Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy Pro zajištění zdravotní péče vytváří státy v oblasti organizace zdravotnictví určitou soustavu zdravotnických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy Pro zajištění zdravotní péče vytváří státy v oblasti organizace zdravotnictví určitou soustavu zdravotnických."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy Pro zajištění zdravotní péče vytváří státy v oblasti organizace zdravotnictví určitou soustavu zdravotnických zařízení tj., systém zdravotní péče. V současné době rozlišujeme následující systémy zdravotní péče ve světě: a) Systém založený na povinném, veřejném zdravotním pojištění (Bismarckovský systém) který v současné době realizují vyspělé evropské státy jako například Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Holandsko, Belgie, ale také ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko a další. Zdravotnické systémy Pro zajištění zdravotní péče vytváří státy v oblasti organizace zdravotnictví určitou soustavu zdravotnických zařízení tj., systém zdravotní péče. V současné době rozlišujeme následující systémy zdravotní péče ve světě: a) Systém založený na povinném, veřejném zdravotním pojištění (Bismarckovský systém) který v současné době realizují vyspělé evropské státy jako například Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Holandsko, Belgie, ale také ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko a další.

2 Zdravotnické systémy - 2 Jeho základní charakteristiky jsou: Příspěvky zaměstnanců z jejich mzdy, příspěvky zaměstnavatelů a státu Ambulantní zdravotnické služby jsou vykonávány soukromými lékaři na základě smluv se zdravotními pojišťovnami, Nemocniční péče je zajišťována soustavou nemocnic s různým typem vlastnictví a forem financování. Jeho základní charakteristiky jsou: Příspěvky zaměstnanců z jejich mzdy, příspěvky zaměstnavatelů a státu Ambulantní zdravotnické služby jsou vykonávány soukromými lékaři na základě smluv se zdravotními pojišťovnami, Nemocniční péče je zajišťována soustavou nemocnic s různým typem vlastnictví a forem financování.

3 Zdravotnické systémy - 3 b)Systém založený na existenci centrální organizace zdravotní péče historicky vznikl ve 2 variantách, které se v mnoha věcech velmi liší. Jsou to: I. Národní zdravotní služba (Beveridgův model), s hlavním představitelem Velkou Británií, nebo II. model Semaškův (plně centralizovaný systém zdravotní péče dnes realizovaný na Kubě a v některých státech bývalého socialistického světa. b)Systém založený na existenci centrální organizace zdravotní péče historicky vznikl ve 2 variantách, které se v mnoha věcech velmi liší. Jsou to: I. Národní zdravotní služba (Beveridgův model), s hlavním představitelem Velkou Británií, nebo II. model Semaškův (plně centralizovaný systém zdravotní péče dnes realizovaný na Kubě a v některých státech bývalého socialistického světa.

4 Zdravotnické systémy - 4 Mezi základní charakteristiky centrálně organizovaného zdravotnictví patří zejména skutečnost, že: - oba systémy fungují podle principu všeobecné dostupnosti zdravotní péče a zajišťují rovný, tj. spravedlivý přístup ke zdravotnickým službám, - avšak zdravotní péče ve Velké Británii je převážně hrazena z veřejných prostředků (více než 80%), získaných z daní z příjmu obyvatelstva a z doplňkového národního pojištění. - V Semaškově modelu, jsou náklady na zdravotnictví výhradně hrazeny ze státního rozpočtu, Mezi základní charakteristiky centrálně organizovaného zdravotnictví patří zejména skutečnost, že: - oba systémy fungují podle principu všeobecné dostupnosti zdravotní péče a zajišťují rovný, tj. spravedlivý přístup ke zdravotnickým službám, - avšak zdravotní péče ve Velké Británii je převážně hrazena z veřejných prostředků (více než 80%), získaných z daní z příjmu obyvatelstva a z doplňkového národního pojištění. - V Semaškově modelu, jsou náklady na zdravotnictví výhradně hrazeny ze státního rozpočtu,

5 Zdravotnické systémy - 5 v Beveridgově modelu existuje spoluúčast pacienta na úhradách nákladů na zdravotní péči (v Semaškově nikoliv), specifickým rysem zdravotní péče ve VB je rozsáhlý počet praktických rodinných lékařů vykonávajících soukromou privátní praxi anebo pracujících ve skupinových formách společných praxí, hlavní část specializované péče se ve Velké Británii provádí ve veřejných nemocnicích v Semaškově modelu jiné než státní zdravotnická zařízení nejsou legální), ve VB existují i soukromé ordinace poskytující ambulantní péči, (Semaškův model má pouze státní zdravotnická zařízení), atd. v Beveridgově modelu existuje spoluúčast pacienta na úhradách nákladů na zdravotní péči (v Semaškově nikoliv), specifickým rysem zdravotní péče ve VB je rozsáhlý počet praktických rodinných lékařů vykonávajících soukromou privátní praxi anebo pracujících ve skupinových formách společných praxí, hlavní část specializované péče se ve Velké Británii provádí ve veřejných nemocnicích v Semaškově modelu jiné než státní zdravotnická zařízení nejsou legální), ve VB existují i soukromé ordinace poskytující ambulantní péči, (Semaškův model má pouze státní zdravotnická zařízení), atd.

