Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceVěcná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceVěcná."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceVěcná práva v novém občanském zákoníku Klíčová slova Absolutní práva, vlastnické právo, sousedské vztahy, veřejné seznamy, zástavní a zadržovací právo PředmětObčanská nauka, Právo Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad Potřebné pomůckyPC, dataprojektor Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1.ročník Podnikání, 2. ročník Mechanik seřizovač Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední snímek Věcná práva v novém občanském zákoníku 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_35_711

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje V Ě C N Á P R Á VA v novém občanském zákoníku Co jsou věcná práva a co je pro ně typické ? Nový občanský zákoník (NOZ) ve své třetí části (§ 976- § 1474) upravuje věcná práva a pojmenovává je jako práva absolutní. = vztahy k věcem Mohou být: a) vlastnické právo b) držba věci c) práva k cizím věcem – právo zástavní - právo zadržovací - věcné břemeno Pro věcná práva je typická jejich veřejnost – existenci těchto práv je možné ověřit ve veřejných seznamech, z nichž nejvýznamnější je katastr nemovitostí.

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 1. Vlastnické právo Vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné, je jeho vlastnictvím. nejdůležitější věcné právo Vlastník může se svým vlastnictvím volně nakládat – může jej užívat, - držet jej, - brát z něj plody a užitky, - disponovat s ním ze své svobodné vůle – prodat je, pronajímat, darovat,… Vlastníkova volnost však není neomezená – musí se řídit mezemi, které stanoví zákon - musí brát ohledy na práva jiných osob- práva sousedů – sousedské vztahy

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje sousedské vztahy = vztahy sousedů Vždy zakázáno : přímé imise ( svádění vody na cizí pozemek) Nepřímé imise ( unikání kouře, prachu, hluku na cizí pozemek, může se jednat i o zvířata, která pravidelně na cizí pozemek vnikají, …) zakázány jen tehdy, jestliže přesahují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku Práva a povinnosti sousedů - příklady zamezit sporům, kdy se strany mezi sebou nejsou schopny domluvit jinak: - plody spadlé ze stromů a keřů na sousedův pozemek – patří vlastníkovi pozemku, - kořeny a větve přesahující na sousedovu stranu – soused může odstranit, ale měl by nejdříve vyzvat k tomu, aby byly odstraněny vlastníkem stromů, - při úpravách stavby dbát na to, aby voda, sníh, led...nepadaly na sousedův pozemek, - umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek v době, v rozsahu, způsobem, které jsou nezbytné k údržbě a hospodaření na něm, - ploty, zdi, meze, jiné rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje - nezbytná cesta – zřizuje ji soud, vymezí její rozsah, někdy ji nepovolí, např. má-li cesta pouze umožnit pohodlnější spojení, za ni náleží vlastníkovi pozemku úplata Příklady na porušování sousedských vztahů: 1. Pan Nikl používá suchý záchod. Když je plný, jen ho „vypustí“ na kraji pozemku. To ale vadí sousedům, kteří mají nedaleko místa vypouštění dětské pískoviště. 2. Pan Smutný má zahradu s ovocnými stromy. Spadané listí postupně pálí a do ohně navíc přihazuje další odpad. Sousedka vždy musí sundat ze šňůry prádlo. 3.Pan Novák si v rohu zahrady založil hnojiště, přestože sousedé mají hned za plotem altán, kde v létě rádi tráví volný čas. Teď jim ale odpočinek kazí zápach hnojiště pana Nováka. 4.Kalinovi mají velké hejno slepic, které terorizují okolí. Vnikají do sousedních zahrad a rozhrabávají záhony. 5.Pan Veselý si koupil stavební drtičku a umístil ji na okraj pozemku. Drtička každý den hlasitě hučí a vibracemi i obtěžuje sousedy. Nabytí vlastnického práva – nejčastěji se vlastnictví převádí na základě smlouvy: - koupě, darování, dědictví,… - přivlastnění věci opuštěné, - nález věci ztracené – lhůta pro nabytí vlastnického práva se prodlužuje na 3 roky (§1057) Nalezená zvířata – nepřihlásí-li se k němu nikdo, stane se nálezce vlastníkem již po uplynutí dvou měsíců od vyhlášení nálezu. Nemá-li nálezce o zvíře zájem, může jej obec svěřit provozovateli útulku. Pokud se po uplynutí 4 měsíců o zvíře nikdy nepřihlásí, může provozovatel útulku zvířeti najít nového pána(§ 1059). Veřejné seznamy - takové seznamy věcí, do nichž může každý nahlédnout: 1. katastr nemovitostí 2. patentový rejstřík 3. rejstřík průmyslových vzorů

