Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS a zasejk jsme někam pokročili……… Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Žďár nad Sázavou 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS a zasejk jsme někam pokročili……… Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Žďár nad Sázavou 2013."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS a zasejk jsme někam pokročili……… Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Žďár nad Sázavou 2013

2 Hlavní oblasti činnosti a rozvoje ODIS v uplynulém roce: • změny a jiné aktivity v ODIS • standardizace odbavovacích zařízení • další rozvojové aktivity 2013 (2014) Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

3 Od 10. 6. 2012: • rozšíření ODIS na Bruntálsku o zbývající regionální autobusové linky provozované dopravcem Veolia Transport Morava a.s. (29 linek) Od 1. 7. 2012: • prodloužení linky DP Ostrava č. 39 do Paskova Od 2. 9. 2012 • změna organizace dopravy v oblasti Štítina – Háj ve Slezsku (zavedení nové linky č. 265) Od 9. 12. 2012: • rozšíření systémů ODIS a Moravskoslezské Esko o úsek z Dětřichova nad Bystřicí do Moravského Berouna (linka R10) • úprava linky S2 do relace Studénka – Mosty u Jablunkova, prodloužení linky V3 do trasy Bohumín – Jeseník nad Odrou a zavedení nové linky V2 Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova zastávka • navázání autobusové linky č. 257 na železniční dopravu ve Štítině Změny v ODIS Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

4 Změny v ODIS Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

5 Změny v ODIS Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

6 Centrální dispečink ODIS Na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s vybraným poskytovatelem dopravních informací (Chaps), byla vybavena místnost dispečinku (pracoviště Infocentra ODIS ve Svinově) potřebným zařízením a od října 2012 bylo zahájeno testování provozu s daty dopravců poskytujících on-line informace o pohybu vozidel (zatím jen Veolia Transport Morava a.s. a České dráhy, a.s.), bylo potřeba odstranit řadu chyb v zaměření GPS a přizpůsobit zařízení dopravců ke zpětnému příjmu pokynů z dispečinku (zejména pokyny řidičům navazujících spojů k vyčkávání opožděného příjezdu předcházejících spojů). Provoz dispečinku bude postupně rozšiřován o sledování dalších dopravců poskytujících on-line informace. Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Aktivity v ODIS Žďár nad Sázavou 2013

7 Centrální dispečink ODIS Centrální dispečink ODIS je pracoviště společnosti KODIS, jehož hlavními úlohami jsou především: • zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v rutinním režimu (garance určených návazností), • zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v mimořádném režimu (součinnost dopravců při výlukách, nehodách a jiných mimořádnostech v provozu), • provádění kontrolní činnosti a evidence naplňování dopravních výkonů jednotlivými dopravci dle sjednaných smluvních vztahů s objednateli, • poskytování dopravních a tarifních informací cestující veřejnosti (pokračování a rozšíření činností Infocentra ODIS). Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Aktivity v ODIS Aktivity v ODIS Žďár nad Sázavou 2013

8 Model financování veřejné osobní dopravy v kraji Model postaveny na spolufinancování městy a obcemi podle počtu obyvatel a počtu spojů byl počátkem roku 2012 mírně modifikován a aktualizován s cílem snížit největší rozdíly mezi platbami stávajícími a navrhovanými. V průběhu jarních měsíců proběhla prezentace modelu na pravidelných setkáních regionálních svazků, sdružení, regionů či mikroregionů, a na společné prezentaci na Krajském úřadě. Na základě stanovisek jednotlivých měst a obcí rada kraje problematiku opětovně projednala a schválila návrh dalšího postupu projednávání financování dopravní obslužnosti s tím, že nový model nebude od 1. 1. 2013 realizován. Probíhá další vývoj……. Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Aktivity v ODIS Žďár nad Sázavou 2013

