Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SVI FSV UK 2010 Elektronické informační zdroje na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová únor 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SVI FSV UK 2010 Elektronické informační zdroje na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová únor 2010."— Transkript prezentace:

1 SVI FSV UK 2010 Elektronické informační zdroje na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová únor 2010

2 2SVI FSV UK 2010 Obsah   Obsah   O e-zdrojích obecně   Kam za e-zdroji   Fondy e-zdrojů na FSV   Vyhledávání v databázích (teorie & praxe – příklady)   Pravidla pro práci s e-zdroji   Citační pravidla obecně & e-dokumenty   Užitečné odkazy   Kontakty

3 3SVI FSV UK 2010 http://knihovna.fsv.cuni.cz Vítejte v knihovně!

4 4SVI FSV UK 2010 O e-zdrojích obecně Elektronické informační zdroje, tzv. e-zdroje, jsou v současné době nedílnou součástí každé moderní informační instituce. Prostřednictvím internetu je umožněn přístup do velkého množství tohoto typu zdrojů, tedy databází bibliografií, časopisů či e-books, a to jak volných (veřejných), tak licencovaných (placených). Přístup do volných zdrojů není vázán žádnou licenční smlouvou. Přístup do licencovaných zdrojů zajišťují ve většině případů knihovny nebo střediska vědeckých informací, která při nákupu e-zdrojů spolupracují, a proto jsou některé zdroje přístupné v rámci celé univerzity. Finance na nákladné e-zdroje knihovna získává buď z grantových projektů, nebo jsou přístupy do některých databází zajištěny díky celouniverzitní licenci. Vše podstatné o e-zdrojích FSV pak v brožuře Informační zdroje, kterou pro Vás knihovna každoročně připravuje (či aktualizuje). K dispozici je i její elektronická verze na adrese http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/.http://knihovna.fsv.cuni.cz/eMaterialy-SVI/ Podrobné informace o technologiích využívaných v oblasti elektronických zdrojů (přihlašování apod.) a řadu dalších užitečných informací vztahujících se k práci s informačními zdroji naleznete např. na stránkách Knihovních služeb Univerzity Karlovy: http://kis.is.cuni.cz.http://kis.is.cuni.cz Již na tomto místě něco více ke vzdálenému přístupu. K licencovaným zdrojům máte přístup, stejně jako zaměstnanci UK, přímo z prostor fakulty, pokud nejste připojeni v síti UK, můžete využít tzv. vzdálený přístup. Vzdálený přístup k e-zdrojům je na UK zajišťován systémem EZproxy. Tento systém umožňuje přístup k e-zdrojům odkudkoli, to znamená jak z počítačů na UK, tak i mimo ni, a to na základě autentizačního procesu. Autentizace pak probíhá prostřednictvím systému Shibboleth. Pro tuto autentizaci je třeba se identifikovat univerzitním osobním číslem, které naleznete na průkazu UK, ISIC/ITIC, pod fotografií a heslem. Studenti, zaměstnanci i externí uživatelé, kteří chtějí využívat nejen tuto, ale i ostatní elektronické služby UK, by tak měli vlastnit průkaz UK. Uživatelé mající účet v doménách Jinonice používají pro vzdálený přístup připojení na VPN server.

5 5SVI FSV UK 2010

6 6

7 7 Kam za e-zdroji Mediotéka Pro práci s elektronickými informačními zdroji a pro informační výuku je v centrální knihovně v budově Hollar vymezena specializovaná studovna, tzv. mediotéka, s počítači (v současnosti 6 PC) a další audio a video technikou. Tato studovna je určena především studentům FSV. Také lze – výhradně pro studijní účely – využívat počítače ve studovnách knihovny. Pokud hledáte e-zdroje FSV, doporučujeme vám vyhledávat přímo z webu FSV, http://knihovna.fsv.cuni.cz, nebo z webu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, http://knihovna.jinonice.cuni.cz. Pro nejsnazší orientaci v elektronických informačních zdrojích na celé UK je Vám k dispozici například: http://knihovna.fsv.cuni.cz http://knihovna.jinonice.cuni.cz   Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ), http://pez.cuni.cz. Tento portál zpřístupňuje informace nejen pro vědu a výzkum, ale též výuku. Vyhledávat můžete jak celé databáze, tak jednotlivé časopisy či elektronické knihy. Portál je přehledný a především aktuální, v sekcích aktuality a nové zdroje naleznete všechny aktuální změny, které se e-zdrojů týkají. E- zdroje lze vyhledávat dle abecedy, fakulty (včetně FSV UK) nebo oboru, využít lze též rozšířené vyhledávání, kde je možno vyhledávat podle parametrů jako je typ, kategorie, popis nebo producent zdroje, také lze pro vyhledávání kombinovat žádaný obor a fakultu apod. Viditelně jsou zařazeny i zkušební přístupy, tzv. free-trials. Samozřejmostí je uživatelská nápověda, možnost nastavení sledování změn RSS a anglická verze portálu. Novinkou je umístění PEZ na Facebooku, Twitteru a uživatelské video k technologii SFX na YouTube http://pez.cuni.cz

