Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomie I Celkové výdaje a produkt

2 V rámci této přednášky se studenti seznámí s okolnostmi, které ovlivňují vývoj makroekonomického produktu na jeho rovnovážné úrovni, a okolnostmi, které vedou k jeho změně do nové rovnovážné polohy, tudíž vedou ke kolísání skutečného produktu. Hlavní příčinou zde budou změny ve výdajích na nákup celkové produkce (strana AD). Součástí presentované látky je výklad neokeynesiánského modelu multiplikátoru, jenž bude nejprve vysvětlen v podmínkách dvousektorové ekonomiky, následně v podmínkách třísektorové a čtyřsektorové (reálné) ekonomiky.

3 Obsah úvod – vymezení cílů model multiplikátoru jednoduchý model dvousektorové ekonomiky a model multiplikátoru, makroekonomická rovnováha v modelu 45° multiplikační efekt v modelu 45° a vyjádření jednoduchého investičního multiplikátoru multiplikační efekt v uzavřené (třísektorové) ekonomice multiplikační efekt v otevřené (reálné, čtyřsektorové) ekonomice závěr – shrnutí, úkoly k samostudiu

4 Model multiplikátoru základní nástroj neokeynesiánství (USA, aplikace 50., 60. léta 20. století, politika STOP&GO) model multiplikátoru = 45° keynesiánství = keynesiánský kříž model se opírá o keynesiánské pojetí makroekonomické rovnováhy je nutné znát předpoklady modelu multiplikátoru a mít je na zřeteli samotné grafické znázornění modelu multiplikátoru vychází z pochopení keynesiánské spotřební a úsporové funkce

5 Jednoduchý model dvousektorové ekonomiky a model multiplikátoru ekonomické subjekty: firmy a domácnosti celkové plánované výdaje: AD = C + I Y = YD (DI), to platí jedině pro dvousektorovou ekonomiku makroekonomická rovnováha: Y (AS) = AD model se opírá o keynesiánskou funkci spotřeby a úspor (C a S) model počítá s přeměnou úspor v investice na kapitálovém trhu

6 6 Keynesiánská spotřební a úsporová funkce YD = C, nulové úspory S = 0 YD Disposable Income C, S 45° C = Ca + mpc.YD S = - Ca + mps.YD - Ca (záporná autonomní spotřeba) YD 3 0 Ca C = YD S = 0 YD 2 YD 1 Pokud C > YD, domácnosti rozpouští úspory. Pokud C < YD, domácnosti tvoří úspory.

7 Jednoduchý investiční multiplikátor Kahn-Keynesův multiplikátor, multiplikátor ve dvousektorové ekonomice (α) α = = mpc = mezní sklon ke spotřebě (marginal propensity to consume) mps = mezní sklon k úsporám (marginal propensity to save) mpc + mps = 1 (apc + aps = 1; average propensity to consume; to save) - multiplikátor „α“ vyjadřuje: kolikrát se změní produkt (Y), pokud se změní autonomní výdaje (I nebo Ca) o jednotku: ΔY = α. Δ I = Δ I. 7 1 1 – mpc 1 mps 1 1 – mpc

8 8 Určení rovnovážné produkce v modelu multiplikátoru (horní graf) a určení rovnovážné produkce pomocí úspor a investic (dolní graf) AS(Y) = AD Y = YD AD I,S AD = C + I E 45° C = Ca + mpc.YD S = - Ca + mps.YD - Ca I E Y0Y0 Y0Y0 Y*Y* Y 0 = AD AD = C + I Y 0 = YD = C + S YD – C = AD – C S = I 0

9 9 AS(Y) = AD Y = YD Y AD P AD´ = C + I + ΔI E 45° AD = C + I Y1Y1 Y1Y1 Y*Y* Multiplikační efekt přírůstku investic v modelu multiplikátoru ve dvousektorové ekonomice Ca + I ΔIΔI LRAS Y*Y* SRAS extrémní případ Y2Y2 Y2Y2 AD AD´ E´ ΔYΔY 1 1 - mpc α = Δ Y = α. Δ I Δ Y = mpc. Δ Y + Δ I Zvýšení Y kromě změny investic ještě o indukovanou (vyvolanou) spotřebu. EE´ P stabilní

10 10 AS(Y) = AD Y Y AD P AD´ = C + I + G + ΔG E 45° AD = C + I + G Y1Y1 Y1Y1 Y*Y* A ΔGΔG LRAS Y*Y* SRAS extrémní případ Y2Y2 Y2Y2 AD AD´ E´ ΔYΔY 1 1 – mpc (1 – t) α G = ΔY = α G. ΔG Zvýšení Y kromě ΔG ještě o indukovanou (vyvolanou) spotřebu. EE´ P stabilní Multiplikační efekt v uzavřené (třísektorové) ekonomice

11 AS(Y) = AD Y Y AD P AD´ = C + I + G + NX + ΔI E 45° AD = C + I + G + NX Y1Y1 Y1Y1 Y*Y* A ΔIΔI LRAS Y*Y* SRAS extrémní případ Y2Y2 Y2Y2 AD AD´ E´ ΔYΔY 1 1 – mpc (1 – t) + mpm α I = Δ Y = α I. Δ I Zvýšení Y kromě ΔI ještě o indukovanou (vyvolanou) spotřebu. EE´ P stabilní Multiplikační efekt v otevřené (čtyřsektorové) ekonomice

12 Literatura Základní: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18 vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. 848s. ISBN 978 80 205 0590-3. HYNKOVÁ, V., NOVÝ, J. Makroekonomie I. (pro bakalářské studium). I. díl. Brno: Univerzita obrany, 2008, 125s. ISBN 978-80-7231-278-8. (kapitola Celkové výdaje a produkt) Doporučená: MANKIW, G. N. Principles of Macroeconomics. 4 ed. South-Western: Thomson, 2007. 583 s. ISBN 978-0-324-23695-8. SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80- 251-0169-X.

13 Úkoly pro samostatnou práci Cvičení „Celkové výdaje a produkt“ 1.Spočítejte HDP ve 2-sektorové ekonomice, pokud znáte funkci spotřeby C = 100 + 0,8Y; velikost autonomní spotřeby 100 mld. a velikost investic I = 30 mld. Jak se změní velikost HDP, pokud se investice zvýší na a) 35; b) 40; c) 65 mld. peněžních jednotek? 2.Spočítejte prvních 5 kol multiplikace ve dvousektorové ekonomice, pokud víte, že přírůstek autonomních výdajů (tj. investičních nebo autonomně spotřebních) je 500,- peněžních jednotek a mezní sklon k úsporám mps = 0,2. 3.Uvažujte třísektorový model ekonomiky. Tato ekonomika vykazuje následující statistické údaje: Ca = 100 mld., mpc = 0,8, I = 60 mld., G = 85 mld., TA = 15 mld., TR = 35 mld., t = 25 %. Spočítejte velikost rovnovážné produkce. Dále předpokládejte zvýšení investičních výdajů o 20 mld. a spočítejte, jak tato změna ovlivní produkt ekonomiky. 4.Uvažujte čtyřsektorový model ekonomiky. Ekonomika vykazuje následující statistiky: mps = 0,2, t = 25 %, mpm = 0,1. Spočítejte, jak ovlivní produkt změna autonomních výdajů (např. investičních) při jejich zvýšení o 25 mld.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google