Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní skupina Registry ve zdravotnictví a elektronická identita Ing. Jiří BOREJ hlavní architekt elektronického zdravotnictví koordinátor NSeZ NSeZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní skupina Registry ve zdravotnictví a elektronická identita Ing. Jiří BOREJ hlavní architekt elektronického zdravotnictví koordinátor NSeZ NSeZ."— Transkript prezentace:

1 Pracovní skupina Registry ve zdravotnictví a elektronická identita Ing. Jiří BOREJ hlavní architekt elektronického zdravotnictví koordinátor NSeZ NSeZ – neveřejná prezentace Emauzy, 16.6.2016

2 Agenda Způsob práce skupiny Specifický cíl – Rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb Opatření 4.1.1 Optimalizace a tvorba základních referenčních registrů Opatření 4.1.5. Autorizace, autentizace a řízení oprávnění poskytovatelů Závěr 2

3 Složení skupiny skupiny Ing. Jiří Borej - koordinace NSeZ a předseda skupiny Ing. Milan Blaha, Ph.D. Ing. Tomáš Brauner Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. RNDr. Jaroslav Marthaus Ing. Petr Matuš Ing. Libor Neuman Martin Rakušan Mgr. Roman Staněk Ing. Tomáš Šácha Bc. Michal Šnajdr RNDr. Petr Tiller Jakub Tomas Ing. Tomáš Trpišovský, CSc. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Mgr. Jiří Winkler Seznam členů PS 3

4 Strategický cíl SC4 - In 4

5 Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) Neveřejný registr obsahující Lékaře, nelékaře s odbornou způsobilostí, nelékaře s odbornou a specializovanou způsobilostí Přístup k datům a povinnost poskytovat data do registru vymezuje novela zákona č. 372/2011 Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) Registr poskytovatelů, zařízení, pracovišť Vymezen zákonem č. 372/2011 Oba registry jsou klíčovými zdroji autoritativních dat pro resort MZČR 5 Opatření 4.1.1 Optimalizace a tvorba základních referenčních registrů

6 Zákon vyhlášen 17. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 147/2016 Sb. Termíny: ÚZIS ve spolupráci s MZ a KSRZIS zřídí Národní registr zdravotnických pracovníků do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona, předají do Národního registru zdravotnických pracovníků údaje podle § 77 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona, a to do 180 dnů ode dne zřízení tohoto registru. 6 Opatření 4.1.1 Optimalizace a tvorba základních referenčních registrů

7 EA – business vrstva – poskytované služby registru NRZP 7

8 8

9 EA zasazení registrů do systému 9

10 10 Elektronická identita v resortu zdravotnictví

11 Opatření 4.1.5. Autorizace, autentizace a řízení oprávnění poskytovatelů E-ID 11 V cílovém stavu tématu Autentizace a autorizace zdravotnických pracovníků a pacientů v resortu zdravotnictví je nezbytné zajistit následující průřezové funkce: 1.Identifikace o Jednoznačné rozlišení osoby 2.Autentizace o Ověření identity osoby pro přihlášení k systému 3.Autorizace o Udělení práva osoby použít funkci systému 4.Autentizace v urgentních situacích o Přístup k základním zdravotním údajům uložených na elektronickém průkaze zdravotního pojištění nebo spojených s číslem průkazu zdravotního pojištění o Přístup k zdravotním údajům pacienta v elektronické zdravotní dokumentaci Cílový stav souvisejících témat - zaručený elektronický podpis, šifrování zpráv mezi osobami

12 Strategie v oblasti identifikace a autentizace Klient (pacient, pojištěnec, občan) eGov first – může využít eGov služby MZ ČR nebude budovat vlastní systémy pro autentizaci klientů MZ ČR motivuje k využívání eGov služeb Alternativou mohou být autentizační služby zdravotních pojišťoven Zdravotnický pracovník eGov first – může využít eGov služby MZ ČR nabídne alternativu (identitní prostor MZ ČR) Pověřené osoby OVM eGov first – může využít eGov služby MZ ČR nabídne alternativu (identitní prostor MZ ČR) Pověřené osoby soukromoprávních subjektů eGov first – může využít eGov služby MZ ČR nabídne alternativu (identitní prostor MZ ČR) 12

13 Identitní prostory využívané ve zdravotnictví 13

14 Principy identifikace a autentizace 14 Princip Vysvětlení Využití existujících prostředků Pokud subjekt již má vyhovující prostředek pro autentizaci, neměl by být nucen používat jiný Uznávání eGov prostředků Je nezbytné akceptovat prostředky zavedené veřejnoprávními předpisy v rámci eGovernmentu Zvládání urgentních situací Přístup k základním informacím z autorizovaných systémů bez autentizace uživatele Uživatelská volba prostředků Klient zdravotních služeb má možnost využívat vyhovující prostředek dle svého rozhodnutí Autonomie vůle v soukromém právu Zdravotnický pracovník má možnost využívat jiný vyhovující prostředek než jako soukromá osoba Dostatečná úroveň záruky a důvěryhodnosti Prostředek pro autentizaci, jeho vydávání a správa splňují stanovené podmínky Úplný přístup k údajům Systémy nesmí bránit uživatelům využívat služby a údaje, které ovlivňují kvalitu zdravotních služeb Auditovatelnost aktivit uživatelů Systémy zaznamenávají aktivity uživatelů se službami a údaji, záznamy zpřístupňují vlastníkům údajů

15 Strategie v oblasti identifikace, autentizace, autorizace 1.Využívání služeb eGov (eGov first) 2.Vytvoření identitního prostoru pro osoby ve zdravotnictví propojeného na základní registry 3.Zajištění správy pověření (mandátů) pro segment zdravotnictví 15

16 Prostředky pro autentizaci klientů zdravotních služeb Pro klienty zdravotních služeb budou k dispozici prostředky pro autentizaci zařazené do systému Národní identitní autorita (NIA), kterou bude provozovat MV ČR. Předpokládá se možnost využití následujících prostředků:  NIA/eOP (elektronický občanský průkaz) o přihlášení pomocí eOP ČR prostřednictvím Národní identitní autority  NIA/ISDS (informační systém datových schránek) o přihlášení pomocí autentizačních údajů DS prostřednictvím NIA  NIA/SIDP (eID prostředky poskytované soukromoprávními subjekty, např. mojeID) o přihlášení pomocí služby soukromoprávního poskytovatele identifikačních a autentizačních služeb (např. mojeID) prostřednictvím NIA  NIA/eIDAS (prostředky zveřejněné na seznamu Komise EU) o přihlášení pomocí zahraničního prostředku elektronické identifikace v souladu s eIDAS zprostředkované pomocí NIA 16


Stáhnout ppt "Pracovní skupina Registry ve zdravotnictví a elektronická identita Ing. Jiří BOREJ hlavní architekt elektronického zdravotnictví koordinátor NSeZ NSeZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google