Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Novela zákona o silničním provozu – jiné návykové látky“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 02.10.2012 Mgr. Petr Hrdlička.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Novela zákona o silničním provozu – jiné návykové látky“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 02.10.2012 Mgr. Petr Hrdlička."— Transkript prezentace:

1 „Novela zákona o silničním provozu – jiné návykové látky“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 02.10.2012 Mgr. Petr Hrdlička

2 Cíl novely zákona Hlavním cílem novely je uzákonit tzv. analytický princip a tím sjednotit posuzování jednání řidičů, kteří se pohybují v silničním provozu pod vlivem jiných návykových látek. Tím by současně mělo dojít ke zjednodušení potrestání těchto řidičů v rámci přestupkových řízení.

3 Hlavní body novely zákona 1) uzákonění analytického principu 2) sjednocení a úprava souvisejících pojmů 3) úprava rozsahu povinností a zákazů pro učitele autoškol 4) úprava důvodů zabránění v jízdě (§ 118a zákona o silničním provozu)

4 Analytický princip Řidič je ovlivněn návykovou látkou, pokud u něj byly zjištěny snížené kognitivní a psychomotorické schopnosti anebo v případě vyjmenovaných návykových látek byly překročeny arbitrárně dané koncentrační meze v krevním vzorku (cut off) pro kteroukoliv látku dle tabulky: THC2 ng/ml Metamfetamin25 ng/ml Amfetamin25 ng/ml Methylendioxymetamfetamin25 ng/ml Morfin10 ng/ml Kokain25 ng/ml Benzoylecgonin25 ng/ml viz. odborné stanovisko České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně k problematice posuzování řidičů návykovými látkami – 31.05.2012

5 Sjednocení a úprava pojmů alkoholický nápoj (rozšíření stávající legislativní zkratky o jakékoliv jiné látky obsahující alkohol náhrada pojmu „návyková látka“ za „jiná návyková látka“ (nově jako legislativní zkratka) narovnání pojmů s tím, že 1.řidiče ovlivňuje alkohol, nikoliv alkoholický nápoj 2.je zákaz požívání alkoholických nápojů (nikoliv alkoholu) a užívání jiných návykových látek

6 Úprava částí zákona, týkající se učitelů AŠ jednotná úprava pro řidiče i učitele AŠ rozšíření okruhu povinností a zákazů dle § 8a zákona na všechny činnosti vykonávající učitel AŠ zpřesnění stávajícího znění zákona na zákaz vykonávat jakoukoliv činnost učitele AŠ pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky úprava sankčních ustanovení ve smyslu navržených změn zákona

7 Důvody zabránění v jízdě § 118a zákona Vzhledem k tomu, že toto ustanovení bylo při předchozích novelizacích opomenuto a dnes již nekoresponduje s platnou legislativou, bylo přistoupeno k jeho úpravě. Důvody: 1.rozšířen okruh osob oprávněných k výzvě k odbornému lékařskému vyšetření 2.výzvě k lékařskému vyšetření (z. 379/2005 Sb.) už nemusí předcházet orientační dechová zkouška sjednocení platnosti důvodů zabránění v jízdě i pro učitele AŠ dle § 8a zákona

8 Ostatní z důvodu nadbytečnosti se navrhuje vypustit ze skutkových podstat některých přestupků a též přílohy zákona slovní dodatek „ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví“

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "„Novela zákona o silničním provozu – jiné návykové látky“ Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 02.10.2012 Mgr. Petr Hrdlička."

Podobné prezentace


Reklamy Google