Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2509.2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2509.2."— Transkript prezentace:

1 N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2509.2 F Stupeň a typ vzděl á v á n í Odborn é vzděl á v á n í Vzděl á vac í oblast Ekonomická Vzděl á vac í obor Ekonomika Vzděl á vac í okruh Výkonnost národního hospodářství- národohospodářské agregáty Druh učebn í ho materi á lu Prezentace C í lov á skupinaŽ á k, 16 - 19 let Anotace Prezentace seznamuje ž á ky s veličinami které charakterizují výkonnost národního hospodářství.Sleduje vztah národohospodářských agregátů Speci á ln í vzděl á vac í potřeby - ž á dn é - Kl í čov á slova Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt, čistý domácí produkt, čistý národní produkt,čisté ekonomické bohatství Datum25. 9. 2012 Ekonomika– národní hospodářství

2 Národohospodářské agregáty VÝKONNOST NH Hrubý domácí produkt (HDP) /Gross Domestic Produkt - GDP/ Zahrnuje finální produkci výrobků a služeb vyjádřenou v penězích, která byla vytvořena za jeden kalendářní rok na území určitého státu bez ohledu na to, zda jsou výrobní faktory ve vlastnictví cizinců nebo občanů státu. Je počítán na územním principu (Evropa) Hrubý domácí produkt (HDP) /Gross Domestic Produkt - GDP/ Zahrnuje finální produkci výrobků a služeb vyjádřenou v penězích, která byla vytvořena za jeden kalendářní rok na území určitého státu bez ohledu na to, zda jsou výrobní faktory ve vlastnictví cizinců nebo občanů státu. Je počítán na územním principu (Evropa)

3 Proč se zjišťuje HDP? Ukazatel HDP používáme k tomu, abychom zjistili, jak výkonná je ekonomika. Proto: porovnáváme jeho výši s HDP ostatních států zjišťujeme, o kolik se proti uplynulému období zvýšil nebo snížil používá se jako základní měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi. Ukazatel HDP používáme k tomu, abychom zjistili, jak výkonná je ekonomika. Proto: porovnáváme jeho výši s HDP ostatních států zjišťujeme, o kolik se proti uplynulému období zvýšil nebo snížil používá se jako základní měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi.

4 HDP lze zjišťovat  výdajovou ( zbožovou )metodou – tj. součet výdajů za statky a služby  příjmovou ( důchodovou ) metodou – tj. součet příjmů za výrobní faktory  výdajovou ( zbožovou )metodou – tj. součet výdajů za statky a služby  příjmovou ( důchodovou ) metodou – tj. součet příjmů za výrobní faktory

5 Výdajová metoda Vzorec : HDP = C + I + G + (X – M ) C – (consumption) spotřeba – výdaje domácností, ⅔ HDP (výdaje na nákup statků a služeb; mimo výdaje za nákup nemovitostí) I – ( investments) - investice firem, výdaje hrubých domácích investic (výdaje firem do nákupu nových technologií, strojů, nemovitostí a investice do přírůstku zásob) G – ( govertment ) výdaje státu na nákup služeb a výrobků (do školství, zdravotnictví, kultury… bez sociálních výdajů tj. starobní důchody, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti, ty jsou již započítány ve spotřebě domácností ) (X – M) – ( net export ) čistý vývoz X – vývoz (export) zboží a služeb M – dovoz (import) zboží a služeb

6 Výdajová metoda HDP = C + I + G + (X – M)

7 Příjmová metoda vychází z principu rozdělování a přerozdělování, každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů. zaměstnanec dostane mzdu (plat), majitel půdy dostane rentu, majitel kapitálu čistý úrok (finanční kapitál) a zisky (reálný kapitál). přičítá se opotřebení dlouhodobého majetku a nepřímé daně, které se nestávají důchodem (příjmem) účastníků výroby a v konečném součtu by nám chyběly. Vzorec: HDP = ceny výr. faktorů (mzda+renta+zisk+úrok) + opotřebení investic + nepřímé daně

8 Příjmová metoda HDP = mzdy + renty + zisky (nerozdělené) + nepřímé daně (spotřební daň, DPH ) + odpisy (to, co slouží k obnově stávajících investic)

9 Ukazatel HDP měří výkonnost hospodářství Proto: porovnáváme jeho výši s HDP ostatních států zjišťujeme, o kolik se proti uplynulému období zvýšil nebo snížil používá se jako základní měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi. Proto: porovnáváme jeho výši s HDP ostatních států zjišťujeme, o kolik se proti uplynulému období zvýšil nebo snížil používá se jako základní měřítko pro srovnání životní úrovně v zemi.

