Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SLUŽBY PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ KLASTRŮ ClusterForum pro inovace Praha, 16. 3. 2009 Petra Klůnová, Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SLUŽBY PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ KLASTRŮ ClusterForum pro inovace Praha, 16. 3. 2009 Petra Klůnová, Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank."— Transkript prezentace:

1 SLUŽBY PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ KLASTRŮ ClusterForum pro inovace Praha, 16. 3. 2009 Petra Klůnová, Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank

2 2 OBSAH  Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank  Dotační rozvojové financování  Úvěrový proces  Nabídka služeb UCB

3 3 UniCredit Bank Czech Republic – základní údaje

4 4 UniCredit Bank a ECC v ČR

5 5 Země kde skupina operuje skrz lokální banky ve kterých má významný kapitálový podíl Země kde skupina operuje skrz vlastní pobočky, rep. kanceláře, bankovní dceřiné společnosti či investiční centra (Pioneer) Země kde skupina má zřízena Evropská kompetenční centra

6 6 Strategie firemního bankovnictví UniCredit Bank  Kvalita služeb – individuální řešení pro firmy i segmenty:  Největší společnosti s obratem přes 2 miliardy CZK  Velké společnosti s obratem 150 milionů až 2 miliardy CZK  Malé a střední společnosti (SME) s obratem do 150 milionů CZK  Flexibilita a inovace:  Profinancování velkých transakcí, ale zároveň dostatečná flexibilita potřebná pro malé a střední podniky  Sofistikovaná finanční řešení nejen v pražské centrále, ale i prostřednictvím zkušených regionálních poradců a úvěrových specialistů  Regionální specialisté zajistí díky svým kompetencím rychlé rozhodnutí o poskytnutí úvěru a pro malé a střední firmy je navíc připraven speciální úvěrový proces  Významná pozice ve firemním bankovnictví:  13 % tržního podílu ve firemních úvěrech, 21 % tržního podílu ve firemních úvěrech v cizí měně  Banka č.1 v ČR pro mezinárodní společnosti, banka č.1 ve financování komerčních nemovitostí  Vedoucí pozice u projektového a strukturovaného financování

7 7 Banka a dotační rozvojové financování  Proč se banky zabývají dotačním financováním?  Dotační peníze tvoří součást prostředí, ve kterém se klienti pohybují  Banka zná klienty, jejich záměry a má s nimi navázány dlouhodobé vztahy  Pokud nedostane prostředky klient, dostane je konkurence  Ke kompletnímu finančnímu servisu náleží dotační poradenství  Financování dotačních projektů  Dotace nepostačuje jako zdroj pro financování projektu  Žadatel se musí podílet vlastními zdroji a zajistit financování před inkasováním dotace (Předfinancování / spolufinancování investic)  Prokázání finančních kapacit pro realizaci projektu:  výpis z účtu žadatele o dotaci nebo partnera projektu  úvěrový příslib (závazný / nezávazný)  úvěrová smlouva (účelová / bezúčelová / …)  UniCredit Bank vyplácí prostředky fondů EU a státního rozpočtu

8 8 Financování rozvojových dotačních projektů  závazný příslib financování – banka posuzuje rizika úplně stejně jako u samotného financování  Provedení dotačního auditu ze strany banky  Nastrukturování financování dle skutečných podmínek schválené dotace  překlenutí časového nesouladu mezi realizací a obdržením dotace (předfinancování: krátkodobé/střednědobé financování)  financování záměrů (spolufinancování: dlouhodobé financování)  vyplacení po ukončení projektu/etapy Hned v začátku si rozmyslete časový plán = KDY, CO budete od banky potřebovat  (indikativní nabídka, závazná nabídka, úvěrový příslib, smlouva, …)

9 9 Možnosti financování I Předfinancování  překlenutí období od zahájení realizace projektu po obdržení prostředků z dotace  krátkodobé / střednědobé  úvěr splacen z prostředků dotace = banka nefinancuje podíl vlastních zdrojů klienta v projektu  banka nefinancuje DPH  banka přistupuje k rizikům stejně jako u klasického financování  Rizika  platební – pokryto příslibem dotace  performační = jestli klient splní podmínky dotace  banka zkoumá bonitu klienta i kvalitu projektu  příslib dotace není zajištění úvěru  zdroje splácení – primární = dotace

10 10 Možnosti financování II Spolufinancování projektu  střednědobé / dlouhodobé  platí předešlé podmínky  vzhledem k časovému faktoru přísnější posuzování  zdrojem splácení nejsou dotace –> podrobněji se posuzuje projekt - > primární zdroj splátek = cash flow firmy  vždy požadavek na podíl vlastních zdrojů klienta !  Budu potřebovat, aby banka „jen“ předfinancovala dotační část investice, nebo potřebuji její podíl na financování celého projektu?

