Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3806 ŠABLONA: III/2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace.Český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3806 ŠABLONA: III/2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace.Český."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3806 ŠABLONA: III/2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace.Český jazyk a literatura. ROČNÍK: 7. NÁZEV MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_01_6Č-Slovní zásoba a její obohacování AUTOR: Mgr. Jana Chmelíková DATUM TVORBY: Říjen 2013 OVĚŘENÍ: 1.11.2013 ANOTACE: Materiál je určen k uvedení učiva o složení slovní zásoby, o způsobech obohacování slovní zásoby a je zakončen praktickým cvičením

2 SLOVNÍ ZÁSOBA Slovní zásoba je souhrn všech slov určitého jazyka. Je zachycena ve slovnících, zahrnuje slova spisovná i nespisovná, zastaralá i nově užívaná, neutrální i citově zabarvená. Je to nejproměnlivější složka jazyka, neustále se vyvíjí, ale má své neměnné jádro, které tvoří slova nepostradatelná a běžně používaná v každodenní komunikaci.

3 v minulosti v současnosti archaismy – slova nebo tvary slov již zastaralé, dnes nahrazované jinými, např. jazykozpyt = jazykověda historismy – slova, která označují skutečnosti dnes již zaniklé, např. řemdich, bradýř neologismy – nová slova, která vznikají s potřebou společnosti pojmenovávat nové skutečnosti, např. multikino, ochranka, satelit Slova podle časového příznaku dělíme na slova užívaná:

4 Podle slohového užití rozlišujeme slova: neutrální – použitelná vždy, bezpříznaková, např. dívka, jíst, spát hovorová – používaná v mluvené podobě jazyka, např. holka, kluk, děkuju, moc knižní – pravit (říct), hleděti (dívat se) básnická – luna (měsíc), vesna (jaro) odborná – termíny – jednoslovné (např. biologie, buňka) a sousloví (např. nervová soustava, buněčné jádro)

5 Slova nespisovná obecná čeština – nejrozšířenější podoba běžné dorozumívací mluvy na českém území – hezkej, vokno, řek sem, eště, bejt nářečí – omezená územně profesní mluva – slova příznačná pro jednotlivá povolání slang – mluva zájmových skupin argot – mluva společensky izolovaných skupin, např. zloději

6 Podle citového příznaku dělíme slova na: lichotivá – domeček, hezoučký, papat hanlivá – barabizna, hnusný, žrát citově neutrální – dům, hezký, jíst

7 Způsoby obohacování slovní zásoby 1. Tvoření nových slov odvozováním skládáním zkracováním 2. Přenášení slovního významu - slovo má vedle základního významu ještě významy další. K přenesení významu došlo metaforou – podle vnější podobnosti (koruna) metonymií – podle vnitřní souvislosti (vláda)

8 3. Spojováním slov v sousloví – ustálené spojení dvou nebo více slov s jedním významem – zemská kůra, pravoúhlý trojúhelník, zoologická zahrada 4. Přejímání slov z jiných jazyků – gramatika, imunita, ingredience, pseudonym, exponát

9 ODVOZOVÁNÍ Slova se tvoří ze základových slov, přebírají z nich slovotvorný základ a odvozují se: 1. příponami – les → lesík, učit → učitel 2. koncovkami – hrát → hra, Petr → Petra 3. předponami – psát → přepsat, člověk → pračlověk 4. předponou+příponou – pata → podpatek 5. předponou+koncovkou – houba → podhoubí

10 SKLÁDÁNÍ Nové slovo vznikne ze dvou (i více) slovotvorných základů složeniny vlastní – nemůžeme je rozdělit na samostatná slova, např. teploměr, lihovar, černovlasý složeniny nevlastní – spřežky – můžeme je rozdělit na samostatná slova, vznikají spojením hotových slov, např. pravděpodobný, zemětřesení

11 ZKRACOVÁNÍ písmenné (iniciálové) zkratky – vznikají z prvních písmen slov, píšeme je bez teček, např. ČR – Česká republika, JAMU-Janáčkova akademie múzických umění zkratková slova – vznikají spojením počátečních hlásek nebo slabik slov, první písmeno píšeme velké, např. Čedok – Česká dopravní kancelář zkratky jiného druhu – ustálené zkratky v psaném projevu, píší se s malým písmenem a je za nimi tečka, např. atd., tzv., aj.

12 Procvičování: Rozděl následující slova do skupin (odvozování, skládání, zkracování, spojování v sousloví, přejímání z jiných jazyků) podle toho, jakým způsobem obohatila slovní zásobu českého jazyka: velkoobchod, laser, tělocvikář, zápisník, př.n.l., suchý zip, žabička, podvodník, vodopád, MHD, fotbal, vyjmenované slovo, paryba, nemocnice, prvočíslo, zemětřesení, chytře, hluchoněmý, interview, PSČ,divadlo, vypínač, státní, severovýchod, severní pól, starověk, pískoviště

13 Řešení: Odvozování: tělocvikář, zápisník, žabička, podvodník, paryba, nemocnice, chytře, divadlo, vypínač, státní, pískoviště Skládání: velkoobchod, vodopád, prvočíslo, zemětřesení, hluchoněmý, severovýchod, starověk Zkracování: př.n.l., MHD, PSČ, Sousloví: suchý zip, vyjmenované slovo, severní pól Přejímání z jiných jazyků: laser, fotbal, interview,

14 Citace a zdroje: Autorem materiálu je Mgr. Jana Chmelíková Ilustrace: kliparty MS Office


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Bohdalov ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.3806 ŠABLONA: III/2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace.Český."

Podobné prezentace


Reklamy Google