Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod AUTOR: Mgr. Petr Hlava NÁZEV: Jak lidé využívají přírodu TEMA: Přírodní složky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod AUTOR: Mgr. Petr Hlava NÁZEV: Jak lidé využívají přírodu TEMA: Přírodní složky."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod AUTOR: Mgr. Petr Hlava NÁZEV: Jak lidé využívají přírodu TEMA: Přírodní složky a oblasti Země ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.1.05/04.0031

2 Jedná se o zdroj, který je nebo bude využíván člověkem. Zdroj je odebírán z přírody a přetvářen v jiné produkty. Lidé nemohou přírodní zdroje vytvářet. Přírodní zdroje Zakroužkuj, co je přírodní zdroj.

3 Na naší planetě je jich pouze omezené množství, např. nerostné suroviny. Jejich reprodukce je nulová. Neobnovitelné zdroje Doplňte názvy neobnovitelných zdrojů. Doplňte názvy neobnovitelných zdrojů.

4 Fosilní paliva Vznikla před miliony let z e zbytků rostlin a živočichů, které byly vystaveny teplu a tlaku hluboko v zemské kůře. Existuje mnoho druhů fosilních paliv, např. ropa (benzín), zemní plyn a uhlí. Energetické suroviny

5 Fosilní paliva Nejcennější přírodní zdroj Odhadem 86 % energie pochází ze spalování fosilních paliv Hlavní zdroj znečištění ovzduší CO 2, SO 3, NO x Energetické suroviny

6 1.Jsou fosilní paliva obnovitelný zdroj? 2.Jaké jsou nevýhody využívání fosilních paliv jako zdroje energie? 3.Proč jsou fosilní paliva dobrým zdrojem energie? 4.Jak využíváte fosilní paliva vy? 5.Jaká znáte fosilní paliva? Otázky NE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VYSOKÁ VÝHŘEVNOST SPALOVÁNÍ V KAMNECH NEBO NÁDRŽÍCH ROPA, UHLÍ, ZEMNÍ PLYN, RAŠELINA

7 Černá až hnědá olejovitá kapalina, lehčí než voda Naleziště v okolí Perského zálivu, na Sahaře, v USA Dopravuje se pomocí tankerů a ropovodů Z ropy se vyrábí 1.Mazut - palivo 2.Uhlovodíkové plyny – palivo 3.Benzín – pohonná hmota 4.Nafta – pohonná hmota 5.Petrolej – palivo, svícení Ropa

8 Většinou provází ropu převažuje methan (75 a více %), provázený dalšími prvky např. dusíkem, CO 2 a vodní párou Užívá se jako palivo Přepravuje se plynovody Zemní plyn

9 Hořlavá hornina Vznikla přeměnami rostlinných zbytků před stovkami milionů let. Rozlišujeme uhlí hnědé, černé a antracit. Nejmladší je hnědé, nejstarší a energeticky nejhodnotnější je antracit. Využívá se jako palivo nebo chemická surovina Při jeho spalování se uvolňují oxidy síry, příčina kyselých dešťů. Uhlí

10 Umožňují určitou míru využívání, aniž se likviduje jejich zásoba. K jejich obnovování dochází díky přírodním procesům. Obnovitelné zdroje Doplňte názvy obnovitelných zdrojů.

11 Slunce nejbližší hvězda k Zemi. Přináší teplo a světlo. V některých oblastech světa, která jsou nejblíže k rovníku, mají více slunečního záření než ostatní. Sluneční energie

12 Sluneční paprsky jsou hnacím motorem života na Zemi. Každý organismus dostává energii přes fotosyntézu. 6 CO 2 + 12 H 2 O -> C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O Intenzita jeho záření se mění v závislosti na ročním období, zeměpisné šířce, v noci nesvítí vůbec. Sluneční energie je nevyčerpatelná. Sluneční energie

13 Fotosyntéza Teplo Světlo Kyslík CO 2 Cukr Voda 6 CO 2 + 12 H 2 O -> C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O Kyslík

14 Využití sluneční energie Jaké má sluneční energie praktické využití?

15 1.Odkud sluneční energii získáváme? 2.Kde můžeme sluneční energii nalézt? 3.Je solární energie obnovitelný zdroj? 4.Jak je možné využívat solární energii? 5.Jaké jsou nevýhody solární energie? Otázky ZE SLUNCE KDEKOLIV NA ZEMI ANO LZE JI POUŽÍT PRO GENEROVÁNÍ ELEKTŘINY A JE TO ZDROJ SVĚTLA A TEPLA NELZE VYUŽÍVAT V NOCI

16 Tvoří se nerovnoměrným zahříváním atmosféry. Některé oblasti světa, např. pobřežní jsou větrnější, protože terén v oblasti je relativně plochý a má málo překážek. Větrná energie neznečišťuje životní prostředí. Obnovitelný zdroj Nevýhodou je, že hyzdí krajinu. Prý mohou způsobit zmatení stěhovavých ptáků. Vítr

17 Využití větrné energie Jaké má větrná energie praktické využití?

18

19 1.Jak vzniká vítr? 2.Je vítr obnovitelný zdroj? 3.Jaké jsou nevýhody větrné energie? 4.Jaké je využití větru? Otázky NEROVNOMĚRNÝM ZAHŘÍVÁNÍM ATMOSFÉRY. ANO VÍTR NEFOUKÁ VŽDY POHON VĚTRNÝCH TURBÍN, PLACHETNIC

20 Myšlenková mapa Přírodní zdrojeNeobnovitelné Energ. suroviny (uhlí, ropa, zemní plyn) PlastyPaliva Minerály (rudy, písky, jíly) ObnovitelnéZvířataPotravaOblečení Rostliny (řasy, stromy, zelenina) Potrava a oblečení Energie Sluneční, větrná, vodní, geotermální

21 Nakreslete čáru od každé věci na levé straně k přírodním zdrojům, ze kterých vznikly. Obrázku může odpovídat více než jeden zdroj, najdete je všechny? Cvičení

22 Metodika Téma: Jak lidé využívají přírodu (Přírodní složky a oblasti Země) Autor: Petr Hlava Předmět: Zeměpis Ročník: šestý Anotace: Prezentace obsahující informace o zdrojích surovin (obnovitelných a neobnovitelných) aj. Připojeny jsou i názorné obrázky a odkazy na videa. Obsah: Výkladová prezentace je tvořena pro žáky šestého ročníku. Určena je pro frontální výuku a opakování. Materiál je doplněn pracovním listem. Použité materiály: Zeměpis pro základní školy a víceletá gymnázia 6 ročník, Fraus, Plzeň, 2003.

23 Veškeré obrázky pochází z www.office.com Zdroje


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod AUTOR: Mgr. Petr Hlava NÁZEV: Jak lidé využívají přírodu TEMA: Přírodní složky."

Podobné prezentace


Reklamy Google