Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."— Transkript prezentace:

1 1 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU SE SOUSEDY K VZDĚLÁVÁNÍ na výběr dodavatele aktivit v rámci regionálního individuálního projektu (RIP) Se sousedy k vzdělávání CZ.1.04/2.1.00/13.00043 21. 10. 2009, hotel GOMEL, České Budějovice

2 2 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti řízení - Úřad práce v Českých Budějovicích realizace - Úřady práce v Českém Krumlově, Prachaticích, Strakonicích a v Táboře Projekt Se sousedy k vzdělávání

3 3 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. rozpočet projektu: Kč 14 348 500,- doba realizace projektu: 01.06.2009 - 31.10.2011 = 29 měsíců navazuje na aktuálně realizované projekty Dobrá práce v Jihočeském kraji Cesta do práce v Jihočeském kraji Projekt Se sousedy k vzdělávání

4 4 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizační tým projektu manažeři projektuIng. Alena Čapková, OIP ESF (ÚP v ČB) Ing. Alexandra Antalová, OIP ESF (ÚP v ČB) finanční manažer projektuPavlína Čeloudová, OIP ESF (ÚP v ČB) člen týmu ÚP v Č.Krumlově Luboš Mlčák, Bc. Cyril Bohdal člen týmu ÚP v Prachaticích Jana Vítová, Miroslav Veselý člen týmu ÚP ve Strakonicích Ing. Jan Krch člen týmu ÚP v Táboře Ing. Zdeňka Horová Gestoři:gestor za trh práce (ÚP v ČB) gestor za rekvalifikace a poradenství (ÚP v ČB) gestor za zprostředkování (ÚP v ČB) Dodavatel vzdělávacích a poradenských služeb – REALIZAČNÍ TÝM DODAVATELE ZAPOJENÉ ÚP PROJEKTOVÝ TÝM REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU

5 5 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Globální cíl projektu zvýšení zaměstnatelnosti osob ohrožených na trhu práce z důvodu znevýhodnění, která jsou specifická pro odlehlé venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou a dopravní obslužností

6 6 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání – cca 200 osob –obyvatelé obcí s obtížnou dopravní dostupností –kombinace dalších znevýhodnění (dlouhodobá nezaměstnanost, péče o závislé osoby, ztráta profesních dovedností, nízká motivace aj.) Cílová skupina (CS)

7 7 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Místa realizace projektu – obce na území 4 okresů ČK PT ST TA

8 8 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. okres Český Krumlov –Černá v Pošumaví, Malonty, Pohorská Ves; okres Prachatice –Borová Lada, Horní Vltavice, Ktiš, Lažiště, Lhenice, Malovice, Strunkovice nad Blanicí, Vlachovo Březí, Záblatí; okres Strakonice –Číčenice, Kadov, Myštice, Radomyšl, Střelské Hoštice, Štěkeň; okres Tábor –Dolní Hořice, Jistebnice, Mladá Vožice, Opařany, Želeč. Místa realizace projektu – ZAPOJENÉ OBCE

9 9 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. realizace projektu bude probíhat v zapojených obcích dodavatel vytvoří tzv. KONTAKTNÍ MÍSTA – místa realizace vzdělávacích a poradenských aktivit Místa realizace projektu – ZAPOJENÉ OBCE

10 10 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. poskytnou obce poskytnou obce prostřednictvím jiných subjektů podavatel zabezpečí zázemí vlastními silami –ze strany jiných subjektů –mobilními učebnami –jiným způsobem vždy však přímo v zapojené obci konkrétní podmínky spolupráce s obcemi (vhodné prostory a případnou refundaci nákladů spojenou s jejich užíváním) dojedná uchazeč před podáním nabídky a zohlední ji ve své cenové nabídce Místa realizace – KONTAKTNÍ MÍSTA

11 11 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. zahájení realizace VZ – leden 2010 předpokládaný termín ukončení VZ – 31.10.2011 vybraný dodavatel může realizaci předmětu plnění VZ rozdělit max. do 4 etap – a to z hlediska geografického (po jednotlivých okresech) předmět plnění nebude realizován v cyklech Veřejná zakázka (VZ) - Harmonogram realizace

12 12 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY dodavatel zabezpečí konání vzdělávacích a poradenských aktivit v odpoledních až večerních hodinách a o víkendech aktivity budou probíhat v kontaktních místech ve všech zapojených obcích dodavatel uzavře smluvní vztah s každou ze zapojených obcí upravující podmínky vzájemné spolupráce

