Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho Litoměřice Vývojová psychologie 3. ročník Prepuberta a puberta Mgr.Irena Kudláčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho Litoměřice Vývojová psychologie 3. ročník Prepuberta a puberta Mgr.Irena Kudláčková."— Transkript prezentace:

1 Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho Litoměřice Vývojová psychologie 3. ročník Prepuberta a puberta Mgr.Irena Kudláčková

2 Dospívání - věkové období 10 – 12 a 15 – 17 let - dochází k pohlavnímu dozrávání - začíná prudkými a nápadnými změnami v tělesné oblasti a v chování dítěte. Toto období dělíme na prepubertu a pubertu. VÝVOJ V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

3 PREPUBERTA Jedná se o krátkou fázi před pohlavním dozráváním Zahrnuje přibliže střední školní věk (2. st. ZŠ, 10 – 11 let a 12 – 14 let) Přípravné období, ve kterém se naznačují změny, které plně propuknou v pubertě

4 Zrychlený růst – zejména končetiny. Trup zůstává stále stejný, dětský. „Samá ruka, samá noha“ Tělesný růst mění proporcionalitu organismu narušuje pohybovou uhlazenost pohyby jsou nesouměrné, nešikovné, trhané ( neví, co s rukama a nohama) Tělesná oblast

5 Psychická oblast Duševní neklid – projevuje se zvýšeným sebepozorováním a prvními pokusy o sebehodnocení V prepubertě se děti věnují většinou svému zevnějšku.

6 Sociální oblast Vztahy mezi chlapci a děvčaty – dost rozporné. Nejsou si navzájem zcela lhostejní. Začátek uvolňování vztahu mezi dětmi a rodiči Výraznější snaha o nezávislost a vzrůstající kritičnost způsobují odmítavý postoj k plnění povinností a respektování příkazů rodičů.

7 PUBERTA Období mezi 12. - 14. a 15. - 17. rokem. 1.projevy pohlavního dozrávání – pohlavní zralost (schopnost plodit a otěhotnět) Dochází k celé řadě změn v oblasti tělesné, ale i psychické. Na konci období mluvíme o pohlavní zralosti, tedy o zralosti tělesné, nemůžeme však stále ještě hovořit o zralosti psychické. Psychické dozrávání pokračuje a končí v následujícím období (adolescence).

8 Průběh puberty je závislý na: Pohlaví klimatických podmínkách dědičných dispozicích způsobech výživy zdravotních podmínkách jednotlivců Děvčata pohlavně dozrávají o 2 roky dříve než chlapci.

9 prudký růst organismu – zejména kosterní a svalová soustava) dotvářejí je prvotní pohlavní znaky (vnější a vnitřní genitálie) rozvoj druhotných (sekundárních) pohlavních znaků ( odlišná stavba mužské a ženské kostry, hmotnost, odlišný tvar mužské a ženské pánve, ženské tělo se zaobluje, ochlupení ) nesouměrnost částí organismu Tělesná oblast

10 - pohybová neuhlazenost - snížení tělesné výkonosti - vyšší unavitelnost

11 cca 9 – 10 let: nárůst pánevních kostí a rozšiřování pánve větší ukládání tuků v oblasti pánve a bříška zvětšování mléčné žlázy (růst prsů) zvětšování zevních pohlavních orgánů – estrogen – zvětšování vnitřních rodidel (vaječníků), produkce vajíček – menstruace (průměrně kolem 12.roku) Vývoj pohlavního dozrávání - DÍVKY

12 Vývoj pohlavního dozrávání - CHLAPCI cca 11 – 12 let:- - Testosteron – dozrávání mužských pohlavních orgánů - terciální pohlavní znaky – rozšiřování hrudníku, nárůst hrtanu (mutace), nárůst vousů - poluce – samovolný výron semene

13 Poruchy pohlavního dozrávání a) opožděný pohlavní vývoj pocit méněcennosti životní pesimismus ztráta aktivity (straní se společnosti) b) předčasný pohlavní vývoj před 10. rokem pocity méněcennosti v ojedinělých případech se jedinec může cítit nadřazeně a může docházet k šikaně, agresi, apod., většinou je spíše člověk zdecimován

14 Vnímání - přesnější, bohatší na podrobnosti, stává se systematičtější, plánovitější a záměrnější smyslové orgány dosahují vrcholu své výkonnosti zdokonaluje se úmyslná pozornost – pozorování Psychická oblast

15 Myšlení 11. - 15. rok - rozvoj myšlenkových operací – abstrakce a zobecňování 13. - 14. rok – rozvoj úsudků. Schopnost řešit nové problémy. Pubescent nejen pozná, ale také hodnotí, srovnává, začíná chápat co je správné a co nikoliv, přemýšlí nad láskou a nenávistí, spravedlností a nespravedlností - abstraktní myšlení. Pro nedostatek zkušenností nejsou jeho stanoviska ještě objektivní. Snaha samostatně řešit problémy - častá unáhlenost v závěrech.

