Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČÍNSKÉ DUCHOVNÍ SYSTÉMY – TAOISMUS a KONFUCIANISMUS Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Dušek. Dostupné z Metodického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČÍNSKÉ DUCHOVNÍ SYSTÉMY – TAOISMUS a KONFUCIANISMUS Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Dušek. Dostupné z Metodického."— Transkript prezentace:

1 ČÍNSKÉ DUCHOVNÍ SYSTÉMY – TAOISMUS a KONFUCIANISMUS Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Dušek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 „Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné tao; jméno, které lze pojmenovat, není věčné a neměnné jméno. Bezejmenné je prapočátkem nebe a země. Pojmenované je matkou všeho stvoření. Proto ten, kdo zůstává bez žádosti, proniká k jádru této tajemnosti; kdo je naplněn žádostmi, postihuje jen vnější tvářnost věcí. To obojí – ač má rozličná jména – vyvěrá ze stejného prapůvodu. Stejnost – toť hlubina záhadnosti. Záhada všech záhad, brána veškeré tajemnosti.“ ukázka prvních veršů Tao-te-ťing (Kniha o Tao a ctnosti)

3 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Yin_and_Yang.svg

4 TAOISMUS označuje filosofickou školu založenou na textech Tao-te- ťing (Kniha o cestě a ctnosti); rodinu čínských náboženských hnutí, ale také čínské lidové náboženství Lao-c' (= starý mistr) zakladatel taoismus; není jisté, že žil; dle tradice žil v 6. stol. př. n. l. legenda praví, že když chtěl odejít ve stáří do samoty, zastavil ho na hranicích strážce. Strážce ho prosil, aby než odejde, sepsal své myšlenky do knihy tak vznikla jeho nejslavnější kniha Tao-te-ťing, základní kniha taoismu

5 „ TAO je prázdnotou, ale současně je přeplněno, je bezednou propastí, je prazdrojem všeho, co existuje. Jeho působením, je vše drsné ohlazováno, vše obtížné se stává snadným, chaos se proměňuje v řád a světem se rozlévá světlo. TAO je bez počátku a bez konce, trvá od věků a všechny další věky bude trvat, je prasemenem všeho dění...“ Tao-te-ťing (Kniha o Tao a ctnosti)

6 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Representation_of_Laozi.PNG

7 “Dosáhnout vrcholu prázdna ! Požívat plnosti klidu ! V společném procesu rodí se všechno tvorstvo, a vše, jak pozoruji, se znovu vrací zpět. Každý tvor rozkvétá a roste do plnosti a každý se znovu vrací k svému prazákladu. Návrat k prazákladu znamená plnost klidu. To je, čemu se říká naplnit své určení. Naplnit své určení – znamená věčnost. Znát věčnost – znamená osvícenost. Neznat věčnost – znamená zaslepenost a zkázu. Kdo zná věčnost, obsahuje všeobsáhlost, kdo má všeobsáhlost, obsahuje nestrannost, kdo má nestrannost, obsahuje důstojenství královské.“ Tao-te-ťing (Kniha o Tao a ctnosti)

8 pod vlivem lidového náboženství, které uctívalo mnoho bohů, se taoismus začal transformovat v náboženský systém, který uctíval hvězdné bohy a spravoval i vlastní církve vznikl nový panteon bohů - na vrcholu tohoto panteonu stojí Lao-c' a pod ním trojice stvořitelských bohů Tři čistoty významnou roli hraje také Osm nesmrtelných (Pa-sien) Mezi nejuctívanější bohy patří Kuan-jin nebo Cao-wang, ochránce domácího krbu Mezi nejuctívanější bohy patří Kuan-jin nebo Cao-wang, ochránce domácího krbu v taoismu také nalezneme prvky magie, alchymie a šamanismu, ze kterého také vzešel

9 Dva z trojice stvořitelských bohů: TŘI ČISTOTY [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:YuanshiTianzun.jpg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:DaodeTianzun.jpg

10 Mezi nejuctívanější bohy patří Kuan-jin nebo Cao-wang, ochránce domácího krbu. Rebecca Arnett: Commons.wikimedia.org: Soubor:Liao_Dynasty_- _Guan_Yin_statue.jpg [online]. 15 October 2004 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Liao_Dynasty_- _Guan_Yin_statue.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Liao_Dynasty_- _Guan_Yin_statue.jpg

11 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hue-EightImmortals.JPG OSM NESMRTELNÝCH