9 Návrh Tarifu ODIS 2013 Na základě vývoje tržeb, ekonomických podmínek objednatelů a nákladů dopravců byl jako každoročně zpracováván návrh ceníku tarifu, případně návrh úprav struktury tarifu pro širší uplatnění na území celého MSK zapojeného do ODIS včetně několika měst s vlastními systémy městské hromadné dopravy. Tarif ODIS 2013 musel zohlednit mimo jiné i zvýšení DPH o 1 %. Pro rok 2013 došlo kromě zvýšení cen vybraných druhů jízdenek i k dílčímu rozšíření sortimentu jízdenek (skupinová jízdenka pro 5 osob na území města Ostravy, rekreační jízdenka pro oblast Jeseníky), rozšíření možnosti použití 60minutové jízdenky Ostrava XXL i ve vlacích. Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Aktivity v ODIS Žďár nad Sázavou 2013

10 Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Aktivity v ODIS Žďár nad Sázavou 2013

11 Projekty s podporou ROP Společnost KODIS je společně se statutárními městy Ostravou a Opavou zapojena do mezinárodního projektu PIMMS CAPITAL zastřešeného Regionální radou Moravskoslezsko. V jeho rámci připravuje celkem tři kapitalizační projekty ke spolufinancování z fondu ROP. • Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech jednotlivých spojů v přestupních uzlech - příprava zadávací dokumentace, realizace • Propagace veřejné dopravy a ODISbus - příprava zadávací dokumentace, realizace • Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava) - příprava zadávací dokumentace Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Aktivity v ODIS Žďár nad Sázavou 2013

12 Infocentrum ODIS Činnost zahrnuje provoz Infocentra ODIS (provoz a údržba technologií hlasového a vizuálního informačního systému v prostorách terminálu Ostrava-Svinov, provoz informačního střediska ODIS v rozsahu jízdních řádů (odjezdy, spojení, vazby), přepravně-tarifních informací systému ODIS, informace o změnách v dopravě. Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Aktivity v ODIS Žďár nad Sázavou 2013

13 Aktivity v ODIS Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

14 Přepravní kontrola Provádění přepravní kontroly u dopravců na základě smlouvy (financováno dopravci), přepravní kontrola je prováděna od 1. 7. 2011 u dopravců Veolia Transport Morava a.s. a Radovan Maxner, od 1. 1. 2012 u dopravce TQM-holding s.r.o. a od 1. 4. 2012 u dopravců ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. Činnost zajišťují dva revizoři. Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Aktivity v ODIS Žďár nad Sázavou 2013

15 Konečně jedeme zcela naostro!!! Standardizace odbavovacích zařízení Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

16 Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka) Zásadním vývojem prošel proces standardizace odbavovacích zařízení dopravců v rámci ODIS a zavádění jednotné čipové karty. Proces realizace byl zahájen 1. února 2011, kdy nové standardizované karty začal vydávat Dopravní podnik Ostrava a.s. V této první etapě se jednalo o karty, na nichž je nahrán pouze kupón dlouhodobé časové jízdenky, jehož nahrávání je realizováno buď prostřednictvím e-shopu a následně revizora dopravce nebo přímo v prodejnách jízdenek dopravce. Druhá etapa byla zahájena od 1. března 2012, kdy možnost použití nové karty byla rozšířena i na další dopravce – Veolia Transport Morava a.s., TQM-holding s.r.o. a Radovan Maxner – na linkách s nástupem a výstupem všemi dveřmi. Případné nahrávání je realizováno revizorem KODIS. Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Standardizace odbavovacích zařízení Žďár nad Sázavou 2013

17 Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka) Třetí etapa byla zahájena 17. září 2012. Do systému – nově již nazývaného ODISka – se zapojuje významný dopravce, a to České dráhy, a.s. Nově je možné nahrávat kupóny dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem rovněž v pokladnách Českých drah, a.s. na zařízení UNIPOK. ODISky s platným kupónem jsou akceptovány kromě všech linek Dopravního podniku Ostrava a.s., linek č. 68, 69 a 75 dopravců Veolia Transport Morava a.s., TQM-holding s.r.o. a Radovan Maxner také na všech linkách Českých drah, a.s. (ve vlacích zařazených do ODIS). Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Standardizace odbavovacích zařízení Žďár nad Sázavou 2013

