Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 16. – 18. 5. 2011 Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Lázně Bohdaneč 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 16. – 18. 5. 2011 Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Lázně Bohdaneč 2011."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 16. – 18. 5. 2011 Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Lázně Bohdaneč 2011

2 Hlavní oblasti rozvoje ODIS v uplynulém roce: • změny v ODIS • realizace nové tarifní struktury • standardizace odbavovacích zařízení • rozvoj v roce 2011 (2012) Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

3 Od 12. 12. 2010: • rozšíření ODIS na Hodslavicku a Mořkovsku včetně nové organizace dopravy (nové linky 617, 622, 665 a 688) • změna dopravní obsluhy obce Paskov – novou oboustranně napájecí linkou 370 (Paskov nádr. – Paskov – Oprechtice – Krmelín – Ostrava-Dubina) • zavedení plné tarifní integrace dopravce České dráhy, a.s. mezi Ostravou a Paskovem • prodloužení linky R10 z Krnova vybranými spoji v odpoledních hodinách přes Ostravu hl.n., Ostravu-Stodolní na Ostravu střed • rozšíření ODIS o trať Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem linkou V17 a o nového dopravce VIAMONT Regio a.s. Změny v ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

4 Od 12. 12. 2010: • zavedení 1. „mezistátní“ linky ODIS č. 293 Hlučín – Bohumín přes polské území – obec Chalupki • zavedení nové systémové dopravní obsluhy areálu AMO včetně řešení vnitropodnikové dopravy AMO Od 3. 4. 2011: • rozšíření ODIS o oblast Třinecka (zapojení 15 linek MHD Třinec, 6 linek MHD Český Těšín a 41 linek PAD dopravce Veolia Transport Morava) Změny v ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

5 Od svého počátku, tj. od roku 1997, se integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS potýkal s problémem vhodné tarifní struktury. Problém byl definován zejména: • nekompatibilitou odbavovacích zařízení jednotlivých dopravců v ODIS • rozdílnými představami jednotlivých objednatelů veřejné dopravy v kraji Nová tarifní struktura ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

6 V průběhu let 2008 - 2009 byly vydefinovány nové požadavky na strukturu jednotlivých jízdenek pro Tarif ODIS. 1.Tarif musí být přestupní. 2.Tarif musí být spravedlivý (velmi relativní požadavek, který se podařilo shrnout do definice: v tarifních zónách MĚSTO jednotkový, v tarifních zónách REGION kilometrický). 3.Tarif musí být snadno pochopitelný (nahodilý nebo občasný cestující není znalec tarifu). 4.Tarif musí umožňovat rozdílnou cenotvorbu v jednotlivých typech zón. 5.Tarif musí být technicky řešitelný, tj. odbavovací zařízení jej musí být schopno realizovat. Nová tarifní struktura ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

7 Již od 1. ledna 2009 byl učiněn první krok k naplnění nových požadavků. Z území Ostravy a přilehlých tarifních zón byla vytvořena tarifní oblast OSTRAVA XXL (velká Ostrava), kde platí jednotkový tarif u všech dopravců v ODIS, kteří jsou integrováni plně. Na tomto území neplatí žádné zónové omezení, ale pouze časové omezení – dva druhy jízdenek: 15minutová a 60minutová. Nová tarifní struktura ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

8 Nová tarifní struktura ODIS Markvartovice Šilheřovice Hlučín Ludgeřovice Děhylov Dobroslavice Dolní Lhota Vřesina Klimkovice Jistebník Stará Ves nad Ondřejnicí Krmelín Brušperk Paskov Řepiště Vratimov Václavovice Šenov Rychvald Petřvald Bohumín Ostrava Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

9 Od 14. června 2009 byl zkušebně nový model rozšířen na jednu linku mimo území Ostrava XXL. • Pro cesty uvnitř území Ostrava XXL platí tarif jednotkový • Pro cesty bez přestupu platí nový kilometrický dvousložkový tarif • Pro cesty s přestupem v rámci území Ostrava XXL platí tarif lomený Nová tarifní struktura ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

10 Od 1. ledna 2011 byl tento model rozšířen na celou oblast ODIS, avšak bez „přestupního efektu“. Od 3. dubna 2011 je tento model v rámci ověřovacího provozu uplatněn v plné míře na Třinecku – s využitím bezkontaktních čipových karet Mifare Classic. Nová tarifní struktura ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

