Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Komunikace poskytovatelů zdravotní péče Komunikace příjemců zdravotní péče Milan Cabrnoch Pavel Hronek Tomáš Mládek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Komunikace poskytovatelů zdravotní péče Komunikace příjemců zdravotní péče Milan Cabrnoch Pavel Hronek Tomáš Mládek."— Transkript prezentace:

1 1 Komunikace poskytovatelů zdravotní péče Komunikace příjemců zdravotní péče Milan Cabrnoch Pavel Hronek Tomáš Mládek

2 IZIP zdravotní knížka pacienta na Internetu Milan Cabrnoch Pavel Hronek Miroslav Ouzký Tomáš Mládek

3 3 Nelze oddělit poskytovatele a příjemce •neexistují data, která zná ošetřující lékař a neměl by je znát jeho pacient •neexistují data, která zná pacient a neměl by je znát jeho ošetřující lékař •porucha komunikace vede ke ztrátě kvality spotřeby a poskytování péče –utajování informací vede ke ztrátě důvěry –méně informací znamená nižší kvalitu zdravotní péče a to nechce nikdo

4 4 Regionální charakter nemá ani péče, ani komunikace •regionalizace zdravotnictví byla a je chybným politickým rozhodnutím, kterému se nepodřídí ani pacienti, ani lékaři, ani informatici •namísto regionálního omezování se zdravotnictví globalizuje

5 5 Regiony ve zdravotnictví •regiony (kraje) jsou pouze dočasnými majiteli několika málo zdravotnických zařízení a úřady pověřenými přeneseným výkonem státní správy •regiony nemají žádnou odpovědnost za zdravotní péči směrem k občanům, tuto odpovědnost nese stát –krajská koncepce zdravotní péče je nebezpečný nesmysl!

6 6 Co je cílem? Cílem všeho snažení ve zdravotnictví je dostupná a kvalitní zdravotní péče.

7 7 Kvalitu zdravotní péče ovlivňuje rozhodování •rozhodování pacienta •rozhodování lékaře •není jen kvalita poskytování, ale i kvalita spotřeby

8 8 Kvalitu rozhodování ovlivňují dostupné informace •znalosti - informace bez vztahu k pacientovi •data - informace vztažené k pacientovi •informace –relevantní –zpracovatelné

9 9 Data musí být dostupná v okamžiku rozhodování •Při poskytování zdravotní péče vzniká velké množství dat získaných s vynaložením značných nákladů: –materiální –personální –rizika pacienta •čas - vždy •místo - tam, kde se rozhoduje –obvykle tam, kde je pacient

10 10 Kdo rozhoduje? •pacient –zda bude spotřebovávat péči –kde bude spotřebovávat péči –jakou péči bude spotřebovávat •lékař –diagnóza –terapie

11 11 Společné rozhodování •Pacient i lékař rozhodují společně. a) lékař rozhoduje a pacient rozhodnutí přijímá b) lékař doporučuje a pacient rozhoduje •Vzhledem k tomu, že se oba podílí na rozhodování, mají mít oba přístup k datům.

12 12 Zacházení s daty •komu data patří –pacientovi –tomu, kdo je získal –tomu, kdo je interpretoval •kdo má právo s daty nakládat –souhlas pacienta

13 13 Organizace péče a komunikace •Komunikace mezi zdravotnickými zařízeními závisí na organizaci poskytování zdravotní péče. •Klíčovou roli při organizaci péče a tedy i při komunikaci hraje pacient a jeho praktický lékař.