6 Zdravotnické systémy - 6 c) Systém s převahou liberalistických prvků který dnes představují Spojené státy americké. Je to systém, který pokládá zdraví jako osobní (individuální) statek. Pro zdravotní péči v USA je charakteristické: - zdravotní péče je hrazena z prostředků ošetřované osoby, která může být soukromě pojištěna běžným komerčním pojištěním, - avšak USA jsou dodnes jedinou vyspělou zemí, kde skoro 50 milionů lidí nemá zdravotní pojištění, - v USA je tedy asi 15 % obyvatel nepojištěno, - za zdravotní péči pro seniory nad 65 let však platí už od 60-tých let federální vláda. c) Systém s převahou liberalistických prvků který dnes představují Spojené státy americké. Je to systém, který pokládá zdraví jako osobní (individuální) statek. Pro zdravotní péči v USA je charakteristické: - zdravotní péče je hrazena z prostředků ošetřované osoby, která může být soukromě pojištěna běžným komerčním pojištěním, - avšak USA jsou dodnes jedinou vyspělou zemí, kde skoro 50 milionů lidí nemá zdravotní pojištění, - v USA je tedy asi 15 % obyvatel nepojištěno, - za zdravotní péči pro seniory nad 65 let však platí už od 60-tých let federální vláda.

7 Zdravotnické systémy - 7 Typy zdravotnických zařízení a institucí Zdravotnický systém každého státu je tvořen několika typy zdravotnických zařízení a institucí, které zajišťují tři druhy zdravotní péče: primární sekundární a terciální zdravotní péči. Třídění zdravotnických zařízení není striktně dáno, také nelze považovat typologii za neměnnou, stoprocentně definovanou bez difuzí do ostatních typů. Typologie zdravotnických zařízení je dána převažujícími faktory. Dnes rozlišujeme následující zdravotnická zařízení: Typy zdravotnických zařízení a institucí Zdravotnický systém každého státu je tvořen několika typy zdravotnických zařízení a institucí, které zajišťují tři druhy zdravotní péče: primární sekundární a terciální zdravotní péči. Třídění zdravotnických zařízení není striktně dáno, také nelze považovat typologii za neměnnou, stoprocentně definovanou bez difuzí do ostatních typů. Typologie zdravotnických zařízení je dána převažujícími faktory. Dnes rozlišujeme následující zdravotnická zařízení:

8 Zdravotnické systémy - 8 Dnes rozlišujeme následující zdravotnická zařízení: ambulantní zařízení, lůžková zařízení, preventivní, kurativní a rehabilitační zařízení, zdravotnická zařízení pro akutní a chronickou léčbu, zařízení vzniklá na základě medicínských oborů (specializovaná zdravotnická zařízení), zařízení zajišťující výše uvedenou primární, sekundární a terciální péči. Dnes rozlišujeme následující zdravotnická zařízení: ambulantní zařízení, lůžková zařízení, preventivní, kurativní a rehabilitační zařízení, zdravotnická zařízení pro akutní a chronickou léčbu, zařízení vzniklá na základě medicínských oborů (specializovaná zdravotnická zařízení), zařízení zajišťující výše uvedenou primární, sekundární a terciální péči.

9 Zdravotnické systémy - 9 Ukázkou jiné typologie zdravotnických zařízení je typologie dle prof. Gladkého. Ten rozlišuje následující třídění dle těchto hledisek: a) dle posloupnosti kontaktů: primární, sekundární, terciální b) dle naléhavosti: urgentní, akutní, následné, chronické c) dle místa poskytnutí zdr. péče: domácnosti, ambulance, nemocnice, ústavy d)dle činnosti: preventivní, diagnosticko-léčebné, podpůrné a pomocné, řídící a správní. Ukázkou jiné typologie zdravotnických zařízení je typologie dle prof. Gladkého. Ten rozlišuje následující třídění dle těchto hledisek: a) dle posloupnosti kontaktů: primární, sekundární, terciální b) dle naléhavosti: urgentní, akutní, následné, chronické c) dle místa poskytnutí zdr. péče: domácnosti, ambulance, nemocnice, ústavy d)dle činnosti: preventivní, diagnosticko-léčebné, podpůrné a pomocné, řídící a správní.

10 Zdravotnické systémy - 10 Protože nejznámější je ono třídění dle posloupnosti kontaktů, uvádím, že v naší zemi patří do systému prvního kontaktu (primární péče) praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekolog a stomatolog. Do oblasti sekundární péče řadíme specializovanou ambulantní a odbornou nemocniční (lůžkovou) péči. Přístup k této sekundární zdravotní péči je zajišťováním odesláním, doporučováním z péče primární. Stejný princip odesílání je realizován i pro péči terciální, která je složena z vysoce specializované a komplexní péči terapeutické a rehabilitační. Protože nejznámější je ono třídění dle posloupnosti kontaktů, uvádím, že v naší zemi patří do systému prvního kontaktu (primární péče) praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekolog a stomatolog. Do oblasti sekundární péče řadíme specializovanou ambulantní a odbornou nemocniční (lůžkovou) péči. Přístup k této sekundární zdravotní péči je zajišťováním odesláním, doporučováním z péče primární. Stejný princip odesílání je realizován i pro péči terciální, která je složena z vysoce specializované a komplexní péči terapeutické a rehabilitační.


Stáhnout ppt "Zdravotnické systémy - 1 Zdravotnické systémy Pro zajištění zdravotní péče vytváří státy v oblasti organizace zdravotnictví určitou soustavu zdravotnických."

Podobné prezentace


Reklamy Google