Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY, předmětu LOGISTIKA A OBSLUŽNÉ SYSTÉMY. Inovuje výuku použitím multimediálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY, předmětu LOGISTIKA A OBSLUŽNÉ SYSTÉMY. Inovuje výuku použitím multimediálních."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY, předmětu LOGISTIKA A OBSLUŽNÉ SYSTÉMY. Inovuje výuku použitím multimediálních pomůcek – prezentace doplněné textem podporujícím výklad učitele. Metodický pokyn Materiál používá učitel při výkladu – pro větší názornost a atraktivnost výuky a zároveň jej mohou využívat žáci pro domácí přípravu na výuku.

3 Výrobní logistika Plánování a řízení výroby

4 Inovace podnikových procesů

5 Při sestavování vnitropodnikových výrobních pracovišť je důležité: zabezpečit přehlednost průběhu výrobního procesu, zabezpečit využití manipulačních prostředků, respektovat charakter výroby vytvářet předpoklady pro bezporuchový chod minimalizovat materiálové toky a dopravní výkony optimalizovat vnitropodnikové dopravní sítě zabezpečit vytvoření pracovních podmínek v souladu s požadavky na bezpečnost a hygienu.

6 Prostorové uspořádání Analýza materiálových, personálních a informačních toků, Návrhy prostorového uspořádání jednotlivých výrobních pracovišť, skladů, manipulačních cest, správních ploch (kanceláří) a sociálních ploch (šatny, WC, sprchy,…), Optimalizace velikosti výrobních a skladovacích ploch, Návrh dopravních cest vzhledem k personálním a manipulačním tokům.

7 1.Technologické uspořádání Výhody:  Dobrá možnost využívání volných kapacit pracovišť  Do výrobních úseků jsou zařazována pracoviště se stejným nebo blízkým technologickým charakterem Nevýhody:  Větší vzdálenost mezi pracovišti a tím náročnější příprava a řízení výroby  Velký objem rozpracované výroby a tím větší náročnost na mezisklady Toto uspořádání se uplatňuje v kusové výrobě a v sériové výrobě v malých sériích.

8 2.Předmětné uspořádání Výhody:  Minimalizují se přesuny při mezioperační manipulaci,  Menší objem rozpracované výroby,  Méně náročná příprava výroby a řízení výroby. Nevýhody:  Při změně výrobního programu nutno změnit i uspořádání pracovišť  Náročnost údržby a oprav strojů  Velký problém využívání volných kapacit strojů Do výrobních úseků jsou zařazována všechna pracoviště technologicky nutná k výrobě určité části výrobku.

9 Požadavky pro zvýšení efektivity výrobního systému minimalizovat náklady na manipulaci s materiálem, zefektivnit využití veškerých prostorů, zefektivnit využití pracovního prostoru, eliminovat úzké uličky (průchody), usnadnit komunikaci a vzájemné působení mezi pracovníky, pracovníky a jejich nadřízenými, či mezi pracovníky a zákazníky, redukovat časy výrobního cyklu a doby obsluhy, eliminovat nadbytečné pohyby, usnadnit vstupy, výstupy a umístění materiálu, produktů a lidí, začlenit pojistné a ochranné opatření; podpora kvality produktu a servisu, podporovat aktivity pro řádnou údržbu, zřídit vizuální kontrolu nad operacemi a aktivitami, zařídit flexibilitu na přizpůsobení se měnícím se podmínkám.

10 Kontrolní otázky 1.Jaké jsou výhody technologického uspořádání vnitropodnikových výrobních pracovišť? 2.Uveďte alespoň 4 požadavky pro zvýšení efektivity výrobního systému? 3.Co je důležité při sestavování vnitropodnikových výrobních pracovišť?

11 Použité zdroje: PERNICA, P. Logistika pro 21. století. 1. vyd. Praha: Radix, 2005, ISBN 80-86031-59-4 SIXTA, J., M. ŽIŽKA. Logistika, teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books, 2005, ISBN 80-251- 0573-3 Obrázky: ▫http://www.kvs.tul.cz/logistika ▫autorka


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je určen pro 2. ročník studijního oboru PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY, předmětu LOGISTIKA A OBSLUŽNÉ SYSTÉMY. Inovuje výuku použitím multimediálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google