8

9 9SVI FSV UK 2010 Kam za e-zdroji   Paralelní vyhledávač informačních zdrojů na Univerzitě Karlově (někdy uváděn jako MetaLib – informační brána), http://metalib.is.cuni.cz. Jde o vyhledávač, a to federativní, který paralelně prohledává všechny informační zdroje knihoven UK (katalogy knihoven, repozitář i předplácené databáze). I zde se můžete prostřednictvím SFX dostat od bibliografického záznamu až k plnému textu dokumentu, je-li k dispozici, nebo k dalším informacím o požadovaném dokumentu. Nalezené údaje lze exportovat do HTML, exporty mohou sloužit např. pro tvorbu seznamů literatury. Příjemné uživatelské prostředí podporuje i podrobná nápověda a další služby. http://metalib.is.cuni.cz

10 10SVI FSV UK 2010 Kam za e-zdroji Další možnosti vyhledávání informačních zdrojů (nejen elektronických):   Centrální katalog UK : http://ckis.cuni.cz. V něm můžete vyhledávat jako v celku, nebo jen v dílčích katalozích, a to právě v Katalogu Knihovny Fakulty sociálních věd, http://ckis.cuni.cz/F/?func=file&file_name=base-list-fsv,http://ckis.cuni.cz http://ckis.cuni.cz/F/?func=file&file_name=base-list-fsv či v Katalogu Knihovny společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-a-0&local_base=jin.http://ckis.cuni.cz/F/?func=find-a-0&local_base=jin   Digitální repozitář UK : http://repozitar.cuni.cz. Pro vyhledávání elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací (eVŠKP).http://repozitar.cuni.cz   Digitální knihovna FSV : http://katalog.fsv.cuni.cz/DigitalniKnihovna Více viz níže. http://katalog.fsv.cuni.cz/DigitalniKnihovna

11 11SVI FSV UK 2010 Fondy e-zdrojů na FSV SVI vlastní a využívá velké množství nejrůznějších typů odborných elektronických databází. Ke stěžejním elektronickým databázím patří multioborové databáze, např. ProQuest, EBSCO, J-STOR, tematické databáze, např. SAGE, Factiva, bibliografické on-line zdroje a řada dalších. Z českých zdrojů jsou využívány především archivy zpravodajství z českých mediálních zdrojů ( Anopress, ČTK, Newton Media Search ), tematický monitoring českých médií ( Newton Media Monitoring ) a přístupy do specializovaných dokumentačních a informačních databází. Obecně jsou v současné době nejvíce žádány a využívány fulltextové časopisecké databáze, a to jak zahraničních časopisů, tak českého tisku.

12 12SVI FSV UK 2010 Fondy e-zdrojů na FSV Dalším zdrojem informací na vysokých školách jsou vysokoškolské kvalifikační práce, označované spolu s dalšími typy dokumentů (výročními zprávami apod.) jako tzv. šedá literatura. Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, tzv. eVŠKP, studentů FSV máte možnost studovat buď v naskenované podobě, a to z vymezených počítačů v knihovně, nebo prostřednictvím budovaného Digitálního repozitáře Univerzity Karlovy. Tento repozitář by měl sloužit pro archivaci, správu a zpřístupnění jak eVŠKP, tak dalších elektronických dokumentů (do budoucna se počítá např. s archivací studijních materiálů). Digitální repozitář využívá systém DigiTool. Zajištěn je jak přímý, tak vzdálený přístup.

