Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_3. 2. 2. 3. F 04 TEMA: Chemie 8-Jak zkoumáme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_3. 2. 2. 3. F 04 TEMA: Chemie 8-Jak zkoumáme."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_3. 2. 2. 3. F 04 TEMA: Chemie 8-Jak zkoumáme látky ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2976

2 Jak zkoumáme látky Anotace: Tento materiál je určen pro žáky 8. třídy ZŠ. Seznámí žáky, jak poznávat vlastnosti látek. Klíčová slova : tělesa, látka, pozorování, experiment, měření

3 Tělesa a látky Každý předmět je z nějaké látky. Látky se liší svými vlastnostmi. K získávání poznatky o látkách využíváme  pozorování  pokus (experiment)  měření – postup, kterým zjišťujeme hodnoty veličin

4 POZOROVÁNÍ k poznávání vlastností látek využíváme smyslové vnímání (zrak, čich, sluch, chuť, hmat)

5 Vlastnosti látek poznáváme svými smysly Pozorování provádíme: Pozorováním zjišťujeme: Očima skupenství, barvu, lesk, tvar Nosemvůni a zápach Jazykem !!!!chuť, ( teplotu) Rukama teplotu a vodivost tepla, hrubost povrchu, pružnost Ušimazvukovou vodivost, např. rozlišení skla a plexiskla

6 POZOR !!! Vlastnosti neznámých látek nikdy neověřujeme chutí a jen velmi opatrně čichem. Důsledně dbáme varování výstražných značek na různých výrobcích. Dráždivé a škodlivé látky Riziko toxicity Požárně nebezpečné látky Riziko koroze nebo poleptání Riziko exploze

7 Pokus (experiment) Cílevědomé zjišťování chování látek za předem daných podmínek Pokusy zjišťujeme další vlastnosti látek: Rozpustnost látek v určitém rozpouštědle Teplotu tání a teplotu varu Hustotu látek Vodivost Kyselost a zásaditost Magnetické vlastnosti

8 MĚŘENÍ zjišťování hodnot důležitých veličin jako jsou např.: teplota varu, teplota tání nebo hustota

9 Hustota látek Hustota látky ρ je dána podílem hmotnosti m a objemu V tělesa z určité látky. m ρ = V Jednotka: kg m3m3 g cm 3

10 Vodivost Látek Látky dělíme podle vodivosti na: – vodiče – vedou el. proud kovy roztoky elektrolytů (kyselin, hydroxidů, solí) grafit (tuha) voda – polovodiče – izolanty – nevedou el. proud destilovaná voda

11 Rozpustnost u látek zkoumáme, zda jsou rozpustné: – ve vodě – v organických rozpouštědlech (např. líh, aceton) – v jiných rozpouštědlech

12 pH – kyselost a zásaditost pH vyjadřuje kyselost nebo zásaditost látky měří se univerzálním indikátorovým papírkem nebo pH-metrem Stupnice pH má 14 stupňů pH <7 – látka je kyselá pH kolem 7 – látka je neutrální pH > 7 – látka je zásaditá

13 Zdroje a citace Zschemie.euweb.cz: Různorodé směsi [online]. 2012 [cit. 2012-02-23]. Dostupné z: http://www.zschemie.euweb.cz/smesi/smesi1.htmlhttp://www.zschemie.euweb.cz/smesi/smesi1.html Office.com: Obrazky [online]. 2012 [cit. 2012-02-23]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/images BENEŠ,CSC., Prof.RNDr. Pavel, PhDr.Václav PUMPR,CSC. a Doc.RNDr. Jiří BANÝR, CSC. Základy praktické chemie: pro 8. ročník základní školy. 2. aktualizované vydání. Praha: Nakladatelství FORTUNA, 2006. ISBN 80- 7168-879-7.


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ AUTOR: Ing. Ivana Fiedlerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_3. 2. 2. 3. F 04 TEMA: Chemie 8-Jak zkoumáme."

Podobné prezentace


Reklamy Google