18 Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka) Zahájení čtvrté etapy proběhlo 2. dubna 2013, kdy se dopravce Veolia Transport Morava a.s. stal dalším vydavatelem standardizovaných karet ODISka, v současné době je již distribuováno více než 3 000 karet pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky), čtvrtá etapa zahrnuje následující: • dopravce Veolia Transport Morava a.s. dokáže nahrávat na své karty i na karty vydavatele Dopravního podniku Ostrava a.s. kupóny dlouhodobých časových jízdenek a elektronické peníze, • dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. dokáže nahrávat i na karty Veolia Transport Morava a.s. kupóny dlouhodobých časových jízdenek a elektronické peníze, • dopravce České dráhy, a.s. dokáže nahrávat i na karty Veolia Transport Morava a.s. kupóny dlouhodobých časových jízdenek, • dopravce Veolia Transport Morava dokáže realizovat veškeré tarifní funkcionality (včetně všech kombinací jednotlivého jízdného), a to s kartami vlastními a kartami vydavatele Dopravního podniku Ostrava a.s., • dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s., Radovan Maxner, České dráhy, a.s. dokážou číst kupóny dlouhodobých časových jízdenek na kartách vydavatele Veolia Transport Morava a.s., • provoz clearingového centra KODIS. Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Standardizace odbavovacích zařízení Žďár nad Sázavou 2013

19 Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka) Nezávodíme, v současné době je vydáno cca 15 000 karet (z toho cca 10 000 u dopravce DP Ostrava, cca 5 000 u dopravce Veolia Transport Morava) Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Standardizace odbavovacích zařízení Žďár nad Sázavou 2013

20 Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka) Současně dále probíhá příprava další etapy, a to: • křížové používání karet ODISka (obou vydavatelů, později všech dalších) pro aplikace IN-zákazník Českých drah, a.s. a křížové používání IN-karet Českých drah, a.s. pro vybrané tarifní aplikace Tarifu ODIS (kupóny dlouhodobých časových jízdenek) – předpoklad realizace dle smlouvy MSK a Českých drah, a.s. polovina roku 2013, • zapojení dopravce TQM-holding s.r.o. v plném rozsahu jako Veolia Transport Morava a.s. (zde na zařízení jiného dodavatele) – ověřovací provoz byl zahájen v lednu 2013, předpoklad polovina roku 2013 • zapojení dopravce GWTR, předpoklad polovina roku 2013 • otevření e-shopu pro další dopravce a pro možnost nahrávání elektronických peněz (dosud e-shop odkoupený od Dopravního podniku Ostrava a.s. umožňuje nahrávat pouze kupóny dlouhodobých časových jízdenek a pouze na karty DPO a.s.). Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Standardizace odbavovacích zařízení Žďár nad Sázavou 2013

21 Provoz centrální správy karetního systému MSK (ODISka) K 1. 9. 2012 byl od Dopravního podniku Ostrava a.s. odkoupen e-shop, který dosud slouží pro nákup dlouhodobých časových jízdenek na karty ODISky vydávané Dopravním podnikem Ostrava a.s. Během uplynulých měsíců byl e-shop postupně upgradován tak, aby umožňoval i nabíjení elektronické peněženky a aby byl použitelný i pro karty dalších dopravců. Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Standardizace odbavovacích zařízení Žďár nad Sázavou 2013

22 Standardizace odbavovacích zařízení Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

23 V průběhu roku 2013 je připravováno dále: • zapojení dalších dopravců do systému MSkarta (TQM, GWTR, ODS, ČSAD Karviná, MDPO) • rozšíření e-shopu pro další dopravce • realizace projektů ROP • změny v příměstské autobusové dopravě (od 9. 6.) Další rozvoj ODIS Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

24 Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Další rozvoj ODIS Žďár nad Sázavou 2013

25 Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Další rozvoj ODIS Žďár nad Sázavou 2013

26 Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti. Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji. Další rozvoj ODIS Žďár nad Sázavou 2013

27 V průběhu roku 2014 je předpokládáno: • rozšíření ODIS o oblast Frýdecko-Místecka a Havířovska • rozšíření ODIS o MHD Karviná a Orlová • zapojení dalších dopravců do systému MSkarta (DPO a ČD el. peněženka, ČSAD Havířov, ČSAD Frýdek-Místek, GWTR) Další rozvoj ODIS Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

28 Děkuji za pozornost Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. www.kodis.cz Žďár nad Sázavou 2013 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS


Stáhnout ppt "Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS a zasejk jsme někam pokročili……… Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Žďár nad Sázavou 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google