Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomie I Makroekonomická rovnováha

2 Cílem přednášky spočívá v rozboru a pochopení agregátní poptávky a agregátní nabídky, dále v porozumění modelu AS/AD – modelu makroekonomické rovnováhy. Důraz bude položen na rozlišení krátkého a dlouhého období a s tím související rozlišení krátkodobé a dlouhodobé agregátní nabídky. Budou vymezena základní dvě kontroverzní pojetí makroekonomické rovnováhy – klasické a keynesiánské. Na základě odlišných předpokladů se bude jednat o rozdílné interpretace makroekonomických problémů a následně o odlišná doporučení pro chování hospodářské politiky státu a dopady přijatých opatření vlády na makroekonomický vývoj dané národní ekonomiky.

3 Obsah úvod – vymezení cílů AS – agregátní nabídka; krátkodobá agregátní nabídka (SRAS) a dlouhodobá agregátní nabídka (LRAS) AD – agregátní poptávka makroekonomická rovnováha – model AS/AD klasické a keynesiánské pojetí makroekonomické rovnováhy závěr – shrnutí, úkoly k samostudiu

4 AS – agregátní nabídka; krátkodobá agregátní nabídka (SRAS) a dlouhodobá agregátní nabídka (LRAS) AS = „Aggregate Supply“, agregátní (celková) nabídka statků a služeb v dané ekonomice rozlišení krátkodobé a dlouhodobé agregátní nabídky (SRAS a LRAS) – vliv faktoru času posuny křivky SRAS (nominální a reálné nabídkové šoky) a LRAS (reálné nabídkové šoky) nominální nabídkové šoky: positivní nebo negativní (podle směru pohybu) – spojeny se změnou celkových nákladů firem – faktory: změna nominálních mzdových sazeb, sazeb soc. a zdravotního pojištění, očekávání budoucího vývoje, očekávání změny cenové hladiny, změna cen surovin a energií, depreciace a apreciace měny, změna výše dovozních cel, změna daňových sazeb.. Reálné nabídkové šoky: pozitivní nebo negativní (podle směru pohybu) – spojeny se změnou celkové produkční funkce ekonomiky

5 AD – agregátní poptávka AD = „Aggregate Demand“, agregátní (celková) poptávka ekonomických subjektů po statcích a službách plánované výdaje ekonomických subjektů: AD = C + I + G + NX posun po křivce AD (změna P) a posun křivky AD (poptávkové šoky) Efekt bohatství (Pigouův efekt) Keynesův efekt hlavní veličiny ovlivňující úroveň AD: plánované spotřební výdaje domácností (C) a plánované investice firem (I) pozitivní nebo negativní posuny AD (podle směru pohybu) vyvolané změnou složek AD: C, I, G, NX nebo vyvolané ostatními veličinami (okolnostmi), které následně ovlivňují složky AD, např. změna úrokových měr, bohatství domácností, očekávání změny cenové hladiny, očekávání budoucího vývoje..

6 Makroekonomická rovnováha – model AS/AD pojem „rovnováha“ („equilibrium“), bod „E“ agregátní nabízené množství produkce se rovná agregátnímu poptávanému množství (AS = AD) krátkodobá makroekonomická rovnováha: SRAS = AD dlouhodobá makroekonomická rovnováha: LRAS = AD rovnováha v modelu AS/AD klasický vs. keynesiánský model pojetí rovnováhy; odlišné předpoklady týkající se: – cenové pružnosti (včetně cen VF) – mechanismu utváření rovnováhy na trhu kapitálu, kde hraje roli mechanismus přeměny úspor v investice (S → I)

7 Klasické a keynesiánské pojetí makroekonomické rovnováhy Klasický model pojetí makroekonomické rovnováhy: – historicky starší (konzervativní proud, neoklasické tradice, liberální ekonomie) – ekonomika je vnitřně stabilní systém – pružné ceny na trhu produkce a na trhu výrobních faktorů – na trhu kapitálu úroková míra vyčišťuje trh, úspory se přeměňují v investice – ekonomika operuje na úrovni potenciálního produktu, který je jejím gravitačním centrem Keynesiánský model pojetí makroekonomické rovnováhy: – historicky mladší pojetí – ekonomika je systém vnitřně nestabilní – omezená pružnost cen na trhu produkce a na trhu VF (rigidní mzdy směrem dolů, existence nedokonalé konkurence, státem regulované ceny) – na trhu kapitálu platí se projevují poruchy v mechanismus přeměny úspor v investice – ekonomika operuje pod úrovní potenciálního produktu, nerovnováha kapitálového trhu se přenáší přes „investiční multiplikátor“ na ostatní trhy

8 Neokeynesiánský kompromis v současnosti je akceptován tvar SRAS jako pružné rostoucí křivky, která se po překročení úrovně potenciálního produktu (Y*) stává nepružnou vlevo od úrovně potenciálního produktu rozlišujeme tzv. keynesiánské pole (vysoká pružnost SRAS) vpravo od úrovně potenciálního produktu rozlišujeme tzv. klasické pole (SRAS je nepružná) pracujeme s modelem AS/AD s předpokladem, že výkon ekonomiky může krátkodobě překročit úroveň potenciálního produktu

9 9 Model AS/AD – neokeynesiánský kompromis P Y (HDP) LRAS Y*Y* SRAS AD E PEPE klasické pole keynesiánské pole

10 Literatura Základní: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18 vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. 848s. ISBN 978 80 205 0590-3. HYNKOVÁ, V., NOVÝ, J. Makroekonomie I. (pro bakalářské studium). I. díl. Brno: Univerzita obrany, 2008, 125s. ISBN 978-80-7231-278-8. (kapitoly Makroekonomická rovnováha a Celkové výdaje a produkt) Doporučená: MANKIW, G. N. Principles of Macroeconomics. 4 ed. South-Western: Thomson, 2007. 583 s. ISBN 978-0-324-23695-8. SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80- 251-0169-X.

11 Úkoly pro samostatnou práci Cvičení „Makroekonomická rovnováha“: 1. Předpokládejme výkon ekonomiky na úrovni potenciálního produktu. Vysvětlete, co se stane s reálným HDP a cenovou hladinou v ekonomice v krátkém a dlouhém období, a použijte model AS/AD pro grafické zpracování, pokud: a)vzroste zahraniční poptávka po produkci domácí ekonomiky b)vzroste cena pohonných hmot c)trvale vzroste produktivita práce d)vzroste daň z příjmů fyzických a právnických osob e)klesne sazba DPH f)klesne počet obyvatel a s ním pracovní síla.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google