13 13SVI FSV UK 2010

14 14SVI FSV UK 2010 Kvalifikační práce na FSV

15 15SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

16 16SVI FSV UK 2010 Fondy e-zdrojů na FSV Dále je uživatelům k dispozici tzv. digitální knihovna. Do ní jsou ukládány neskenované noviny minulých desetiletí ( Lidové noviny, Duch novin aj.). Databáze je postupně doplňována o další roky i tituly, přístupná je na adrese http://katalog.fsv.cuni.cz/digitalniknihovna, pouze však v prostorách knihovny FSV Hollar. http://katalog.fsv.cuni.cz/digitalniknihovna

17 17SVI FSV UK 2010

18 18SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – než začnu vyhledávat Uvědomit si:   dorozumívacím jazykem v informačních databázích je (většinou) angličtina   schopnost zformulovat dotaz (vědět, co chci najít)   slovní formulace dotazu (klíčová slova, co nejvíce synonym)   prohlédnout si nápovědu (tipy pro vyhledávání)   nástroje na vyhledávání – rejstříky = slovníky, možnosti jednoduchého a pokročilého vyhledávání, booleovské operátory, proximitní operátory, hledání frází, krácení slovních kořenů, zástupné symboly

19 19SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – teorie Záznamy v různých zdrojích mohou obsahovat odlišné informace, ale jde především o:   Formální údaje Název díla Jméno autora Místo a rok vydání Jméno vydavatele Identifikátory ISBN/ISMN/ISSN   Obsahové údaje Klíčová slova Předmětová hesla Abstrakta aj.

20 20SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – teorie Bibliografické záznamy vyhledáváme pomocí uživatelského rozhraní, které může být v různých zdrojích odlišné nebo naopak některé zdroje ho mohou mít společné podle toho, jaký software používají. Vyhledává se podle tzv. selekčních polí nebo údajů, které identifikují dokument. Jedná se opět o formální údaje (autor, název,...), obsahové údaje (klíčová slova,...). Pokud hledáte konkrétní dokument a znáte alespoň autora a název, vystačíte si s formálními údaji. Pokud ovšem hledáte dokumenty na určité téma, je potřeba umět pracovat s obsahovými údaji. Obsah lze vyjádřit pomocí:   Volně tvořených klíčových slov (Představují největší úskalí při vyhledávání, protože ten, kdo záznam vytvářel, mohl použít jinou terminologii než vy.   Předmětových hesel (Tvorba předmětových hesel je podřízena určitým pravidlům, hesla jsou soustředěna v tzv. předmětovém hesláři. Kdo záznam vytváří, používá pouze hesla z tohoto hesláře.   Deskriptorů z tezaurů (Tezaurus je řízený slovník tzv. deskriptorů neboli termínů, mezi nimž jsou určeny vztahy nadřazenosti a podřazenosti, synonyma a související termíny. Tezaurus uvádí termíny v kontextu všech příbuzných termínů, a tak může sloužit i jako inspirace pro další hledání.)

21 21SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – teorie Většina informačních zdrojů nabízí dvě různé metody, jak se k vybraným bibliografickým záznamům dostat.   Prohlížení (listování) – umožňuje prohlížet si záznamy seřazené abecedně podle určitého selekčního pole, např. podle autora, podobně jako ve slovníku.   Vyhledávání Vyhledávat lze podle:   vyhledávacího formuláře, kam se dotaz zadává do jednotlivých selekčních polí (autor, název, klíčová slova);   příkazů, kdy si dotaz sestavujete sami. Každá databáze má vlastní dotazovací jazyk. Většina databází dále nabízí dvě standardní úrovně vyhledávání, a to základní (basic, jednoduché) a rozšířené (advanced, pokročilé).

22 22SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – teorie Liší se počtem selekčních polí. Dotaz, podle kterého vyhledáváme, je tvořen kombinací selekčních údajů, které lze spojovat pomocí Booleovských operátorů : AND vloží mezi dva prvky logickou spojku a zároveň (např. na dotaz rozhlas AND televize systém vyhledá dokumenty, které pojednávají o rozhlase a televizi současně); OR vloží mezi dva prvky logickou spojku nebo (např. na dotaz rozhlas OR televize systém vyhledá dokumenty, které pojednávají jak o rozhlase a televizi současně, tak dokumenty, které pojednávají buď pouze o rozhlase nebo pouze o televizi); NOT vyloučí údaj z dotazu (např. na dotaz rozhlas NOT televize systém vyhledá všechny dokumenty, které pojednávají o rozhlase, ale zároveň ne o televizi).

