Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Daně a daňová soustava Ročník / obor studia:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Daně a daňová soustava Ročník / obor studia:"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Daně a daňová soustava Ročník / obor studia: I. – III. r./Kuchař - číšník Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM Klíčová slova: Daň, správce daně, poplatník, plátce. Anotace: Prezentace pro podporu výkladu učitele na téma daně a daňová soustava.

2 Daně a daňová soustava

3 Daňová soustava Daň je příjmem veřejných rozpočtů (státního rozpočtu a místních rozpočtů), který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu (příjmu, majetku poplatníka) na nenávratném principu (společnost tyto peníze vynaloží podle potřeb, nikoliv úměrně podle výše odvedené daně jednotlivcem). Uspokojovány jsou i potřeby těch, kteří daně vůbec neplatí (princip solidarity).

4 Daňová soustava principy daňového systému: –spravedlnost zdanění - stejné podmínky pro různé typy subjektů, pro tuzemské a zahraniční firmy atd. –všeobecnost zdanění - zdanění podléhají všechny typy vlastnictví, –účinnost zdanění - vhodným způsobem stimulovat žádoucí aktivity obyvatelstva, –harmonizace - sbližování naší daňové soustavy se systémy Evropské unie.

5 Základní pojmy Daň = povinná (stanovená zákonem), nenávratná platba do veřejného rozpočtu Důvod placení ?: = získat prostředky na financování veřejného sektoru

6 Základní pojmy Předmět daně = udává, z čeho se daň vybírá Pozn.: Některé příjmy nejsou předmětem daně (např. úvěry, protože tyto peníze musíme vrátit), některé jsou osvobozeny od daně (např. úroky ze stavebního spoření). Tím může stát podporovat určité činnosti (výstavbu bytů). Základ daně = říká, z čeho se bude vypočítávat daň. Od základu daně zákon povoluje v některých případech odečítat určité částky, tzv. odčitatelné položky upravený základ daně. Daň se pak vypočítává až z upraveného základu daně.

7 Základní pojmy Sazba daně = udává, kolik bude činit daň ze základu daně nebo z upraveného základu daně (zpravidla stanovena v %) Poplatník daně = je fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena (ten, z jehož kapsy peníze ubudou); Plátce daně = je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu. Plátce a poplatník jsou někdy jedna osoba, v některých příkladech se však liší (u DPH je plátce prodávající a poplatník kupující) Zdaňovací období = časový interval, za který se daň vyměřuje a odvádí Splatnost daně = termín, do kterého musí být daň uhrazena

8 Soustava daní v ČR Soustava daní ČR byla uzákoněna k 1.1.1993 a je tvořena těmito daněmi: přímé daně nepřímé daně

9 Daně přímé Důchodové a) daň z příjmů fyzických osob b) daň z příjmů právnických osob c) srážková daň Majetkové a) daň z nemovitosti b) daň z převodu nemovitosti c) daň darovací d) daň dědická e) daň silniční

10 Daně nepřímé a) daň z přidané hodnoty b) daň spotřební c) daň ekologická

11 Zákon o správě daní a poplatků zákon č. 337/1992 Sb. –zákon, který se týká všech daní, –vymezuje povinnosti, které se týkají daní, –vysvětluje pojmy a názvy, které se používají ve styku s daňovými úředníky.

12 Správce daně státní úřad, který vykonává správu daní: Ministerstvo financí (www.mfcr.cz)www.mfcr.cz nejvyšší orgán daňové správy řídí systém daní vytváří legislativu a metodiku daní vydává vyhlášky Finanční ředitelství řídící orgány pro finanční úřady provádí finanční revize provádí cenovou kontrolu Finanční úřady Nejdůležitější finanční orgány daňové správy provádí daňovou kontrolu vybírají daně provádí správu daní ukládají pokuty

13 Registrace k daním provádí plátce daně je povinná: –a) při zahájení podnikání, a to do 30 dnů po získání oprávnění –b) při vzniku povinnosti platit daň nebo zálohy, a to do 15 dnů registrace se provádí k těm daním, u kterých je povinnost placení finanční úřad přidělí DIČ a vystaví osvědčení o registraci DIČ = daňové identifikační číslo. Skládá se ze dvou částí: –a) CZ –b) označení plátce fyzické osoby – rodné číslo právnické osoby – identifikační číslo organizace

14 Kontrolní otázky: Vysvětlete proč se platí daně. Jaký je rozdíl mezi poplatníkem a plátcem? Jaké druhy daní rozeznáváme? Kdo je správcem daně?

15 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80-7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80- 902-5526-4.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Daně a daňová soustava Ročník / obor studia:"

Podobné prezentace


Reklamy Google