10 HDP se vyjadřuje v cenách: Při výpočtech HDP narážíme na vliv inflace. stálé ceny – některý rok je brán jako výchozí a ostatní HDP v následujících letech se s tímto rokem srovnávají a to bez vlivu inflace (reálný HDP) ceny běžné – ceny aktuálního roku včetně inflace (nominální HDP) Při výpočtech HDP narážíme na vliv inflace. stálé ceny – některý rok je brán jako výchozí a ostatní HDP v následujících letech se s tímto rokem srovnávají a to bez vlivu inflace (reálný HDP) ceny běžné – ceny aktuálního roku včetně inflace (nominální HDP)

11 Příklad: Pro zjednodušení HDP tvoří pouze kalhoty a auta. HDP vyjádřený v běžných cenách za rok 2011. StatekProdané kusyCena 2011Prodej x cena Kalhoty 300 000 800 240 000 000 Auta 70 000 270 00018 900 000 000 HDP v roce 2011 x x19 140 000 000

12 V roce 2012 došlo k poklesu prodeje kalhot a zvýšila se jejich cena. HDP vyjádřený v běžných cenách za rok 2012. StatekProdané kusyCena 2012Prodej x cena Kalhoty 250 000 1 100 275 000 000 Auta 70 000 270 00018 900 000 000 HDP v roce 2012 x x19 175 000 000

13 HDP v roce 2012 vyjádřený ve stálých cenách za rok 2011. StatekProdané kusyCena 2011Prodej x cena Kalhoty 250 000 800 200 000 000 Auta 70 000 270 00018 900 000 000 HDP v roce 2011 x x19 100 000 000

14 HNP – Hrubý národní produkt Je souhrn finální produkce výrobků a služeb vyjádřených v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory, které jsou ve vlastnictví občanů příslušné země bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí.

15 NDP – Čistý domácí produkt (net domestic product) Tento zjistíme, jestliže od HDP odečteme příslušný rozsah opotřebení dlouhodobého majetku.

16 Čisté ekonomické bohatství Některé ekonomické aktivity (většinou, které jsou v rozporu se zákonem) není ekonomická statistika schopna zaznamenat, protože se jedná o tzv. stínovou ekonomiku. ČEB = HNP + Šedá + Černá ekonomika + produkty pro vlastní spotřebu Některé ekonomické aktivity (většinou, které jsou v rozporu se zákonem) není ekonomická statistika schopna zaznamenat, protože se jedná o tzv. stínovou ekonomiku. ČEB = HNP + Šedá + Černá ekonomika + produkty pro vlastní spotřebu

17 Co je to šedá a černá ekonomika? ŠEDÁ EKONOMIKA – podplácení, tedy vztah „já ti něco dám a ty využiješ své pravomoci a něco pro mne uděláš"., nezdaněná práce a příjmy, ČERNÁ EKONIMIKA – kriminalita, daňové úniky, nelegálně vyráběné výrobky (např.alkohol, drogy) výrobky, které neprochází trhem ( např. pro uspokojení svých potřeb či pro svou rodinu, přátele) krádeže, zpronevěra, padělání peněz, zločinecké organizace, které jsou společensky mnohem nebezpečnější (např. praní špinavých peněž, atd.) ŠEDÁ EKONOMIKA – podplácení, tedy vztah „já ti něco dám a ty využiješ své pravomoci a něco pro mne uděláš"., nezdaněná práce a příjmy, ČERNÁ EKONIMIKA – kriminalita, daňové úniky, nelegálně vyráběné výrobky (např.alkohol, drogy) výrobky, které neprochází trhem ( např. pro uspokojení svých potřeb či pro svou rodinu, přátele) krádeže, zpronevěra, padělání peněz, zločinecké organizace, které jsou společensky mnohem nebezpečnější (např. praní špinavých peněž, atd.)

18 Otázky k opakování ! Charakterizuj ukazatel hrubý domácí produkt Popiš výdajovou metodu pro zjištění HDP Jaký je rozdíl mezi hrubým a čistým domácím produktem Co si představíš pod pojmem čisté ekonomické bohatství Šedá a černá ekonomika

19 Použité zdroje BIŇOVEC, K., PEŠTOVÁ, S. Ekonomika a provoz obchodu. 1.vyd. Praha : Fortuna, 1995. 136 s. ISBN 80- 7168-191-1. KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy. 4.vyd. Praha : Fortuna, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7373-000-0. PALYZOVÁ, M. LEŠENAROVÁ, R. Ekonomika pro střední a vyšší hotelové školy. 1.vyd. Praha : Fortuna, 2004. 159 s. ISBN 80-7168-897-5. ● ŠVARCOVÁ J. a kol. Ekonomie – stručný přehled. Zlín : CEED, 2006. 295 s. ISBN 80-903433-3-3


Stáhnout ppt "N á zev š kolyS Š HS Kroměř í ž Č í slo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Autor Ing. Eva Zme š kalov á N á zev š ablony VY_32_INOVACE EKO N á zev DUMu EKO.2509.2."

Podobné prezentace


Reklamy Google