Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Intervenční centrum v Ústí nad Labem Interdisciplinární spolupráce Koordinátorka týmu Bc. Zuzana Lešková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Intervenční centrum v Ústí nad Labem Interdisciplinární spolupráce Koordinátorka týmu Bc. Zuzana Lešková."— Transkript prezentace:

1 Projekt Intervenční centrum v Ústí nad Labem Interdisciplinární spolupráce Koordinátorka týmu Bc. Zuzana Lešková

2 Co je interdisciplinární spolupráce Jedná se o spolupráci na komunitní úrovni. Při řešení problematiky domácího násilí v Ústí nad Labem spolupracuje více organizací, které svým rozsahem služeb pokrývají ústeckou komunitu.

3 Složení interdisciplinárního týmu Intervenční centrum v Ústí nad Labem Intervenční centrum v Ústí nad Labem Policie České republiky – okresní ředitelství Ústí n. L. Policie České republiky – okresní ředitelství Ústí n. L. Městská policie Ústí nad Labem Městská policie Ústí nad Labem Oddělení sociálně právní ochrany dětí,Magistrát Ústí n. L. Oddělení sociálně právní ochrany dětí,Magistrát Ústí n. L. Oddělení přestupků, Magistrát Ústí n. L. Oddělení přestupků, Magistrát Ústí n. L. Azylový dům pro matky s dětmi, Magistrát Ústí n. L. Azylový dům pro matky s dětmi, Magistrát Ústí n. L. Probační a mediační služba, Ústí n. L. Probační a mediační služba, Ústí n. L. Centrum krizové intervence, Ústí n. L. Centrum krizové intervence, Ústí n. L. Masarykova nemocnice – emergency, gynekologicko- porodnické odd. sociální služba Masarykova nemocnice – emergency, gynekologicko- porodnické odd. sociální služba Oblastní charita – azylový dům Samaritán Oblastní charita – azylový dům Samaritán Poradna pro mezilidské vztahy Poradna pro mezilidské vztahy Senior centrum o. s. Senior centrum o. s.

4 Důvody pro členství v IDT Kompetence Rozsah služeb Cílová skupina Provozní hodiny

5 Intervenční centrum Existence a činnost IC je dána zákonem č. 135/2006 Sb. a zákonem č. 108/2006 Sb. Existence a činnost IC je dána zákonem č. 135/2006 Sb. a zákonem č. 108/2006 Sb. Poskytuje sociální a právní poradenství, Poskytuje sociální a právní poradenství, psychologickou pomoc a emoční podporu. psychologickou pomoc a emoční podporu. Pracuje s osobami ohroženými DN a osobami blízkými. Pracuje s osobami ohroženými DN a osobami blízkými. Má úzkou návaznost na organizace v IDT. Má úzkou návaznost na organizace v IDT.

6 Policie České republiky  Postupy při řešení DN jsou dány zákonem.  Poskytuje okamžitou pomoc při přerušení fyzického násilí, ohrožování dětí a ničení majetku.  Přijímá trestní oznámení.  Nejedná-li se o protiprávní jednání – přestupek, předává případ k řešení přestupkovým orgánům.  Má možnost použít institut vykázání a zákaz vstupu.  Může použít další paragrafy z trestního zákona.  Úzce spolupracuje s IC, OSPOD a dalšími organizacemi v IDT.  Předává informace osobám ohroženým DN o možnostech pomoci a bezpečnostní plán.

7 Městská policie Ústí nad Labem Bývá první u incidentu. Bývá první u incidentu. Poskytne okamžitou pomoc k přerušení páchání násilí, ohrožování dětí a ničení majetku. Poskytne okamžitou pomoc k přerušení páchání násilí, ohrožování dětí a ničení majetku. Provádí první pohovor s aktéry incidentu. Provádí první pohovor s aktéry incidentu. Detekuje domácí násilí. Detekuje domácí násilí. Při podezření na spáchání trestného činu přivolává P ČR, v ostatních případech oznamuje incident příslušnému orgánu. Při podezření na spáchání trestného činu přivolává P ČR, v ostatních případech oznamuje incident příslušnému orgánu. Poskytne informace o místech pomoci a doporučení k ochraně majetku. Poskytne informace o místech pomoci a doporučení k ochraně majetku.

