Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_06 Hrubý domácí produkt Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: HDP, HNP, důchodová a výdajová metoda výpočtu HDP, nominální a reálný HDP, čisté ekonomické bohatství Metodický obsah:Výklad nového učiva, orientace ve statistickém zpracování (tabulky a grafy)

2 OSNOVA 1.Hrubý domácí produkt – definice 2.Důchodová metoda výpočtu HDP 3.Výdajová metoda výpočtu HDP 4.Nominální a reálný HDP 5.Hrubý národní produkt 6.Čisté ekonomické bohatství 7.Otázky a úkoly 8.Zdroje

3 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT – DEFINICE POJMU HDP = peněžní vyjádření souhrnu statků a služeb, které byly vyprodukovány na území určitého státu domácími i zahraničními ekonomickými subjekty, zpravidla za období jednoho roku základní ukazatel životní úrovně a ekonomického rozvoje dané země anglicky: GDP – Gross Domestic Product

4 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT – VÝPOČET HDP v ČR sleduje a počítá Český statistický úřad HDP sledujeme: –v absolutní výši = celková peněžní částka –poměrově = HDP přepočítáme na 1 obyvatele (lepší mezinárodní srovnatelnost) pro výpočet se používají dvě základní metody: –důchodová metoda –výdajová metoda

5 DŮCHODOVÁ METODA VÝPOČTU HDP sčítá hrubé odměny účastníků výroby za poskytnutí jejich výrobních faktorů → zaměstnanci dostávají mzdy a platy → majitelé půdy dostávají rentu → majitelé kapitálu dostávají čistý úrok a zisky (příjmy vlastníků firem)

6 DŮCHODOVÁ METODA VÝPOČTU HDP HPD se pak spočítá dle vzorce: ČDP = mzdy + renty + zisky + úroky HDP = ČDP + opotřebení investic (odpisy) + nepřímé daně

7 VÝDAJOVÁ METODA VÝPOČTU HDP sčítá výdaje všech subjektů národního hospodářství používáme vzorec: HDP = C + I + G + (X – M) –C (consum).... výdaje domácností na konečnou spotřebu (potraviny, oblečení, bydlení, doprava, léky atd.) –I (investment).... výdaje podniků (nákup materiálu, strojů, pořízení nemovitostí, atd.) –G (government).... výdaje vlády (vládní investice, výplata dávek, atd.) –X.... export = vývoz zboží mimo ČR(X – M) … čistý –M.... import = dovoz zboží do ČR vývoz

8 VÝDAJOVÁ METODA VÝPOČTU HDP - PŘÍKLAD Zadání: Předpokládejme, že v miliardách Kč činí spotřeba domácností 1922, investice podniků 944, výdaje vlády 821, vývoz 2819 a dovoz Vypočítejte HDP výdajovou metodou.

9 VÝDAJOVÁ METODA VÝPOČTU HDP - PŘÍKLAD Řešení: C =1922I =944G = 821 X = 2819M = 2664 → dosadíme do vzorce: HDP = C + I + G + (X – M) → dostaneme: HDP = (2819 – 2664) → výsledek = 3842 miliard Kč

10 HDP VÝDAJOVOU METODOU 90. LÉTA 20. STOLETÍ (MILIONY KČ V BĚŽNÝCH CENÁCH) Položka Výdaje domácností Výdaje vládních institucí a NISD* Výdaje firem Vývoz zboží a služeb Dovoz zboží a služeb Čistý vývoz Hrubý domácí produkt *NISD = Neziskové organizace sloužící domácnostem Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5]

11 HDP VÝDAJOVOU METODOU ZAČÁTEK 21. STOLETÍ (MILIONY KČ V BĚŽNÝCH CENÁCH) Položka Výdaje domácností Výdaje vládních institucí a NISD* Výdaje firem Vývoz zboží a služeb Dovoz zboží a služeb Čistý vývoz Hrubý domácí produkt *NISD = Neziskové organizace sloužící domácnostem Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5]

12 STRUKTURA VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ 90. LÉTA 20. STOLETÍ (MILIONY KČ V BĚŽNÝCH CENÁCH) Druh výdajů POTRAVINY, NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK ODÍVÁNÍ A OBUV BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTÍ ZDRAVÍ DOPRAVA POŠTY A TELEKOMUNIKACE REKREACE, KULTURA A SPORT VZDĚLÁVÁNÍ STRAVOVACÍ, UBYTOVACÍ SLUŽBY OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY CELKEM Zdroj: zpracováno autorkou na základě [6]

13 STRUKTURA VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ ZAČÁTEK 21. STOLETÍ (MILIONY KČ V BĚŽNÝCH CENÁCH) Druh výdajů POTRAVINY, NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK ODÍVÁNÍ A OBUV BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTÍ ZDRAVÍ DOPRAVA POŠTY A TELEKOMUNIKACE REKREACE, KULTURA A SPORT VZDĚLÁVÁNÍ STRAVOVACÍ, UBYTOVACÍ SLUŽBY OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY CELKEM Zdroj: zpracováno autorkou na základě [6]

14 VÝVOJ VÝŠE HDP ČESKÉ REPUBLIKY V ČASE (MILIARDY KČ) Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5]

15 VÝVOJ VÝŠE HDP NA OBYVATELE V ČESKÉ REPUBLICE V ČASE (KČ) Zdroj: zpracováno autorkou na základě [5]

16 NOMINÁLNÍ A REÁLNÝ HDP nominální HDP = HDP udávaný v běžných cenách (cenách aktuálního roku) → HDP za rok 2011 vypočítaný v cenách roku 2011 reálný HDP = HDP udávaný ve stálých cenách (cenách referenčního roku) – stálé ceny „očišťují“ běžné ceny o vliv inflace → HDP za rok 2011 vypočítaný v cenách např. roku 2005 reálný HDP se používá k výpočtu přírůstků HDP mezi obdobími (čtvrtletí, roky)

17 HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT HNP = peněžní vyjádření souhrnu statků a služeb, které byly vyprodukovány ekonomickými subjekty určitého státu v tuzemsku i v zahraničí, zpravidla za období jednoho roku → co vyrobily výrobní faktory ve vlastnictví občanů dané země bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území daného státu nebo v zahraničí anglicky: GNP – Gross National Product

18 ČISTÉ EKONOMICKÉ BOHATSTVÍ NEW = Net Economic Welfare ukazatel vycházející z hrubého národního produktu, ke kterému přičítá: –výrobky a služby, které si lidé vyráběli pro vlastní potřebu ve volném čase (neprošly trhem) –nelegálně produkované statky a služby → produkty šedé a černé ekonomiky (prošly nelegálním trhem) a odečítá negativní externality (negativní dopady hospodář- ské činnosti na kvalitu života)

19 OTÁZKY A ÚKOLY Jaký je rozdíl mezi hrubým domácím produktem a hrubým národním produktem? Proč přepočítáváme HDP na obyvatele? Pro potřeby pochopení čistého ekonomického bohatství si připomeňte, co znamenají pojmy šedá a černá ekonomika a externality.

20 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN [2] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN [3] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN [4] NOVOTNÝ, Z.; DYNTAROVÁ, V.; KAFKOVÁ, R.: Podniková ekonomika 2. Obchodní akademie, Břeclav, 2010 [5]ČSÚ. Databáze Ročních národních účtů - HDP výdajovou metodou, Tabulka M000111a [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [6] ČSÚ. Databáze Ročních národních účtů, Časové řady výdajů na konečnou spotřebu domácností, Tabulka H000501a [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

21 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google