Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět:CJLRočník: 3. Téma: Spojky, jejich druhy a použití Tematický okruh: Pravopis Jméno autora: Mgr. Hana MaříkováDatum tvorby: říjen 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_CJL_MA018 Soubor: 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_CJL_MA018 Anotace: Opakování tvarosloví – morfologie, vysvětlení použití a významu spojek dle jejich rozdělení

2 Spojky neohebný slovní druh spojují větné členy nebo věty vyjadřují mluvnický a významový poměr vět nebo členů

3 Spojky slouží k tomu, aby oddělovaly (spojovaly) věty nebo souvětí řazeny jako 8. slovní druh rozlišujeme spojky souřadicí a podřadicí

4 Spojka souřadicí spojuje dva větné členy nebo věty v souvětí v souřadném poměru příklad souřadicích spojek v čj a, i, či, ani, nebo nejčastější spojkou souřadicí je spojka a

5 Spojka souřadicí slouží k vyjádření vztahu koordinace: (koordinace - větně významový vztah mezi větnými členy nebo větami mluvnicky rovnocennými v téže syntaktické platnosti, přiřaďování, přiřazování) mezi členy několikanásobného větného členu mezi větami v souvětím souřadném mezi souřadně spojenými větami vedlejšími

6 Rozdělení spojek souřadicích spojky slučovací spojky odporovací spojky stupňovací spojky vysvětlovací spojka příčinná spojky důsledkové spojky vylučovací

7 Příklady spojek souřadicích spojky slučovací – a, i, ani, přímo, nadto, ani-ani, jak-tak, hned-hned, jednak-jednak, zčásti-zčásti, dílem-dílem spojky odporovací – ale, avšak, však, leč, nýbrž, naopak, jenomže, jenže, sice-ale, jistě-ale

8 Příklady spojek souřadicích spojky stupňovací – i, ba, ba i, ba ani, nadto, dokonce, nejen- ale i, nejen-nýbrž i spojky vysvětlovací – totiž, vždyť spojka příčinná – neboť

9 Příklady spojek souřadicích spojky důsledkové – proto, a proto, a tak, tudíž, a tudíž, tedy, a tedy spojky vylučovací – nebo, anebo, buď-nebo

10 Poměry dle spojek spojky slučovací, odporovací, stupňovací, příčinné a důsledkové jsou někdy označovány jako poměry

11 Spojky podřadicí připojují vedlejší věty v souvětí k větě hlavní v poměru podřadném vyjadřují významovou závislost, vztah k větě řídící

12 Příklad podřadicích spojek aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že

13 Rozdělení podřadicích spojek časové - když, až, zatímco, jakmile, sotva(že) podmínkové - -li, jestliže, když, kdyby příčinné (důvodové) - protože, že, jelikož, poněvadž účelové - aby přípustkové - přestože, třebaže, i když, ač, ačkoli způsobové - jako by, jako kdyby, dvojité: tak - že, tím - že

14 Spojka přípustková i když z podřadicích spojek se ke spojování větných členů užívají téměř výhradně spojky přípustkové: statečný, i když pošetilý plán

15 Příklad spojek ve větě Nevěděl jsem jak je to daleko, ale napadlo mě, že to zkusím. Rozběhl jsem se a pak jsem zjistil, že je to na mě příliš daleko. „Pověz mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi.“ (Maxim Gorkij)

16 Čárka před spojkami před spojkami píšeme čárku ! kromě spojek a, i, ani, nebo ve významu slučovacím! je-li před spojkou podřadicí ještě spojka a, ale, i, nebo příslovce teprve, právě, zvláště ap., píše se čárka před tyto spojky nebo příslovce např.: Všichni se připravili, a jakmile to bylo možné, odjeli. Všichni odjeli, právě když je začali svolávat.

17 Zdroje Škola hrou na učitel.net. In: Škola hrou na učitel.net [online]. [cit. 2013-09-18] SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk v kostce. ISBN 80-7200-041-1. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-09-18]. [online]. [cit. 2013-09-25]. DOI: ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledán.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google