Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Hodnocení kvality onkologické péče z pohledu ČOS ČLS JEP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Hodnocení kvality onkologické péče z pohledu ČOS ČLS JEP."— Transkript prezentace:

1 Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Hodnocení kvality onkologické péče z pohledu ČOS ČLS JEP

2 Jde o péči poskytovanou stovkám tisíc nemocných Onkologická péče vyžaduje spolupráci všech zapojených subjektů a odborných společností

3 Je o koho pečovat: epidemiologická zátěž v ČR patří k nejvyšším na světě Ročně je v ČR nově diagnostikováno více než 69 000 onkologických pacientů (celková incidence: data z roku 2007) Ročně v ČR umírá více než 28 000 pacientů se zhoubným nádorem (celková mortalita: data z roku 2007) Celkem v ČR žije více než 430 000 pacientů se zhoubnými nádory nebo pacientů s onkologickým onemocněním v minulosti (celková prevalence: data z roku 2007)

4 Příklad: C18-C20 - Tlusté střevo a konečník Je o koho pečovat: epidemiologická zátěž v ČR patří k nejvyšším na světě

5 Spolupráce odborných společností je nutnost ČOS ČLS JEP rozvíjí odborné sekce a chce systémově spolupracovat se všemi angažovanými odbornými společnostmi Hematoonkologie Urologie Radioterapie Pneumologie Onko-chirurgie Proto je i tento seminář mezioborový..… a další

6 Hodnocení kvality musí být parametrické, založené na datech Hlavní cíle hodnocení kvality léčby z pohledu ČOS ČLS JEP

7 Hlavní cíle a směry hodnocení kvality v onkologii ČOS ČLS JEP má postavený komplexní program hodnocení kvality a výsledků léčby 1)Prevence a časná diagnostika 2)Standardizace diagnostických a léčebných postupů 3)Rozumná úroveň centralizace péče 4)Organizace dispensární péče 5)Sdílení péče o terminální stadia Zvyšování kvality léčby je ústředním cílem Národního onkologického programu ČR

8 NOP ČR: stručně v bodech Hlavní cíle: -> Snižování incidence a mortality nádorových onemocnění -> Prodloužení a zlepšení kvality života onkologicky nemocných -> Racionalizace plánování nákladů na onkologickou diagnostiku a léčbu Strategie: -> Boj se ZN jako součást celorepublikové i regionální politické agendy -> Boj se ZN jako životní zájem laické i odborné veřejnosti -> Všestranná podpora prevence ZN včetně programů screeningu -> Mezinárodní kooperace a harmonizace (EU, WHO, …. ) -> Trvalá udržitelnost programu boje s rakovinou kontrolou nákladů -> Stanovení a průběžné vyhodnocování indikátorů výsledků a kvality péče Vyhlášení stručného a strategického programu lze doporučit všem odborným společnostem. ČOS tak získala plán činnosti, zdůvodňující dokument i argumentační jistotu.

9 Kdo léčí rakovinu často, léčí ji (většinou) dobře. Centralizace nákladné péče je jedinou cestou k jejímu zvládnutí. Základní organizační struktura: síť komplexních onkologických center ČR (KOC)

10 Důvody k centralizaci léčby jsou obecné a jasné 1)Kontrolovat a zvyšovat kvalitu léčby -> „kdo léčí často, léčí většinou dobře“. 2)Umožnit specializační růst lékařů, centralizace obecně vede ke koncentraci moderní techniky, umožňuje lepší řešení výzkumných projektů apod. 3)Udržet pod kontrolou aplikaci nákladné terapie -> například v onkologii je při vysoké incidenci onemocnění plošná preskripce velmi nákladných léků nekontrolovatelná … a tedy nezaplatitelná s veřejných prostředků. Centralizace se obecně netýká pouze aplikace léků, zcela běžná je u radioterapie, u specializované chirurgie, traumatologie atd. Centralizace nesmí vést k omezení dostupnosti dané léčby. Centralizace není likvidace „necentrových“ pracovišť.

11 Síť komplexních onkologických center (KOC): 2010 1. KOC FN Na Bulovce, VFN a FTNsP, Praha 2. KOC FN v Motole, Praha 4. KOC Nemocnice České Budějovice 4. KOC FN Plzeň 5. KOC Masarykova nemocnice Ústí n. L. 6. KOC Krajská nemocnice Liberec 7. KOC FN Hradec Králové ve spolupráci s Multiscan s.r.o. 8. KOC Nemocnice Jihlava 9. KOC MOÚ Brno, FN Brno, FN U Svaté Anny, Brno 10. KOC FN Olomouc 11. KOC Nemocnice Zlín 12. KOC Nový Jičín 13. KOC FN Ostrava KOC Síť center je pravidelně auditovaná a kontrolovaná

12 Rostoucí počty onkologických pacientů zvyšují finanční nároky tohoto segmentu péče Závěrem: kvalita péče v době finanční krize

13 Role ČOS v ČR v době finanční krize Náklady na léčbu nemohou růst donekonečna. Tento fakt je ze strany ČOS pochopen a akceptován. ČOS neusiluje o nekontrolované navyšování nákladů. Cílem ČOS je nastavení transparentního systému financování 1)Nákladná léčba je koncentrovaná v síti KOC a je pod kontrolou 2)Lékaři striktně dodržují princip „správná léčba správnému pacientovi“ 3)Výsledky léčby jsou pravidelně hodnoceny nad daty registrů ČOS ČLS JEP bude pro rok 2011 usilovat o jasné vyjádření plátců k financování nákladné péče. Konečné rozhodnutí nemůže zůstat pouze v rukách ošetřujícího lékaře.

14 Aktuální stav spolupráce s PZP Jednání pro rok 2011 probíhají. Pokud se na potřebný rozsah poskytované péče nenajdou Prostředky, musí PZP ve shodě s politickou reprezentací tuto skutečnost veřejně oznámit. Faktem je, že u některých typů nákladné léčby existuje v ČR podléčenost, která může mít různé příčiny. Například: -Cílená terapie v (neo)adjuvanci karcinomu prsu se dostává pouze cca 60 % indikovatelných žen -Obdobně je dostupnost této péče u pokročilého kolorektálního karcinomu cca 50 %

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Jiří Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP Hodnocení kvality onkologické péče z pohledu ČOS ČLS JEP."

Podobné prezentace


Reklamy Google