Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní inovační politika ČR na léta 2005–2010 F. Hronek, sekretariát Rady pro výzkum a vývoj Seminář „Inovační potenciál ČR a program EUREKA“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní inovační politika ČR na léta 2005–2010 F. Hronek, sekretariát Rady pro výzkum a vývoj Seminář „Inovační potenciál ČR a program EUREKA“"— Transkript prezentace:

1 Národní inovační politika ČR na léta 2005–2010 F. Hronek, sekretariát Rady pro výzkum a vývoj Seminář „Inovační potenciál ČR a program EUREKA“

2 Národní inovační politika ČR na léta 2005–2010 (NIP ČR) Co to je? Proč a jak vznikla? Obsah, jaká je? Problémy a širší souvislosti

3 NIP ČR – CO TO JE? Dokument schválený usnesením vlády ČR ze dne 7. července 2005 č. 851 Aktivity, opatření činnosti realizující: uvedený dokument další koncepční a strategické dokumenty ústředních správních úřadů, samosprávných orgánů aj. vybrané programy koordinované a podporované ústředními správními úřady aj. (MPO, MŠMT aj.) aktivity státních i nestátních organizací (Czechinvest, AIP aj.)

4 NIP ČRPROČ A JAK VZNIKLA? ČR v podstatě jediná země OECD, která IP neměla; podceňování role koncepčních a strategických dokumentů pro oblast podnikání Výrazné zaostávání ČR za členskými a kandidátskými zeměmi EU (graf) Změna paradigmatu (schéma) Svítání na lepší časy Národní inovační strategie z března 2004 (usn. vlády z 24. 3. 2004); úkol do 30. 11. 2004 předložit Národní inovační politiku Programy MPO Aktivity Czechinvestu, aj. jmenování mpř. vlády pro ekonomiku

5

6 TRH VĚDECKÁ PODPORA TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ Základní výzkum Aplikovaný výzkum Vývoj DEMANDDEMAND ŘEŠENÍ PROBLÉMŬ P O ŽA D A V K Y PODNIKATEL SKÝ VÝBĚR VÝZV Y SPOL EŇOS TI A EKON OMIK Y

7 NIP ČRPROČ A JAK VZNIKLA? Těžce (kapacity sRVV, paralelní příprava Strategie hospodářského růstu, pracovní skupina) Termín 2x prodloužen; po připomínkovém řízení schválena vládou 7. července 2005 (usn. vlády č. 851) Uložené úkoly usn. vlády č. 851: realizovat opatření NIP nový statut Rady pro výzkum a vývoj v roce 2007 vyhodnotit plnění a návrh korekčních opatření harmonizovat Národní politiku VaV s NIP a v únoru 2006 předložit návrh potřebných změn

8 NIP ČROBSAH A JAKÁ JE? Standardní vládní dokument – úvod, kvasi-analýza stavu, návaznost na jiné zahraniční a domácí dokumenty, přílohy, vlastní NIP ve struktuře: Cíle Úkoly Nástroje Opatření –Gestor –Termín –Ukazatele úspěšnosti –Způsob hodnocení

9 NIP ČROBSAH A JAKÁ JE? Celkem 48 opatření pro realizaci 5 cílů: –Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací (6 úkolů, 24 opatření) –Vytvořit funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru (3 úkoly, 6 opatření) –Zajisti lidské zdroje pro inovace (1 úkol, 8 opatření) –Zefektivnit výkon státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích (4 úkoly, 7 opatření) Podrobnosti v mimořádném čísle „inovační podnikání & transfer technologií 2005

10 NIP ČROBSAH A JAKÁ JE? Metodicky a formálně plně srovnatelná se zahraničními dokumenty; v době přípravy jasné rozlišení strategie a politiky Objektivní, vycházející z potřeb ČR Pozitivně ovlivněná dobrou vůlí a pracovním úsilím autorů v průběhu přípravy Kvalitu však ukáží až výsledky její realizace

11 NIP ČRPROBLÉMY A ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI Neprošly některé záměry (výrazné snížení počtu rozpočtových kapitol na VaV, posílení pracovních kapacit (sRVV, MPO) aj. Změny kompetenčního zákona (působností ministerstev) v nedohlednu Nevyjasněné působnosti v oblasti inovací Paralelní příprava – VÝHODA I NEVÝHODA – mnoha zásadních dokumentů (překryvy, prázdná místa, přetíženost pracovišť zpracovávajících podkladové studie a dokumenty): –Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období 2005–2008 (MPO) –Národní klastrová strategie (MPO) – schválena usn. vlády ze dne 13. července 2005 č. 883

12 NIP ČRPROBLÉMY A ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI –Strategie hospodářského růstu ČR (mpř. vlády pro ekonomiku) – vzata na vědomí usn. vlády z 20. července 2005 č. 984; zatím chybí posouzení vlivu na životní prostředí –Národní program reforem (národní aktualizace Lisabonské strategie) –Národní rozvojový plán a operační programy na období 2007–2013 (MMR a další); nezbytné pro možnost čerpání z fondů EU v příštím rozpočtovém období


Stáhnout ppt "Národní inovační politika ČR na léta 2005–2010 F. Hronek, sekretariát Rady pro výzkum a vývoj Seminář „Inovační potenciál ČR a program EUREKA“"

Podobné prezentace


Reklamy Google