Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2013. Obecný úvod  Návrh státního rozpočtu na rok 2013 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví je předkládán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2013. Obecný úvod  Návrh státního rozpočtu na rok 2013 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví je předkládán."— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2013

2 Obecný úvod  Návrh státního rozpočtu na rok 2013 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví je předkládán v souladu s vyhláškou č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání.  Výchozí závazné parametry byly stanoveny dopisem ministra financí č.j. 60233/2012/14-144 z června 2012.  Předkládaný kapitolní sešit podrobněji rozvádí údaje uvedené ve vládním návrhu SR na rok 2013, schváleném usnesením vlády ze dne 26. září 2012 č. 693 a respektuje instrukci MF poskytnutou ke struktuře zpracování a formálnímu obsahu.

3 Příjmy *vč. příjmů z rozpočtu EU a z finančních mechanizmů (FM) ve výši 502 057 tis. Kč Struktura plánovaných příjmů  Příjmy z rozpočtu EU – 371 279 tis. Kč  Příjmy z FM – 130 778 tis. Kč  Ostatní nedaňové příjmy, kap. příjmy a transfery – 21 800 tis. Kč  Daňové příjmy – 9 200 tis. Kč 2013 Plánované příjmy*533 057 tis. Kč

4 Výdaje 2013 Plánované výdaje*6 455 837 tis. Kč * vč. příjmů z rozpočtu EU a z finančních mechanizmů (FM) ve výši 502 057 tis. Kč Struktura plánovaných výdajů Běžné výdaje (bez EDS/SMVS) – 5 176 703 tis. Kč Výdaje na reprod. majetku (EDS/SMVS) - 1 279 134 tis. Kč * Podíl strukturálních fondů EU a FM – 271 477 tis. Kč * Rozestavěné stavby z minulých let – 692 964 tis. Kč (69 % z celkových výdajů SR na EDS/SMVS)

5 Výdaje II. Specifický ukazatel 2013 (tis. Kč) % z celk.výdajů Výdaje na státní správu - MZ + KHS + SUKL1 795 82627,8 Ústavní péče – příspěvky PO (ÚP) investiční dotace – EDS/SMVS 973 56615,1 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby – LZZS + zvláštní a mimořádné očkovací látky + příspěvky PO + UZIS, KST, KSRZIS, NLK + finanční prostředky krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace 1 000 50815,5 Zdravotnické programy - národní zdrav. programy + programy spolufin. EU + FM 761 40011,8 Ostatní činnosti ve zdravotnictví – vzdělávání, krizová připravenost, mez. dohody 703 34610,9 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 221 19118,9 Celkem6 455 837100 Podrobná struktura výdajů

6 Výdaje III. Podrobná struktura výdajů – meziroční srovnání: Specifický ukazatel 2012 (v tis. Kč) 2013 (v tis. Kč) Změna (%) Výdaje na státní správu - MZ + KHS + SUKL 1 692 6391 795 826+6,1 Ústavní péče – příspěvky PO (ÚP) investiční dotace – EDS/SMVS 737 493973 566+32,0 Zvláštní zdravotnická zařízení a služby – LZZS + zvláštní a mimořádné očkovací látky + příspěvky PO + UZIS, KST, KSRZIS, NLK + finanční prostředky krajům na zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na mimořádné události a krizové situace 1 784 0291 000 508-43,9 Zdravotnické programy - národní zdrav. programy + programy spolufin. EU + FM 934 798761 400-18,5 Ostatní činnosti ve zdravotnictví – vzdělávání, krizová připravenost, mez. dohody 410 256703 346+71,4 Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 108 9121 221 191+10,1 Celkem6 668 1276 455 837-3,2

7 Organizační složky státu Název org.složky SR 2012 (tis. Kč) SR 2013 (tis. Kč) KHS1 142 0001 140 000 SÚKL111 504 ÚZIS45 000 KST8 760 NLK40 000 KSRZIS21 000

8 EDS/SMVS 2013 – výdaje v tis. Kč Fondy EU287 357 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MZ 51 943 Rozvoj a obnova mat. tech. základny zdravotnického školství a vzdělávání 2 694 Podpora rozv. a obn. mat. tech. základny fakultních nemocnic – 9 FN817 917 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny ústavní péče30 311 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny státních léčebných ústavů 32 332 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví 33 679 Podpora rozv. a obn. mat. technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací 1 347 Podpora rozvoje zdravotní péče4 041 Rozvoj zdravotně sociální péče14 819 Program podpory a ochrany veřejného zdraví2 694 Celkem1 279 134

9 Souhrnné ukazatele rozpočtu výdajů kapitoly 335 – bez výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a FM (roky 2008 až 2013) (v tis. Kč) 20082009201020112012 návrh 2013 Výdaje celkem 9 781 4597 804 1577 354 9486 001 3956 012 7285 953 780

10 Souhrnné ukazatele rozpočtu výdajů kapitoly 335 – bez výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU a FM a včetně těchto výdajů (roky 2008 až 2013) (v tis. Kč) 200820092010 bez EUvčetně EUbez EUvčetně EUbez EUvčetně EU Výdaje celkem 9 781 45910 610 6937 804 1578 304 1577 354 9487 899 704 20112012návrh 2013 bez EUvčetně EUbez EUvčetně EUbez EUvčetně EU Výdaje celkem 6 001 3956 820 8246 012 7286 668 1275 953 7806 455 837

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh rozpočtu kapitoly 335 – MZ ČR na rok 2013. Obecný úvod  Návrh státního rozpočtu na rok 2013 kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví je předkládán."

Podobné prezentace


Reklamy Google