Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK ROČNÍK: 7. ROČNÍK TÉMA: SLOH - POPIS AUTOR: Mgr. Kateřina Mládková DATUM VYTVOŘENÍ: 27. 11. 2012 VY_32_INOVACE_27_KM

2 Anotace: Cílová skupina: Prezentace určena jako doplněk učiva pro žáky 7. ročníku. Práci lze využít při činnostním učení i v jiných ročnících. Téma: Popis Cíl: Procvičení slohového popisného postupu Pomůcky: Psací potřeby, slohový sešit Klíčová slova: popis statický, dynamický, termíny, popis předmětu, osoby, pracovního postupu a uměleckého díla Pilotáž: Žáci si upevnili znalosti o slohovém útvaru popisu, procvičovali si jazykové prostředky, ocenili samostatné tvoření textů ( písemné i formou řečnických cvičení). Prezentaci doporučuji rozvrhnout do tří vyučovacích jednotek, žáci budou mít dostatek času pro tvorbu zajímavých popisných textů.

3 * slohový útvar informující o výsledcích pozorování * popisujeme osoby, zvířata, věci i komplexy, lidskou činnost, přírodní děje * popisujeme hlavní, nejnápadnější rysy, pak doplňujeme podrobnosti * záleží na schopnostech vidět, vnímat, pozorovat, rozlišovat, analyzovat

4 popisujeme předmět v klidu výrobek, umělecké dílo statický pracovní postup dějový popis dynamický

5 prostý bez poučení sdělují děti není odborný odborný odborné znalosti blíží se výkladu termíny umělecký literární projevy líčení nepřímý pojmy básnické

6 * popis předmětu musí obsahovat jednoznačná pojmenování, výčet vlastností a znaků * Osnova: 1. Úvod – celkový vzhled, seznámení s předmětem 2. Hlavní část – velikost, tvar - jednotlivé části - barva, zvláštnosti 3. Závěr - využití

7 DŘEVĚNÝ KONÍČEK PRO MALÉHO SOUROZENCE ■ Vyjmenujte vhodná substantiva, adjektiva, verba, která při popisu použijete. ■ Sestavte osnovu popisu koníčka. ■ Podle osnovy popisujte a popis napište.

8 * uvádíme rysy typické pro určitého člověka, které rozhodují o tom, že ho poznáme a odlišíme od jiných lidí * užíváme vhodná přirovnání * vnější popis – výška, typ postavy - tvar hlavy, barva vlasů, očí, nos, brada, nos, znaky těla aj. vnitřní popis – vlastnosti, význačné prvky chování, řeč, pohyby, reakce aj.

9 POZORNĚ SI PROHLÉDNĚTE FOTO Doplňte vhodná adjektiva: celkového vzhledu…………….. postavy………………………………….. hlavy a obličeje………………….. oblečení………………………………... Napište deset sloves, která při popisu využijete………………… Sestavte osnovu. Popis napište.

10 * popis děje * návod k nějaké činnosti * vhodný výběr sloves * dodržování posloupnosti * popsat všechny fáze postupu * odborné názvy = termíny

11 Představte si……… Pro naše budoucí spolužáky – prvňáčky jsme vyráběli dárky k zápisu. Velmi se nám podařily kočky ze samotvrdnoucí modelovací hmoty, namalované barvami a nalakované. ☺ vyjmenujte vše, co potřebujeme k činnosti ☺ podle obrázku odhadněte, jak se při výrobě postupovalo ☺ sestavte osnovu postupu a podle ní pak popisujte

12 * popis obrazu, plastiky, sochy, umělecké fotografie aj. * popis složitější, detaily * vhodné jazykové prostředky * od nejdůležitějších částí k méně důležitým * systematicky části popisujeme * př. popisu obrazu: osnova:1. Úvod – název obrazu, autor, motiv 2. Stať – popředí - střed obrazu - pozadí 3. Závěr – celkový dojem

13 Prohlédněte si následující umělecké fotografie a ústně je popište. Volte vhodná a rozmanitá adjektiva. Užijte přirovnání. Zdůrazněte hlavní motiv.

14

15

16 Složitější popis Vyjmenujte vše, co vidíte na následujícím obrázku. Rozdělte si obraz na tři části. Napište větnou osnovu. Podle osnovy obraz popisujte.

17

18 * navzájem se propojují v jednom textu * vypravování příběhu + popisy postav, věcí, prostředí * popis + vypravování o příhodě spojené s tím, co popisujeme

19 Zdroje: Archiv autora, vlastní tvorba www.office.microsoft.com.


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google