Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 7. Faktory ovlivňující realizaci pohybových aktivit - programů Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 7. Faktory ovlivňující realizaci pohybových aktivit - programů Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 7. Faktory ovlivňující realizaci pohybových aktivit - programů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy.

2 Definice pohybového režimu (PR) Pohybovým režimem (PR) rozumíme uspořádání všech pohybových činností, které se vyskytují ve způsobu života člověka v daném časovém intervalu.

3 Faktory ovlivňující pohybový režim F. dermografické a tělesné - genetika, pohlaví, věk, rasa, způsob života F. fyzikální a biochemické - krevní tlak, úroveň metabolismu, obezita F. prostředí - hluk, znečištění ovzduší F. životního způsobu - nedostatek pohybu, návyky, psychosociální vlivy, kouření, alkohol, typ povolání F. stavu organismu - postižení kardiovaskulárního systému, hormonální dysbalance F. dietních chyb - nadměrný příjem tuků, cukrů v potravě, kofein F. nedostatků ve výživě - nedostatek vlákniny, ovoce, zeleniny, nenasycených MK, stopových prvků, vitamínů

4 Systémový přístup k pohybovému režimu Klade důraz na komplexnost PR, na jednotlivé složky, cíle a umožňuje vznik zpětných vazeb. Relativně pravidelně a soustavně provozované pohybové aktivity umožňují dosáhnout rovnováhy v systému a v jeho vztahu k okolí. Podmínkou je, aby byl PR schopen reagovat v závislosti na změny v somatických, morfologických, motorických a psychologických projevech jedince.

5 Principy tvorby PR Pravidelný PR by měl být komplexní, příležitostný PR má plnit speciální úkoly. PR by měl být založen na vědeckých poznatcích, měl by pro jedince obsahovat složky racionální i emotivní. Výsledky PR je potřeba longitudinálně sledovat a vyhodnocovat, včetně zpětné vazby. Dobrovolnost, pro jedince možnost výběru.

6 Kritéria optimalizace PR PR je považován za sumu všech pohybových činností jedince, které se opakovaně a v určitém sledu opakují ve způsobu života. Dochází zde však k vzájemným významným rozdílům z hlediska rozsahu, obsahu, intenzity atd. Tyto jsou dány mnoha objektivními i subjektivními vlivy, ke kterým řadíme věk, pohlaví, úroveň zdraví, sociální aspekty, prostředí, zájmy. PR je součástí života a existuje nezávisle na jedinci. Rozdíly v kvalitě daného PR výrazně ovlivňují osobnost - z tohoto lze odvodit hodnocení PR

7 Optimalizace/individualizace PR Jedná se o záměrné působení na jedince. Cílem je dosažení optimální všestrannosti jako výsledku aplikace PR. Schopnost adaptovat se na měnící se podmínky. Individualizací PR lze obsáhnout objektivní i subjektivní potřeby jedince. Schopnost regenerace osobnosti. Přiměřená intenzita a frekvence - nutnost akceptovat hlavně aspekty zdravotní, věk, pohlaví, aktuální zdatnost a výkonnost.

8 Působení jednotlivých typů pohybu na pohybový systém Fyzická aktivita je jedním ze čtyř základních atributů života (Hippokrates) Základní typy fyzické aktivity : - sport - pohybová aktivita v zaměstnání - povinné formy fyzické aktivity - fyzická aktivita jako součást terapie Tělesný pohyb je komplex činností, které se promítají do organismu jako celku i do jeho jednotlivých částí. Vždy se jedná o komplexní projev.

9 Proces reakce a adaptace je propojen a má bezprostřední vztah k jakémukoli pohybu. V těchto procesech se projevuje stupeň ontogeneze, je proto potřeba respektovat okamžitý stav jedince.

10 Obratnostní schopnosti Jsou výrazem neuromuskulární koordinace. Patří mezi nejdříve nastupující a nejdříve mizející schopnosti. Obratnost je schopnost organismu provádět optimalizované časoprostorové vzorce pohybu. Jejich úroveň, rychlost závisí na centrálním řízení i na schopnosti adaptace. Obratnost je východiskem pro terapeutické využití v primární i sekundární prevenci.

11 Rychlostní schopnosti Fáze rychlostního pohybového vzorce : akcelerace pohybu stabilizace dosaženého pohybu nástup fyziologické únavy nástup patologické únavy

12 Silové schopnosti Komplex integrovaných vnitřních vlastností, které umožňují překonat odpor vnějších a vnitřních sil podle daného pohybového úkolu. Amortizačně silová schopnost - tlumí vnější síly (skoky, hody) Dynamicko silová schopnost - důležitá pro koordinaci agonistů a antagonistů Explozivně silová - „výbušná síla“ - uděluje maximální zrychlení tkáni Reaktivně silová - brzdící mechanismy pohybu Staticko silová - působí proti gravitaci

13 Vytrvalostní schopnosti Determinovány jako soubor předpokladů k vykonávání relativně stejné činnosti po delší dobu. Z fyziologického pohledu se jedná o submaximální zátěž. Ideální je její provádění v rovnovážném stavu (steady state). Jedná se o aerobní práci s anaerobními prvky. Jedná se zde téměř vždy o kombinaci rychlostní a silové činnosti. Vytrvalostní činnosti vedou k adaptačním změnám v orgánech a také k malým změnám reakčním. Vytrvalostní činnost je organismem nejdéle tolerována.

14 Použitá literatura Heller, J.: Fyziologie tělesné zátěže II. Speciální část – 3. díl. Praha : Karolinum, 1996. 222 s. Teplý, Z.: Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha: ČASV, 1995. Teplý, Z.: Pohybový režim dospělých. Praha: Univerzita Karlova,1990. 213 s. Teplý, Z.: Teoretické základy tvorby pohybových režimů a jejich praktická realizace. Praha: ČSTV, 1988. 115 s.


Stáhnout ppt "ÚVOD DO SPECIALIZACE AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ 7. Faktory ovlivňující realizaci pohybových aktivit - programů Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google