14 14 Péči organizuje pacient (model „chaos“) •pacient sám vyhledává jednotlivé lékaře bez další vazby mezi nimi navzájem •lékaři nemohou komunikovat mezi sebou, protože o sobě nevědí •funguje pouze komunikace prostřednictvím pacienta

15 15

16 16 Model „řetěz“ •pacient vyhledá jednoho lékaře a ten jej posílá k dalším lékařům •odesílající lékař může zaslat data tam, kam odesílá pacienta, ale jen ta, která má k disposici v okamžiku odesílání •řetěz funguje dokud se nepřetrhne

17 17

18 18 Model „síť“ •pacient vyhledá lékaře, který jej posílá dalším lékařům, kteří si pacienta navzájem posílají „sem a tam“ •lékaři mohou pacienta vybavovat daty, která mají k disposici •koordinovat výměnu dat je velmi obtížné, péče se multiplikuje a data se ztrácí

19 19

20 20 Model „hvězda“ •pacient vyhledá lékaře (praktika), který koordinuje další péči •koordinující lékař shromažďuje data a zasílá je tam, kam odesílá pacienta •pokud je koordinující lékař kvalitní, výměna dat je kvalitní, brání se multiplikaci péče a zkvalitňuje a zrychluje se rozhodování

21 21

22 22 Konsilium •koordinující lékař požádá jiného lékaře o konsilium •konsiliář neindukuje žádnou další péči a vrací pacienta koordinujícímu lékaři s doporučením dalšího postupu

23 23 Předání do péče •dočasné nebo trvalé •lékař převezme pacienta do péče pro určitý problém, indukuje další péči, koordinujícímu lékaři zasílá zprávy •v případě více než jednoho současného předání je problém s koordinací

24 24 Povinnosti lékařů (§21 z 48/1997 Sb.) •vybavit pacienta předávaného jinému lékaři informacemi potřebnými pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče •zaslat zprávu o poskytnuté péči lékaři, který pacienta „poslal“, obvykle registrujícímu praktickému lékaři

25 25 Realita •lékař často neví, komu pacienta předává, kde pacient bude pokračovat v péči •lékaři často zprávy nezasílají, i když vědí, komu by je zasílat měli –v zákonu není sankce

26 26 Kdo doplácí na chyby při předávní dat? •pojišťovna –hradí zbytečně poskytnutou péči •lékař –poskytuje zbytečnou péči –indukuje zbytečnou péči •pacient –nese rizika spojená se získáváním již získaných dat –dostává péči nižší kvality a později

27 27 Závěry •dostupnost dat je významným kriteriem kvality zdravotní péče •dostatečné výměně dat mezi lékaři brání nekoordinované poskytování péče a důvěrný charakter dat •zásadní zájem na fungující výměně dat a na jejich dostupnosti při rozhodování má pacient

28 28 Řešení •systémová změna –zrušit svobodnou volbu lékaře –zavést koordinované poskytování zdravotní péče •péče jen na základě doporučení –sankce na lékaře, kteří nepředali data –zrušit ochranu osobních dat v rámci resortu

29 29 Řešení •systémová změna –zrušit svobodnou volbu lékaře –zavést koordinované poskytování zdravotní péče •péče jen na základě doporučení –sankce na lékaře, kteří nepředali data –zrušit ochranu osobních dat v rámci resortu To nikdo nechce!

30 30 Správné řešení •dát informace pacientovi! –pacient má největší zájem na jejich dostupnosti, protože má největší zájem na kvalitě zdravotní péče –pacient je vždy tam, kde se poskytuje zdravotní péče –pacient nemá problém s ochranou osobních údajů a jejich poskytováním, protože jsou jeho

31 31 Řešením je zdravotní knížka pacienta •není řešením ideálním •ale je řešením pro dnešní den –vypořádá se s ochranou osobních dat –vypořádá se s „chaosem“ ve spotřebě i při poskytování péče –je aplikovatelná v dnešní úrovni technologickém prostředí –náklady jsou přijatelné a jsou zlomkem úspor

32 32 Zdravotní knížka není sen, ale běžná praxe •zdravotní knížka je výhradním vlastnictvím pacienta •objem a kvalitu informací ve zdravotní knížce ovlivňuje pacient a jeho ošetřující lékaři •zdravotní knížka je kompatibilní se všemi způsoby práce se zdravotními daty •současný stav projektu IZIP


Stáhnout ppt "1 Komunikace poskytovatelů zdravotní péče Komunikace příjemců zdravotní péče Milan Cabrnoch Pavel Hronek Tomáš Mládek."

Podobné prezentace


Reklamy Google