Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR:Mgr. Tomáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR:Mgr. Tomáš."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR:Mgr. Tomáš Ryba NÁZEV:VY_52_Inovace_Chemie ČÍSLO DUM:21 TÉMA:Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie ROČNÍK:5. OBDOBÍ REALIZACE:11/2012

2 Anotace žák rozliší vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie žák vyjmenuje a přiřadí jednotlivé zdroje energie žák popíše výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů energie

3 VYČERPATELNÉ A NEVYČERPATELNÉ ZDROJE ENERGIE

4 člověk je od počátku svého vývoje spojen se zdroji energie nejdříve využíval energii svých svalů, později energii uvolňující spalováním přírodních paliv s rozvojem techniky dokázal využívat energii spojenou s pohybem zvířat, vody a vzduchu na Zemi a v současné době i energii ukrytou v jádrech atomů

5 Černé uhlí Hnědé uhlí

6 Zemní plyn

7 spotřeba energie pořád narůstá většina současných zdrojů je neobnovitelná (zásoby jsou konečné) pozornost se obrací k obnovitelným zdrojům, které nepřináší tolik problémů se životním prostředím hlavní obnovitelné zdroje energie: voda, vítr, slunce, biopaliva

8 Větrná elektrárna

9 Solární energie

10 největším zdrojem energie (zatím omezeně využívaným) je sluneční záření rostlinné a živočišné produkty jsou využívány od dávnověku (např. dřevo, sláma, suchý trus dobytka) bioplyn jako palivo se získává enzymatickým rozkladem zemědělského a městského odpadu

11 Dřevo

12 jako paliva se také využívají ethanol a přírodní oleje získané z rostlin a jejich semen (bionafta) v malé míře se využívá geotermální energie (teplo z horkých vřídel a hlubinných vrtů)

13 Geotermální energie

14 Neobnovitelné zdroje energie ZdrojProblémyVýhody Uhlípřeprava; problémy při těžbě; zábor půdy a její ničení; při spalování vznik SO 2 a CO 2 ; únik popílku s obsahem jedovatých látek; ukládání popílku značné zásoba; nenáročné skladování; možnost přímého využití Ropapřeprava a skladování spojené s rizikem úniku a poškozením životního prostředí; nebezpečí vzniku požáru; při hoření vznik SO 2 a CO 2 dostupný zdroj; možnost přímého využití Zemní plynnebezpečí požáru; havárie plynovodů; vznik některých jedovatých plynů při spalování (např. SO 2 ) nejčistší dostupný energetický zdroj; přímé využití Jaderná energiepráce s radioaktivním materiálem; ukládání radioaktivních materiálů a odpadů; riziko nehod s vlivem na obyvatelstvo a životní prostředí za normálního provozu velice čistý zdroj

15 Obnovitelné zdroje energie ZdrojProblémyVýhody Vodní tokyprotržení hráze přehrady; narušení biologické rovnováhy v krajině nevznikají škodliviny Sluneční zářenívysoké pořizovací náklady slunečních kolektorů; ohřev na malou teplotu Rostlinné, živočišné produkty užití půdy pro jiné než zemědělské účely Geotermálníohřev na malou teplotu

16 Otázky a odpovědi 1. Kterou energií využíval člověk jako první? energii svalů 2. Co patří mezi vyčerpatelné zdroje energie? uhlí, ropa, zemní plyn, … 3. Co patří mezi obnovitelné zdroje energie? voda, vítr, slunce, …

17 Otázky a odpovědi 4. Spotřeba energie roste nebo klesá? roste 5. Jakou mají výhodu obnovitelné zdroje energií? nevznikají škodlivé látky 6. Který z neobnovitelných zdrojů je nejčistší? zemní plyn

18 Otázky a odpovědi 7. Co je největším zdrojem energie? sluneční záření 8. Co vzniká enzymatickým rozkladem zemědělských odpadů? bioplyn 9. Která energie se získává z horkých vřídel? geotermální energie

19 Použité zdroje BENEŠ, Pavel, Václav PUMPR a Jiří BANÝR. Základy chemie pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy: Základy chemie 2. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1995, 96 s. ISBN 80-716-8205-5. Černé_uhlí_1: © Tom Ryba, 2012 Hnědé_uhlí_1: © Tom Ryba, 2012 Plyn_1: © Tom Ryba, 2012 Http://cs.wikipedia.org. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 25.9.2004 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Turbin y_wiatrowe_ubt.jpeg

20 Http://cs.wikipedia.org. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 14.5.2011 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Str%C 3%A1%C5%BE_panely.jpg Les: © Tom Ryba, 2007 Polena: © Tom Ryba, 2010 Http://cs.wikipedia.org. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. 30.12.2005 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/1972 _Iceland_Geysir-2.jpg Použité zdroje


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.4.00/21.2623 AUTOR:Mgr. Tomáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google