Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS"— Transkript prezentace:

1 Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
Lázně Bohdaneč 17. – Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. Lázně Bohdaneč 2010 1

2 Trvalý problém - tarifní struktura ODIS
Od svého počátku, tj. od roku 1997, se integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS potýká s problémem vhodné tarifní struktury. Problém je definován zejména: nekompatibilitou odbavovacích zařízení jednotlivých dopravců v ODIS rozdílnými představami jednotlivých objednatelů veřejné dopravy v kraji Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

3 Tarifní struktura ODIS - vývoj
Od roku 1997 je až dosud u některých dopravců v ODIS uplatňován systém zónový a časový. Tento systém však nebyl přijat u dalších dopravců a stále více se stával zdrojem problémů a stížností. Hlavní problémy: dopravci s BČK (včetně Českých drah) a rovněž města s MHD, kde jsou používány BČK pro platby jednotlivých jízdenek odmítali uznávat, resp. vydávat jednotlivé (krátkodobé) jízdenky na papíru odpor vzdálenějších obcí, kde již systém zónový a časový byl zaveden (cestující nebyli ochotni akceptovat tzv. „méně spravedlivý“ systém založený na zónách a čase, cestující nebyli schopni v praxi využívat přestupní tarif) komplikace s rozdílnými představami o cenách (ve městech přijatelné vyšší ceny než na venkově) Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

4 Tarifní struktura – nové požadavky
V průběhu posledních cca dvou let byly vydefinovány nové požadavky na strukturu jednotlivých (krátkodobých) jízdenek pro Tarif ODIS. Tarif musí být přestupní. Tarif musí být spravedlivý (velmi relativní požadavek, který se podařilo shrnout do definice: v tarifních zónách MĚSTO jednotkový, v tarifních zónách REGION kilometrický). Tarif musí být snadno pochopitelný (nahodilý nebo občasný cestující není znalec tarifu). Tarif musí umožňovat rozdílnou cenotvorbu v jednotlivých typech zón. Tarif musí být technicky řešitelný, tj. odbavovací zařízení jej musí být schopno realizovat. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

5 Tarifní struktura jednotlivých jízdenek
Již od 1. ledna 2009 byl učiněn první krok k naplnění nových požadavků. Z území Ostravy a přilehlých tarifních zón byla vytvořena tarifní oblast OSTRAVA XXL (velká Ostrava), kde platí jednotkový tarif u všech dopravců v ODIS, kteří jsou integrováni plně. Na tomto území neplatí žádné zónové omezení, ale pouze časové omezení – dva druhy jízdenek: 15minutová a 60minutová. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

6 Tarifní struktura jednotlivých jízdenek
Markvartovice Šilheřovice Hlučín Ludgeřovice Děhylov Dobroslavice Dolní Lhota Vřesina Klimkovice Jistebník Stará Ves nad Ondřejnicí Krmelín Brušperk Paskov Řepiště Vratimov Václavovice Šenov Rychvald Petřvald Bohumín Ostrava Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

7 Tarifní struktura jednotlivých jízdenek
Od 14. června 2009 je zkušebně nový model rozšířen na jednu linku mimo území Ostrava XXL. Pro cesty uvnitř území Ostrava XXL platí tarif jednotkový Pro cesty bez přestupu platí nový kilometrický dvousložkový tarif Pro cesty s přestupem v rámci území Ostrava XXL platí tarif lomený Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

8 Rozšiřování ODIS v roce 2009
Od 8. března 2009 byla do ODIS zapojena městská hromadná doprava v Havířově. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

9 Rozšiřování ODIS v roce 2009
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

10 Rozšiřování ODIS v roce 2010
Od 7. března 2010 byl rozšířen systém ESKO Moravskoslezský kraj o linku S6 (Ostrava hl.n. – Frenštát pod Radhoštěm) s intervalem 30 minut ve špičku, 60 minut mimo špičku. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

11 Posun v projektu MSkarty – verze MSkarta4
Projekt MSkarta4 vychází ze skutečnosti, kdy rozhodnutím Řídící rady Programu Moravskoslezské karty ze dne byly pozastaveny veškeré činnosti směřující k nabídnutí jednotného krajského média pro odbavení cestujících a k řešení jednotné obměny odbavovacích zařízení u všech dopravců pod jedním kompletním projektem a s možností spolufinancování z fondů ROP. Protože však problém nekompatibility odbavovacích zařízení a karet jednotlivých dopravců je problémem trvalým a bránícím dalšímu prohlubování tarifní integrace, připravil KODIS návrh nového postupu, a to již bez přímého financování ze strany objednatelů. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

12 Posun v projektu MSkarty – verze MSkarta4
Charakteristika projektu Podstatou projektu je v zásadě zachování současného stavu, tj. kdy jednotliví dopravci budou vydávat své vlastní, avšak již nové karty postavené na standardu Mifare Desfire, které budou nově vzájemně kompatibilní v rámci celého IDS ODIS (s možností rozšíření kompatibility na území celé ČR) u všech zapojených dopravců a kromě vlastních specifických aplikací budou umožňovat tzv. povinné aplikace – společnou elektronickou peněženku pro placení jednotlivého jízdného ODIS a společný prostor pro nahrávání dlouhodobých časových jízdenek ODIS. Tato povinnost bude zakotvena v jednotlivých smlouvách o závazku veřejné služby, KODIS bude pouze správcem těchto společných aplikací. Financování potřebných úprav odbavovacího zařízení (v závislosti na současném stavu se bude jednat o různé stupně upgrade až po úplnou obnovu) ponesou jednotliví dopravci. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