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 6. Pan Smůla chová několik prasat. Chlívky však často nečistí, takže pořádně zapáchají. Navíc se okolo nich drží masařky a na žrádle si spolu s prasaty pochutnávají i potkani. Soused tak okolí obtěžuje zápachem, hmyzem i hlodavci. Pokud s ním není rozumná domluva, mají jeho sousedé šanci uspět v soudním sporu. 7. Majitel zahrady byl sběratelem starého harampádí, které na ní skladoval. Neměl ani septik a všechny splašky vyléval na zahradu. Kvůli tomu se soused dokonce obrátil k soudu. Spor dorazil až k Nejvyššímu soudu. Ten majiteli nepořádku uložil postavit 190 cm vysoký plot, který by bránil v obtěžování. 8. Sousedovy včely létaly přes pozemek pana Bělohlávka, který byl alergik a měl v rodině malé děti. Včely mu tak bránily trávit čas na zahradě, kde měl bazén a zahradní posezení. Když alergik podal na svého souseda žalobu, vystavěl včelař 3,5 m plechový plot, aby omezil létání včel na sousedovu zahradu. Počet létajících včel klesl na polovinu a podle soudu se původně odůvodněná žaloba stala bezdůvodnou.

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Nabytí vlastnického práva – nejčastěji se vlastnictví převádí na základě smlouvy: - koupě, darování, dědictví,… - přivlastnění věci opuštěné, - nález věci ztracené – lhůta pro nabytí vlastnického práva se prodlužuje na 3 roky (§1057) Nalezená zvířata – nepřihlásí-li se k němu nikdo, stane se nálezce vlastníkem již po uplynutí dvou měsíců od vyhlášení nálezu. Nemá-li nálezce o zvíře zájem, může jej obec svěřit provozovateli útulku. Pokud se po uplynutí 4 měsíců o zvíře nikdo nepřihlásí, může provozovatel útulku zvířeti najít nového pána(§ 1059). Veřejné seznamy - takové seznamy věcí, do nichž může každý nahlédnout: 1. katastr nemovitostí 2. patentový rejstřík 3. rejstřík průmyslových vzorů

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Držba = faktické držení věci - věc máme u sebe držba oprávněná – právo vlastnické - nakládáme s ní jako skutečný vlastník poctivý držitel věci držba neoprávněná – např. nalezená věc, - koupě věci v dobré míře v bazaru, věc nenáležela prodejci, - věc získaná nepoctivým jednáním, vydržení věci – poctivý držitel –právo vykonává pro stanovenou dobu, v oprávněném domnění, že mu náleží – nepřerušená držba trvající 3 roky u nemovitostí – 10 letá vydržovací doba někdy i mimořádné vydržení věci - i osoba, která neprokáže právní důvod své držby- zde : dvojnásobná vydržovací doba nepoctivý držitel – nemůže vydržet věc ani mimořádně

9 9 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Příklady : 1. Martin si koupil nové BMW od autorizovaného prodejce, který sice nebyl oprávněn vlastnické právo převést, ale Martin byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře, že prodejce k tomu oprávněn je. Martin se stane vlastníkem. Dobrá víra nabyvatele se předpokládá. Skutečný vlastník se domůže vydání věci jen, prokáže-li nedostatek dobré víry kupujícího. 2. Adam si koupil ojeté auto v autobazaru. Věc je ale kradená. Koupí-li někdo použitou movitou věc od podnikatele, který s takovými věcmi obchoduje (např. v zastavárně), je povinen věc vydat skutečnému vlastníkovi, který se do 3 let o ni přihlásí. Skutečný vlastník ojetého auta ale musí prokázat, že mu auto bylo odcizeno.

