Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Planeta Země Litosféra. StavbaZemě Stavba Země • Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro b) zemský plášť c) zemská kůra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Planeta Země Litosféra. StavbaZemě Stavba Země • Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro b) zemský plášť c) zemská kůra."— Transkript prezentace:

1 Planeta Země Litosféra

2 StavbaZemě Stavba Země • Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro b) zemský plášť c) zemská kůra

3

4 a) Jádro • Dělíme jej na dvě části: – vnější jádro  je v polotekutém stavu – vnitřní jádro  je pevné • Jádro je velice těžké, protože je tvořeno téměř celé z kovů, a má vysokou teplotu (3000  C).

5 b) Zemský plášť •Je vrstva mezi zemskou kůrou a zemským jádrem. •Sahá do hloubky kolem km. •Skládá se ze dvou částí: –svrchní pevná část  část, která leží blíže zemskému povrchu, je pevná stejně jako zemská kůra –roztavená plastická část  obal, který není tuhý, ale polotekutý (jako těsto na bábovku)

6 cZemskákůra c) Zemská kůra • Tvoří svrchní obal Země. • Je tvořena horninami (horniny a minerály jsou neživé přírodniny). • Není všude stejně silná. • Dělení: pevninská - pevninská – asi 40 km silná (pod horami i 80 km) oceánská - oceánská – jen asi 6 km – dno oceánu

7 Zemská kůra

8 Litosféra

9 Litosféra Pevný, kamenný obal Země Neustále se mění, je v pohybu Je popraskaná na litosferické desky – různě velké pevné plochy zaujímající kontinenty i oceány a pohybující se všemi směry

10 Pohyb litosférických desek • Způsoben přítomností plastické vrstvy hornin = astenosféry v hlubších vrstvách pláště Obr.1

11 Způsoby pohybu litosférických desek Obr.2

12 Způsoby pohybu litosf.desek • PODSOUVÁNÍ -Slabší (oceánská) se podsouvá pod mohutnější (kontinentální) -zánik částí desek, roztavení hornin, doprovázeno sopečnou činností = vznik oceánských příkopů a následně sopečných ostrovů a pohoří

13 Sopečný ostrov – vznik při podsouvání Obr.3 Obr.4

14 Způsoby pohybu litosf.desek • ODSOUVÁNÍ - vzdalování litosférických desek stejného typu (hlavně oceánské) -vznik nové zem. kůry = způsobeno stoupáním roztaveného magmatu (odtlačování desek) -vznik oceánských hřbetů

15 Oceánské hřbety – vznik při odsouvání Obr.5

16 Vznik středooceánského hřbetu u Islandu Obr.6

17 1dmE&feature=player_detailpage

18 Způsoby pohybu litosf.desek • SRÁŽKA -U litosférických desek stejného typu (především kontinentální) -horotvorná činnost (tektonická) –vrásnění -vznikají pohoří

19 Vrásové pohoří - Himálaj Obr.7

20 Způsoby pohybu litosf.desek • POSUN -vodorovným posunem desek vznikají zlomové oblasti (propadliny, hrástě) - horotvorná činnost (tektonická) - zlomy

21 Zlom San Andreas u Kalifornie Příkopová propadlina Obr.8 Obr.9

22 Vu9rk&feature=player_embedded

23 •V místech, kde se litosférické desky stýkají, dochází k častým zemětřesením a sopečným erupcím. •Podmořská zemětřesení mohou způsobit vznik obrovských ničivých vln, které se nazývají tsunami.

24 zemětřesení • Zemětřesením se nazývají krátkodobé otřesy zemského povrchu. • Je způsobeno uvolňujícím se tlakem v horninách, který je způsoben pohybem lit.desek a jejich střetem. (nakreslit viz učebnice str. 12) • Síla otřesů je porovnávána na tzv. Richterově stupnici (12) •

25

26 sopečná činnost • Jako sopku označujeme vyvýšeninu na zemském povrchu vzniklou sopečnou činností. • Vzniká posunutím jedné desky pod druhou (zánik zemské kůry) nebo při pohybu 2 lit.desek od sebe (vznik hor a pohoří) • Obr. viz učebnice str. 14 (vznik sopky) •

27

28 Geologie •Geologie je věda, která se zabývá složením, stavbou a historickým vývojem Země.

29 opakování • Co je příroda? • Z kterých částí se skládá krajinná sféra? • Popiš stavbu země. • Co je litosféra? • Co jsou litosférické desky? • Jaké důsledky má pohyb litosférických desek? • Která věda zkoumá složení a stavbu Země?

30

31

32 DOPLŇ

33

34 DĚKUJI ZA POZORNOST 

35 Zdroje a použité materiály : Obr.1 - Obr.2 – ŠVECOVÁ, Milada a Dobroslav MATĚJKA. Přírodopis 9: učebnice pro ZŠ a víceletá G. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN Dostupné z: - ze str.40www.fraus.cz Obr.3 – Obr.4 - Obr.5 – Obr.6 – Obr.7 – Obr.8 – Obr.9 -

36 • • hvwSiA hvwSiA • mBfyXQ5SeSAoIqvKzkl763a4gpACXQ mBfyXQ5SeSAoIqvKzkl763a4gpACXQ • • • • • • • Zeměpis 6, Fraus 2003 • Zeměpis pro 5. ročník ZŠ, Fortuna 1995 • Pracovní listy do zeměpisu, Holubec • Všechno o Zemi, Reader‘s Digest Výběr 1998


Stáhnout ppt "Planeta Země Litosféra. StavbaZemě Stavba Země • Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro b) zemský plášť c) zemská kůra."

Podobné prezentace


Reklamy Google