Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Společnost s ručením omezeným – kapitálová obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Společnost s ručením omezeným – kapitálová obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí,"— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Společnost s ručením omezeným – kapitálová obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 STRUKTURA VYUČOVACÍ HODINY I. OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ II. VÝKLAD III. SHRNUTÍ – UPEVŇOVÁNÍ PROBRANÉHO UČIVA

3 I.OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ číslo 1 ■ Co znamená obchodní společnost? ■ Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání. Zakládají ji jak fyzické, tak právnické osoby společenskou (případně zakladatelskou) smlouvou tzv. společníci. Výjimečně může obchodní společnost založit i jedna osoba zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu. ■ Společnost je založena uzavřením společenské (zakladatelské) smlouvy – její obsah udává obchodní zákoník. Společnost vzniká dnem, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku, stává se právním subjektem.

4 číslo 2 ■ Vyjmenujte charakteristické znaky obchodních společností. ■ Ručení – pokud by společnost nebyla schopna platit svým dodavatelům nebo platit jiné dluhy, hradí tyto závazky společníci. Ručení znamená do jaké výše musí společníci tyto závazky hradit. Podle druhu společnosti ručí: - vkladem = na úhradu závazků se použije celý majetek společnosti včetně vkladů společníků. - osobním majetkem = na úhradu závazků se použije nejen celý majetek společnosti, vklady společníků, ale i osobní majetek společníků. ■ Vklad – většina společností má povinnost vytvořit při svém založení majetek, který je tvořen vklady jednotlivých společníků a tvoří základní kapitál společnosti. ■ Řízení – každá společnost si stanovuje, kdo ji bude řídit /všichni společníci nebo volí orgány společnosti/, v některých případech je způsob řízení stanoven obchodním zákoníkem. ■ Rozdělování zisku – způsob rozdělení zisku je dán obchodním zákoníkem a společenskou smlouvou.

5 číslo 3 ■ Jaké existují druhy obchodních společností? Obchodní společnosti: OSOBNÍ - veřejná obchodní společnost /zkratka v.o.s./ - komanditní společnost /zkratka k.s./ KAPITÁLOVÉ - společnost s ručením omezeným /zkratka s.r.o./ - akciová společnost /zkratka a.s./

6 číslo 4 ■ Vyjmenujte charakteristické znaky – veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti v.o.s. k.s. Počet zakládajících členů minimálně 2minimálně 2 /komplementář, komanditista/ Výše základního kapitálu není povinnáminimálně 5.000 Kč komanditista Ručení osobním majetkemdo výše vkladu komanditista, osobním majetkem komplementář Řízení všichni společnícikomplementáři Rozdělování zisku rovným dílem komplementáři – rovným dílem komanditisté –podle výše vkladu

7 II.VÝKLAD Společnost s ručením omezeným – kapitálová obchodní společnost. 1/ založení, vznik společnosti s ručením omezeným 2/ charakteristické znaky s.r.o.: počet zakládajících členů výše základního kapitálu výše vkladů společníků ručení společníků řízení společnosti rozdělování zisku 3/ zrušení, zánik s.r.o.

8 Rozpracování výkladové části Otázka č. 1 Jak se vytváří společnost s ručením omezeným? ■ Společnost s ručením omezeným je založena uzavřením společenské smlouvy, případně zakladatelskou listinou, její obsah udává obchodní zákoník. ■ Zápisem do obchodního rejstříku vznikne společnost s ručením omezeným.

9 Otázka č. 2 Kolik členů zakládá společnost s ručením omezeným? ■ s.r.o. zakládá minimálně 1 fyzická osoba ■ maximálně 50 společníků

10 Otázka č. 3 Jaká je výše základního kapitálu a vkladů společníků společnosti s ručením omezeným? ■ základní kapitál s.r.o. 200.000 Kč ■ vklad společníka minimálně 20.000 Kč

11 Otázka č. 4 Jak ručí za závazky společnosti společníci společnosti s ručením omezeným? ■ společníci ručí za závazky omezeně ■ do výše vkladů, zapsaných do obchodního rejstříku

12 Otázka č. 5 Kdo se podílí na vedení a řízení s.r.o.? Otázka č. 6 Jaký je způsob rozdělení zisku ve s.r.o.? ■ orgány společnosti: valná hromada jednatelé dozorčí rada – nepovinně ■ rozdělování zisku: podle výše vkladů společníků povinná tvorba rezervního fondu

13 Otázka č. 7 Pro koho platí zákaz konkurence v oboru? Otázka č. 8 Jak zanikne společnost s ručením omezeným? ■ Zákaz konkurence v oboru platí pro jednatele a členy dozorčí rady ■ Zánik společnosti probíhá ve dvou krocích: 1/ zrušení - vypořádání závazků společnosti 2/ zánik - výmaz z obchodního rejstříku /zánik právní subjektivity/.

14 III.SHRNUTÍ – upevňování probraného učiva Kontrolní otázky: 1/ Popište zahájení podnikání společnosti s ručením omezeným. 2/ Kolik společníků může založit společnost? 3/ Je povinností s.r.o. vytvářet základní kapitál? 4/ Jaká je výše základního kapitálu s.r.o. a výše vkladu na společníka? 5/ Jak ručí za závazky společnosti společníci společnosti s ručením omezeným? 6/ Kdo řídí společnost s ručením omezeným? 7/ Jak si dělí zisk společníci s.r.o.? 8/ Pro koho platí zákaz konkurence v oboru? 9/ Jak provedete ukončení podnikání s.r.o.?

15 Zdroj: Česká republika. Obchodní zákoník: a další zákony, prováděcí předpisy. In: zákon č. 513/1991 Sb. Ostrava: Sagit, 2010, roč. 2010, č. 799, ISBN 978-80-7208-816-4.


Stáhnout ppt "EKONOMIKA Tematický celek: Podnik a podnikání Téma: Společnost s ručením omezeným – kapitálová obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google