Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gramatika Tvoření slov II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gramatika Tvoření slov II"— Transkript prezentace:

1 Gramatika Tvoření slov II
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu: VY_12_INOVACE_ČJL–GRAMATIKA-26 Tematický celek (sada): Gramatika Téma (název) materiálu: Tvoření slov II Předmět: Český jazyk a literatura Ročník / Obor studia: 3. a 4. ročník/ všechny obory a formy studia Autor / datum vytvoření: Mgr. Marie Kalušová/ Anotace: Materiál slouží k výkladu nové látky a opakování. Seznamuje s dalšími způsoby tvoření slov – skládání a zkracování. Další možností obohacování slovní zásoby je tvoření sousloví Metodický pokyn: Materiál slouží k prezentaci a samostudiu Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 Tvoření slov II

3 Skládání - kompozice Spojování dvou i více slovních základů – vznikají slova složená, složeniny Bývají spojeny pomocí tzv. kompozičního vokálu např. velk-o-město, děj-e-pis Méně často je první člen beze změny např. okamžik, pravděpodobný, zeměkoule – tzv. spřežky

4 Typy složenin Slučovací – vztah souřadnosti – lesostep, hluchoněmý
Určovací – vztah podřadnosti – velkoměsto, černovlasý Vazebné – vztah podřadnosti se slovesnou vazbou – vodovod, málomluvný Predikační – hromobití Hybridní – část česká, část cizí - autoopravna

5 Zkracování Spojením dvou i více slovních základů vznikají:
Iniciálové zkratky – z počátečních písmen slov ČR, OSN, ČVUT apod. Zkratková slova - z počátečních slabik nebo hlásek Čedok, Sazka apod. (vyslovují se jako slova a také se tak skloňují) Zkratky frekventovaných slov – např., tj., MUDr., Mgr., Ing., apod.

6 Dělení slov na konci řádku
Po slabikách – sto-le-ček, kou-zel-ník, vr-ba Podle stavby slova – roz-dě-le-ný, půl-litr, Dvojí možnost – čes-ký, če-ský, ses-tra, sest-ra

7 Tvoření sousloví Ustálená slovní spojení – víceslovná pojmenování mající význam jednoho slova, nelze některé ze slov nahradit synonymem Druhy sousloví: Substantivní – osobní vlak, kyselina sírová, hřib satan, skok do výšky Slovesný – vrhat koulí Příslovečná – stůj, co stůj

8 d) Rčení – ustálené spojení s obrazným základem – páté kolo u vozu, snášet Tantalova muka e) Ustálená přirovnání – bručí jako medvěd f) Pořekadla – ustálené věty obrazné povahy – kupuje zajíce v pytli g) Výroky významných osobností – Kostky jsou vrženy

9 Specifické jevy Multiverbizace – výraz, který je tvořený jedním slovem je nahrazován souslovím – např. namítnout – vznést námitku, důkladně – důkladným způsobem Univerbizace – víceslovné pojmenování je nahrazeno výrazem kratším – např. písemná práce – písemka, státní zkouška – státnice, český jazyk - čeština

10 Použité zdroje MAŠKOVÁ DANUŠE. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Gramatika Tvoření slov II"

Podobné prezentace


Reklamy Google