16 Řeč - zdokonalují se vyjadřovací schopnosti v hovorové řeči - obrovská slovní zásoba - užívání abstraktních slov - vytváření vlastních slov (vykostit, pařit, smažit, smažka, diskofil,....) Paměť - odpor k biflování - logická paměť je upřednostňována před mechanickou - úmyslná paměť převládá nad neúmyslnou

17 Pozornost - začátkem puberty je velmi narušena koncentrace pozornosti ( Zájem o sebe samého, velká šíře zájmů... ) - koncem období proces pozornosti můžeme srovnat s dospělým člověkem.

18 Představivost a fantazie - do 14. roku - vliv eiditismu – přechází až do bdělého snění Bdělé snění – má důležitý význam - může být motivačním činitelem - dítě se odreagovává - ve veliké míře se projevuje konstruktivní fantazie (tvořivost) Snižuje se kvalita paměťních představ.

19 Osobnost pubescenta Celkové zaměření pubescenta – introvertované. Zaměření na vlastní vnitřní prožívání – sebepozorování, sebehodnocení. Nová tělesná potřeba – pohlavní pud. - Zpočátku se objevuje nepravidelně, ale intenzivně. U chlapců jsou sexuální vzrušení prudší než u děvčat. - Zájem o sexuální otázky – vyhledávají informace o sexu, o pohlavním ústrojí. - Čas na přiměřené poučení v oblasti sexuality.

20 Emoce City ke stejnému pohlaví - vztahy „na život a na smrt“(„ nejlepší kámošky..) - velmi křehké, většinou nevydrží City k opačnému pohlaví 1.fáze – erotické cítění Často intenzivní zájem o osobu opačného pohlaví, ale jedná se o tzv.jednostranný vztah. Období idolů. 2.fáze – flirtování Oboustranné vztahy – období prvních lásek Při výběru partnera rozhoduje spíše vnější vzhled než povahové vlastnosti.

21 City k sobě samému - Introverze, sebepozorování, sebepodceňování. Ke konci období se spokojíme sami se sebou – optimističtější pohled na život.

22 Vyšší city Morální - smysl pro spravedlnost, pro pravdu - netolerance "úletů“ dospělých, ale u sebe ji vyžadují Intelektuální - rozšiřuje se škála citů - nárůst poznatků ve škole i mimo ni

23 Sociální city a) k dopělému – od oblíbenosti k nenávisti b) k vrstevníkům – nejdůležitější součást jeho života c) k sobě – jedinec se potácí mezi pozitivním a negativním prožíváním. Buď má přehnané sebevědomí, egoistické projevy („machruje“) nebo má velké komplexy méněcennosti, které mohou vyústit až k pokusům o sebevraždu

24 Estetické city - Jedinci mají rádi vše, co lze pojit s pohybem. Vyplývá to z jejich potřeby pohybu Hudba – taneční, rocková, grunge, hip-hop - utváří se skupiny se společným zájmem. Silná příslušnost k dané skupině. Filmy – vyhledávané jsou filmy o sobě (o hrdinách ve stejném věku), romantické filmy, fantazy Tvořivost a fantazie – rádi vytváří nějaké výrobky. Malují ( graffitti, atd.), fotografují, vytvářejí webové stránky,...vychází z touhy sebeprosazení se. Četba – jiná u dívek, jiná u chlapců. Idoly. Pokusy o vlastní tvorbu, deníky, básně... Pohyb - tanec, street dance, aerobic, kluci skate, in-line, bike....fotbal, floorbal.... Pubescenti si vytváří skupiny, kde se cítí být hrdými a platnými členy.

25 Toto všechno se později projevuje jako období druhého vzdoru. (Období 2.negativismu) Podstatou 2.vzdoru je záměrně se odlišit, dělat věci jinak než tak, jak se ode mne očekává. Touha po samostatnosti. Na projevech negativismu se podílí: Rozvoj vlastností vůle Cílevědomost Samostatnost Vytrvalost

26 Výchovné metody Absolutně nevhodná je autoritativní výchova.Vede k tzv.paradoxní fázi. Dělá přesně opak toho, co se po něm chce – více ho láká zkusit co nesmí a je to horší. Špatná je i příliš volná výchova – žádné mantinely. Může vést k vytvoření nevhodných vlastností člověka.

27 Zdroje: VÁGNEROVÁ,M. Vývojová psychologie I. Praha. Karolinum, 2005 http://cs.wikipedia.org/wiki/Puberta&docid magic-ring.blog.cz prozeny.blesk.cz bassilo.it najmama.aktuality.sk prozeny.cz web.quick.cz margarita11.blog.cz liveportal.cz lucymaroszova.blog.cz vykladzive.cz mladazena.maminka.cz ona.idnes.cz

28 Zdroje: zijemenaplno.cz sms.cz snidane.nova.cz bety.czzenyprozeny.cz kafe.cz technet.idnes.cz


Stáhnout ppt "Střední pedagogická škola J.H.Pestalozziho Litoměřice Vývojová psychologie 3. ročník Prepuberta a puberta Mgr.Irena Kudláčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google