13 Posun v projektu MSkarty – verze MSkarta4
Shrnutí role dopravců: zahájení úprav, resp. obnovy odbavovacích a nabíjecích zařízení tak, aby tato umožnila komunikaci jak s novými kartami (aplikace ODIS + případné vlastní aplikace), tak dočasně se stávajícími kartami (současné aplikace bez možnosti interoperability v rámci ODIS), konkrétní úpravy je potřeba konzultovat s příslušnými dodavateli po dokončení výše uvedených úprav zahájení vydávání vlastních nových karet dle standardu MSkarta (viz níže) Shrnutí role organizátora (KODIS): organizační, bezpečnostní a právní zajištění projektu (v rámci ČR se jedná již o vyřešenou problematiku v různých variantách, půjde o to zvolit optimální řešení pro podmínky Moravskoslezského kraje) Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

14 Posun v projektu MSkarty – verze MSkarta4
Technická standardizace Technické vymezení uvedených společných prostorů je předmětem standardu „Struktura BČK Moravskoslezské karty“, který nechal Koordinátor ODIS s.r.o. vypracovat u firmy XT-Card (zpracovatel projektu Program MSkarta) a „odsouhlasit“ oběma tuzemskými výrobci odbavovacího zařízení. Současně je prostor zcela otevřen zvolna nastupující technologii NFC, tj. využívání mobilu k placení. Dokument obsahuje informace o BČK Moravskoslezské karty týkající se struktury aplikací/souborů a jejích formátů. Popisované struktury aplikací se týkají BČK standardu Mifare DESFire. Na BČK mohou být nahrány jak aplikace vydavatele karty, tak i aplikace jiných poskytovatelů aplikací. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

15 Posun v projektu MSkarty – verze MSkarta4
Návrh rámcového časového harmonogramu Etapa 1 – technická standardizace odbavovacího a nabíjecího zařízení Jednotliví dopravci zahajují v letošním roce kroky vedoucí k úpravě, resp. obměně svých odbavovacích a nabíjecích zařízení tak, aby tato umožňovala aplikaci karet dle nové struktury MSkarty. Povinnost takto postupovat bude stanovena v rámci smluv o závazku veřejné služby uzavírané mezi Moravskoslezským krajem a jednotlivými dopravci. Termín splnění tohoto požadavku bude dohodnut s jednotlivými dopravci individuálně, a to v závislosti na současném technickém stavu odbavovacího a nabíjecího zařízení a finančních plánech. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

16 Posun v projektu MSkarty – verze MSkarta4
Dopravce, který tento požadavek splní, bude na novém nebo upraveném odbavovacím a nabíjecím zařízení schopen akceptovat: své stávající, tj. staré karty za stejných podmínek jako dosud (do doby jejich postupné výměny za karty nové, není však nutné tento proces urychlovat) své nové karty ve standardu MSkarta nové karty jiných dopravců ve standardu MSkarta Důležité je, že držitelé stávajících karet nebudou úpravami odbavovacího a nabíjecího zařízení nijak postiženi a bude záležet jen na nich, kdy k výměně staré karty za novou přistoupí, tj. aby mohli využívat výhod interoperability nové karty dle standardu MSkarta! Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

17 Posun v projektu MSkarty – verze MSkarta4
Etapa 2 – technická standardizace karet Současně bude zahájena příprava smluvního zajištění určených aplikací Tarifu ODIS na kartách jednotlivých dopravců, kdy KODIS bude vlastníkem příslušné softwarové aplikace a přístupových klíčů a bezpečnostního dokumentu k těmto aplikacím. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

18 Posun v projektu MSkarty – verze MSkarta4
Etapa 3 – praktická implementace Nejprve se bude jednat o společné využívání karty pro dlouhodobé časové jízdenky, tj. na kartě bude nahrán příslušný časový kupón, který bude „čten“ na odbavovacích zařízeních jednotlivých dopravců již přizpůsobených novému standardu. U dopravců, kteří dosud upraveným zařízením vybaveni ještě nebudou, bude k prokázání platnosti kupónu použit papírový doklad o nabití příslušné aplikace na kartu (tj. shodný postup, jaký je v rámci ODIS praktikován již od roku 2003 u karet MDP Opava). Praktické využívání nových karet pro jednotlivé, tj. krátkodobé jízdné bude možné hned od počátku v rámci každého jednoho dopravce-vydavatele karty (zde nebude potřeba clearingu), bude-li takto vybavených dopravců více, bude aktivována možnost vzájemné akceptace. Vlastníky elektronických peněženek budou nadále jednotliví dopravci – vydavatelé. Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010

19 Děkuji za pozornost Aleš Stejskal Koordinátor ODIS s.r.o. www.kodis.cz
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS Lázně Bohdaneč 2010


Stáhnout ppt "Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS"

Podobné prezentace


Reklamy Google