11 Jízda v městské dopravě: Cestující: přiloží BČK Řidič: bez činnosti Zařízení při 1. jízdě: zaznamená čas nástupu, odečte podle CP jednotkovou cenu a poznačí nárok na přestup (zde 30 minut od označení). Zařízení při 2. a další jízdě: zaznamená čas nástupu, a zohlední nárok na přestup z předcházející jízdy Nová tarifní struktura ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

12 Jízda v regionální dopravě: Cestující: oznámí cílovou zastávku a přiloží BČK Řidič: navede oznámenou cílovou zastávku Zařízení při 1. jízdě: zaznamená čas nástupu, odečte podle CP kilometrickou cenu a poznačí nárok na přestup (zde 30 minut po dosažení cílové zastávky). Zařízení při 2. a další jízdě: zaznamená čas nástupu, zohlední nárok na přestup z předcházející jízdy - odečte podle CP kilometrickou cenu a poznačí nárok na přestup (zde 30 minut po dosažení cílové zastávky). Nová tarifní struktura ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

13 Jízda v kombinaci MHD – PAD a opačně: Nárok na přestup se přenáší mezi oběma subsystémy! Jízda v kombinaci předplatní a jednotlivé jízdné: Při zadané jízdě, která je kryta předplatní jízdenkou jen zčásti, zařízení samo odečte pro nepokrytou část cesty příslušný obnos z peněženky. Nová tarifní struktura ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

14 Charakteristika projektu Podstatou projektu je v zásadě zachování současného stavu, tj. kdy jednotliví dopravci budou vydávat své vlastní, avšak již nové karty typu Mifare Desfire, které budou nově vzájemně kompatibilní v rámci celého IDS ODIS dle standardu MSkarta (s možností rozšíření kompatibility na území celé ČR) u všech zapojených dopravců a kromě vlastních specifických aplikací budou umožňovat tzv. povinné aplikace – společnou elektronickou peněženku pro placení jednotlivého jízdného ODIS a společný prostor pro nahrávání kupónů předplatních jízdenek ODIS. Tato povinnost bude zakotvena v jednotlivých smlouvách o závazku veřejné služby, KODIS bude pouze správcem těchto společných aplikací. Financování potřebných úprav odbavovacího zařízení (v závislosti na současném stavu se bude jednat o různé stupně upgrade až po úplnou obnovu) ponesou jednotliví dopravci. Standardizace odbavovacích zařízení Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

15 Shrnutí role dopravců: • zahájení úprav, resp. obnovy odbavovacích a nabíjecích zařízení tak, aby tato umožnila komunikaci jak s novými kartami (aplikace ODIS + případné vlastní aplikace), tak dočasně se stávajícími kartami (současné aplikace bez možnosti interoperability v rámci ODIS), konkrétní úpravy je potřeba konzultovat s příslušnými dodavateli • po dokončení výše uvedených úprav zahájení vydávání vlastních nových karet dle standardu MSkarta Shrnutí role organizátora (KODIS): • organizační, bezpečnostní a právní zajištění projektu, provádění clearingu v rámci ODIS Standardizace odbavovacích zařízení Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

16 Aktuální stav: • dopravci – DP Ostrava zahájil od 1. února 2011 vydávání karet podle standardu MSkarta (zatím pro předplatní jízdné formou eShopu), ostatní dopravci potřebné úpravy provedou v závislosti na náročnosti změn v termínu nejpozději do konce roku 2012, část dopravců však je úpravy schopna realizovat již do konce roku 2011, • KODIS – v průběhu období 2011 – září 2012 bude realizováno veškeré potřebné vybavení – již finančně zajištěno. Standardizace odbavovacích zařízení Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

17 V průběhu roku 2011 je připravováno dále: • rozšíření ODIS o rozsáhlou oblast Novojičínsko sever a Novojičínsko jih (září) • organizační změny v železniční dopravě na Bruntálsku – zavedení přímé linky Opava – Krnov – Bruntál – Rýmařov včetně řešení návazné autobusové dopravy (prosinec) • zahájení revizorské činnosti • vypracování Plánu dopravní obsluhy území MS kraje Další rozvoj ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

18 V průběhu roku 2012 je předpokládáno: • rozšíření ODIS o oblast Bruntálska • rozšíření ODIS o MHD Karviná a Orlová • realizace „inteligentních zastávek“ a dopravního dispečinku (v závislosti na možnosti financování z ROP) Další rozvoj ODIS Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

19 Děkuji za pozornost Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. www.kodis.cz Lázně Bohdaneč 2011 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS


Stáhnout ppt "Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 16. – 18. 5. 2011 Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Lázně Bohdaneč 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google