11 11 Podklady potřebné pro vyhodnocení záměru  Projektový záměr (v různých fázích: myšlenka / fiše / komplet)  Účetní výkazy  Výpis z OR  Popis vztahů a vazeb (vlastnic./ekonom. vztahy, struktura majetku atp.)  Finanční plán (zohlednění dopadů projektu na hospodaření)  Požadavky na cizí zdroje (účel, částka, splatnost a její forma atp.)

12 12 Schéma úvěrového procesu Předkonzultace

13 13 Zpracování úvěrového případu  Popis projektu, struktury financování, informace o společnosti  Hodnocení finančního zdraví  Analýza trhu, pozice, konkurenceschopnost, vývoj  Management, účetnictví, vybavení atp.  Hodnocení firemní skupiny Na základě těchto dokumentů a informací banka vyhodnotí můj záměr

14 14 Předpoklady úspěšnosti  Rozhodující je smysluplnost a rentabilita záměru a bonita klienta  poraďte se o investici, hledejte oponenta, kritický pohled  Buďte realisté: záměry je možné přizpůsobovat, ale ne přebudovávat  Zajistěte včas prostředky na spolufinancování a předfinancování projektu  Komunikujte s finanční institucí již v počátečních fázích plánování a přípravy projektu  Hlídejte si Vaši bonitu. Bonitu nezkoumá pouze banka, ale také poskytovatel dotace  aktivně ovlivňujte vlastní ratingové hodnocení  Obecně platí, že přislíbená dotace/podpora neslouží k zajištění úvěru  Schválení dotace není konec, ale začátek spolupráce  Pravidlo 2+1: kde bylo použito, tam se 100% vyplatilo

15 15 Předfinancování projektu – kontokorent SME kontokorent  Krátkodobé úvěry, splatnost max. 1 rok  Krátkodobé bankovní záruky, treasury obchody, akreditivy atd. Příjemci úvěru – firemní klienti, tj. právnické osoby s celkovým ročním obratem CZK 30 – 250 milionů Maximální výše rámce Celkový rating ZajištěníMaximální výše úvěrového rámce Omezení poskytované výše 1+ až 4-Avalovaná bianco-směnka a/nebo další zajištění CZK 10.000.00010% ročního účetního obratu Jiné zajištění nebo bez zajištění CZK 6.000.0005% ročního účetního obratu 5 + až 6Avalovaná bianco-směnka a/nebo další zajištění CZK 6.000.00010% ročního účetního obratu Jiné zajištění nebo bez zajištění CZK 2.000.0005% ročního účetního obratu 6- až 10Neposkytuje se

16 16 Co nabízí UCB klastrům?  dotační audit odborná pomoc při vyhledávání dotací a podpor pro investiční záměry klientů  konzultace v oblasti tvorby projektů jak vytvořit projekt? co všechno tvorba obnáší?  plánování finančních toků a zajištění zdrojů financování předfinancování, spolufinancování; nastrukturování dle podmínek schválené dotace  konzultace v oblasti řízení a monitoringu projektů obdržením dotace/příspěvku vše nekončí, ale teprve začíná  finální výplata prostředků strukturálních fondů na účet žadatele od 1.1. 2007 vyplácíme prostředky strukturálních fondů  informační podpora informování o zaměření dotačních titulů a dalších forem veřejného financování  zpracování projektových žádostí ve spolupráci se smluvními partnery banky ověřená spolupráce na desítkách projektů klientů  kontakt a mezinárodní spolupráce se sítí ECC ve skupině výměna know-how a zkušeností Kontaktujte finanční instituci ještě před zahájením příprav

17 17 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Operační program Podnikání a inovaceTechnologie pro výzkum a vývoj, inovační projekty Zavádění ICT v malých a středních podnicích Investice do nemovitostí Marketing na zahraničních trzích Školící střediska Úspory energie a obnovitelné zdroje Podpora klastrů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Vzdělávání zaměstnanců Rovné příležitosti aj. NÁRODNÍ PROGRAMY Investiční pobídkyPodpora investic ve formě slevy na dani Aktuální novelizace zákona Program TIPPodpora projektů výzkumu a vývoje Resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu OSTATNÍ EVROPSKÉ PROGRAMY 7. Rámcový programPodpora aktivit v oblasti VaV, inovací a technologického rozvoje na úrovni EU Dotační příležitosti – nejvýznamnější programy

18 18 Kontakty Petra Klůnová Evropské kompetenční centrum petra.klunova@unicreditgroup.cz ecc@unicreditgroup.cz +420 221 112 977 +420 602 145 708 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Naměstí Republiky 3a 110 05 Praha 1


Stáhnout ppt "SLUŽBY PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ KLASTRŮ ClusterForum pro inovace Praha, 16. 3. 2009 Petra Klůnová, Evropské kompetenční centrum UniCredit Bank."

Podobné prezentace


Reklamy Google