23 23SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – teorie V dotazu lze dále použít operátory pro zkrácení, nejčastěji to jsou *, ?, #. Tyto operátory mohou v různých systémech nahrazovat právě jeden znak nebo libovolný počet znaků (např. na dotaz journal* systém vyhledá dokumenty obsahující journal, journalism, journalist, journals). Použít lze také tzv. proximitní operátory, které definují vzájemnou polohu a pořadí slov (např. SAME požaduje výskyt termínů v jedné větě současně, NEAR požaduje výskyt termínů těsně vedle sebe, NEAR/3 požaduje výskyt termínů max. 3 slova od sebe apod.).

24 24SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – teorie Abyste při vyhledávání informací uspěli, je vhodné dodržovat několik jednoduchých zásad:   Ujasněte si, co přesně hledáte, a podle toho zvolte odpovídající zdroj.   Seznamte se se selekčními poli a dotazovacím jazykem vybraného zdroje.   Při formulaci dotazu spolupracujte s předmětovým heslářem či tezaurem vybraného zdroje.   Pokud je vyhledaných záznamů příliš mnoho, - omezte dotaz časově nebo jazykově. - a pokud jste použili znak pro zkrácení, přesvědčte se, že jste nepoužili příliš krátký slovní základ. - nebojte se použít proximitní operátory.   Pokud je vyhledaných záznamů málo, - nesnažte se co nejvíce zpřesňovat dotaz, použijte jen nezbytná pole a jen ty nejdůležitější termíny. - neomezujte své vyhledávání – jazykově, typem dokumentu nebo časově. - nepoužívejte operátor NOT příliš často, přesvědčte se, zda je opravdu nezbytný. - použijte synonyma a příbuzná slova. - pozor na britskou a americkou angličtinu (např. centre x center).   Seznam výsledků vyhledávání si vždy uložte pro pozdější zpracování.

25 25SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady Ve většině elektronických zdrojů se vyhledávají především bibliografické záznamy o primárních dokumentech, teprve z nalezeného záznamu je odkaz na vlastní dokument. V této souvislosti se můžeme setkat s pojmem SFX. SFX je link server, který nás naviguje od těchto bibliografických údajů o dokumentu k dokumentu samému, k plnému textu, pokud existuje, nebo alespoň k abstraktu, a odkazuje vás na další relevantní on-line služby. Vyzkoušet můžete SFX – Citation linker na adrese http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/cgi/core/citation-linker.cgi. http://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3/cgi/core/citation-linker.cgi

26 26SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady 1. 1. Potřebuji vyhledat časopis Electronic Media. 2. 2. Zvolím portál či stránku, ze které budu vyhledávat; v našem případě PEZ. 3. 3. Zadám název časopisu (nejsem si jist názvem – zvolím možnost „obsahuje“). 4. 4. Časopis(y) nalezen(y); vyberu požadovaný (kontrola přes ikonku „i“). 5. 5. Po kliknutí na ikonku SFX zjistím, zda jsou články tohoto časopisu k dispozici plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností (časopis může být v několika dtb, ale dtb se většinou liší právě dostupností archivu). Viz následující stránky:

27 27SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

28 28SVI FSV UK 2010

29 29SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

30 30SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady 1. 1. Hledám aktuální informace k tématu plagiátorství. 2. 2. Zvolím databázi, např. Newton Media Search, cesta povede z PEZ. 3. 3. Po přihlášení (tato dtb je dostupná pouze vzdáleně) zvolím rozšířené hledání, abych mohl zadat více parametrů. 4. 4. Heslo zadávám se znakem *, aby se zobrazily všechny tvary tohoto slova, nikoliv jen tvar 1. pádu… (více k operátorům výše). 5. 5. Nalezený dokument mohu dle potřeby tisknout nebo exportovat.

31 31SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

32 32SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

33 33SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

34 34SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

35 35SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

36 36SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady 1. 1. Potřebuji vyhledat články na téma Lisabonská smlouva a České republika v databázi Factiva za určité období. 2. 2. Výchozí cesta povede z webu knihovny FSV; zde podobně jako na PEZ kromě jiného vidím popis databáze a mám k dispozici link jak na přímý, tak vzdálený přístup… 3. 3. Formuluji dotaz (neopomenu použít vhodné operátory, upravit časový rozsah vyhledávání apod.) – více viz následující stránky.

