Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Planeta Země Litosféra. StavbaZemě Stavba Země • Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro b) zemský plášť c) zemská kůra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Planeta Země Litosféra. StavbaZemě Stavba Země • Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro b) zemský plášť c) zemská kůra."— Transkript prezentace:

1 Planeta Země Litosféra

2 StavbaZemě Stavba Země • Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro b) zemský plášť c) zemská kůra

3

4 a) Jádro • Dělíme jej na dvě části: – vnější jádro  je v polotekutém stavu – vnitřní jádro  je pevné • Jádro je velice těžké, protože je tvořeno téměř celé z kovů, a má vysokou teplotu (3000  C).

5 b) Zemský plášť •Je vrstva mezi zemskou kůrou a zemským jádrem. •Sahá do hloubky kolem 2 900 km. •Skládá se ze dvou částí: –svrchní pevná část  část, která leží blíže zemskému povrchu, je pevná stejně jako zemská kůra –roztavená plastická část  obal, který není tuhý, ale polotekutý (jako těsto na bábovku)

6 cZemskákůra c) Zemská kůra • Tvoří svrchní obal Země. • Je tvořena horninami (horniny a minerály jsou neživé přírodniny). • Není všude stejně silná. • Dělení: pevninská - pevninská – asi 40 km silná (pod horami i 80 km) oceánská - oceánská – jen asi 6 km – dno oceánu

7 Zemská kůra

8 Litosféra

9 Litosféra Pevný, kamenný obal Země Neustále se mění, je v pohybu Je popraskaná na litosferické desky – různě velké pevné plochy zaujímající kontinenty i oceány a pohybující se všemi směry

10 Pohyb litosférických desek • Způsoben přítomností plastické vrstvy hornin = astenosféry v hlubších vrstvách pláště Obr.1

11 Způsoby pohybu litosférických desek 1. 2. 3. 4. Obr.2

12 Způsoby pohybu litosf.desek • PODSOUVÁNÍ -Slabší (oceánská) se podsouvá pod mohutnější (kontinentální) -zánik částí desek, roztavení hornin, doprovázeno sopečnou činností = vznik oceánských příkopů a následně sopečných ostrovů a pohoří

13 Sopečný ostrov – vznik při podsouvání Obr.3 Obr.4

14 Způsoby pohybu litosf.desek • ODSOUVÁNÍ - vzdalování litosférických desek stejného typu (hlavně oceánské) -vznik nové zem. kůry = způsobeno stoupáním roztaveného magmatu (odtlačování desek) -vznik oceánských hřbetů

15 Oceánské hřbety – vznik při odsouvání Obr.5

16 Vznik středooceánského hřbetu u Islandu Obr.6

17 http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY 1dmE&feature=player_detailpage

18 Způsoby pohybu litosf.desek • SRÁŽKA -U litosférických desek stejného typu (především kontinentální) -horotvorná činnost (tektonická) –vrásnění -vznikají pohoří

19 Vrásové pohoří - Himálaj Obr.7

20 Způsoby pohybu litosf.desek • POSUN -vodorovným posunem desek vznikají zlomové oblasti (propadliny, hrástě) - horotvorná činnost (tektonická) - zlomy

21 Zlom San Andreas u Kalifornie Příkopová propadlina Obr.8 Obr.9

22 http://www.youtube.com/watch?v=cQVoSy Vu9rk&feature=player_embedded

23 •V místech, kde se litosférické desky stýkají, dochází k častým zemětřesením a sopečným erupcím. •Podmořská zemětřesení mohou způsobit vznik obrovských ničivých vln, které se nazývají tsunami.

24 zemětřesení • Zemětřesením se nazývají krátkodobé otřesy zemského povrchu. • Je způsobeno uvolňujícím se tlakem v horninách, který je způsoben pohybem lit.desek a jejich střetem. (nakreslit viz učebnice str. 12) • Síla otřesů je porovnávána na tzv. Richterově stupnici (12) • http://www.youtube.com/watch?v=SFC_qJ_8LnM http://www.youtube.com/watch?v=SFC_qJ_8LnM