13 13 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 1. Informační schůzky Aktivita 2. Vstupní program Aktivita 3. Program měkkých dovedností Aktivita 4. Program IT Aktivita 5. Program rekvalifikací Aktivita 6. Poradenský program Aktivita 7. Řízení, monitorování a publicita Aktivita 8. Doprovodný program

14 14 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 3. Program měkkých dovedností povinné kurzy: -kurz č. 1 s náplní: obecné dovednosti pro trh práce, má pozice na trhu práce, získávání informací o trhu práce a orientace na trhu práce v mém regionu; -kurz č. 2 s náplní: komunikace a práce v týmu, sebeprezentace. povinně volitelné kurzy (výběr 1 až 3 kurzů): -zvládání stresu -osobností rozvoj, sebehodnocení a motivace -time management -tvorba osobního portfolia – rozšířené podklady na přijímací pohovor

15 15 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 3. Program měkkých dovedností rozšíření Programu měkkých dovedností o semináře „Setkání účastníků projektu s potencionálními zaměstnavateli“, které zrealizuje dodavatel nad rámec požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, jež jsou pro dodavatele povinné, budou předmětem jednoho z hodnotících kritérií (viz snímek Hodnocení nabídek)

16 16 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 5. Program rekvalifikací v nabídce bude uvedeno, které typy RK bude dodavatel realizovat sám pro kurzy, které nebude realizovat sám uvede seznam potenciálních subdodavatelů (příloha nabídky) místo realizace RK

17 17 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 6. Poradenský program realizována průběžně po celou dobu realizace projektu využití kontaktních míst umožněno podle potřeby a možností klientů (odpoledne, večerní hodiny, víkendy) – min. 1 hodinu týdně (zejména před nebo po konání vzdělávacích aktivit)

18 18 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 7. Řízení, monitorování a publicita Řízení komplex činností zajišťujících plynulý chod zakázky dodavatel je povinen sestavit realizační tým min. 8 osob: –1x projektový manažer/ka –1x finanční manažer/ka - účetní –min. 4x okresní asistent/ka –min. 2x odborní poradci pro cílovou skupinu

19 19 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 7. Řízení, monitorování a publicita Řízení středisko projektu - zastoupení pro řízení a administraci zakázky –Varianta - 1 středisko - v krajském městě –Varianta - max. 4 střediska - v okresních městech zapojených okresů jeden přímo výkonný člen týmu = koordinátor ostatních výkonných okresních asistentů pro komunikaci se zadavatelem

20 20 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 7. Řízení, monitorování a publicita Monitorování monitorovací návštěvy zasílání pravidelným monitorovacích zpráv (stanovena forma, obsah i termín předkládání) –požadované zprávy: - vstupní zpráva - monitorovací (průběžná) zpráva - závěrečná zpráva

21 21 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 7. Řízení, monitorování a publicita Publicita propagace projektu s důrazem na zdroje financování dodržení povinného minima publicity podoba veškerých dokumentů a ostatních materiálů podléhá odsouhlasení zadavatelem (dodavatel je povinen vše konzultovat se zadavatelem)

22 22 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 8. Doprovodný program druhy přímé podpory –účelový příspěvek na SÚPM či VPP (vyplácí přímo zadavatel) –jízdné a ubytování –příspěvky na různá potvrzení a výpisy –příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby –příspěvek u SVČ na zřízení (vyplácí přímo zadavatel) –příspěvky na průkazy odbornosti

23 23 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. AKTIVITY Aktivita 8. Doprovodný program výše prostředků: Kč 4.682.500,- (zprostředkování plnění pro zadavatele – neuplatní se DPH) poskytovány budou v každém kontaktním místě, nikoli centrálně dodavateli budou proplaceny zpětně na základě Měsíčního výkazu o poskytnuté PP příspěvky na podporu pracovních míst dle nástrojů APZ zabezpečuje zadavatel

24 24 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. do projektu celkem vstoupí minimálně 200 osob Vstupní program min. 200 osob zařazeno / 200 úspěšných Program měkkých dovedností min. 200 osob zařazeno / 160 úspěšných Program IT min.180 osob zařazeno / 160 úspěšných rekvalifikační kurzy min. 100 osob zařazeno / 80 úspěšných bude podpořeno min. 10 vyhrazených míst či VPP Požadované cílové indikátory

