Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Tomáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Tomáš."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ AUTOR: Mgr. Tomáš Ryba NÁZEV: VY_52_Inovace_Chemie ČÍSLO DUM: 21 TÉMA: Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie ROČNÍK: 5. OBDOBÍ REALIZACE: 11/2012

2 Anotace žák rozliší vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie
žák vyjmenuje a přiřadí jednotlivé zdroje energie žák popíše výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů energie

3 VYČERPATELNÉ A NEVYČERPATELNÉ ZDROJE ENERGIE

4 člověk je od počátku svého vývoje spojen se zdroji energie
nejdříve využíval energii svých svalů, později energii uvolňující spalováním přírodních paliv s rozvojem techniky dokázal využívat energii spojenou s pohybem zvířat, vody a vzduchu na Zemi a v současné době i energii ukrytou v jádrech atomů

5 Černé uhlí Hnědé uhlí Černé_uhlí_1: © Tom Ryba, 2012
Hnědé_uhlí_1: © Tom Ryba, 2012 Hnědé uhlí

6 Zemní plyn Plyn_1: © Tom Ryba, 2012

7 spotřeba energie pořád narůstá
většina současných zdrojů je neobnovitelná (zásoby jsou konečné) pozornost se obrací k obnovitelným zdrojům, které nepřináší tolik problémů se životním prostředím hlavní obnovitelné zdroje energie: voda, vítr, slunce, biopaliva

8 Větrná elektrárna Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z:

9 Solární energie Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z:

10 největším zdrojem energie (zatím omezeně využívaným) je sluneční záření
rostlinné a živočišné produkty jsou využívány od dávnověku (např. dřevo, sláma, suchý trus dobytka) bioplyn jako palivo se získává enzymatickým rozkladem zemědělského a městského odpadu

11 Dřevo Les: © Tom Ryba, 2007 Polena: © Tom Ryba, 2010

12 jako paliva se také využívají ethanol a přírodní oleje získané z rostlin a jejich semen (bionafta)
v malé míře se využívá geotermální energie (teplo z horkých vřídel a hlubinných vrtů)

13 Geotermální energie Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z:

14 Neobnovitelné zdroje energie
Problémy Výhody Uhlí přeprava; problémy při těžbě; zábor půdy a její ničení; při spalování vznik SO2 a CO2; únik popílku s obsahem jedovatých látek; ukládání popílku značné zásoba; nenáročné skladování; možnost přímého využití Ropa přeprava a skladování spojené s rizikem úniku a poškozením životního prostředí; nebezpečí vzniku požáru; při hoření vznik SO2 a CO2 dostupný zdroj; možnost přímého využití Zemní plyn nebezpečí požáru; havárie plynovodů; vznik některých jedovatých plynů při spalování (např. SO2) nejčistší dostupný energetický zdroj; přímé využití Jaderná energie práce s radioaktivním materiálem; ukládání radioaktivních materiálů a odpadů; riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a životní prostředí za normálního provozu velice čistý zdroj

15 Obnovitelné zdroje energie
Problémy Výhody Vodní toky protržení hráze přehrady; narušení biologické rovnováhy v krajině nevznikají škodliviny Sluneční záření vysoké pořizovací náklady slunečních kolektorů; ohřev na malou teplotu Rostlinné, živočišné produkty užití půdy pro jiné než zemědělské účely Geotermální ohřev na malou teplotu

16 Otázky a odpovědi 1. Kterou energií využíval člověk jako první?
energii svalů 2. Co patří mezi vyčerpatelné zdroje energie? uhlí, ropa, zemní plyn, … 3. Co patří mezi obnovitelné zdroje energie? voda, vítr, slunce, …

17 Otázky a odpovědi 4. Spotřeba energie roste nebo klesá? roste
5. Jakou mají výhodu obnovitelné zdroje energií? nevznikají škodlivé látky 6. Který z neobnovitelných zdrojů je nejčistší? zemní plyn

18 Otázky a odpovědi 7. Co je největším zdrojem energie? sluneční záření
8. Co vzniká enzymatickým rozkladem zemědělských odpadů? bioplyn 9. Která energie se získává z horkých vřídel? geotermální energie

19 Použité zdroje BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy chemie pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy: Základy chemie vyd. Praha: Fortuna, 1995, 96 s. ISBN Černé_uhlí_1: © Tom Ryba, 2012 Hnědé_uhlí_1: © Tom Ryba, 2012 Plyn_1: © Tom Ryba, 2012 Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z:

20 Použité zdroje Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z: Les: © Tom Ryba, 2007 Polena: © Tom Ryba, 2010 Wikipedie, otevřená encyklopedie [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR: Mgr. Tomáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google