Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář aliance Rodiče za inkluzi 8. února 2016 od 13:00 hod Mgr. Veronika Doležilová Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 378/84, Karlovy Vary –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář aliance Rodiče za inkluzi 8. února 2016 od 13:00 hod Mgr. Veronika Doležilová Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 378/84, Karlovy Vary –"— Transkript prezentace:

1 Seminář aliance Rodiče za inkluzi 8. února 2016 od 13:00 hod Mgr. Veronika Doležilová Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 378/84, Karlovy Vary – Dvory Seminář probíhá v rámci konference Nadace Open Society Fund Praha „Jak na společné vzdělávání v Karlovarském kraji“

2 2. pravidla jsou daná „návodem“ jak postupovat, nikoli dojmem, názorem či dokonce zájmem 3. neznalost „pravidel hry“ neomlouvá, proto není možné šířit informace, které neodpovídají „návodu ke hře“ – skutečnosti 1. pravidla pro vzdělávání jsou stejně platná jako pravidla silničního provozu, nebo „člověče, nezlob se!“ Mýtus č. 4: Ruší se tzv. praktické základní školy a základní školy speciální Omyl č. 1: Inkluze začíná 1. září 2016 Omyl č. 3: Ředitelé běžných škol budou muset přijímat i znevýhodněné děti Omyl č. 5: Inkluze se odkládá AŽ o 2 roky... !? Mýtus č. 2: Rodiče budou moci žádat o přijetí znevýhodněných dětí do běžných škol 8. února 2016www.rodicezainkluzi.cz2 Pojďme se podívat, jak to vlastně je …

3 Stav inkluzivního školství v České republice platí od 1. ledna 2005 = více jak 11 let 8. února 2016www.rodicezainkluzi.cz3 ? Inkluzivní pravidla pro školní rok 2016/2017: 1. Nastavení proběhne podle současných pravidel 2. Do nového systému vstoupí nejprve nové děti (předškoláci, prvňáčci) 3. Možnost rodičů požádat o „rediagnostiku“ i v průběhu roku Co způsobí změna školského zákona 1. září 2016? Co znamená účinnost novely školského zákona od 1. září 2016? 1. Pravidla novely včetně vyhlášek nemohou být použita před 1. zářím 2016 2. Je potřeba se připravit 1. Dětí s SVP je v běžných školách daleko více, než před 10 lety (2005/2006) 2. Dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami je běžných školách v podstatě stejně jako ve školním roce 2015/2016 Antistresové otázky: 1. Od kdy platí inkluzivní pravidla? 2. Ve kterých letech přibývá v běžných školách nejvíce dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami? 3. Budou muset všechny děti projít rediagnostikou hned po 1. září 2016?   

4 Princip běžné spádové školy (primární pravidlo) ✔ pravidlo platí od 1. ledna 2005, nikoli až od 1. září 2016 ✔ všechny děti mají právo na přednostní přijetí v běžné spádové škole ✔ a současně každá spádová škola je povinna přijmout „spádové“ dítě bez ohledu na jeho SVP Princip volby školy rodičem (sekundární pravidlo) ✔ rodič může vybrat pro dítě jakoukoli „běžnou“ školu, ✔ do ZŠ speciální nebo tzv. praktické je možné dítě přijmout jen na základě doporučení ŠPZ a souhlasu rodičů Co znamená jiná praxe nebo jiný postup? ✔ jsou obecně protizákonné (x školský zákon) ✔ jsou současně diskriminační (x antidiskriminační zákon) pro nerovný přístup ke vzdělání z důvodu zdravotního postižení (zdravotní postižení je širší a neodpovídá tzv. sociální legislativě) 8. února 2016www.rodicezainkluzi.cz4 ? Antistresové otázky: 1. Od kdy mohou rodiče zapsat jakékoli dítě do běžné spádové školy, nebo mu vybrat jinou běžnou školu? 2. Může být dítě přijato do tzv. praktické nebo speciální ZŠ bez doporučení ŠPZ? 3. Může být dítě „převedeno“/přijato do tzv. praktické nebo speciální ZŠ bez souhlasu rodičů?