25 25 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení nabídek nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v rámci jednotlivých částí VZ budou nabídky hodnoceny dle následujících kritérií: KritériumVáha kritéria 1. Nabídková cena 85 % 2. Realizace seminářů „Setkání účastníků projektu s potencionálními zaměstnavateli“ 15 %

26 26 Hodnocení nabídek Kritérium 1. – Nabídková cena maximálně přípustná a nepřekročitelná nabídková cena bez přímé podpory (aktivita 1 – 7): 6 722 600,- Kč bez DPH → PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ 8 000 000,- Kč s DPH částka určená na přímou podporu (aktivita 8. Doprovodný program): 4 682 500,- Kč celkem s přímou podporou: 11 405 100,- Kč bez DPH Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

27 27 Hodnocení nabídek Způsob stanovení nabídkové ceny musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu zakázky cena bez přímé podpory a bez DPH - je předmětem hodnocení) na krycím listu bude uvedena celková cena, která se skládá z ceny –bez přímé podpory a bez DPH –včetně přímé podpory, bez DPH –bez přímé podpory, včetně DPH –včetně přímé podpory, včetně DPH Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

28 28 Hodnocení nabídek Struktura nabídkové ceny dle položek Struktury nabídkové ceny (viz. příloha ZD č. 3) –v příloze č. 3 zadavatel uvádí minimální počty jednotek uchazečem stanovené jednotkové ceny budou platné po celou dobu trvání realizace zakázky ceny za aktivity 1. Informační schůzky, 2. Vstupní program, 3. Program měkkých dovedností, 4. Program IT, 6. Poradenský program a 7. Řízení, monitorování a publicita jsou součástí nabídkové ceny a uchazeči je stanovují dle specifik svých nabídek cena za aktivitu 5. Program rekvalifikací (RK) je součástí nabídkové ceny a je stanovena pevnou částkou, uchazeči nejsou oprávněni ji měnit cena za aktivitu 8. Doprovodný program není předmětem soutěže a v rámci celkové ceny bude konstantní pro všechny nabídky uchazečů Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

29 29 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení nabídek Kritérium 2. - Realizace seminářů „Setkání účastníků projektu s potencionálními zaměstnavateli“ zabezpečení seminářů v rámci Aktivity 3 počet zaměstnavatelů, kteří přislíbí účast na seminářích v rámci Aktivity 3 zaměstnavatel může přislíbit účast na seminářích v různých místech realizace (v různých obcích) a pak se bude započítávat příslib tolikrát, v kolika obcích účast přislíbil nabízená pracovní místa, která budou zaměstnavatelé na seminářích prezentovat, musí splnit podmínku vhodné dojezdové vzdálenosti (max. do 40 km od místa konání aktivity – zapojené obce) doložení písemných příslibů zaměstnavatelů se závazkem zúčastnit se seminářů – forma písemného prohlášení zaměstnavatele podepsané oprávněnou osobou pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou nedodrženou účast potencionálního zaměstnavatele

30 30 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Důležité termíny VZ uveřejnění na www.isvzus.cz – 12.10.2009www.isvzus.cz termín pro předložení nabídek – 23.11.2009, 12:00 hod. otvírání obálek – 23.11.2009, 14:00 hod. zahájení prací na VZ – leden 2010 předpokládaný termín ukončení VZ – 31.10.2011

31 31 Adresa pro doručování nabídek: Úřad práce v Českých Budějovicích Klavíkova 7 370 04 České Budějovice Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Alena Čapková (387 709 192; 725 138 660; alena.capkova@cb.mpsv.cz) alena.capkova@cb.mpsv.cz Ing. Alexandra Antalová (387 709 185; 725 138 659; alexandra.antalova@cb.mpsv.cz) alexandra.antalova@cb.mpsv.cz Pavlína Čeloudová (387 709 190); pavlina.celoudova@cb.mpsv.czpavlina.celoudova@cb.mpsv.cz Kontaktní údaje pro dotazy k zadávacím dokumentacím: Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s. Praha 4, Doudlebská 1699/5 adresa pro doručování: Blansko, Čelakovského 8 Mgr. Martin Budiš (516 419 464; martin.budis@akpzl.cz)martin.budis@akpzl.cz Kontaktní údaje Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

32 32 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Děkujeme za pozornost. Tato prezentace bude k dispozici ke stažení ve formátu ppt na webových stránkách zadavatele: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cb_info/esf/seminare


Stáhnout ppt "1 Se sousedy k vzdělávání, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České."

Podobné prezentace


Reklamy Google