Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.5."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.5 Anotace: Žáci se seznámí s atmosférou Země, uvedou složení vzduchu, vysvětlí princip skleníkového efektu, vysvětlí princip ochrany povrchu Země pře UV zářením, popisují znečištění vzduchu

2 Atmosféra plynný (vzdušný) obal Země Obr. 1

3 Atmosféra - opakování složení vzduchu: … 78% dusík21% kyslík1% ostatní plyny (0,03%) oxid uhličitý, vzácné plyny Obr. 2

4 na rovnováze CO 2 (skleníkový plyn) se podílí rostliny fotosyntézou (CO 2 spotřebovávají) a živočichové dýcháním (CO 2 vylučují) CO 2 v atmosféře

5 Obr. 3

6 rovnováha CO 2 (skleníkový plyn) se podílí rostliny fotosyntézou (CO 2 spotřebovávají) a živočichové dýcháním (CO 2 vylučují) spalováním fosilních paliv množství CO 2 v atmosféře stoupá oteplování může mít za následek tání ledovců a zatopení pobřežních zemí CO 2 v atmosféře

7 Obr. 4

8 Atmosféra plynný obal Země zasahuje do výšky 1 200km nad povrch Země dělí se do určitých vrstev (troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra, exosféra) Obr. 5

9 Vrstvy atmosféry důležité pro život na Zemi jsou: TROPOSFÉRA – 0-15km nad povrchem (obsahuje důležitý kyslík) STRATOSFÉRA – 15-50km nad povrchem (obsahuje ozonovou vrstvu)

10 Ozonová vrstva vrstva ozonu (plyn O 3 ), který chrání Zemi před škodlivým UV zářením ze Slunce Obr. 6

11 Obr. 7

12 Ozonová vrstva vrstva ozonu (plyn O 3 ), který chrání Zemi před škodlivým UV zářením ze Slunce v dnešní době je ozonová vrstva poškozena (lidskou činností – chemikáliemi) vznikají ozonové díry (místa, kde je ozonu málo a UV záření je propouštěno na povrch Země

13 Obr. 8

14 Vítr pohyby a proudění vzduchu díky místům na Zemi s vyšším nebo nižším tlakem vzduchu = tlakové výše a tlakové níže

15 Beaufortova stupnice

16 Srážky vodní nebo sněhové vodní pára v atmosféře může zkapalnět (kondenzovat) a vznikají srážky mraky jsou mnoha typů např.: bouřkové, dešťové, kouřovité, kupovité …

17 Obr. 9

18 Teplotní inverze za normálních podmínek teplota vzduchu s rostoucí výškou klesá, tj. čím jsme výše, je větší zima při inverzi je tomu naopak na horách je jasno a vzduch čistý v nížinách je zataženo a vzduch znečištěný

19 Obr. 10

20 Znečišťování ovzduší emise - to, co se vypouští do ovzduší imise - to, co se z ovzduší dostane na povrch Země smog - směs mlhy a nečistot ve vzduchu kyselé deště - vznikají z oxidů dusíku a síry (NO X a SO X ) s vodou další znečištění – prach, přízemní ozon, uhlovodíky ze spalování benzinu atd.

21 SMOG Obr. 11

22 Vznik kyselých dešťů oxidy síry a dusíku se rozpouští ve vodě, ta se pak jako déšť dostane na povrch Země Obr. 12

23 Zdroje Obr. 1: NASA EARTH OBSERVATORY. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Top_of_Atmosphere.jpg Obr. 2: vlastní archiv Obr. 3: AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Photosynthesis.gif Obr. 4: SLEJŠKA, Antonín. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_sklenikovy_efekt.gif Obr. 5: KORONER. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmosphere_layers-cs.svg Obr. 6: MILLS, Ben. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ozone-1,3- dipole.png

24 Zdroje Obr. 7: NASA. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ozone_altitude_UV_graph.svg Obr. 8: AUTOR NEUVEDEN. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antarcitc_ozone_layer_2006_09 _24.jpg Obr. 9: DE BRUYN, Valentin. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud_types_en.svg Obr 10: THE GHOST, Johan. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SmokeCeilingInLochcarron.jpg Obr. 11: EDWIN; EWING. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SmogNY.jpg

25 Zdroje Obr. 12: SAVAGE. Wikimedia Commons [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Origins_of_acid_rain.svg AUTOR NEUVEDEN. Beaufortova stupnice [online]. [cit. 4.12.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnice ŠVECOVÁ, Milada a Dobroslav MATĚJKA. Přírodopis 9: učebnice : pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. ISBN 978-807-2385-874.


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3577 - VY_32_Inovace_11.3.5."

Podobné prezentace


Reklamy Google