Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hasiči a veřejnost Tisková konference 24. července 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hasiči a veřejnost Tisková konference 24. července 2008."— Transkript prezentace:

1 Hasiči a veřejnost Tisková konference 24. července 2008

2 2 Obsah výzkumu  Vybavení domácnosti hlásiči požáru a hasicími přístroji, automobilů hasicími přístroji  Informovanost v oblasti požární prevence, ochrany obyvatelstva, IZS  Zkušenosti s HZS ČR  Image HZS ČR, důvěryhodnost, hodnocení  Prestiž hasičského povolání, zájem o práci u HZS ČR  Informovanost o HZS, zájem o informace v médiích

3 3 Metodologie výzkumu  Typ výzkumu:reprezentativní kvantitativní sociologický výzkum  Cílová skupina:dospělá populace ČR (od 18 let)  Metoda výběru:kvótní výběr podle pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma obce a kraje  Technika dotazování:standardizované osobní (face-to-face) rozhovory  Termín konání výzkumu:20. 5. – 2. 6. 2008  Výsledný soubor:2795 respondentů

4 4 Jak jsou lidé vybaveni proti požáru?

5 5 Mají občané obavy z požáru u sebe doma? Kolik domácností je vybaveno hasicím přístrojem a hlásičem požáru? Kolik o jejich pořízení uvažuje? Pokud neuvažují, proč? Kolik domácností má auto vybaveno hasicím přístrojem?

6 6 Nejvíce se lidé obávají dopravních nehod a požáru. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů Ženy se obávají častěji než muži Obavy narůstají s věkem, výjimkou jsou dopravní nehody (střední generace)

7 7 Téměř 60 % občanů má obavy z požáru. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů

8 8 Přenosný hasicí přístroj má asi třetina, hlásič požáru ani ne desetina domácností. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů %

9 9 Proč lidé neuvažují o koupi hasicího přístroje a hlásiče požáru? „Proč o koupi přenosného hasicího přístroje neuvažujete?“ (n=1191 respondentů) odpovědi% nemám potřebu; nepotřebuji ho 27 je to drahé; peníze 17 nevím; nepřemýšlel(a) jsem o tom 13 v domě je; je ve spol. prostorách 12 „Proč o koupi požárního hlásiče neuvažujete?“ (n=2032 respondentů) odpovědi% nemám potřebu; nepotřebuji ho29 je to drahé; peníze19 nevím; nepřemýšlel(a) jsem o tom15 Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů

10 10 V polovině domácností, které mají osobní automobil, je v autě hasicí přístroj. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů

11 11 Jak jsou lidé informováni v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva?

12 12 Jak jsou lidé informováni v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva? Jaké číslo by lidé volali, kdyby potřebovali pomoc hasičů? Vědí občané, jak by se zachovali při varovném signálu „Všeobecná výstraha“? Cítí se být lidé informováni, jak se chovat při mimořádné události? Považují za potřebné, aby bylo nabízeno více informací o požární ochraně?

13 13 Většina lidí by volala 150, menší část 112, 14 % si nevybaví správné číslo. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů % Linku 112 si častěji vybaví: obyvatelé měst nad 90 000 obyv. (25%), zejm. Prahy (27 %), mladší lidé (do 29 let – 19%, 30-44 let – 20%).

14 14 Znalost chování při varovném signálu „Všeobecná výstraha“ deklaruje necelá polovina (47 %) obyvatel. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů Zdroje informací o chování: škola (23 %), TV (20 %), hasiči (13 %), tisk (11 %), rozhlas (6 %); u mladých do 29 let – škola 43%.

15 15 Polovina přiznává, že není o chování při mimořádných událostech dostatečně informována. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů Kdo by měl informace poskytovat? Hlavně média (97%), dále HZS ČR (94 %), škola (93%), obecní úřady (90 %).

16 16 Jaké má veřejnost zkušenosti s HZS ČR?

17 17 Jaké má veřejnost zkušenosti s HZS ČR? Jaká část občanů se s hasiči setkala a při jaké příležitosti? Jak lidé hodnotí úroveň zásahu hasičů, jehož byli svědky?

18 18 Téměř každý desátý občan potřeboval někdy pomoc hasičů. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů %

19 19 Výborně hodnoceny profesionalita a rychlost zásahu, relativně hůře ohleduplnost a schopnost komunikace. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů 1,28 1,37 1,51 1,52 %

20 20 Jaká je image HZS ČR?

21 21 Jaká je image HZS ČR? Jak veřejnost hodnotí kvality HZS ČR? Jak lidé důvěřují HZS ČR v porovnání s armádou a policií?

22 22 Část veřejnosti má pochyby o modernosti hasičské výstroje a techniky a jejím dostatečném vybavení. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů

23 23 Hasičský záchranný sbor v důvěryhodnosti předčí Armádu i Policii ČR. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů %

24 24 Jaká je prestiž zaměstnání u HZS ČR?

25 25 Jaká je prestiž zaměstnání u HZS ČR? Jak občané hodnotí různé vlastnosti hasičů? Považují lidé zaměstnání u HZS ČR za prestižní? Jaká část lidí by měla zájem o práci u HZS ČR?

26 26 Příslušníci HZS ČR jsou hodnoceni ve všech oblastech velmi dobře. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů %

27 27 Naprostá většina veřejnosti považuje zaměstnání u HZS ČR za prestižní. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů

28 28 O vstupu do HZS ČR uvažovalo nebo uvažuje 8 % populace. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů Motivace: pomáhat druhým (39 %), prestiž povolání (31 %), plat (18 %)

29 29 Jaký je zájem o informace o HZS ČR?

30 30 Jaký je zájem o informace o HZS ČR? Z jakých zdrojů občané získávají informace o práci příslušníků HZS ČR? Jaký je zájem lidí o informace o práci hasičů?

31 31 Nejvíce informací o práci HZS ČR získává veřejnost z médií. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů %

32 32 Existuje rozsáhlá poptávka po informacích o práci hasičů a HZS ČR. Pramen: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů %

33 33 Shrnutí Domácnosti nejsou příliš vybaveny protipožárními prostředky. Polovina lidí ví, jak se chovat při varovném signálu, při mimořádných událostech. Je zájem o informace o protipožární prevenci, o zásadách chování při mimořádných událostech.

34 34 Shrnutí Vysoce hodnocena je profesionalita a rychlost zásahů. Relativně slabší je hodnocení ohleduplnosti a schopnosti komunikace s občany. Část veřejnosti má pochybnosti o modernosti výstroje a techniky HZS ČR a jejím dostatečném vybavení. Důvěra v HZS ČR je takřka absolutní, nejvyšší ze všech zjišťovaných institucí.

35 35 Shrnutí Příslušníci HZS mají velmi dobrou image. Zaměstnání u HZS ČR je vnímáno jako prestižní. Veřejnost má zájem o informace o práci příslušníků HZS.

36 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Hasiči a veřejnost Tisková konference 24. července 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google