Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hygienická služba; podíl na péči o zdraví obyvatelstva a problémy posledních let Jaroslav Kříž a kolektiv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hygienická služba; podíl na péči o zdraví obyvatelstva a problémy posledních let Jaroslav Kříž a kolektiv."— Transkript prezentace:

1 Hygienická služba; podíl na péči o zdraví obyvatelstva a problémy posledních let Jaroslav Kříž a kolektiv

2 Poslání hygienické služby Prevence nemocí a jiných poruch zdraví, způsobených infekcemi, výživou, životní mi a pracovními podmínkami a nezdravým životním stylem Realizace: a) dohled nad plněním zákona o ochraně veřejného zdraví, b) programy primární prevence a podpory zdraví

3 ZDRAVÍ 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny ve 21. století.Projednán vládou ČR 30. října 2002, usnesení vlády č. 1046 Hodnocení realizace, MZ ČR 2010 – 1011 Strategie veřejného zdraví na období let 2011 až 2016 MZ ČR, květen 2011

4 Jsou podobné instituce v zahraničí ? USA Health departments Kanada: Public Health Agency, Health Inspections Polsko: Panstwowa inspekcija sanitarna Rusko: San – epid služba Německo: Gesundheitsamts Atd.

5 Organizační struktura hygienické služby MZ ČR – hlavní hygienik a jeho útvar Státní zdravotní ústav v Praze 14 krajských hygienických stanice 14 Zdravotních ústavů

6 Otázky koncepce a perspektiv Represivní formy práce založené na kontrole plnění zákonných normativů. Ochrana obyvatelstva před rizikem infekce, závadných poživatin, vody, před riziky v pracovním prostředí, před hlukem. Aktivní formy práce založené na spolupráci se zastupitelstvy, NGO, veřejností, médii. Podpora zdraví, programy prevence neinfekčních nemocí a dalších poruch zdraví (úrazů apod.)

7 Koncepce oboru hygiena Koncepci zpracovala skupina odborníků jmenovaná ministrem zdravotnictví Návrh byl předložen k vyjádření krajským hygienikům, vedoucím preventivních a hygienických ústavů lékařských fakult a v elektronické síti celé odborné veřejnosti. Návrh byl projednán a schválen Vědeckou radou MZ ČR dne 1. října 2001 Koncepce je k dispozici na www.spolecnost-hygieny.cz

8 Ekonomická efektivita -příklady. V dnešních cenových relacích. Rozsáhlá epidemie virové hepatitidy A 1979-80 32 000 nemocných ztraceno 8 000 roků produktivního života = 4,4 mld. Kč Léčení = 16 mld. Kč 2 roky epidemie způsobily škody za 20,4 mld. Kč Vyřešení epidemie znamenalo konec ztrát dalších desítek mld. Kč

9 Ekonomická efektivita -příklady. V dnešních cenových relacích. Nadměrný hluk způsobuje okolo 3% infarktů myokardu Snížení infarktů z hluku na 1,5 % přinese úsporu 244 let produktivního života = přes 190,000.000 Kč/r. a úsporu na léčení těchto infarktů 292,500.000 Kč Celkem snížení infarktů z hluku na polovinu přinese úsporu 482,586.000 Kč/r.

10 Ekonomický potenciál efektivní prevence neinfekčních chorob - odhad + 10 mld. Kč / r. z ušetřených nákladů na léčení + 10 mld. Kč/r. z ušetřených let produktivního života Do primární prevence neinfekčních nemocí se v ČR neinvestují potřebné prostředky. Preventabilní nemoci tvoří v Evropě 80% nákladů na zdravotní péči.

11 Nedostatky v řízení hygienické služby Nekoncepční a netransparentní řízení Špatná komunikace s odbornou a laickou veřejností Byrokratizace, nadměrný důraz na represivní formy práce, potlačování programové prevence a podpory zdraví Problematická personální politika Kritický dokument je na www.spolecnost-hygieny.czwww.spolecnost-hygieny.cz

12 Zdravotní ústavy-úkoly podle zákona č. 258/2000 Sb. Pro státní správu a veřejnost Vyšetřovat složky životního a pracovního prostředí, biologické expoziční testy Sledovat zdravotní stav obyvatelstva Hodnotit zdravotní rizika v populaci Podílet se na programech podpory zdraví a výchovy ke zdraví Poskytovat poradenské služby a specializovanou klinickou ambulantní péči

13 Reorganizace zdravotních ústavů Dosud: - Živelné integrace ovlivňované osobními a skupinovými zájmy - Nedostatečná koncepční a organizační příprava, nedostatečné ekonomické zdůvodnění Zásadní otázky: - Aktualizovat úkoly a revitalizovat širší pojetí ústavů jako základu infrastruktury veřejného zdravotnictví - Kriticky zhodnotit varianty územního uspořádání.

14 Vývoj počtu pracovníků podpory zdraví na dislokovaných pracovištích SZÚ

15 Dislokovaná pracoviště SZÚ pro podporu zdraví

16 K zachování a podporování blaha národa musí se státi léka ř ství zájmem ve ř ejným, tak, aby kladouc si za cíl zdraví a fyzickou odolnost celého národa a p ř isvojujíc si autoritu a moc ve ř ejnou, dokázalo to, o č by se marn ě pokoušely rozptýlené snahy jednotlivc ů. Jan Evangelista Purkyn ě

17 Děkuji Dr. Královi, dr. Jílkové, dr. Pokornému a dalším kolegyním a kolegům za informace a připomínky.

18 jarkriz@volny.cz

19 Public Health Agency of Canada The role of the Public Health Agency of Canada is to: Promote health; Prevent and control chronic diseases and injuries; Prevent and control infectious diseases; Prepare for and respond to public health emergencies, and Strengthen public health capacity in a manner consistent with a shared understanding of the determinants of health and of the common factors that maintain health or lead to disease and injury.

20 Canada´s Health Inspections *….restaurants, food establishments, child care centres, seniors lodges apartments, rental houses … …swimming pools, beaches, drinking water systems, drinking water wells, campgrounds, ….barber shops, hair cutting salons, peircing shops …review development plans and provide comments to development authorites on land use planning, new housing….

21 Canada´s Health Inspections pokračování …industrial and commercial developments…. …the sale of tobacco products and inspection of specified smoke free places …. …outdoor and indoor air quality issues, soil contamination… …food poisoinings, foodborne diseases, outbreaks and other communicable diseases carried by food or water…


Stáhnout ppt "Hygienická služba; podíl na péči o zdraví obyvatelstva a problémy posledních let Jaroslav Kříž a kolektiv."

Podobné prezentace


Reklamy Google