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Věcná břemena - Slouží k tomu, aby oprávněný mohl využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. právo k cizí věci Pro vlastníka věci to znamená, že on je povinen: - něco dát, - něco konat, - něco trpět, - něčeho se zdržet. Věcné břemeno tedy omezuje vlastníka věci ve prospěch někoho jiného. Např. vlastník pozemku je povinen trpět cestu přes svůj pozemek, vlastník pozemku je povinen pečovat o studnu, o pramen,… vlastník domu je povinen nechat dožít původního majitele v domě. Podle obsahu povinnosti rozlišuje NOZ : služebnosti, reálná břemena.

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Druhy služebností Pozemkové služebnosti Osobní služebnosti Služebnost inženýrské sítě Užívací právo Opora cizí stavby Požívací právo Právo na svod dešťové vody Služebnost bytu Služebnost stezky, průhonu a cesty Právo pastvy Reálná břemena Dosavadní občanský zákoník reálná břemena zvlášť neupravoval. Nově: Vlastník věci, ve prospěch jiné osoby např. je povinen poskytovat nějaký užitek (např. část plodin, které se urodily na jeho pozemku). Reálným břemenem může byt zatížena pouze věc evidovaná ve veřejném seznamu, typicky věc nemovitá.

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Dalším z věcných prav, které může mít jedna osoba vůči cizímu majetku, je zástavní právo. Poskytnutím zástavy dává zástavce věřiteli jistotu za splnění povinnosti dlužníka. Pokud dlužník svůj dluh řádně a včas nesplní, může zástavní věřitel uspokojit svou pohledávku : z výtěžku prodeje zástavy, zástava tzv. propadne do jeho vlastnictvi. Zástavnim právem lze zajistit dluh peněžitý i nepeněžitý.. Zástavou může být každá věc, s ní lze obchodovat. Zastavená nemovitost = hypotéka. Vkládá se do katastru nemovitostí. Novinkou NOZ je úprava zastavení cizí věci v zastavárenské závodu. Novinky v zástavním právu

13 13 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Zadržovací právo Zatímco zástavní právo je dvoustranný právní akt, je toto právo akt jednostranný. Věřitel může zadržet movitou věc dlužníka, dokud dlužník nezaplatí peněžitou pohledávku. Předmětem může být pouze movitá věc, kterou má věřitel u sebe a byl by jinak povinen ji dlužníkovi vydat. Např. automechanik má právo zadržet opravené auto, dokud mu zákazník nezaplatí dlužnou částku za opravu. Věřitel je povinen dlužníka neprodleně vyrozumět o zadržení věci a důvodech.

14 Právo duševního vlastnictví Tzv. „ autorský zákon“ - zákon o literárních, vědeckých a uměleckých dílech právo na ochranu autorství, na nedotknutelnost díla, právo s dílem nakládat – rozhodnout o jeho uveřejnění, udílet souhlas k jeho užití, právo na odměnu za tvůrčí práci. je nepřevoditelné, trvá po dobu autorova života a padesát let po jeho smrti, jíž toto právo přechází na autorovy dědice.

15 15 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Vlastní zdroje Občanský zákoník 2014 edice Právo, 2. vydání Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN 978-80-7263-814-7 Věcná práva v NOZ publikace Ministerstva spravedlnosti Č. CZ 1.04/4.1.00/80.000003 Z 15.11.2013


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada35 AnotaceVěcná."

Podobné prezentace


Reklamy Google