12 taoismus hlásá návrat k přirozenosti prostřednictvím ne- zasahování („Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se“) taoisté ve své filozofii rozvinuli jednu z významných myšlenek čínské filozofické tradice – myšlenku o vzájemném propojení přírodního řádu a lidského života základní silou kosmu je tao, nediferencovaná prasubstance vesmíru, jeho prapříčina („Tao je odvěké na rozdíl od věcí, které vznikají a zase zanikají.“)

13 Clementrossignol: Commons.wikimedia.org: File:Taopriest.jpg [online]. 28 Juny 2006 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taopriest.jpg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Incense_taiwan_temple_fu_dog.jpg

14 „Kdo soustřeďuje svou duševní sílu k tomu, aby objímal jedno, může zůstat nerozpolcen. ….. Kdo opatruje a chrání před poskvrnou hlubinu svého nitra, může zůstat bez úhony. ….. Vytvářet – a nevlastnit, působit – a nezáviset, být v čele – a neovládat, to je, co nazývám tajemnou ctností.“ Tao-te-ťing (Kniha o Tao a ctnosti)

15 k pochopení taoismu je zapotřebí především pochopení „čínského myšlení“, které je postaveno na několika základních principech: svět je v neustálém pohybu detail nelze oddělit od celku celek nelze oddělit od detailu protiklady harmonizují krajnosti stálost neexistuje Tao plodí jedno (jednotu, harmonii) jedno plodí dvě (protiklady, jin jang) Dvě plodí tři (nebesa, zemi a mudrce) Tři plodí všechny věci

16 Jakub Hałun: Commons.wikimedia.org: File:20090510_Shanghai_City_God_Temple_6514.jpg [online]. 10 May 2009 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:20090510_Shanghai_City_God_Temple_6514.jpg

17 V souhrnu můžeme říci, že taoismus má principy celkem tři: tao (cesta) te (ctnost, projev taa) wu-wej (aktivní nečinění) etika Tao: smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírodu wu-wej, tedy aktivní nečinění – člověk se má očistit, vyprázdnit svou mysl od chaosu a zmatenosti, má se stát nádobou, kterou protéká tao

18 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Immortal_Soul_of_the_Taoist_Adept.PNG

19 klíčem a prostředkem k realizaci tao ve svém nitru je prostota: prostý člověk nedbá o zisk, chytrost, obratnost, egoismus a smělá přání osvícený člověk je nezaujatý a navrací se k dětské prostotě je zbaven pout, je měkký, a právě proto je s to vše přemoci – neboť měkké přemáhá tvrdé „Člověk se spravuje mírou země, země mírou nebes, nebesa mírou tao a tao mírou sebe sama.“

20 Udo Schoene: Commons.wikimedia.org: File:ZhinanTemple.jpg [online]. 08 Juny 2007 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:ZhinanTemple.jpg

21 Koncept jin a jang popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru všechny síly v přírodě mají oba dva stavy a tyto stavy jsou v neustálém pohybu Jin (ženskost, tma, pasivní síla) tmavší element; působí smutně, pasivně, tmavě, žensky a koresponduje s nocí jin je často symbolizovaný vodou a zemí Jang (mužská, světlá, tvořivá síla) světlejší element; působí vesele, aktivně, světle, mužsky a koresponduje se dnem jang je často symbolizovaný ohněm a větrem

22 百楽兎 : Commons.wikimedia.org: File:Pakua_with_frame.svg [online]. 1 September 2007 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pakua_wit h_frame.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Pakua_wit h_frame.svg

23 Jin a jang se nevylučují. Všechno má svůj opak - ne však absolutní. Žádná věc totiž není čistě jin nebo čistě jang. Každá ze sil obsahuje základ té druhé. Část z jin je jang, a část z jang je jin. Jedno nemůže existovat bez druhého. Jin a jang se navzájem podporují. Jin a jang jsou obvykle ve stavu rovnováhy: pokud jeden naroste, druhý ustoupí. Například noc se mění na den. Tato změna je ovšem relativní. Z pohledu vnějšího pozorovatele existuje noc a den na Zemi zároveň a doplňují se

24 Učení o jin a jang je obsažené už v knize I-ťing (Kniha proměn) 18. st. př. n. l., kde pomocí trigramů (elementů, které se skládají z tří jin nebo jang) je vyslovená myšlenka přeměn v přírodě. Tento koncept si osvojily oba čínské systémy: taoismus a konfucianismus.