8 Orgán sociálně právní ochrany Přijímá hlášení P ČR, Mě P a přestupkových orgánů o přítomností dětí v rodinách, kde bylo detekováno domácí násilí. Přijímá hlášení P ČR, Mě P a přestupkových orgánů o přítomností dětí v rodinách, kde bylo detekováno domácí násilí. Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v rodinách, kde bylo detekováno domácí násilí. Zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v rodinách, kde bylo detekováno domácí násilí. Poskytuje osobám ohroženým DN rady a informace ve věcech právních. Poskytuje osobám ohroženým DN rady a informace ve věcech právních. Podle povahy případu vstupuje v jednání s dalšími institucemi a mohou osobám ohroženým poskytnout doprovod k jednání. Podle povahy případu vstupuje v jednání s dalšími institucemi a mohou osobám ohroženým poskytnout doprovod k jednání. Zprostředkovává osobám ohroženým DN azylové bydlení. Zprostředkovává osobám ohroženým DN azylové bydlení. Pomáhá při vypracování bezpečnostního plánu a poskytuje informace o možnostech další pomoci. Pomáhá při vypracování bezpečnostního plánu a poskytuje informace o možnostech další pomoci. V nezbytných případech zajistí ústavní výchovu dítěte. V nezbytných případech zajistí ústavní výchovu dítěte. Úzce spolupracuje s P ČR a Intervenčním centrem. Úzce spolupracuje s P ČR a Intervenčním centrem.

9 Přestupková komise Přijímá hlášení o přestupcích od obecní policie, PČR. Přijímá návrhy na přestupkové řízení od občanů. Přijímá hlášení o přestupcích od obecní policie, PČR. Přijímá návrhy na přestupkové řízení od občanů. Zahájí řízení o přestupku a prokazují vinu obviněnému. Zahájí řízení o přestupku a prokazují vinu obviněnému. Úzce spolupracuje s OSPOD, žijí-li v rodině děti. Úzce spolupracuje s OSPOD, žijí-li v rodině děti. Poskytují informace o možnostech pomoci. Poskytují informace o možnostech pomoci.

10 Azylový dům pro matky s dětmi Poskytuje azyl matkám s dětmi v případech ztráty bydlení v souvislosti s problematikou domácího násilí. Poskytuje azyl matkám s dětmi v případech ztráty bydlení v souvislosti s problematikou domácího násilí. Poskytuje stravování. Poskytuje stravování. Poskytuje výchovnou péči a sociální poradenství. Poskytuje výchovnou péči a sociální poradenství. Poskytuje informace o dalších možnostech pomoci. Poskytuje informace o dalších možnostech pomoci.

11 Centrum krizové intervence Může pracovat s osobami ohroženými i násilnými. Může pracovat s osobami ohroženými i násilnými. Poskytuje telefonickou a ambulantní krizovou pomoc. Poskytuje telefonickou a ambulantní krizovou pomoc. Může poskytnout krizový pobyt až na sedm dní. Může poskytnout krizový pobyt až na sedm dní. Má nepřetržitý provoz, může tedy poskytnout krizovou intervenci i v době, kdy IC a další organizace nemají provozní hodiny. Má nepřetržitý provoz, může tedy poskytnout krizovou intervenci i v době, kdy IC a další organizace nemají provozní hodiny. Pomůže klientovi s vypracováním bezpečnostního plánu, poskytuje psychologickou a emoční podporu. Pomůže klientovi s vypracováním bezpečnostního plánu, poskytuje psychologickou a emoční podporu. Poskytuje informace o možnostech další pomoci. Poskytuje informace o možnostech další pomoci.

12 Probační a mediační služba Může pracovat s osobami ohroženými i násilnými. Může pracovat s osobami ohroženými i násilnými. Má právo tyto osoby kontaktovat. Má právo tyto osoby kontaktovat.

13 Zdravotnictví Poskytuje první zdravotnickou pomoc – akutní ošetření. Poskytuje první zdravotnickou pomoc – akutní ošetření. Podává hlášení o incidentech DN podle nařízení MZ. Podává hlášení o incidentech DN podle nařízení MZ. Poskytuje informace o možnostech další pomoci. Poskytuje informace o možnostech další pomoci.

