Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovny FSV a informační zdroje (IKSŽ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovny FSV a informační zdroje (IKSŽ)"— Transkript prezentace:

1 Knihovny FSV a informační zdroje (IKSŽ)
Mgr. Daniela Uhrová ZS, říjen 2010

2 Obsah 1. O knihovnách FSV Přehled knihoven FSV Fondy knihoven
Služby knihoven Depozitáře, výpůjčky Elektronický katalog UK (FSV) 2. E-zdroje FSV Co jsou e-zdroje? Kam za e-zdroji? Přehled e-zdrojů na FSV Minimum teorie Vyhledávání v databázích IKSŽ – tipy, rady, příklady Pravidla pro práci s e-zdroji Užitečné odkazy – shrnutí Konzultace Kontakty

3 1. O knihovnách FSV

4 Přehled knihoven FSV SVI – správa knihoven
oborové knihovny jednotlivých institutů Knihovna Hollar (základní knihovna FSV) – IKSŽ noviny a časopisy tvoří více než polovinu celkového fondu – knihovna byla budována jako knihovna novinářská Knihovna Opletalova – IES Knihovna společenských věd T. G. Masaryka (Jinonice) – ISS, IPS, IMS + některá další pracoviště a fakulty UK

5

6 Fondy knihoven fondy knižní (monografie, sborníky, skripta)
časopisecké a novinové sbírkové kvalifikační (závěrečné) práce e-zdroje informační materiály archivní povahy

7 Služby knihoven klasické knihovnické (výpůjční včetně MVS, MMVS)
referenční rešeršní ediční bibliografické reprografické podpora informační gramotnosti

8 Depozitáře, výpůjčky Hollar: 1 hod. – 2. den
Vršovice, Slavia: 3 dny – týden Lešetice: 3 týdny – měsíc převážně prezenčně absenčně: max. 5 knih, 14 dnů, lze prodloužit

9 Elektronický katalog FSV
elektronický katalog; integrovaný knih. systém ALEPH Digitální knihovna dostupná pouze v prostorách knihovny Hollar; naskenované noviny minulých let (Duch novin, Novinář, Tisk a politika aj.)

10 2. E-zdroje FSV

11 Co jsou e-zdroje? Elektronické databáze různého typu:
dtb. plných textů e-článků, e-knih, bibliografické dtb. (nejde o plný text; odkazové, citační údaje o publikacích) aj.  Rozdíl: primární e-zdroj x digitalizovaný zdroj.

12 Co jsou e-zdroje? Typy e-zdrojů
E-zdroje lze klasifikovat dle těchto kritérií: Dle dostupnosti: volně dostupné licencované (placené) Dle oborového zaměření: speciální oborové (tematické) – každá fakulta preferuje jiné dle svého výukového zaměření víceoborové (multioborové) Dle typu obsahu: bibliografické – databáze poskytující bibliografické údaje (citace) o časopisech, knihách aj., často s abstrakty plnotextové (fulltextové) – plné texty nejčastěji článků

13 Co jsou e-zdroje? Typy e-zdrojů Dle typu obsahu:
faktografické – např. biografické, bibliografické a kontextové informace referenční – statistiky metazdroje – portály, brány kombinované Dle původu: české zahraniční Dle uživatelského rozhraní: uživatelské rozhraní v angličtině (převažuje) s možností volby dalších jazyků, např. i češtiny

14 Co jsou e-zdroje?  Obecně jsou v současné době nejvíce žádány a využívány plnotextové (fulltextové) časopisecké databáze, a to jak zahraničních časopisů, tak českého tisku.  Placené zdroje garantují ověřené informace a nabízejí možnosti, jak s nalezenými záznamy dále pracovat (přístup i do archivu starších článků, export, uložení).