25 Jakub Hałun: Commons.wikimedia.org: File:20100720_Fukuoka_Kushida_3614_M.jpg [online]. 20 July 2010 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:. http://en.wikipedia.org/wiki/File:20100720_Fukuoka_Kushida_3614_M.jpg

26 KONFUCIANISMUS zakladatel: Kchung-fu-c‚ (Konfucius); 6. století př. n. l. konfucianismus = ucelený systém morálky, sociálních, politických a náboženských myšlenek pro konfuciánce bylo nejdůležitější funkcí náboženství vštípit lidem morální hodnoty Konfucius zdůrazňuje tři důležité oblasti: SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ ČLOVĚKA OHLEDUPLNOST A SOUCIT K DRUHÝM ÚCTA KE STARŠÍM A PŘEDKŮM

27 663highland: Commons.wikimedia.org: File:Enchoen27n3200.jpg [online]. 27 September 2008 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Enchoen27n3200.jpg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Confucius_Tang_Dynasty.jpg

28 konfucianismus není náboženství v pravém smyslu slova – proto v něm nenajdeme žádné kněze ani sekty, dokonce ani žádná kréda, kterými by se mohli jeho stoupenci řídit nekonají se veřejné obřady a neexistuje ani osobní vztah k bohu ačkoli Konfucius věřil, že by se měl člověk o svůj osud zasloužit sám a nespoléhat na pomoc božstev, přijal mnoho rysů starověkého čínského náboženství modlil se k Nebesům a propagoval starověké rituály přijal tradiční čínský řád Vesmíru, považoval Nebesa za nejvyšší sílu a podporoval uctívání předků, jeden z důležitých prvků tradičního čínského náboženství

29 Konfucius odmítal ideu mudrce odtrženého od světa (základním rysem jeho filozofie je příklon ke člověku a k praktickému životu). Své následovníky vedl k tomu, aby se účastnili veřejného života a sám jim šel příkladem – jako padesátiletý se stal ministrem spravedlnosti ve státě Lu. Konfucius zastával názor, že lidé, kteří se sami vzdělávají a pracují na zušlechťování svého charakteru, budou připraveni a schopni vést stát nového typu. Konfucius je autorem známého rčení „Nedělej ostatním to, co nechceš, aby oni dělali tobě.“ – tzv. zlaté pravidlo.

30 do popředí staví rozum, odpovědnost, pozitivní postoj ke světu, ale i podřazenost řádu Konfucius se nepovažoval za nijak originálního myslitele. Vycházel z odkazu minulosti, kterou považoval za zlatý věk. Snažil se tvůrčím způsobem předávat moudrost minulosti a ze studia čínské tradice sestavil učení ovlivňující Čínu po tisíciletí až do současnosti. základem konfucianismu byla vždy idea, že lidé mají žít v harmonii jeden s druhým a s přírodou k dosažení těchto cílů doporučoval mudrc systém mezilidských vztahů a dobré vlády

31 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rongo_Analects_02.jpg Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Dušek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

32 Učil své žáky urozenosti a věřil, že pomocí výchovy jí muže dosáhnout kdokoliv, když ovládá pět dovedností: vybrané chování, ušlechtilost, dobrou vůli, píli a laskavost. Muž by měl tyto své kvality využít pro řízení státu. Pro Konfucia představovala služba ve státní správě nejvyšší poslání, protože dobrá vláda mohla přinést blaho všem lidem. Rodina v Číně má prvořadý význam rodina byla přirozeným prostředím pro morální výchovu a mostem mezi jednotlivci a společností zdůrazňoval povinnosti a práva každého člena rodiny a věřil, že se všichni budou chovat v souladu se svými úlohami

33 vytvořil model společnosti založené na vzoru patriarchální rodiny podle Konfucia existuje pět základních mezilidských vztahů podřízenosti, respektu a úcty mezi: OTCEM A SYNEM MANŽELEM A MANŽELKOU STARŠÍM A MLADŠÍM BRATREM PŘÍTELEM A PŘÍTELEM PANOVNÍKEM A PODDANÝM

34 Literatura konfucianismu: Pět knih – informace v nich byly do Konfuciovy doby předávány ústní tradicí, Konfucius je pouze sepsal a vydal. –Kniha písní (Š´-ťing) –Kniha listin nebo Kniha dokumentů (Šu-ťing) –Kniha obřadů (Li-ťi) –Kniha jara a podzimu nebo Letopisy jara a podzimu (Čchun-čchiou) –Kniha proměn (I-ťing) Hovory – vlastní Konfuciovy myšlenky, které byly zapsány později jeho žáky

35 Konfucius – citáty: Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět. Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to. Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme. Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Kořenem zla je nedostatek poznání. Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoliv zítra. Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.