5 Principy běžné spádové školy + každá spádová škola je povinna přijmout „spádové“ dítě bez ohledu na jeho odlišné vzdělávací potřeby (viz též omyl č. 2) + spádová škola nesmí odmítnout přijmout dítě pro jeho odlišné vzdělávací potřeby + při plnění povinné školní docházky nelze vůbec žádné dítě ze školy vyloučit + spádová škola nesmí ukončit vzdělávání žádného dítěte + odhlásit a přihlásit dítě do školy může pouze rodič Princip přijetí dítěte s SVP v běžné škole + škola je povinna dítě přijmout + škola nemůže rozhodnout o nepřijetí dítěte kvůli znevýhodnění + škola má formální závazek učinění všeho potřebného na vzdělávání každého dítěte, nemůže se zprostit např. tvrzením, že „není připravená“ + jde o permanentní proces, ne o „zařazení“ dítěte, kdy všichni komunikují a naslouchají si (komunikace a spolupráce „škola – rodiče – dítě – PPP/SPC) 8. února 2016www.rodicezainkluzi.cz5 Charakteristika omylu jde o mýtus doplňující mýtus o nové možnosti přihlásit znevýhodněné dítě do běžné spádové školy ✔ pro oba mýty platí shodná tvrzení... a navíc jsou to jen mýty a omyly... Antistresová otázka: Do kdy mohla běžná škola odmítnout dítě s odlišnými vzdělávacími potřebami? Do 1. ledna 2005, nebo do 1. září 2016? ?

6 8. února 2016www.rodicezainkluzi.cz6 Základní školy běžné bez tříd pro postižené  třídy pro postižené  tzv. praktické třídy   beze změny  beze změny  změna na běžné nebo pro postižené (dle situace) Základní školy speciální mají jen speciální třídy  beze změny s výjimkou samostatného vzdělávání dětí s mentálním a jinými postiženími Základní školy tzv. praktické mají jen tzv. praktické třídy změna na základní školu speciální (počet SVP dětí ve třídě neumožní jiné řešení)       

7 Co platí a podle čeho postupovat ? ✔ změna školského zákona platí od jara 2015 ✔ změna školského zákona bude účinná právě od 1.9.2016 ✔ do 31.8.2016 se postupuje podle současných pravidel ✖ 1.9. 2016 se všechno změní a nikdo neví, co platí a podle čeho a jak postupovat    Zprávy PPP a SPC se 1. září 2016 nemění ! ✔ doporučení pro školní rok 2016/2017 se vydávají na jaře 2016 ✔ doporučení pro školní rok 2016/2017 platí pro celý školní rok ✔ až do konce léta 2016 platí stejná pravidla jako posledních 11 let … a opět otázky: 1. Od kdy se postupuje podle nových pravidel? 2. Platí “jarní” zprávy PPP/SPC i ve školním roce 2016/2017? 3. Odkládá se tedy inkluze? 8. února 2016www.rodicezainkluzi.cz7

8 8. února 2016www.rodicezainkluzi.cz8 Co se měníSoučasná pravidlaNová pravidlaSmysl rodiče nedbají doporučení školy na vyšetření v PPP/SPC nejsou dánaškola může požádat OSPOD o zajištění vyšetření zajištění podpory dítěti vyšetření v PPP/SPCpostup bez sjednocených kritérií„jednotný diagnostický nástroj“zajištění sjednoceného postupu podle znevýhodnění dětí druhy podpůrných opatření daných zákonem nejsou veřejně přístupné, neví se, co je a co není podpůrné opatření „seznam“ druhů podpůrných opatření daný zákonem jednoznačná identifikace, co je a co není podpůrným opatřením informovanost rodičůseznámení se zjištěním vyšetření seznámení a poučení rodičů o dopadech znevýhodnění a opatření na vzdělávání dítěte omezování neinformovanosti rodičů odvolání se proti závěrům PPP/SPC není možnérevize zprávy a doporučeníobrana při nesouhlasu rodičů s prací PPP/SPC plán pedagogické podporynení dán při zjištění znevýhodnění škola vypracuje „1. pomoc“ a doporučí vyšetření v PPP/SPC podpora dětem před poskytováním podpůrných opatření vzdělávání dětí s mentálním postižením v běžných ZŠ s IVP v tzv. praktických ZŠ – RVP-LMP ve speciálních ZŠ – MP S a T v běžných ZŠ s IVP ve speciálních ZŠ - stupeň MP děti s MP samostatně jednoznačná pravidla pro vzdělávání děti s MP při zohlednění stupně MP vzdělávání dětí bez postižení v ZŠ speciálních a tzv. praktických v ZŠ speciálních se mohou vzdělávat i dětí bez postižení vzdělávání nepostižených dětí v ZŠ speciální není možné ZŠ speciální jsou určeny jen dětem s postižením, ne bez něj

9 8. února 2016www.rodicezainkluzi.cz9 Děkuji vám za pozornost a pokusím se odpovědět na co nejvíce otázek.


Stáhnout ppt "Seminář aliance Rodiče za inkluzi 8. února 2016 od 13:00 hod Mgr. Veronika Doležilová Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 378/84, Karlovy Vary –"

Podobné prezentace


Reklamy Google