15 Kam za e-zdroji? E-zdroje na FSV – přístupy k databázím
web knihovny FSV (Hollar) katalog FSV Katalog Knihovny Fakulty sociálních věd

16

17 Kam za e-zdroji? E-zdroje na UK – přístupy k databázím
Portál elektronických informačních zdrojů Univerzity Karlovy (PEZ) Portál elektronických časopisů UK (PEC) Paralelní vyhledávač informačních zdrojů na univerzitě Karlově Jde o vyhledávač, a to federativní, který paralelně prohledává všechny informační zdroje knihoven UK (katalogy knihoven, repozitář i předplácené databáze).

18 Kam za e-zdroji? Mediotéka
specializovaná studovna v knihovně Hollar pro studenty FSV (otevřena stejně jako knihovna) v současnosti 6 PC a další audio a video technika pro práci s e-zdroji, pro informační výuku

19 Přehled e-zdrojů na FSV
Fondy elektronických informačních zdrojů FSV (dle webu FSV Hollar) Komunikační studia, žurnalistika Ekonomie a obchod Politologie Sociologie Teritoriální studia Víceoborový zdroj

20 Přehled e-zdrojů na FSV
Typy databází multioborové databáze: EBSCOhost (mnoho subdatabází) Film & Television Literature Index with Full Text Communication & Mass Media Complete ProQuest (mnoho subdatabází) ProQuest Newspapers tematické (oborové) databáze: SAGE Factiva (aktuální denní obsah novin The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post aj.) archivy zpravodajství českých mediálních zdrojů: Anopress – heslo u výpůjčního pultu ČTK – heslo u výpůjčního pultu Newton Media Monitoring – heslo u výpůjčního pultu Newton Media Search – jen vzdálený přístup (nutný ISIC)

21 Přehled e-zdrojů na FSV
Elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, tzv. eVŠKP (další zdroj) vybrané oborové na webu knihovny Hollar (odkaz na katalog UK): přístup přímo prostřednictvím budovaného digitálního repozitáře Univerzity Karlovy:

22 Minimum teorie Vzdálený přístup
umožňuje přístup k e-zdrojům odkudkoli, to znamená jak z počítačů na UK, tak i mimo ni, a to na základě autentizačního procesu Autentizace pak probíhá prostřednictvím systému EZproxy nebo Shibboleth (pro zájemce viz nebo

23 Minimum teorie Vzdálený přístup
Pro tuto autentizaci je třeba se identifikovat univerzitním osobním číslem, které naleznete na průkazu UK, ISIC/ITIC, pod fotografií a heslem. Studenti, zaměstnanci i externí uživatelé, kteří chtějí využívat nejen tuto, ale i ostatní elektronické služby UK, by tak měli vlastnit průkaz UK.  Rozdíl: přihlášení do fakultního systému obecně – účet FSV x přihlášení ke vzdálenému přístupu – ISIC/ITIC.

24

25

26 Minimum teorie Služba SFX
V některých elektronických zdrojích se vyhledávají bibliografické záznamy o primárních dokumentech, teprve z nalezeného záznamu je odkaz na vlastní dokument. V této souvislosti se můžeme setkat s pojmem SFX. SFX je link server, který nás naviguje od těchto bibliografických údajů o dokumentu k dokumentu samému, k plnému textu, pokud existuje, nebo alespoň k abstraktu, a odkazuje nás na další relevantní on-line služby. Vyzkoušet můžete SFX – Citation linker na adrese

27 Minimum teorie Více k teorii viz prezentace v sekci eMateriály SVI na webu knihovny Hollar  Podrobné informace o technologiích využívaných v oblasti elektronických zdrojů (přihlašování apod.) a řadu dalších užitečných informací vztahujících se k práci s informačními zdroji naleznete např. na stránkách Knihovních služeb Univerzity Karlovy,

28 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
Záznamy v různých zdrojích mohou obsahovat odlišné informace, ale jde především o: formální údaje: název díla, jméno autora, místo a rok vydání, jméno vydavatele, identifikátory, ISBN/ISMN/ISSN obsahové údaje: klíčová slova, předmětová hesla, abstrakta aj.

