné jsou predikce založeny na předpokladech (výňatek): soběstačnost ES ČR v otázce bilance elektřiny – dlouhodobě mírně přebytková bilance s využitím přebytků pro export zejména do DE, SK, AU, zachování cenových proporcí základních energetických komodit pro konečné zákazníky (vyšší cenová úroveň pro vyšší míru zušlechtění komodity), 72

73 Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS)
Obecné předpoklady II. existence volného trhu s energetickými komoditami; předpoklad mírného omezování křížových dotací mezi tarify v distribuci elektřiny, diferenciace ceny elektřiny v dobách vysokého zatížení a nízkého zatížení (resp. vysoké výroby z OZE a nízké výroby z OZE) bude relativně nízká – nebude umožňovat využití elektřiny jako náhrady ostatních méně ušlechtilých zdrojů energie s příslušných snížením efektivity, kontinuální, nicméně evoluční vývoj struktury palivové základny ES ČR (navyšování podílu OZE, plynu a jádra). 73

74 Hlavní vývojové trendy
Predikce – tuzemská netto spotřeba (TNS) Hlavní vývojové trendy nižší spotřeba (o 65 GWh) pro rok 2014 než v minulé predikci (9/2013), pro rok 2014 predikován velmi mírný růst, růst TNS 2013: + 0,64 % (9/2013: + 0,47 %) predikce je pro celý predikční horizont až na drobné změny zachována, mezi roky 2013 a 2040 očekáváno navýšení spotřeby TNS o 24,2 % (9/2013: 24,1 %). pro horizont 2041 až 2060 není očekáváno další výrazné nasycování na úrovni TNS – předpokládaný průměrný růst cca. 0,3 % meziročně. 74

75 Tuzemská netto spotřeba (TNS) – historie a predikce
+ 24,2 % (24,1 %) predikce 9/2013 historie vysoká 3/2014 referenční 3/2014 nízká 3/2014 75

76 Struktura tuzemské netto spotřeby (TNS) – historie a predikce
průmysl 25 % 21 % služby 24 % 29 % domácnosti 45 % 43 % 76

77 Tuzemská netto spotřeba (GWh)
77

78 Tuzemská netto spotřeba – meziroční indexy (%)
78

79 Tuzemská netto spotřeba – bazické indexy (%, rok 2013 = 100 %)
79

80 PREDIKCE očekávaný vývoj spotřeby ELEKTROMOBILŮ
80

81 Na úvod Predikce – spotřeba elektřiny v sektoru elektromobilů
vzhledem k rozvíjejícímu se využití elektrovozů – změny v metodice predikce predikce byla vytvářena pro vozidla M1 (osobní automobily, nejvýše 9 osob) aktuální stav elektrovozidel: nově predikce rozšířeny pro vozidla typu: - M2 a M3 (autobusy) - N1, N2, N3 (nákladní vozy) - L (motocykly) M1 M2 a M3 N L počet (ks.) 260 6 40 1394 přibližná spotřeba (MWh) 170 530 580 60 81

82 Hlavní charakteristiky predikce I.
Predikce – spotřeba elektřiny v sektoru elektromobilů Hlavní charakteristiky predikce I. počet automobilů bude záviset na vývoji počtu obyvatel – predikce počtu obyvatel počty vozidel všech sledovaných kategorií vztažené na osobu v predikčním horizontu narostou z dnešního pohledu největší potenciál u vozidel: s nízkým poměrem hmotnosti vozidla a nákladu (kola, motocykly) nízkým denním nájezdem (městsky provozované M1 a malé nákladní vozy) predikce počítá se dvěma hlavními alternativami nynějšího využívání kapalných paliv jako zdroje primární energie pro pohon (či s jejich kombinací): CNG (Compressed Natural Gas) – stlačený zemní plyn, spalovací motor, ale nižší emise Zdroj elektřiny – elektromotor, uvažováno zejména o bateriovém zdroji či palivových článcích (PČ), přímé emise nulové, v kombinaci s energií z OZE v případě PČ dojde k výraznému snížení emisí. 82

83 Hlavní charakteristiky predikce II.
Predikce – spotřeba elektřiny v sektoru elektromobilů Hlavní charakteristiky predikce II. predikce počítá s: Navyšováním počtu vozidel na osobu – diferencovaně dle kategorie vozidla Diferencovaným nárůstem podílu elektrovozidel na celkových počtech Navyšováním účinnosti cyklu nabíjení/vybíjení Snižováním měrné spotřeby vozidel (kWh/km) Navyšováním dojezdu a ročního nájezdu vozidel – diferencovaně dle typu vozidla 83

