Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální služby poskytované obcemi aktuální problémy Ing. Daniela Lusková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální služby poskytované obcemi aktuální problémy Ing. Daniela Lusková."— Transkript prezentace:

1 Sociální služby poskytované obcemi aktuální problémy Ing. Daniela Lusková

2 Pracovníci veřejné služby v sociálních službách Veřejná služba jako opatření aktivní politiky zaměstnanosti šance obcí šetřit na výdajích za veřejné služby v sociálních službách 60% nákladů tvoří náklady osobní

3 Pracovníci veřejné služby v sociálních službách Původní katalog činností veřejné služby vydaný ÚP obsahuje položky o 45 pečovatelské úkony o 56 pomoc seniorům v domácnosti o 62 práce s romskou komunitou Nyní revize katalogu Není možné provádět činnosti sociálních služeb nekvalifikovaným personálem Vysoké riziko zneužití možnosti vstupu do domácností

4 Sociální služby obcí Za sociální služby lze považovat pouze ty, které jsou zaregistrované a poskytované podle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zaručena kvalita a ochrana klienta Základním rozsahem povinných činností služby Kvalifikovanými pracovníky Státní kontrolou

5 Kvalifikovaný pracovník Sociální pracovník Pracovník v sociálních službách Zdravotnický pracovník, pedagogický pracovník Manželský a rodinný poradce Plní podmínky ZSS Bezúhonný Způsobilý k právním úkonům Zdravotně způsobilý Odborně způsobilý dle §110, 116,116a, 117 ZSS

6 Možné činnosti pracovníků na veřejné službě v sociální službě Přímá obslužná péče a pečovatelská činnost v domácnosti ( činnosti bezprostředně se týkající osoby klienta sociální služby) POUZE má-li pracovník na veřejné službě potřebnou kvalifikaci dle ZSS

7 Možné činnosti pracovníků na veřejné službě v sociální službě Pokud nemá kvalifikaci dle ZSS jako pracovník v sociálních službách Práce s prádlem mimo domácnost klienta Pomoc pečovatelce s nákupy (bez vstupu do domácnosti) Pomoc při rozvozu obědů ( bez vstupu do domácnosti) Úklid společných prostor v DPS Úklid zázemí pečovatelské služby Ostatní potřebné úkony nedotýkající se přímo klienta a jeho domácnosti

8 Jiná služba poskytovaná obcí svým občanům o Zajištění potřebných činností kolem občanů, které nejsou shodné se základními činnostmi pode ZSS o Není presentována jako služba sociální o Je zaregistrována živnostenským úřadem o Pracovníci dle rozhodnutí zřizovatele nebo vedení organizace o K úhradě za ně nesmí být využit příspěvek na péči (po kontrole ÚP může být občanovi odejmut) Nutně pečlivě zvážit riziko správního deliktu dle §107 ZSS ve výši 250 000 Kč

9 Zajištění sociální péče o občany asistentem sociální péče o Jiná osoba než blízká o Starší 18 let o Zdravotně způsobilá o Péči o osobu nevykonává jako podnikatel o Nemusí být registrovaný jako sociální služba dle ZSS o V žádosti o PnP musí být uveden jako osoba pečující o Ve smluvním vztahu přímo s klientem ( ne obcí) o Vykonává péči osobně a v domácnosti občana o Osvobozen z daní maximálně do výše příjmu z PnP 12 000Jiná osoba než blízká Obec může být pouze zprostředkovatelem takové péče, nemá možnost ji ovlivňovat

10 Působnost při zajišťování sociálních služeb § 92 ZSS o „Obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje.....poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu....“ obec příslušnou nezbytnou pomoc pouze zprostředkuje, nikoli, že ji sama bude vykonávat Zajišťění poskytnutí služby nebo pomoci = poskytování služby nebo pomoci

11 Působnost při zajišťování sociálních služeb § 92 ZSS o sjednání pomoci se sociální službou o dopravení osoby do sociální služby o zajištění přestěhování do sociální služby apod. Náklady by tedy mohly být vynaloženy na telefon, cestovní náhrady apod. na tyto výdaje lze žádat dotaci dle §103 ZSS NE přístřeší, energie, strava !!!

12 Působnost při zajišťování sociálních služeb § 92 ZSS o typický příklad – péče o bezdomovce o Sociální služba dle zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách dotace v režimu ZSS zřízená obcí o Možnost žádat dotaci dle ZSS o Dohoda obce s NNO, která provozuje sociální službu pro bezdomovce nebo s místní NNO, aby tuto službu zajistila o Poskytovatel žádá dotaci dle ZSS o Obec přispívá o Výkon samostatné působnosti a péči o potřebné občany podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kde v § 35, odst. 2 problém s pojetím občana v případě, že osoba není s trvalým pobytem v obci

13 Děkuji za pozornost Ing. Daniela Lusková Tel.: 221 922 040 E-mail: daniela.luskova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "Sociální služby poskytované obcemi aktuální problémy Ing. Daniela Lusková."

Podobné prezentace


Reklamy Google