Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E LEMENTARISTIKA ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ VII. T ABULKOVÝ PROCESOR ADRESACE, PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ, FUNKCE Jiří Leipert.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E LEMENTARISTIKA ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ VII. T ABULKOVÝ PROCESOR ADRESACE, PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ, FUNKCE Jiří Leipert."— Transkript prezentace:

1 E LEMENTARISTIKA ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ VII. T ABULKOVÝ PROCESOR ADRESACE, PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ, FUNKCE Jiří Leipert

2 Adresace buněk ●je-li v buňce editovaný vzorec (začíná = a je v ní textový kurzor), pak označování buňky nebo bloku buněk zapisuje jejich adresy do vzorce ●relativní adresace - (B4) při kopírování/vyplnění vzorce do dalších buněk dochází k přírůstkům adres buněk v něm adresovaných dle „souřadnic“ ●absolutní adresace - ($B$4) adresa buňky ve vzorci je „uzamčená“ ●smíšená adresace - ($B4, B$4) zámek sloupce/řádku 2 z 19

3 Adresace buněk ●je-li v buňce editovaná adresa buňky (adresa je označena blokem či kurzorem), klávesa F4 cyklicky mění způsob zápisu adresy: absolutní → relativní → smíšený ●vyplnění vzorce tažením úchytu buňky E2 dolů: relativní adresace C2 absolutní adresace C2 3 z 19

4 Práce s oblastí buněk ●vytvoření - označením výběru buněk a pojmenováním v poli názvů ●výběr – z pole názvů ●oblast ve vzorci je adresovaná absolutně: =RANK(C3;průměry;1) 4 z 19

5 Mocniny, odmocniny ●=A3*A3(druhá mocnina obsahu buňky A3) ●=A3^2(stříška - caret AltGr+š) ●=POWER(A3;2)(druhá mocnina funkcí POWER) ●=ODMOCNINA(A3)(druhá odmocnina buňky A3) ●=A3^(1/2)(druhá odmocnina buňky A3) ●=A3^0,5(druhá odmocnina buňky A3) ●=A3^(1/3)(třetí odmocnina buňky A3) ●=POWER(A3;1/3)(třetí odmocnina buňky A3) 5 z 19

6 Podmíněné formátování ●formátuje buňku dle splnění podmínky na její obsah ●možnost nastavení více pravidel které se realizují v zadaném pořadí (možno změnit ve Správě prav.) ●jednotlivé podmínky se nesmí logicky překrývat ●podmiňovat lze pouze danou buňku 6 z 19

7 Vkládání funkcí ●přes nabídku „rychlých“ funkcí ●po zadání „=“ do buňky ●zápisem či výběrem ●f x na řádku vzorců Struktura funkce: NÁZEV(argument;argument2) KDYŽ(C2>=2;“platí“;$H$3) 7 z 19

8 Editace buňky ●poklepem do buňky ●klepnutím do řádku vzorců ●stisknutím klávesy F2 ●při editaci výrazu v buňce jsou barevně označeny adresy s ohraničeními buněk, při výběru buňky či oblasti se patřičná adresa zapisuje do výrazu – zdroj častých chyb/překlepů/nepozornosti 8 z 19

9 Vkládání a editace funkce 9 z 19

10 Funkce KDYŽ logická funkce s kořenem dle splnění podmínky 10 z 19

11 KDYŽ(B4<100;“dvouciferné“;“víceciferné“) =KDYŽ(B4<10;“jednociferné“;KDYŽ(B4<100;“dvouciferné“;“vícecifern é“)) ●další funkci KDYŽ vnořujeme do stávajícího argumentu Ano nebo Ne (lze větvit do obou argumentů zároveň) = KDYŽ(B4<10;“jednociferné“;“víceciferné“) (podmínky jsou uvažovány v oboru přirozených čísel) Vnořování funkce KDYŽ 11 z 19

12 Funkce A a NEBO ●výhodné je využití těchto funkcí jakožto argumentu podmínky ve funkci KDYŽ ●umožňují zadat více podmínek (až 255) ●A – vrátí hodnotu PRAVDA, pouze jsou-li všechny podmínky pravdivé ●NEBO – vrátí hodnotu PRAVDA, je-li alespoň jedna z podmínek pravdivá A(5 8;C3<-12) 12 z 19

13 Funkce RANK ●vyhodnocuje pořadí hodnoty v daném rozmezí hodnot (sestupně či vzestupně) RANK(B3;$B$3:$B$9;1) 13 z 19

14 Funkce COUNTIF ● COUNTIF(C2:C14;"<=35") – vrátí počet buněk v oblasti, které splňují požadované kritérium 14 z 19

15 Další funkce ●SUMIF – sečte buňky splňující dané kritérium ●MODE – vrátí nejčastější hodnotu v oblasti ●PRŮMODCHYLKA – vrátí průměrnou odchylku z oblasti od jejího aritmetického průměru ●MEDIAN – vrátí střední hodnotu z oblasti ●VAR – vypočte rozptyl základní oblasti ●ZAOKROUHLIT – zaokrouhlí číslo na daný počet číslic ●ZAOKR.NAHORU – zaokrouhlí na celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty 15 z 19

16 Další funkce 2 ●ABS – vrátí absolutní hodnotu čísla (bez znaménka) ●POWER – umocní číslo na zadaný exponent ●ODMOCNINA – vrátí druhou odmocninu čísla ●PI – vrátí hodnotu π s přesností na 15 čísel ●NÁHČÍSLO – vrátí náhodné číslo mezi 0 a 1 ●RANDBETWEEN – vrátí náhodné číslo mezi zadaným minimem a maximem ●ROMAN – převede číslo na římské číslice (4 varianty) 16 z 19

17 Google Tabulky - funkce ●vložení funkce o přes tlačítko Sum o Vložit -> Funkce o zápisem do řádku vzorců/buňky o Zobrazit => Panel vzorců o seznam funkcí EN (>300) seznam funkcí ●editace funkce o zápis do řádku vzorců či do buňky (CZ help) o označování buněk ve výrazu, F2, F4 o práce s úchytem 17 z 19

18 Google Tabulky - specifika ●pojmenování oblasti o Data => Pojmenované rozsahy... o s pravým tlačítkem myši Pojmenovat… ●nastavení tabulky o po importu (převedení) sešitu zkontrolovat 18 z 19

19 Google Tabulky - názvy funkcí MS ExcelGoogle Tabulky SUMA - součetSUM PRŮMĚRAVERAGE POČETCOUNT ODMOCNINASQRT (square root) NÁHČÍSLORAND (RANDBETWEEN) ZAOKROUHLITROUND ZAOKR.NAHORUROUNDUP ZAOKR.DOLUROUNDDOWN KDYŽIF AAND NEBOOR 19 z 19


Stáhnout ppt "E LEMENTARISTIKA ELEKTRONICKÝCH INFORMACÍ VII. T ABULKOVÝ PROCESOR ADRESACE, PODMÍNĚNÉ FORMÁTOVÁNÍ, FUNKCE Jiří Leipert."

Podobné prezentace


Reklamy Google