36 Vážiti si jiných jako samých sebe a jednati s nimi tak, jak chceme, aby jednali oni s námi – toť možno nazvati učením o lidumilnosti. Nad to není nic vyššího. Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.

37 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shaolin_Temple_Kick_Statue.jpg

38 ČÍNSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ vychází z učení, jako jsou: taoismus, Kniha proměn (I-ťing), čchanový buddhismus, dvanáct znamení čínského zvěrokruhu, nauka o principu čchi, nauky o akupunkturních bodech a drahách atd. KUNG-FU = dovednost získaná dlouhou a namáhavou prací v čínštině se pro bojová (válečná) umění používá výraz wu-šu (wushu)

39 Ovládnutí mysli je v bojových uměních na prvním místě. Spolu s disciplínou a každodenním výcvikem umožňuje neuvěřitelné výkony. Kevin Poh: Commons.wikimedia.org: File:Art_of_Shaolin_Kung_Fu.jpg [online]. 5 May 2009 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Art_of_Shaolin_Kung_Fu.jpg Usien: Commons.wikimedia.org: File:Kung_Fu_Shaolin_03.JPG [online]. 13 March 2010 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kung_Fu_Shaolin_03.JPG

40 SHAOLIN – KUNG-FU Usien: Commons.wikimedia.org: File:SHAO_LIN_KUNG_FU-TRUPPE.JPG [online]. 13 March 2010 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:SHAO_LIN_KUNG_FU-TRUPPE.JPG Usien: Commons.wikimedia.org: File:Shaolin_Kung_Fu_Truppe_01.JPG [online]. 13 March 2010 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shaolin_ Kung_Fu_Truppe_01.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Shaolin_ Kung_Fu_Truppe_01.JPG 桑林 : Commons.wikimedia.org: File:Two_Dao_-_Shaolin_wushu.jpg [online]. 26. March 2009 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Two_Dao_-_Shaolin_wushu.jpg

41 Panny129: Commons.wikimedia.org: File:GJQ1.jpg [online]. 20 September 2002 [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:GJQ1.jpg [cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:..http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pu_Bu_CQ.JPG

42 Otázky ke zopakování Kdo je legendárním zakladatelem taoismu? Kdy dle tradice tento mistr žil? Jak se jmenuje základní spis taoismus? Znáte český překlad tohoto názvu? Pokuste se definovat, co je to tao: Pod čím se taoismus začal formovat v náboženský systém? Uveďte, jaká božstva uctívá. Uměli byste vyjmenovat některé ze základních principů čínského myšlení? K čemu má dle taoismu směřovat moudrý člověk? Co je to zásada wu-wej? Myslíte, že tento přístup je rozumný a užitečný? Uveďte modelový příklad a argumentujte. Jaké dva hlavní principy jsou v jádru každé věci a jsou zdrojem veškeré dynamiky, změny a vývoje? Uveďte ke každému z principů základní charakteristiku.

43 Co mají tyto dva principy společné? Uměli byste vymezit, co je to konfucianismus? Jak se jmenoval zakladatel konfucianismu a kdy žil? Uveďte hlavní principy, které konfucianismus prosazuje. Jak zní tzv. zlaté pravidlo, které Konfucius prosazoval jako univerzální etický princip? Jaký význam v čínské společnosti hraje rodina? Vyhledejte informace o tom, zdali tradiční model rodiny v současné Číně stále funguje. Porovnejte čínskou rodinu s tou českou. Uveďte rozdíly, výhody a nevýhody. Dle Konfucia je třeba k tomu, aby společnost dobře fungovala, dodržovat pět základních mezilidských vztahů podřízenosti, respektu a úcty. Uveďte mezi kým? Zapamatovali jste si nějaký Konfuciův citát?

44 Použitá literatura: HOOBLER, T.; HOOBLER, D. Konfucianismus. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 1997. ISBN 8071061905. LAO-C‚. Tao-te-ťing. 3. vyd. Praha : Dokořán, 2008. ISBN 9788073632212. WONG, E. Taoismus. 1. vyd. Praha : Pragma, 2005. ISBN 9788072051731.


Stáhnout ppt "ČÍNSKÉ DUCHOVNÍ SYSTÉMY – TAOISMUS a KONFUCIANISMUS Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Dušek. Dostupné z Metodického."

Podobné prezentace


Reklamy Google