29 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
Metody vyhledávání Prohlížení (procházení, listování – browsing) – umožňuje prohlížet si záznamy seřazené abecedně podle určitého selekčního pole, např. podle názvu časopisů, podobně jako ve slovníku. Vyhledávání (searching) Vyhledávat lze podle: vyhledávacího formuláře, kam se dotaz zadává do jednotlivých selekčních polí (autor, název, klíčová slova); příkazů, kdy si dotaz sestavujete sami; některé databáze mají vlastní dotazovací jazyk.

30 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
Většina databází dále nabízí dvě standardní úrovně vyhledávání, a to: základní (basic, jednoduché), rozšířené (advanced, pokročilé). Liší se počtem selekčních polí.

31 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
Operátory Dotaz, podle kterého vyhledáváme, je tvořen kombinací selekčních údajů, které lze spojovat pomocí Booleovských operátorů: AND vloží mezi dva prvky logickou spojku a zároveň (např. na dotaz rozhlas AND televize systém vyhledá dokumenty, které pojednávají o rozhlase a televizi současně); OR vloží mezi dva prvky logickou spojku nebo (např. na dotaz rozhlas OR televize systém vyhledá dokumenty, které pojednávají jak o rozhlase a televizi současně, tak dokumenty, které pojednávají buď pouze o rozhlase nebo pouze o televizi); NOT vyloučí údaj z dotazu (např. na dotaz rozhlas NOT televize systém vyhledá všechny dokumenty, které pojednávají o rozhlase, ale zároveň ne o televizi).

32 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
Operátory V dotazu lze dále použít operátory pro zkrácení, nejčastěji to jsou *, ?, #. Tyto operátory mohou v různých systémech nahrazovat právě jeden znak nebo libovolný počet znaků (např. na dotaz journal* systém vyhledá dokumenty obsahující journals, journalist, journalistic, journalism apod.). Neopomínejte právě u češtiny, která je flektivní jazyk. Použít lze také tzv. proximitní operátory, které definují vzájemnou polohu a pořadí slov (např. SAME požaduje výskyt termínů v jedné větě současně, NEAR požaduje výskyt termínů těsně vedle sebe, NEAR/3 požaduje výskyt termínů max. 3 slova od sebe apod.). fráze, sousloví – uzavírat do uvozovek “ “  Často se operátory kombinují, např.: „komunální volb*“

33 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
Co si uvědomit, než začnu vyhledávat? Vím, co chci vyhledat (časopis, článek, knihu…)? Vím, kde hledat, v jaké databázi (mám práva přístupu…, počítám s možným embargem – některé dtb. zpřístupňují obsah se zpožděním let)? Již jsem zde hledal? Znám nápovědu (tipy pro vyhledávání aj.)? Jak zadám dotaz, znám nástroje na vyhledávání – umím zadat klíčové slovo? Využiji možnosti jednoduchého či pokročilého vyhledávání? A booleovské operátory? Nezadám raději frázi – a jak? Co krácení slovních kořenů, zástupné symboly…? (Nezapomněl jsem, že dorozumívacím jazykem ve většině e-zdrojů je angličtina, ale i ta se liší – centre x center?)  Když nevím, mám se koho zeptat? Mám kontakt na knihovnu? Znám její web apod.?

34 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
… když nevíme, kde daný článek hledat. Nejdříve zvolím rozcestník, prostředí, portál aj., který prohledává více dtb. současně, např. Portál elektronických časopisů UK, dostupný i z PEZ, či MetaLib. V těchto vyhledávačích, tzv. federativních, jsou zabudovány takové nástroje a služby, které nás nasměrují k dtb., která námi požadovaný článek obsahuje, buď v plném textu, nebo alespoň uvádí základní bibliografické údaje, abstrakt apod. Jde o nástroj – citační linker a službu SFX.