25

26 sopečná činnost • Jako sopku označujeme vyvýšeninu na zemském povrchu vzniklou sopečnou činností. • Vzniká posunutím jedné desky pod druhou (zánik zemské kůry) nebo při pohybu 2 lit.desek od sebe (vznik hor a pohoří) • Obr. viz učebnice str. 14 (vznik sopky) • http://www.youtube.com/watch?v=qPnH7OZPK7k http://www.youtube.com/watch?v=qPnH7OZPK7k

27

28 Geologie •Geologie je věda, která se zabývá složením, stavbou a historickým vývojem Země.

29 opakování • Co je příroda? • Z kterých částí se skládá krajinná sféra? • Popiš stavbu země. • Co je litosféra? • Co jsou litosférické desky? • Jaké důsledky má pohyb litosférických desek? • Která věda zkoumá složení a stavbu Země?

30

31

32 DOPLŇ

33

34 DĚKUJI ZA POZORNOST 

35 Zdroje a použité materiály : Obr.1 - http://files.energetik-vv.webnode.cz/200000307-446c345663/Litos_desky.jpghttp://files.energetik-vv.webnode.cz/200000307-446c345663/Litos_desky.jpg Obr.2 – ŠVECOVÁ, Milada a Dobroslav MATĚJKA. Přírodopis 9: učebnice pro ZŠ a víceletá G. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN 978-80- 7238-587-4. Dostupné z: www.fraus.cz - ze str.40www.fraus.cz Obr.3 – http://sopky.eu/wp-content/uploads/fotky-28-sopka-krakatoa.jpghttp://sopky.eu/wp-content/uploads/fotky-28-sopka-krakatoa.jpg Obr.4 - http://geografickerevue.bloguje.cz/img/konvergentni%20hranice.jpghttp://geografickerevue.bloguje.cz/img/konvergentni%20hranice.jpg Obr.5 – http://planety.astro.cz/obr/planety/zeme/tektonika04.jpghttp://planety.astro.cz/obr/planety/zeme/tektonika04.jpg Obr.6 – http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps06/2722682/petro/soubory/kapitola_10/kap_10_soubory/image013.jpghttp://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps06/2722682/petro/soubory/kapitola_10/kap_10_soubory/image013.jpg Obr.7 – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Himalayas.jpg/350px-Himalayas.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Himalayas.jpg/350px-Himalayas.jpg Obr.8 – http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Greatrift.jpg/220px-Greatrift.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Greatrift.jpg/220px-Greatrift.jpg Obr.9 - http://www.sci.muni.cz/~herber/quake/sanandreas.gifhttp://www.sci.muni.cz/~herber/quake/sanandreas.gif

36 • http://www.planety-seminarka.wz.cz/zemevnitrek.jpg http://www.planety-seminarka.wz.cz/zemevnitrek.jpg • http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1_Ejio0ml81g-rDM5h9wI_BeDBT54oNkj3j_c2GES_fI- hvwSiA http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1_Ejio0ml81g-rDM5h9wI_BeDBT54oNkj3j_c2GES_fI- hvwSiA • http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzKEACV1lTZsGoX7dfzW-- mBfyXQ5SeSAoIqvKzkl763a4gpACXQ http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQzKEACV1lTZsGoX7dfzW-- mBfyXQ5SeSAoIqvKzkl763a4gpACXQ • http://www.kids-fun-science.com/images/pe7-earths-crust-usgs.jpg http://www.kids-fun-science.com/images/pe7-earths-crust-usgs.jpg • http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze%202006/index.htm http://geologie.vsb.cz/loziska/exkurze/exkurze%202006/index.htm • http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_5.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_5.jpg • http://ecoki.com/study-finds-high-risk-earthquake-locations/ http://ecoki.com/study-finds-high-risk-earthquake-locations/ • http://www.hafnet.cz/tag/tsunami http://www.hafnet.cz/tag/tsunami • http://www.gify.nou.cz/deti5.htm http://www.gify.nou.cz/deti5.htm • Zeměpis 6, Fraus 2003 • Zeměpis pro 5. ročník ZŠ, Fortuna 1995 • Pracovní listy do zeměpisu, Holubec • Všechno o Zemi, Reader‘s Digest Výběr 1998


Stáhnout ppt "Planeta Země Litosféra. StavbaZemě Stavba Země • Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro b) zemský plášť c) zemská kůra."

Podobné prezentace


Reklamy Google