37 37SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

38 38SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

39 39SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

40 40SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

41 41SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

42 42SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady 1. 1. Potřebuji vyhledat informace z databáze SAGE na téma mediální gramotnost za posledních 5 let. 2. 2. Cesta povede z webu knihovny. 3. 3. Zvolím dotaz tak, abych co nejvíce urychlil vyhledávání, tzn. maximálně svůj dotaz zpřesním, zvolím advanced search, více viz screeny na následujících stránkách.

43 43SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

44 44SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

45 45SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

46 46SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

47 47SVI FSV UK 2010 Vyhledávání v databázích – příklady

48 48SVI FSV UK 2010 Pravidla pro práci s e-zdroji Licenční smlouvy Podle příslušných licenčních smluv je dovoleno elektronické zdroje používat výhradně pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Využití v komerční sféře je přísně zakázáno! Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek. Jakékoliv porušení výše uvedených pravidel může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK! (Viz http://pez.cuni.cz/ezdroje.)http://pez.cuni.cz/ezdroje Netiguette Jedná se o soubor pravidel pro chování uživatelů na síti (etika uživatelů sítě). Základní zásadou je ohleduplnost k ostatním uživatelům sítě a od ní jsou odvozena všechna ostatní pravidla, např. Citační pravidla   Neomezujte zbytečně ostatní uživatele sítě.   Neškoďte jiným lidem prostřednictvím sítě.   Neobtěžujte ostatní lidi nevyžádanými zprávami.   Hlídejte si své heslo a nesdělujte ho jiné osobě.   Nepoužívejte akademickou síť ke komerčním účelům. (Viz http://knihovna.prf.cuni.cz/)http://knihovna.prf.cuni.cz/

49 49SVI FSV UK 2010 Citační pravidla obecně Píšete-li jakýkoliv odborný text, je povinností uvést odkazy na knihy, články či jiné prameny, ze kterých jste při své práci vycházeli. Z použitých pramenů můžete ve své práci přímo citovat, tzn. převzít vybranou část, nebo využít autorovy myšlenky jako základ pro vlastní argumentaci. Převzaté části textu je nutné zřetelně označit, např. kurzívou, a na konec této části uvést identifikační údaje, které v práci odkazují na úplnou bibliografickou citaci. Veškeré informační prameny, které jste použili pro svoji práci, byste měli zveřejnit tak, aby byl kdokoliv schopen vyhledat a získat původní dokument, z něhož jste při zpracování práce čerpali. Pokud tak neučiníte, dopouštíte se plagiátorství. Bližší informace, jak správně citovat, můžete nalézt například na těchto stránkách:   http://www.citace.comhttp://www.citace.com   http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.htmlhttp://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html

50 50SVI FSV UK 2010 Citační pravidla obecně – použití citace   Bibliografický soupis (abecedně řazený seznam použité nebo doporučované literatury umístěný na konci odborného textu)   Obsahem jsou bibliografické citace = bibliografické záznamy různých typů dokumentů (monografie, článek, www...)   Odkazy v textu

51 51SVI FSV UK 2010 Citační pravidla obecně – jak správně citovat – bibliografická citace   Parafráze původního textu bez uvozovek s doplněným bibliografickým údajem   citát (angl. citation, quotation) = převzatá část textu   citovat (angl. cite)   bibliografická citace (angl. reference)   odkaz (angl. reference, link)   seznam bibliografických citací (odkazů na použitou literaturu) – list of bibliographic references

52 52SVI FSV UK 2010 Citační pravidla obecně – jak správně citovat – plagiátorství   Přisvojení si cizích myšlenek, nekorektní napodobování uměleckého, literárního, vědeckého díla.   Korektní způsoby převzetí myšlenek: - doslovná citace textu v uvozovkách s doplněný bibliografickým údajem; - parafráze původního textu bez uvozovek s doplněným bibliografickým údajem; - kombinace citace i parafráze s doplněným bibliografickým údajem.

53 53SVI FSV UK 2010 Citační pravidla a obecně – mezinárodní norma Způsob citování upravuje mezinárodní norma ČSN ISO 690   ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (účinnost od 1. 12. 1996)   ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (účinnost od 1. 2. 2000)

54 54SVI FSV UK 2010 Citační pravidla a e-zdroje druh nosiče v hranatých závorkách za názvem citovaného dokumentu: [online], [CD-ROM], [magnetická páska], [disk] vydání – například verze programu datum aktualizace/revize – uveden společně s datem zveřejnění datum citování – uvádí se v hranatých závorkách v jazyce originálu u dokumentů, nelze-li zjistit datum zveřejnění, před datem citování se uvádí zkratka "cit." [cit. 1998-08-25] (rok-měsíc-den) údaj o dostupnosti – "Přístupný z", "Dostupný na", "Available from" včetně přístupového protokolu (Dostupný z WWW:), URL mezi symboly Elektronické dokumenty: Webovské sídlo, elektronický seriál, článek v elektronickém seriálu, multimédia, programy, elektronické nástěnky (diskusní skupiny, fóra), elektronické konference, e-book, databáze, FTP archiv...

