Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_02.02.03 – Centrální banka a její funkce Autor Ing. Hana Sůvová Tematická oblast Ekonomika pro 3. ročník OA (Bankovnictví) Ročník Třetí Datum tvorby Březen – srpen 2013 Anotace Materiál je určen pro výuku tematického celku bankovnictví včetně zvládnutí výpočtů o úrokování a propočty o valutách a devizách. Metodický pokyn Materiál obsahuje jak teoretickou část, tak i příklady k procvičování, otázky a úkoly k jednotlivým kapitolám a závěrečný opakovací test.

2 Anotace: Tento materiál vysvětluje postavení centrální banky v bankovním systému státu včetně jejich základních funkcí.

3 3. Centrální banka a její funkce

4 Co je centrální banka? = instituce, jejímž hlavním cílem je udržet nízkou míru inflace a tím zabezpečovat stabilitu měny Není zřízena za účelem dosažení zisku (nepodniká, nevede účty domácnostem ani podnikům, neposkytuje jim úvěry). Každá země má pouze jednu centrální banku. Centrální bankou ČR je Česká národní banka se sídlem v Praze. Je zřízena na základě zákona, v jejím čele stojí guvernér jmenovaný prezidentem republiky. Nejvyšším orgánem ČNB je bankovní rada – členy jsou guvernér ČNB, 2 viceguvernéři a další 4 vedoucí pracovníci ČNB.

5 Základní funkce centrální banky Měnová politika Emise hotových peněz Řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank Bankovní dohled Ostatní činnosti

6 Měnová politika (monetární) – CB ovlivňuje pomocí různých nástrojů množství peněz v oběhu, tím zejména hospodářský růst, zaměstnanost, inflaci. Nástroje – diskontní sazba, povinné minimální rezervy, operace na volném trhu a další.

7 Emise hotových peněz ČNB jako jediná banka má výhradní právo emitovat bankovky a mince včetně mincí pamětních = tj. určuje jejich nominální hodnotu, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled, ochranné prvky a jejich vydání do oběhu. Žádná jiná banka ani žádný jiný subjekt nesmí české koruny tisknout. V pravomoci ČNB je i stahovat z oběhu opotřebované nebo neplatné bankovky a mince.

8 Řízení peněžního oběhu, platebního styku a zúčtování bank ČNB řídí hotovostní peněžní oběh, stanoví zásady vedení účtů klientů u bank a provádění platebního styku a zúčtování na těchto účtech, stanoví zásady platebního styku mezi bankami a způsob používání platebních prostředků při platebním styku.

9 Z hlediska řízení hotovostního peněžního oběhu jsou pro CB důležité např. - množství peněz v oběhu hodnotově i co do počtu kusů - struktura oběživa podle jednotlivých nominálních hodnot - vývoj množství peněz v oběhu v závislosti na čase

10 Bankovní dohled Bankovnímu dohledu ČNB podléhají všechny banky se sídlem na území ČR. ČNB uděluje a odebírá bankovní licence komerčním bankám, sleduje, zda banky dodržují její nařízení. Při výkonu bankovního dohledu ČNB spolupracuje i s jinými orgány a institucemi, které mají vztah k prověřování zdravého vývoje v bankách – např. auditorské firmy provádějí audit v bankách, orgány bankovního dohledu v zahraničí, ministerstvo financí.

11 Cílem bankovního dohledu je zajistit ochranu zájmů vkladatelů, zabránit poruchám v bankovním systému (např. likvidita jednotlivých bank) - > příznivý dopad na důvěru veřejnosti k bankovnímu sektoru i na důvěru obyvatelstva v českou měnu.

12 Ostatní činnosti ČNB = banka bank, tj. vede účty bank, přijímá jejich vklady, poskytuje ostatním bankám úvěry, popř. další služby. ČNB = banka státu, tj. vede účet státního rozpočtu, poskytuje státu úvěr, spravuje státní dluh, reprezentuje stát na pravidelných zasedáních MMF, Světové banky a ostatních finančních institucích. Vyhlašuje oficiální kurz české měny ve vztahu k cizím měnám. Spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizových prostředcích. Vydává cenné papíry a obchoduje s nimi.

13 Otázky a úkoly Vysvětlete význam centrální banky v bankovním systému a popište její základní funkce. Zjistěte jméno současného guvernéra ČNB.

14 Použité zdroje 1) PALYZOVÁ, Martina a LEŠENAROVÁ, Romana. Ekonomika 3 pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004. 159 s. ISBN 80-7168-897-5. 2) KIPIELOVÁ, Ivana a kol. Bankovnictví pro střední školy a veřejnost. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1995. 207 s. ISBN 80-7168-273-X.


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google