Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborná škola Otrokovice Infinitiv mit zu/B Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborná škola Otrokovice Infinitiv mit zu/B Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického."— Transkript prezentace:

1 Střední odborná škola Otrokovice Infinitiv mit zu/B Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze www.zlinskedumy.cz

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /2 AutorMgr. Iva Vlčková Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-NJ/4-NJ-2/8 Název DUMInfinitiv mit zu/A Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP63-41-M/01 Obor vzděláváníManagement hotelových a turistických služeb Vyučovací předmětNěmecký jazyk Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 18 – 19 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce. Slouží k nácviku gramatiky, doplňuje a fixuje znalosti dosavadních gramatických struktur. Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaInfinitiv s zu, přídavné jméno, podstatné jméno Datum17. 2. 2013

3 Infinitiv mit zu/A Náplň učiva Závislý infinitiv se slovesy haben a sein Závislý infinitiv na přídavném jméně Závislý infinitiv na podstatném jméně Cvičení

4 Závislý infinitiv po haben Jak vyjadřujeme v němčině nutnost nebo možnost? Použitím sloves sollen, müssen a adjektiva möglich. Vyjádření nutnosti nebo povinnosti je v německém jazyce možné i za pomoci závislého infinitivu se slovesem haben je-li znám činitel děje. Konstrukce se slovesem haben mají tedy aktivní význam. Tvar slovesa haben se řídí příslušným tvarem osoby. Máš tu práci ještě dnes dokončit. Du hast die Arbeit noch heute zu beenden. Máme to s nimi projednat. Wire haben es mit ihnen zu besprechen.

5 Závislý infinitiv po slovese sein Jestliže je ve větě infinitiv závislý ve spojení se slovesem sein v určitém slovesném tvaru, vyjadřujeme tím nutnost nebo povinnost, ale činitel děje není znám. Konstrukce mají tedy pasivní význam. Tu práci je třeba ještě dnes dokončit. Die Arbeit ist noch heute zu beenden. Je třeba to s nimi projednat. Es ist mit ihnen zu besprechen.

6 Závislý infinitiv po slovese brauchen Je-li sloveso brauchen užito v záporné větě ve významu nemuset, užíváme jej ve spojení s infinitivem s zu. Nemusíš mít strach. Du brauchst keine Angst zu haben. Nemusíš o tom mluvit. Du brauchst nicht darüber zu sprechen. Nemusíš s námi chodit. Du brauchst nicht mit uns zu gehen.

7 Postavení částice zu Částici zu vkládáme před infinitiv. Pokud se jedná o sloveso s odlučitelnou předponou, vkládáme zu mezi odlučitelnou předponu a slovesný kmen. Du hast ihn anzurufen. Das Formular ist richtig auszufüllen.

8 Závislý infinitiv na podstatných jménech Měl možnost je navštívit. Er hatte die Möglichkeit sie zu besuchen. Neměli jsme chuť na tom pracovat. Wir hatten keine Lust daran zu arbeiten. Byl to jen pokus se s nimi spojit. Es war nur der Versuch sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Podstatné jméno lze z důvodu lepší srozumitelnosti oddělit čárkou, je-li infinitiv rozvinutý.

9 Infinitiv závislý na přídavném jméně Bylo pěkné je znova vidět. Es war schön sie wieder zu sehen. Nebylo to příjemné čekat zde v noci. Es war unangenehm in der Nacht hier zu warten. Bylo nutné to vyzvednout. Es war nötig es abzuholen. Přídavné jméno lze z důvodu lepší srozumitelnosti oddělit čárkou, je-li infinitiv rozvinutý.

10 Ergänzt die Sätze Ich habe keine Zeit, ….. Du hast die Rechnung ………….. Es ist nötig ………. Er hat nur selten die Gelegenheit ………. Es ist doch kein Problem ………. Es ist noch ……… Wir haben oft ……….. Es ist mein groβer Wunsch …….. Hast du Lust ……….. Das Geschirr ist ………. Ich finde es sehr schwierig …………….. Es ist die beste Gelegenheit ………………………….

11 Kontrolní otázky Co znamená pojem závislý infinitiv? V jakých případech se s ním můžeme setkat? Jaká je pozice částice zu u závislého infinitivu? Po kterých slovesech závislý infinitiv vyjadřuje možnost nebo nutnost, popř. význam že někdo něco nemusí? Po jakých slovních druzích se ještě můžeme se závislým infinitivem setkat? Oddělujeme závislý infinitiv čárkou?

12 Seznam použité literatury:

13 Seznam obrázků:


Stáhnout ppt "Střední odborná škola Otrokovice Infinitiv mit zu/B Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iva Vlčková Dostupné z Metodického."

Podobné prezentace


Reklamy Google