55 55SVI FSV UK 2010 Citační pravidla a e-zdroje – www stránky PŘÍJMENÍ, Jméno autora (je-li uvedeno). Název stránky (tag "title") [ online ]. Datum publikování, datum poslední revize [citováno dne].. Národní knihovna ČR [online]. c2000, poslední revize 20.12.2002 [cit.2002-12-21]. Dostupné z www:. DAVIS, John. Suiseki FAQ [online]. c1997, last revision 20th of January 1998 [cit. 1998-06-13]. Dostupné z www:.

56 56SVI FSV UK 2010 Citační pravidla a e-zdroje – elektronická monografie PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název zdrojového dokumentu [druh média]. Vydání. Místo vydání : Vydavatel, datum publikování, datum poslední revize [citováno dne]. Označení části nebo kapitoly. Název části nebo kapitoly.. Standardní číslo. WELLS, H. G. The war of the worlds [online]. Selangor : NetStep Enterprise, 2000 [cit. 8. listopadu 2006]. Dostupné na World Wide Web:.

57 57SVI FSV UK 2010 Citační pravidla a e-zdroje – článek v elektronickém seriálu PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název díla. Název seriálu [ druh média]. Údaje o vydání [datum citace]. Přístup ke zdroji. Standardní číslo. Kubrová, Barbora. WWW prezentace jako nástroj online marketingu. Ikaros [online]. 1998, č. 6 [cit. 1998-06-01]. Dostupný na World Wide Web:. ISSN 1212- 5075. BENETT, Scott. Author´s rights. Journal of electronic publishing (JEP) [online]. Dec 1999, vol. 5, issue 2. [cit. 1999-12-31].Dostupné z www:. ISSN 1080-2711.

58 58SVI FSV UK 2010 Citační pravidla a e-zdroje – elektronický seriál Název seriálu [ Druh média]. Místo vydání : vydavatel, datum vydání [datum citace]. Přístup ke zdroji. Standardní číslo. Moderní pedagogika [CD-ROM]. Praha : Leda, 1999-. ISSN 1045-1064. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti [online]. 1997-. [cit.2003-23-05]. Dostupné z www:. ISSN 1212-5075.

59 59SVI FSV UK 2010 Chyby a zásady při citování   citování díla, které autor nepoužil   necitování díla, které autor použil   citování vlastních děl bez souvislosti s daným tématem   nepřesné citování znemožňující identifikaci díla   přehlednost   úplnost   použití primárních pramenů   zachování pravopisných norem   zachování jazyka knihy   chybějící údaj přeskočit

60 60SVI FSV UK 2010 Užitečné odkazy http://knihovna.fsv.cuni.czhttp://knihovna.fsv.cuni.cz (vše o knihovně/-ách FSV) http://pez.cuni.czhttp://pez.cuni.cz (univerzitní portál e-zdrojů) http://metalib.is.cuni.czhttp://metalib.is.cuni.cz (federativní vyhledávač) http://kis.is.cuni.czhttp://kis.is.cuni.cz (všeobecné informace k informačním zdrojům, technologiím apod.) http://www.infozdroje.czhttp://www.infozdroje.cz (popisy a nápovědy k některým dtb)

61 61SVI FSV UK 2010 Významné adresáře knihoven ČR   Souhrnný adresář knihoven ČR Souhrnný adresář knihoven ČR http://www.nkp.cz (Katalogy-přehled bází)   Portál o českých knihovnách http://www.knihovny.cz/ Portál o českých knihovnách http://www.knihovny.cz/   Adresář vysokoškolských knihoven Adresář vysokoškolských knihoven http://platan.vc.cvut.cz/advs?todo=uvod

62 62SVI FSV UK 2010 Kontakty : uhrova@fsv.cuni.cz knihovna@fsv.cuni.cz


Stáhnout ppt "SVI FSV UK 2010 Elektronické informační zdroje na FSV UK Mgr. Daniela Uhrová únor 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google