35 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
potřebuji vyhledat časopis Journalism history. Zvolím portál či stránku, ze které budu vyhledávat; v našem případě PEZ – Fakultu soc. věd (mohu zadat též celou UK, nejsem-li si jistý, která fakulta má časopis ve fondu). Vepíši název časopisu (neznám-li přesný název – zvolím možnost „obsahuje“). Časopis(y) nalezen(y); vyberu požadovaný časopis (kontrola přes ikonku „i“).

36 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
Po kliknutí na ikonku SFX zjistím, zda jsou články tohoto časopisu dostupny plnotextově, či nikoliv, a v jaké databázi, s jakou časovou dostupností (časopis může být v několika dtb., ale dtb. se většinou liší dostupností archivu – tzv. embargo). V našem případě využijeme dtb. EBSCOhost. Vyberu požadovaný ročník, článek a mohu studovat 

37

38

39 Zvolím přístup – přímý/vzdálený

40 2. Po kliknutí na ikonu SFX se zobrazí dtb., které časopis nabízejí.
1. Nyní mohu zadat titul časopisu. Nejsem-li si jistý přesným názvem časopisu, označím „obsahuje“. Po odeslání (ok) se mi zobrazí seznam časopisů s tímto názvem (nebo ty, které mnou zadané slovní spojení obsahují). 2. Po kliknutí na ikonu SFX se zobrazí dtb., které časopis nabízejí. 3. Vyberu databázi a už jsem skoro u cíle 

41 Nyní mohu prohlížet jednotlivé ročníky a vybírat…

42

43 Vyberu požadovaný článek – vidím, že je opravdu k dispozici v plném textu.

44 A mohu studovat… a s textem dále pracovat…

45 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
Shrnutí k dtb. EBSCOhost licencované EBSCOhost nabízí mnoho subdatabází, ale všechny mají stejné uživatelské prostředí, tzn. pracují na stejné platformě lze přizpůsobit uživatel. prostředí (čeština) lze upřesnit dotaz (užitím log. operátorů, operátorů pro zkrácení, zúžením výběru dle mnoha dalších kritérií…) nabízí mnoho možností, jak dále s vyhledanými záznamy pracovat (poslech, export, uložení aj.)

46 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
… když víme, kde hledat, ale potřebujeme upřesnit dotaz. Vyhledávání ve vybraných databázích. Hledám aktuální informace z českých deníků k tématu plagiátorství. Zvolím databázi, např. Newton Media Search, cesta povede z webu knihovny. Po přihlášení (tato dtb. je dostupná pouze vzdáleně) zvolím rozšířené hledání, abych mohl zadat více parametrů. Heslo zadávám se znakem *, aby se zobrazily všechny tvary tohoto slova, nikoliv jen tvar 1. pádu…, a další slova se stejným základem (více k operátorům výše). Nalezený dokument mohu dle potřeby tisknout nebo exportovat…

47

48

49

50

51 Vyhledávání v databázích – tipy, rady, příklady
Potřebuji vyhledat články na téma Lisabonská smlouva a České republika v databázi Factiva za určité období. Výchozí cesta povede z webu knihovny FSV. Formuluji dotaz (neopomenu použít vhodné operátory, upravit časový rozsah vyhledávání apod.) – více viz následující stránky.

52

53 Vyhledávání v databázích – příklady

54

55

56 Pravidla pro práci s e-zdroji
Licenční smlouvy Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou UK!

57 Užitečné odkazy – shrnutí
Knihovna Hollar sekce eMateriály na webu knihovny Hollar Portál elektronických zdrojů UK Knihovní služby UK

58 Konzultace Konzultace k práci s e-zdroji
Kdy: pondělí nebo dle domluvy Kde: v mediotéce knihovny Hollar Kontakt: D. Uhrová, tel.: (Hollar)

59 Kontakty Knihovna Hollar Smetanovo nábřeží 6 110 00 PRAHA 1
tel.: web: knihovna.fsv.cuni.cz

60 Děkuji za pozornost. Mgr. Daniela Uhrová facebook :19:50


Stáhnout ppt "Knihovny FSV a informační zdroje (IKSŽ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google