Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 29. 4.2012 Název: VY_32_INOVACE_1.1.16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 29. 4.2012 Název: VY_32_INOVACE_1.1.16."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 29. 4.2012 Název: VY_32_INOVACE_1.1.16 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 Téma: Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání - prezentace Anotace: Prezentace slouží k zopakování probraného učiva: „Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání“. Žáci si interaktivně, ústně i písemně opakují učivo."

2 Zdokonalování jazykových vědomostí v učivu 3. a 4. ročníku Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání Autor: Mgr. Dana Vicherková

3 Co je to lexikologie? Nauka o slovní zásobě

4 Co je to slovní zásoba (SZ)? Souhrn spisovných a nespisovných slov určitého jazyka, která je vyjádřena ve slovnících.

5 Kolik slov má čeština? Slovní zásoba jazyka českého obsahuje přibližně 1 milion slov.

6 Co tvoří jádro slovní zásoby? základní slova často užívaná slova slova s celonárodní platností

7 Slova mimo jádro slovní zásoby méně užívaná slova bez celonárodní platnosti nově vzniklá slova

8 Individuální slovní zásoba Aktivní slova často užívaná 5 – 10 tisíc slov Pasivní slova srozumitelná (rozumíme jim) asi 40 000 slov dle vzdělání člověka

9 Typy slovníků překladové výkladové a) naučné b) jazykové speciální

10 Co je to tzv. thesaurus? Slovník, který se v češtině nevyskytuje. Jde o slovník, který zaznamenává dosud známou slovní zásobu jazyka všech dob.

11 Způsoby obohacování slovní zásoby změnou významu slov tvorbou nových slov – odvozováním, skládáním, zkracováním tvorbou sousloví přejímáním slov z jiných jazyků

12 Známé výkladové slovníky naučné (encyklopedické) Ottův slovník naučný Příruční slovník naučný Technický slovní naučný Ekonomická encyklopedie Jazykové Příruční slovník jazyka českého, PS, 9 svazků Slovník spisovného jazyka českého, SSJČ, 8 svazků Slovník spisovné češtiny, SSČ, 1 svazek

13 Speciální slovníky historické etymologické (o původu slov) nářeční cizích slov frazeologické terminologické slangové synonym a frazeologismů frekvenční vlastních jmen ortografické (pravopisné) a ortoepické (výslovnostní) obrazové

14 SZ z hlediska stylistiky slova stylově neutrální, užívaná v jakýchkoliv situacích slova stylově zabarvená, příznaková

15 Dělení slov podle spisovnosti spisovná neutrální (běžná) hovorová knižní odborná = termíny básnická = poetismy nespisovná z obecné češtiny nářeční, regionalismy profesionální slangová argotická

16 Úkol č. 1: zařadit slova správně podle spisovnosti a) muž b) foukat c) jinoch d) podmět e) luna f) hejbat se g) bysme h) děvucha ch) nádražák i) bomba = 5 j) káča (pokladna)

17 Správné řešení úkolu č.1 a) Muž = neutrální b) koukat = hovorová c) jinoch = knižní d) podmět = odborná e) luna = básnická f) hejbat se = obecná čeština g) bysme = obecná čeština h) děvucha = (nářečí) ch) nádražák = profesionální (železničář) i) bomba = slang, = 5 j) káča = argot (pokladna)

18 Dělení slov podle dobového zabarvení historická (historismy) archaická (…) nová (neologismy)

19 Dělení slov podle citového zabarvení = expresivity slova lichotivá: dětská – familiární – hypokoristika (zdomácnělé obměny vlastních jmen a příbuzenských vztahů, např. synátor) – eufemismy (zjemnělá slova) slova hanlivá (pejorativa): zveličelá – zhrubělá- vulgární - dysfemismy

20 Slovo jednotka slovní zásoby skupina hlásek, která působí jako cele a má svůj vlastní význam

21 Slova ? pojmenovávají skutečnost poukazují na skutečnost vyjadřují pocity, nálady, napodobují zvuky objevují se v gramatických konstrukcích jednoslovná víceslovná

22 Význam slov slovní věcný lexikální obsahový význam, který má slovo samo o sobě složky významu slova rozsah a obsah

23 Slova Jednovýznamová přívlastek petrklíč vícevýznamová oko = orgán oko = druhotný význam…

24 Mnohoznačnost (polysémie) významy se vyvozují ze základního významu homonyma = slova stejně znějící, ale s odlišným významem, hlásková shoda je náhodná, není zde významová spojitost

25 Změny slovního významu zužování (specializace), př. dobytek (kořist dobytá na nepříteli) rozšiřování (generalizace), př. zápas (bojovníci se držící v pase) přenášení pojmenování, metafora (mandle = v krku, tvar),lidová rčení (mít máslo na hlavě), metonymie (mít husí kůži (strach), synekdocha( vrátit se do rodného hnízda) změny v hodnocení - zhoršování, zlepšování významu oslabování, zesilování, protiklad

26 Významové vztahy mezi slovy nadřazená podřazená souřadná synonyma antonyma (protikladná)

27 Způsoby pojmenování přímé nepřímé přirovnáním nepřímé opisem automatizovaná, aktualizovaná

28 Automatizace časté užívání jazykového prostředku v stále stejném významu (v administrativě, ve sportovních reportážích, v běžném hovoru, v soukromé korespondenci) Např. …na základě našeho telefonického hovoru…,… jak se máte…,… hezký den…

29 Aktualizace opak automatizace užití jazykového prostředku tak, aby působil nově, neotřele, zajímavě např. v žurnalistice – zajímavé titulky, originalita, obraznost, nečekaný výraz v ustáleném spojení ( Sex noci svatojánské)

30 Sousloví ustálená slovní spojení víceslovná pojmenování s jedním významem např. nákladní vlak, skok do dálky, březen – za kamna vlezem

31 Specifičnost v sousloví multiverbizace výraz tvořený jedním slovem je nahrazován souslovím př. důkladně = důkladným způsobem univerbizace víceslovné pojmenování je nahrazeno výrazem kratším, jednoslovným Př. třídní učitel = třídní, ČTK Česká tisková kancelář = Četka)

32 Cizí slova zdomácnělá cizí původ je zapomínán př. škola cizí zachovala si původní ráz př.interní

33 Proč slova přejímáme? rychlý společenský rozvoj mezinárodní srozumitelnost mezinárodní nesrozumitelnost zmírnění nepříjemných pocitů novým výrazem rychlost vzniku slov odvozováním

34 Úkol č. 2 1. Vyslovit 5 vět, které tvoří 1 myšlenkový, logický celek. 2. Lexikální analýza daného textu.

35 Konec prezentace Název: Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání Autor: Mgr. Dana Vicherková Zdroje: Čechová, Marie a kol.:Čeština – řeč a jazyk. Institut sociálních vztahů, Praha 1995 Sochrová, Marie: Český jazyk v kostce. Fragment, Havlíčkův Brod, 1996 Havránek, Bohuslav - Jedlička, Alois: Stručná mluvnice česká. SPN, Praha 1990 Kol. autorů: Pravidla českého pravopisu. Academia, Praha 2003 Kol. autorů: Slovník současné češtiny: Lingea, Brno 2011


Stáhnout ppt "Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Vicherková Datum: 29. 4.2012 Název: VY_32_INOVACE_1.1.16."

Podobné prezentace


Reklamy Google