Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE. PRAVOMOCI ÚOHS - § 112 vydává předběžná opatření, vydává předběžná opatření, rozhoduje, zda zadavatel při.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE. PRAVOMOCI ÚOHS - § 112 vydává předběžná opatření, vydává předběžná opatření, rozhoduje, zda zadavatel při."— Transkript prezentace:

1 OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE

2 PRAVOMOCI ÚOHS - § 112 vydává předběžná opatření, vydává předběžná opatření, rozhoduje, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, rozhoduje, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem, ukládá nápravná opatření a sankce, ukládá nápravná opatření a sankce, projednává správní delikty, projednává správní delikty, kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek dle zákona o státní kontrole, kontroluje úkony zadavatele při zadávání veřejných zakázek dle zákona o státní kontrole, další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. další úkoly, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

3 LHŮTY K PODÁNÍ NÁMITEK (§ 110) Subjektivní lhůty 15 dnů : ode dne, kdy se dozví o porušení zákona ode dne, kdy se dozví o porušení zákona od doručení oznámení o výběru od doručení oznámení o výběru od rozhodnutí o vyloučení od rozhodnutí o vyloučení Objektivní lhůta: nejpozději do uzavření smlouvy nejpozději do uzavření smlouvy

4 NÁMITKY - ZMĚNY kterýkoliv dodavatel i u podlimitních kterýkoliv dodavatel i u podlimitních i při nezařazení do dynamického nákupního systému i při nezařazení do dynamického nákupního systému náležitosti - § 110 odst. 6 náležitosti - § 110 odst. 6 vzdání se námitek - § 110 odst. 7 vzdání se námitek - § 110 odst. 7 poučení o návrhu - § 111 odst. 2 poučení o návrhu - § 111 odst. 2 zpětvzetí námitek - § 111 odst. 4 zpětvzetí námitek - § 111 odst. 4 opatření k nápravě - uvést v rozhodnutí, lze i bez námitek - § 111 odst. 1 a 6 opatření k nápravě - uvést v rozhodnutí, lze i bez námitek - § 111 odst. 1 a 6

5 ZÁKAZ UZAVŘÍT SMLOUVU A ZRUŠIT ZAD. ŘÍZENÍ do doručení rozhodnutí o námitkách - § 110 odst. 3 do doručení rozhodnutí o námitkách - § 110 odst. 3 lhůta pro doručení námitek a doba do doručení rozh. o námitkách - § 110 odst. 4 + § 82 odst. 1 lhůta pro doručení námitek a doba do doručení rozh. o námitkách - § 110 odst. 4 + § 82 odst. 1 lhůta pro podání návrhu - § 111 odst. 5 lhůta pro podání návrhu - § 111 odst. 5 45 dnů od doručení námitek, pokud je podán včasný návrh - § 111 odst. 5 45 dnů od doručení námitek, pokud je podán včasný návrh - § 111 odst. 5 předběžné opatření - § 117 předběžné opatření - § 117

6 NÁVRH § 113, 114 doručen orgánu dohledu i zadavateli doručen orgánu dohledu i zadavateli lhůta 10 dnů (nevyřízené námitky 25 dnů) lhůta 10 dnů (nevyřízené námitky 25 dnů) obsahové náležitosti - § 114 odst. 2 obsahové náležitosti - § 114 odst. 2 kauce kauce bez správního poplatku bez správního poplatku

7 KAUCE § 115 1% nabídkové ceny 1% nabídkové ceny min. 50 tis., max. 2 mil. Kč min. 50 tis., max. 2 mil. Kč 100 tis. pokud nelze určit nab. cenu 100 tis. pokud nelze určit nab. cenu ÚOHS vyzývá k zaplacení - § 114 odst. 3 ÚOHS vyzývá k zaplacení - § 114 odst. 3 zastavení řízení dle § 118 - kauce je příjmem státního rozpočtu zastavení řízení dle § 118 - kauce je příjmem státního rozpočtu ostatní případy - kauce se vrací do 15 dnů + úroky ostatní případy - kauce se vrací do 15 dnů + úroky

8 NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ § 118 zadavatel nedodržel zákonný postup + podstatné ovlivnění / možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky + nedošlo k uzavření smlouvy

9 ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ § 114 odst. 2 nedoplněny náležitosti (včetně kauce) nedoplněny náležitosti (včetně kauce) pozdní návrh pozdní návrh podán neoprávněnou osobou podán neoprávněnou osobou nepříslušnost ÚOHS nepříslušnost ÚOHS § 118 nezjištěno nedodržení zák. postupu nezjištěno nedodržení zák. postupu porušení zákona neovlivnilo / nemůže ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky porušení zákona neovlivnilo / nemůže ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky

10 NÁKLADY ŘÍZENÍ § 119 účastníci nesou své náklady sami účastníci nesou své náklady sami prováděcí předpis stanoví náhradu nákladů pro zadavatele prováděcí předpis stanoví náhradu nákladů pro zadavatele

11 SPRÁVNÍ DELIKTY - ZADAVATEL § 120 zadavatel nedodrží postup + ovlivnění / možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky + uzavření smlouvy nedodrží postup + ovlivnění / možnost ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky + uzavření smlouvy zruší zadání VZ mimo případy § 84 zruší zadání VZ mimo případy § 84 nepořídí / neuchová dokumentaci nepořídí / neuchová dokumentaci nesplní uveřejňovací povinnosti - § 146, 147 nesplní uveřejňovací povinnosti - § 146, 147

12 POKUTY § 120 odst. 2, 3 delikt dle § 120 odst. 1 písm a) 5 % ceny VZ, nebo 5 % ceny VZ, nebo 10 mil., pokud cena nebyla nabídnuta 10 mil., pokud cena nebyla nabídnuta ostatní delikty 10 mil. Kč 10 mil. Kč opakované delikty – sazba x 2

13 SPRÁVNÍ DELIKTY DODAVATEL - § 144 nepravdivý výpis či certifikát o kvalifikaci nepravdivý výpis či certifikát o kvalifikaci pokuta do 10 mil. Kč pokuta do 10 mil. Kč řízení na návrh zadavatele, správce systému nebo ex offo řízení na návrh zadavatele, správce systému nebo ex offo

14 DOKUMENTACE o VZ § 155 souhrn všech dokumentů souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, v listinné či elektronické podobě, pořízení vyžaduje zákon v průběhu a po ukončení zadávacího řízení, pořízení vyžaduje zákon v průběhu a po ukončení zadávacího řízení, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv a uzavřených smluv

15 ARCHIVACE - § 155 odpovědnost zadavatele odpovědnost zadavatele 5 let od smlouvy, její změny, zrušení zad. řízení 5 let od smlouvy, její změny, zrušení zad. řízení odpovědnost zadavatele – obecná § 155 odst. 1 odpovědnost zadavatele – obecná § 155 odst. 1 el. prostředky - § 155 odst. 3 el. prostředky - § 155 odst. 3


Stáhnout ppt "OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE. PRAVOMOCI ÚOHS - § 112 vydává předběžná opatření, vydává předběžná opatření, rozhoduje, zda zadavatel při."

Podobné prezentace


Reklamy Google