Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín PředmětČeský jazyk a literatura Tematický okruhMluvnice TémaÚvod do lexikologie Označení DUMU VY_32_INOVACE_23 Jméno autoraMgr. Marcela Rašková Datum vytvoření18. srpna 2013 AnotaceVýklad základních poznatků z lexikologie

2 Základní jednotky slovní zásoby Slovo – lexém – slovníkové heslo Sousloví – víceslovné pojmenování Odborný název – termín Frazeologické spojení - frazém

3 Druhy frazémů: rčení ( páté kolo u vozu, vzal do zaječích, prásknul do bot ) - věta pořekadla ( I mistr tesař se někdy utne ), vyj.lidskou zkušenost přísloví ( S poctivostí nejdál dojdeš ) – mají morální rozměr pranostiky ( Vánoce na blátě, Velikonoce na ledu. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři ) přirovnání ( Petr je zvědavý jako opice )

4 Pojmenování dle původu: Značková (nemotivovaná) slova: původ už není zřetelný (auto, dům..) Popisná (motivovaná) slova: lze vysledovat vztah k jiným slovům (kapesník, topič…)

5 V souvislém textu se skutečnost pojmenovává těmito způsoby: Přímé pojmenování – význam je ustálen (vítr fouká) Nepřímé pojmenování – místo pojmenování ustáleného se užije jiné (vítr pláče) Pojmenování přirovnáním (vítr ostrý jako pila) Pojmenování opisem (perifráze) (maloval čerta na zed = strašil) Okazionalismy – slova příležitostná (hl. v poezii: smuténka, čas kostižerný)

6 ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 1.Z hlediska doby 2.Z hlediska citovosti 3.Z hlediska stylu

7 ROZVRSTVENÍ ČESKÉ SLOVNÍ ZÁSOBY Z HLEDISKA DOBOVÉHO Jádro slovní zásoby - základní, užívaná slova, pro komunikaci nepostradatelná. Proměnlivá část - reaguje na chod doby. Slova, která se buď přestávají užívat, anebo se začínají užívat. Historismy (knecht = pacholek) archaismy (almara) neologismy (manažer).

8 ROZVRSTVENÍ ČESKÉ SLOVNÍ ZÁSOBY Z HLEDISKA CITOVÉHO neutrální expresívní – Kladně zabarvená familiární (maminečka, miláček, pejsánek), dětská (bebíčko) domácké podoby rodných jmen Eufemismy (zesnout) - zjemnění – Negativně zabarvená hanlivá (pejorativa - čokl, palice) Zveličelá (augmentativa – psisko) Nadávky (vulgarismy) Disfemismy: (zveličují nepříjemnou skutečnost – chcípnout)

9 ROZVRSTVENÍ ČESKÉ SLOVNÍ ZÁSOBY – SLOH/STYL Spisovná slovní zásoba: – slohově neutrální, – slohově zabarvená: hovorová (brnknout, ředitelovat, hobby), knižní (pocelovat, nazírat) básnická (poetismy - jeseň) publicistická (společenská angažovanost, pozice síly), odborná (binom - dvojčlen, rachitis - křivice). Nespisovná slovní zásoba: – obecná čeština ( uklohnit, sajrajt, piglovat ) – Nářečí (dialekty) – Slang - charakteristické výrazy určitých profesních a zájmových skupin, – Argot - vrstva slovní zásoby užívaná společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.), jejím účelem je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači.

10 U každého z následujících slov určete, zda je zabarveno slohově, dobově, či citově a určete druh slova: Platiti, šufánek, odvětit, věžák, oř, hnusák, pacholek, slečinda, já peku, záhy, sémě, Sovětský svaz, gumáky, sudlice, léno, voška, babizna, tunelovat, městský národní výbor, senzační, socdemák,

11 VÝZNAM SLOVA informační obsah slova význam: – LEXIKÁLNÍ – věcný (jaký předmět se označuje) – Symbolický (slon – neohrabanost) – MLUVNICKÝ – Slovně druhový – práce – pracovat – Tvaroslovný (význam vyplývá z tvaru slova) – Skladebné

12 Určete, jaký význam mají následující slova : Být, ale, píle, veliké, požadovat, váš, nad, nahoře, crrr, pouze, nerespektovat, řád.

13 jednoznačná slova – jeden význam - termíny, vlastní jména, zeměpisné názvy.. Mnohoznačná slova (mnohoznačnost = polysémie) – více významů – Homonymie a homonyma – slova souzvučná, stejně se píší, ale mají jiný význam (vlna, vinice) Homofony – stejně znějí, ale rozdílně píší: byl x bil, vít x výt.. Homografy – stejně se píší, ale vyslovují se rozdílně: panický: [panycký] x [panický] – Antonyma – opačný význam – Synonymie – stejný nebo podobný Úplná nebo částečná


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google