Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDROJE ENRGIE VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE. NEOBNOVITELNÉ UHLÍROPAZEMNÍ PLYN JADERNÁ ENERGIE OBNOVITELNÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ PRODUKTY FLORY A FAUNY VODNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDROJE ENRGIE VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE. NEOBNOVITELNÉ UHLÍROPAZEMNÍ PLYN JADERNÁ ENERGIE OBNOVITELNÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ PRODUKTY FLORY A FAUNY VODNÍ."— Transkript prezentace:

1 ZDROJE ENRGIE VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE

2 NEOBNOVITELNÉ UHLÍROPAZEMNÍ PLYN JADERNÁ ENERGIE OBNOVITELNÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ PRODUKTY FLORY A FAUNY VODNÍ A VĚTRNÉ ZDROJE GEOTERMÁLNÍ TYPY ZDROJŮ ENERGIE VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE

3  Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle.  Velké množství těchto zdrojů se využívá na výrobu elektrické energie.  Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle.  Velké množství těchto zdrojů se využívá na výrobu elektrické energie. Nižší náklady na výrobu a zpracování Větší efektivita využití Tradiční zdroj. Obecné výhody: Znečištění přírody Možnost vyčerpání těchto látek Obecné nevýhody: VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE

4 NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ZDROJVZNIK, VLASTNOSTIVÝHODY UHLÍVzniklo z rostlinných a živočišných zbytků, kde z důvodu nízkého obsahu kyslíku nedošlo k jejich úplnému rozkladu. Jde o hnědou, hnědo-černou až černou hornimu. Získává se dolováním z hlubinných a nebo povrchových dolů.Uhlí je složeno převážně z uhlíku, vodíku, kyslíku a příměsí jako je síra či radioaktivní prvky. Značné zásoby:nenáročné skladování:možnost přímého využití ROPA ( NAFTA, ZEMNÍ OLEJ, ČERNÉ ZLATO..) Pravděpodobný vznik – dvě teorie 1- vznik rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. 2- reakcí prvků s pomoci vysokého tlaku a teploty. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry. Jde o hnědou až nazelenavou hořlavou kapalinu tvořenou směsí uhlovodíků,. Dostupný zdroj:možnost přímého využití. Produkty z ropy jsou základním palivem pro dopravu, výrobu plastú, léků, hnojiv a pesticidů. Částečně se využívá pro výrobu elektrické energie ZEMNÍ PLYNProvází naleziště ropy a dalších látek. Vznik je svázán se vznikem uhlí a ropy. Jde o přírodní hořlavý plyn, využívaný jako fosilní palivo, dále jako zdroj vodíku, při výrobě dusíkatých hnojiv apod. Jeho hlavní složka je metan. Využívá se i k pohonu vozidel a jako zdroj pro výrobu etepelné a elektrické energie. Nejčistší dostupný energetický zdroj:přímé využití RAŠELINA, BŘIDLICE A PÍSKY Jde o částečně rozložený rostlinný materiál vyskytující se obvykle v bažinatých oblastech, kde nemůže dojít k úplnému rozkladu díky místním podmínkám. Obsahuje převážně organické látky a kyseliny. JADERNÁ ENERGIEPro výrobu této energie se využívá přírodní materiál, který obsahuje radioaktivní látky. Práce s tímto materiálem:riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a živ.prostředí Za normálního provozu velice čistý zdroj VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE

5  Obnovitelný zdroj energie je zdroj, v jehož čerpání lze teoreticky pokračovat další léta let. Toto označení se používá pro některé vybrané, na Zemi přístupné formy energie, získané primárně především z termojaderného spalování vodíku v nitru Slunce, pěstováním rostlin i využití rozdílných teplot ovzduší či uvnitř planety.  Mají schopnost se částečně či úplně obnovovat.  Obnovitelný zdroj energie je zdroj, v jehož čerpání lze teoreticky pokračovat další léta let. Toto označení se používá pro některé vybrané, na Zemi přístupné formy energie, získané primárně především z termojaderného spalování vodíku v nitru Slunce, pěstováním rostlin i využití rozdílných teplot ovzduší či uvnitř planety.  Mají schopnost se částečně či úplně obnovovat. Jsou prakticky nevyčerpatelné. Mohou pokrýt spotřebu energie celé planety. Jsou většinou využitelné po celé planetě. Obecné výhody: Prozatím výroba z jejich zdrojů je buď drahá a nebo neefektivní. V některých případech dne o technologicky náročnou výrobu. Pro výrobu např. biopaliva je potřeba velké množství vody, někdy i energií. Obecné nevýhody: VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE

6 ZDROJVZNIK, VLASTNOSTIVÝHODY SLUNEČNÍ ZÁŘENÍVětšina obnovitelných zdrojů má původu v energii slunečního záření. Využívá se k přímé výrobě elektrické energie a tepla. Budoucí potenciál je i dopravě. Je to zdroj, který má schopnost v budoucnu pokrýt veškerou potřebu energie. Dostupný na celé planetě. VODNÍ A VĚTRNÉ ZDROJEVítr vzniká při promíchávání atmosféry vlivem rozdílných teplot. Síla větru byla využívána již dávno, např. k pohonu lodí, větrných mlýnů apod. Vodní energie se využívá již dávno (např. pro zavlažování). V současnosti jsou využívány jak vodní díla na řekách, tak vodní proudy v mořích. \Oba zdroje se využívají převážně k výrobě elektrické energie. Zdroj je dostupný po celé planetě. Výhody mají státy, kde jsou větší podmínky pro využití větrné energie, a vodních zdrojů jako jsou např. přímořské státy. PRODUKTY FLORY A FAUNY (BIOPALIVO, BIOMASA APOD.) Využívají se k výrobě např. bionafty, převážně spalováním. Jejich energie slouží k vaření, vytápění i k výrobě elektrické energie. Jde buď o cílenou přípravu biomasy a nebo využití biologického odpadu. Také se u přímořských oblastí využívají vodní řasy. Příklady rostlin, z nichž se vyrábí tento energetický zdroj: Rostliny pěstované člověkem (rostlinný olej) Zdroj dostupný ne celém světě. Zvláště se využívá ve Třetím světě. Jejich využití pomáhá snižovat v ovzduší oxid uhličitý a současně jejich výroba je bezproblémová a nezatěžuje přírodu. GEOTERMÁLNÍ ZDROJEJde o energii zemského jádra, která vznikla rozpadem radioaktivních látek a také působením slapových sil. Na povrch se dostává v podobě gejzírů, horkých pramenů a erupcí sopek. Využívá se pro vytápění a výrobu elektrické energie. Využívá se v geotermálních elektrárnách. Využití náročné (silně mineralizovaná voda zanáší potrubí). Využití lokální (např. Island, USA, Švýcarsko). Moderní využití je také pro výhřev domů, bazénů apod. Zde se využívají geotermální pumpy. OBNOVITELNÉ ZDROJE VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE

7 Úkol: dle obrázků odhadni zdroj energie. Urči jde-li o zdroj obnovitelný nebo neobnovitelný a typ zdroje energie. VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE

8

9 ZDROJE  Snímek č. 7: - U.S: Navy Photo ID 050329-N-0000X000, Wikimedia Commons, licence U.S. Navy, U.S.federal government, [25.6.2006] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Guantanamo_Bay_windmills.jpg - Roger McLassus, Wikimedia commons, licence Creative Commons [30.12.2005] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/1972_Iceland_Geysir- 2.jpg - Chmee2, Wikimedia Commons, licenece Creative Commons [3.6.2007] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/%C5%A0palek_na_%C5% A1t%C3%ADp%C3%A1n%C3%AD.jpg - Chad Teer, Wikimedia Commons, licence Creative Commons [27.9.2005] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Gulf_Offshore_Platform.j pg - Stahlkocher, Wikimedia Commons, licence Creative Commons[23.1.2006] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Steinkohle_aus_dem_Ber gbau.jpg VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE


Stáhnout ppt "ZDROJE ENRGIE VY_32_INOVACE_03 - ZDROJE ENERGIE. NEOBNOVITELNÉ UHLÍROPAZEMNÍ PLYN JADERNÁ ENERGIE OBNOVITELNÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ PRODUKTY FLORY A FAUNY VODNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google