Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_08 Hospodářský cyklus Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace: Hospodářská rovnováha, hospodářský růst, hospodářský cyklus, recese, expanze, vrchol, sedlo Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 OSNOVA 1.Hospodářská rovnováha 2.Hospodářský růst 3.Hospodářský cyklus – pojem, grafické vyjádření 4.Fáze hospodářského cyklu 5.Otázky a úkoly 6.Zdroje

3 HOSPODÁŘSKÁ ROVNOVÁHA ekonomika je v rovnováze, když dokáže vyrobit to, co sama spotřebuje → když se rovná nabídka a poptávka v případě, že poptávka > nabídka - spotřebitelé mají více peněz (půjčili si a budou spotřebovávat „na dluh“) → ekonomika je stimulována k vyšší výrobě –stav udržitelný pouze krátkodobě (je nevýhodné spotřebovávat na dluh )

4 HOSPODÁŘSKÁ ROVNOVÁHA v případě, že poptávka < nabídka – podniky vyrábějí více, než je národní trh schopen vstřebat → zboží musí být dostatečně kvalitní, aby je firmy mohly vyvážet –pokud se zboží v zahraničí neuchytí, firmy propouštějí zaměstnance a krachují → hovoříme o tzv. krizi z nadvýroby

5 HOSPODÁŘSKÝ RŮST = „proces, jímž se zvyšuje schopnost národního hospodářství vyrábět statky a služby“ [2, strana 69] hlavním faktorem, který ovlivňuje hospodářský růst jsou ekonomické zdroje země, a zároveň to, jak je společnost umí využít → Rusko – velké nerostné bohatství, nízká životní úroveň obyvatel X Japonsko téměř žádné přírodní zdroje a vysoká životní úroveň Obr. 1

6 ZDROJE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU přírůstek pracovních sil – vývoj obyvatelstva, imigrace přírůstek fyzického kapitálu –vyšší produktivita práce investice do lidského kapitálu – vzdělání, práce s technikou technický pokrok – efektivnější využití zdrojů

7 ZDROJE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU II. řízení a organizace výroby – pokrok ve školství, vedení lidí a motivace, metody řízení úspory z rozsahu výroby ekonomicky aktivní obyvatelstvo – počet obyvatel v aktivním věku a jejich vzdělání, zkušenosti a ekonomická aktivita

8 VÝPOČET HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU hospodářský růst počítáme a vyjadřujeme pomocí reálného HDP přepočítaného na jednoho obyvatele → zkoumá skutečné zvýšení životní úrovně obyvatelstva tempo růstu uvádí změny HDP v čase a uvádí se v % vzorec: G = [(HDP (t) – HDP (t-1) ) / HDP (t-1) ] * 100 G … tempo růstu v % HDP (t) … HDP v roce t HDP (t-1) … HDP v roce t - 1

9 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS měří a porovnává vývoj národního hospodářství v čase ve vývoji hospodářství se střídají fáze rychlejšího tempa růstu s fázemi hospodářského poklesu (= záporný hospodářský růst) → v dlouhém období je tento vývoj cyklický (opakuje se) v hospodářském cyklu se střídají 4 fáze: –expanze –vrchol –recese –dno (= sedlo)

10 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS – GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ Zdroj: [2, str. 75]

11 EXPANZE = rozvoj, konjunktura, rozmach nabídky a poptávky HDP roste domácnostem i firmám se daří → rostou zisky i platy roste spotřeba statků a služeb stát dostává více příjmů z daní, takže více investuje

12 VRCHOL = převis nabídky nad poptávkou firmy pořád produkují vysokým tempem, ale strana poptávky už začíná zaostávat (lidé nemají peníze, přestávají splácet úvěry) dochází k tzv. přehřátí ekonomiky – růst produkce narazí na hranici produkčních možností ekonomiky → expanze dosáhla vrcholu, který přechází v recesi

13 RECESE = deprese, pokles nabídky a poptávky HDP klesá poptávka se zcela zabrzdila firmy mají problémy s prodejem a krachují → zvyšuje se nezaměstnanost lidé mají existenční problémy a raději spoří, než aby utráceli → recese se dále prohlubuje

14 DNO = sedlo, vyrovnání nabídky a poptávky poptávka nikdy neklesne na nulu (lidé musí z něčeho žít) firmy minimalizovaly náklady a ceny, silné podniky, které recesi přežily, dostaly svou nabídku do souladu s poptávkou podniky se snaží povzbuzovat poptávku → mohou zvyšovat výrobu a nabírat nové zaměstnance → znovu se rozebíhá expanze

15 OTÁZKY A ÚKOLY Co je hrubý domácí produkt a proč je pro ekonomiku výhodné, aby se zvyšoval? V jaké fázi hospodářského cyklu se podle vašeho názoru momentálně nachází Česká republika? Zamyslete se nad tím, zda může mít fáze recese pro ekonomiku nějaká pozitiva, pokud ano, jaká?

16 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-27-6. [2] SOJKA, M.; KONEČNÝ, B.. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 2001, ISBN 80-7277-032-2. [3] SOJKA, M.; PUDLÁK, J.. Ekonomie pro střední školy. Praha: Fortuna, 2009, ISBN 978-80-7373-013-0. [4] ŠVARCOVÁ, J. a kol. Ekonomie - Stručný přehled. Zlín: CEED, 2011, ISBN 978- 80-87301-01-2. Obr. 1 - IMAGES_OF_MONEY. Flickr [online]. [cit. 12. 2. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5857501289/sizes/z/in/photostrea m/

17 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google