Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Planeta Země Litosféra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Planeta Země Litosféra."— Transkript prezentace:

1 Planeta Země Litosféra

2 Stavba Země Země se skládá ze tří základních vrstev: a) zemské jádro
b) zemský plášť c) zemská kůra

3

4 a) Jádro Dělíme jej na dvě části: vnější jádro je v polotekutém stavu
vnitřní jádro je pevné Jádro je velice těžké, protože je tvořeno téměř celé z kovů, a má vysokou teplotu (3000C).

5 b) Zemský plášť Je vrstva mezi zemskou kůrou a zemským jádrem.
Sahá do hloubky kolem km. Skládá se ze dvou částí: svrchní pevná část část, která leží blíže zemskému povrchu, je pevná stejně jako zemská kůra roztavená plastická část obal, který není tuhý, ale polotekutý (jako těsto na bábovku)

6 c) Zemská kůra Tvoří svrchní obal Země.
Je tvořena horninami (horniny a minerály jsou neživé přírodniny). Není všude stejně silná. Dělení: - pevninská – asi 40 km silná (pod horami i 80 km) - oceánská – jen asi 6 km – dno oceánu

7 Zemská kůra

8 Litosféra

9 Litosféra Pevný, kamenný obal Země Neustále se mění, je v pohybu
Je popraskaná na litosferické desky – různě velké pevné plochy zaujímající kontinenty i oceány a pohybující se všemi směry

10 Pohyb litosférických desek
Způsoben přítomností plastické vrstvy hornin = astenosféry v hlubších vrstvách pláště Obr.1

11 Způsoby pohybu litosférických desek
2. 1. 3. 4. Obr.2

12 Způsoby pohybu litosf.desek
PODSOUVÁNÍ Slabší (oceánská) se podsouvá pod mohutnější (kontinentální) zánik částí desek, roztavení hornin, doprovázeno sopečnou činností = vznik oceánských příkopů a následně sopečných ostrovů a pohoří

13 Sopečný ostrov – vznik při podsouvání
Obr.3 Obr.4

14 Způsoby pohybu litosf.desek
ODSOUVÁNÍ - vzdalování litosférických desek stejného typu (hlavně oceánské) vznik nové zem. kůry = způsobeno stoupáním roztaveného magmatu (odtlačování desek) vznik oceánských hřbetů

15 Oceánské hřbety – vznik při odsouvání
Obr.5

16 Vznik středooceánského hřbetu u Islandu
Obr.6

17

18 Způsoby pohybu litosf.desek
SRÁŽKA U litosférických desek stejného typu (především kontinentální) horotvorná činnost (tektonická) –vrásnění vznikají pohoří

19 Vrásové pohoří - Himálaj
Obr.7 Vrásové pohoří - Himálaj

20 Způsoby pohybu litosf.desek
POSUN vodorovným posunem desek vznikají zlomové oblasti (propadliny, hrástě) horotvorná činnost (tektonická) - zlomy

21 Zlom San Andreas u Kalifornie
Příkopová propadlina Obr.8 Zlom San Andreas u Kalifornie Obr.9

22

23 V místech, kde se litosférické desky stýkají, dochází k častým zemětřesením a sopečným erupcím.
Podmořská zemětřesení mohou způsobit vznik obrovských ničivých vln, které se nazývají tsunami.

24 zemětřesení Zemětřesením se nazývají krátkodobé otřesy zemského povrchu. Je způsobeno uvolňujícím se tlakem v horninách, který je způsoben pohybem lit.desek a jejich střetem. (nakreslit viz učebnice str. 12) Síla otřesů je porovnávána na tzv. Richterově stupnici (12)

25

26 sopečná činnost Jako sopku označujeme vyvýšeninu na zemském povrchu vzniklou sopečnou činností. Vzniká posunutím jedné desky pod druhou (zánik zemské kůry) nebo při pohybu 2 lit.desek od sebe (vznik hor a pohoří) Obr. viz učebnice str. 14 (vznik sopky)

27

28 Geologie Geologie je věda, která se zabývá složením, stavbou a historickým vývojem Země.

29 opakování Co je příroda? Z kterých částí se skládá krajinná sféra?
Popiš stavbu země. Co je litosféra? Co jsou litosférické desky? Jaké důsledky má pohyb litosférických desek? Která věda zkoumá složení a stavbu Země?

30

31

32 DOPLŇ

33

34 DĚKUJI ZA POZORNOST 

35 Zdroje a použité materiály :
Obr Obr.2 – ŠVECOVÁ, Milada a Dobroslav MATĚJKA. Přírodopis 9: učebnice pro ZŠ a víceletá G. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN Dostupné z: - ze str.40 Obr.3 – Obr Obr.5 – Obr.6 – Obr.7 – Obr.8 – Obr.9 -

36 Zeměpis 6, Fraus 2003 Zeměpis pro 5. ročník ZŠ, Fortuna 1995 Pracovní listy do zeměpisu, Holubec Všechno o Zemi, Reader‘s Digest Výběr 1998


Stáhnout ppt "Planeta Země Litosféra."

Podobné prezentace


Reklamy Google