14 Poradna pro mezilidské vztahy Může pracovat s osobami ohroženými i násilnými. Může pracovat s osobami ohroženými i násilnými. Poskytuje krizovou intervenci, individuální, párové a rodinné terapie, sociálně právní poradenství a mediaci. Poskytuje krizovou intervenci, individuální, párové a rodinné terapie, sociálně právní poradenství a mediaci. Poskytuje informační a zprostředkovatelské služby. Poskytuje informační a zprostředkovatelské služby. Poskytuje diagnostiku partnerských vztahů. Poskytuje diagnostiku partnerských vztahů.

15 Azylový dům Může poskytnout azylové bydlení osobám ohroženým i osobám násilným. Může poskytnout azylové bydlení osobám ohroženým i osobám násilným. Poskytuje sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady. Poskytuje sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady. Poskytuje informace o možnostech další pomoci. Poskytuje informace o možnostech další pomoci. V nezbytných případech poskytne potravinovou a materiální pomoc. V nezbytných případech poskytne potravinovou a materiální pomoc.

16 Senior centrum Zaměřují se na problematiku seniorů včetně DN. Zaměřují se na problematiku seniorů včetně DN. Poskytují sociální poradenství. Poskytují sociální poradenství. Poskytnou pomoc s vypracováním bezpečnostního plánu. Poskytnou pomoc s vypracováním bezpečnostního plánu. Poskytnou informace o možnostech další pomoci. Poskytnou informace o možnostech další pomoci.

17 Pedagogicko psychologická poradna Informace o problematice DN pro pedagogy. Informace o problematice DN pro pedagogy. Rozpoznání domácího násilí pedagogem. Rozpoznání domácího násilí pedagogem. Poskytnutí informací o možnostech pomoci. Poskytnutí informací o možnostech pomoci.

18 Činnost interdisciplinárního týmu 1x měsíčně zasedání 1x měsíčně zasedání Evidence a vyhodnocování dat Evidence a vyhodnocování dat Vzdělávání odborné a laické veřejnosti – přednášky, semináře, exkurze do zařízení Vzdělávání odborné a laické veřejnosti – přednášky, semináře, exkurze do zařízení Tvorba propagačních materiálů Tvorba propagačních materiálů Mediální kampaně Mediální kampaně Systémový a komplexní přístup k problematice Systémový a komplexní přístup k problematice Předávání informací, kasuistiky, řešení případů Předávání informací, kasuistiky, řešení případů

19

20 Statistika leden 2007 Ženy fyzické osoby Muži fyzické osoby Děti fyzické osoby Počet klientů celkem Počet předaných hlášení na OSPOD Počet kontaktů (profesní kontakty, telef., opakované návštěvy) Azylový dům 000000 PČR 6111186 MěP 000000 DMD 000000 OSPOD 7013207 Přestupky 100101 Soc. odd. 300303 Emergency 800808 Gynekol. odd. 400404 Senioři 000000 PMS 200202 DONA 162018051 Poradna 000000 CKI 23812430 CELKEM 70113611713150

21 Statistika červen 2007 Ženy fyzické osoby Muži fyzické osoby Děti fyzické osoby Počet klientů celkem Počet předaných hlášení na OSPOD Počet kontaktů (profesní kontakty, telef., opakované návštěvy) Azylový dům 000000 PČR 514104 MěP 100111 DMD 000001 OSPOD 500559 Přestupky 000000 Soc. odd. 300304 Emergency 050505 Gynekol. odd. 000000 Senioři 000006 PMS 000000 DONA 92011026 Poradna 100101 CKI 1101120 CELKEM 3585481075

22 Statistika září Ženy fyzické osoby Muži fyzické osoby Děti fyzické osoby Počet klientů celkem Počet předaných hlášení na OSPOD Počet kontaktů (profesní kontakty, telef., opakované návštěvy) Azylový dům 200208 PČR 506115 MěP 100101 DMD 100103 OSPOD 0 Přestupky 000000 Soc. odd. 001121 Emergency 600606 Gynekol. odd. 0 Senioři 000000 PMS 100103 IC 152017038 Poradna 100101 CKI 811100 CELKEM 403851782

23 O.s. Spirála O.s. Spirála Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky, Krajským úřadem Ústeckého kraje a Statutárním městem Ústí nad Labem.

24 Děkuji za pozornost, přeji hezký den Bc. Zuzana Lešková


Stáhnout ppt "Projekt Intervenční centrum v Ústí nad Labem Interdisciplinární spolupráce Koordinátorka týmu Bc. Zuzana Lešková."

Podobné prezentace


Reklamy Google