Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opatření akčního programu BOZP na období 2013-2014 ve vztahu k ochraně zdraví při práci doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. člen Rady vlády pro BOZP Státní zdravotní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opatření akčního programu BOZP na období 2013-2014 ve vztahu k ochraně zdraví při práci doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. člen Rady vlády pro BOZP Státní zdravotní."— Transkript prezentace:

1 Opatření akčního programu BOZP na období 2013-2014 ve vztahu k ochraně zdraví při práci doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. člen Rady vlády pro BOZP Státní zdravotní ústav

2 Opatření 7: Zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání Zodpovědnost: MPSV, MZ Spolupráce: Pracovní skupina pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání Termín: 31. prosince 2013

3 Komentář k opatření 7: Seznam nemocí z povolání: příloha nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Novelizován po 16 letech(!) nařízením vlády č. 114/2011 Sb. RV pro BOZP navrhla otevírat seznam k aktualizaci v dvouletých intervalech. Vytvořena pracovní skupina k přípravě návrhu novelizace První návrhy budou předloženy RV koncem roku 2013.

4 Opatření 19: Rozvíjet systém celoživotního vzdělávání poskytovatelů pracovnělékařských služeb Zodpovědnost: MZ Spolupráce: SZÚ, IPVZ, odborné společnosti ČLS JEP Termín: průběžně

5 Komentář k opatření 19 Vzdělávání poskytovatelů PLS Lékaři: zákon č. 95/2004 Sb. Nelékařští zdravotničtí pracovníci: zákon č. 96/2004 Sb. Specializační vzdělávání Celoživotní vzdělávání Průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti Nelékaři 40 kreditů/10let (Osvědčení k výkonu povolání) – vyhl. č. 423/2004 Sb. Lékaři 150 kreditů/5 let (Diplom ČLK o celoživotním vzdělávání) – Stavovský předpis ČLK č. 16 Institut postgraduálního vzdělávání lékařů (IPVZ ) Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCONZO) Státní zdravotní ústav

6 Opatření 16: Výzkum BOZP při práci s nanomateriály Zodpovědnost: MZ, MPSV Spolupráce: SZÚ, VÚBP Termín: 31. prosince 2014

7 Komentář k opatření 16 Látky v částicích o velikosti 1-100 nm nabývají nové, unikátní chemické, fyzikální a biologické vlastnosti. Jsou obavy z možných negativních zdravotních důsledků („asbest současnosti“). SZÚ Monitoring prací s nanomateriály Vývoj metod hodnocení zdravotních rizik VÚBP Vývoj osobních ochranných pracovních prostředků

8 Opatření 17: Výzkum muskuloskeletálních onemocnění souvisejících s prací Zodpovědnost: MZ, MPSV Spolupráce: SZÚ, VÚBP Termín: 31. prosince 2014

9 Komentář k opatření 17 Muskuloskeletální onemocnění Druhá nejčastější příčina dočasné pracovní neschopnosti (cca 20 %) Nejčastější příčina invalidních důchodů Nejčastější příčina nemocí z povolání (v roce 2012 tvořily 48 %). Evropská komise připravuje zvláštní směrnici k prevenci MSDs. Jedním z nejvýznamnějších muskuloskeletálních onemocnění jsou onemocnění páteře. Navržen multicentrický projekt (Praha, Pardubice, Olomouc) k vývoji metod posouzení onemocnění páteře jako nemoci z povolání a k návrhu preventivních opatření.

10 Opatření 18: Vývoj metod biologického monitorování expozice novým chemickým látkám Zodpovědnost: MZ Spolupráce: SZÚ Termín: 31. prosince 2014

11 Komentář k opatření 18: Biologické monitorování je hodnocení expozice chemické látky stanovením této látky nebo jejích metabolitů v organismu Etylenoxid Karcinogen skupiny 1 dle IARC Sterilizace zdravotnického materiálu Sterilizace kontaminovaných materiálů po povodních (archivy) SZÚ: vývoj BET pro hodnocení dlouhodobé expozice etylenoxidu


Stáhnout ppt "Opatření akčního programu BOZP na období 2013-2014 ve vztahu k ochraně zdraví při práci doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. člen Rady vlády pro BOZP Státní zdravotní."

Podobné prezentace


Reklamy Google