84 Počet vozidel dle kategorií na osobu – historie a predikce
84

85 Podíl elektrovozidel dle kategorií – historie a predikce
45 % 35 % 17,5 % 10 % 85

86 Počet kusů elektrovozidel dle kategorií – historie a predikce
1762 tis. 485 tis. 149 tis. 1,9 tis. 86

87 Struktura spotřeby elektrovozidel – historie a predikce
87

88 Spotřeba elektrovozidel – historie a predikce
5,5 TWh (4,2 TWh) 88

89 Tuzemská netto spotřeba + spotřeba elektromobilů – historie a predikce
7,2 % TNS (5,4 % TNS) 89

90 Jaké jsou možnosti navýšení užitné hodnoty elektromobilu?
převzato ze stránek společnosti EP Tender: 90

91 Program jednání Úvod Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR
Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014: Vývoj a současný stav Predikce Mezinárodní srovnání Diskuse Formulace závěrů

92 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ 92

93 Možnosti a úskalí mezinárodního srovnávání
Mezinárodní srovnání Možnosti a úskalí mezinárodního srovnávání srovnávat pouze s přihlédnutím ke specifikům srovnávaných zemí, ne všechny kategorie, které se nabízejí ke srovnání je možné bez interpretace a následného komentáře srovnávat, rozdíly způsobují zejména: geografické a klimatické podmínky, společenské zvyklosti a specifika využívání elektřiny, fáze rozvinutosti a fáze ekonomického cyklu, přítomnost nahodilých vlivů a objevování nových trendů. 93

94 Parametry srovnávání Mezinárodní srovnání
srovnání bylo provedeno pro aktualizované predikce ekonomického vývoje a spotřeby elektřiny pro země EU, predikce se většinou opírají o data ke konci prvního čtvrtletí roku 2013 predikce jsou inspirovány daty: - z mezinárodního srovnání společnosti EURELECTRIC (Eurprog 2013), - predikcí organizace OECD - statistik a predikcí organizace WorldBank pro srovnání v rámci predikcí spotřeby elektřiny se nabízí tyto kategorie: srovnání predikcí v bazických indexech spotřeba sektorů na hlavu v kurzech či paritě kupní síly regresní srovnání pozice státu v rámci EU Predikce pro srovnání jsou nyní zastaralé, vytváříme je s periodou jednoho roku… 94

95 Srovnání vývoje POPULACE (počet obyvatel)
95

96 Srovnání vývoje EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI bazické indexy HPH
96

97 Srovnání vývoje EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI měřené HPH na hlavu
97

98 Srovnání vývoje ELEKTROENERGETICKÉ NÁROČNOSTI tvorby HPH
98

99 Srovnání vývoje TUZEMSKÉ NETTO SPOTŘEBY
Predikce ostatních států jsou staré… patrné je to zejména ve střednědobém horizontu… 99

100 Srovnání vývoje SPOTŘEBY DOMÁCNOSTÍ na hlavu
100

101 Shrnutí srovnání Mezinárodní srovnání
Trajektorie ekonomické výkonnosti ČR měřené HPH na hlavu odpovídá pozici mezi zeměmi E15 a novými členskými státy (Polsko, Maďarsko, Slovensko): ČR je v úrovni HPH na hlavu po Kypru a Slovinsku nejvýše mezi zeměmi E13 a v horizontu roku 2040 konverguje k pozici E28. Úhrnný nárůst spotřeby elektřiny v ČR je pro horizont roku 2040 na úrovni průměru zemí E28. Trajektorie vývoje spotřeby domácností na hlavu je na spodním konci spektra predikcí: Srovnávají se zde země s různými spotřebními zvyklostmi (ČR má velký instalovaný výkon v elektrickém topení, kde je vysoký potenciál úspor). Dalším faktorem jsou nové demografické predikce. 101

102 Program jednání Úvod Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR
Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014: Vývoj a současný stav Predikce Mezinárodní srovnání Diskuse Formulace závěrů

103 Program jednání Úvod Komentář k vývoji spotřeby elektřiny v ČR
Představení predikce vývoje spotřeby elektřiny ES ČR – verze 3/2014: Vývoj a současný stav Predikce Mezinárodní srovnání Diskuse Formulace závěrů

104 OTE, a.s. EGÚ Brno, a. s. sekce provozu a rozvoje ES


Stáhnout ppt "Predikce spotřeby elektřiny ES ČR Jednání skupiny expertů"

Podobné prezentace


Reklamy Google